Upozorňujeme, že výchozí maďarština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Konkurzní a insolvenční rejstříky

Maďarsko

Tato část poskytuje stručný přehled informací o insolvenční evidenci v Maďarsku.

Obsah zajišťuje
Maďarsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Jaké informace nabízí maďarská insolvenční evidence?

V Maďarsku odpovídají za udržování údajů o insolvenčních řízeních župní soudy (megyei bíróság) a Ministerstvo spravedlnosti a prosazování práva (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium).

Obchodní rejstřík (cégnyilvántartás)

Informace o zahájení a ukončení insolvenčního řízení – konkrétně o likvidaci nebo konkursním řízení a o likvidátorovi – jsou uvedeny v obchodním rejstříku (Cégnyilvántartás).

Elektronickou podobu tohoto rejstříku spravuje oddělení obchodních společností Ministerstva spravedlnosti a prosazování práva (az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs Szolgálata).

Věstník obchodních společností (Cégközlöny)

Od 1. ledna 2008 jsou oznámení o likvidaci (felszámolási hirdetmény) pravidelně zveřejňována také na internetové stránce Věstníku obchodních společností (Cégközlöny) (který je někdy aktualizován více než jednou denně).

Na této internetové stránce jsou dostupné také příkazy (végzés) vydané v souvislosti s konkursním řízením.

Informace přístupné on-line nejsou právně závazné.

Je přístup do maďarské insolvenční evidence zdarma?

Ano. Záznamy zahrnují:

 • zahájení insolvenčních řízení
 • registrační číslo (cégjegyzékszám)
 • název společnosti
 • sídlo (székhely)
 • místo podnikání (telephely)
 • pobočky (fióktelep)
 • hlavní činnost
 • upsaný kapitál
 • daňové identifikační číslo

Jak vyhledávat v maďarské insolvenční evidenci

V obchodním rejstříku lze vyhledávat podle:

 • registračního čísla nebo
 • názvu společnosti nebo
 • daňového identifikačního čísla

Od začátku roku 2008 lze také vyhledávat na internetové stránce Věstníku obchodních společností, a to podle názvu společnosti nebo registračního čísla. Věstník poskytuje veškeré dostupné finanční informace o společnostech, včetně jejich insolvence.

Historie maďarského insolvenčního rejstříku

Od 1. ledna 2008 jsou oznámení o likvidaci pravidelně zveřejňována také na internetové stránce Věstníku obchodních společností (který je někdy aktualizován více než jednou denně).

Od července 1993, kdy byl plně zprovozněn Národní systém informací o společnostech a registrace společností (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer), ukládají soudy údaje obchodního rejstříku elektronicky.

Údaje o všech společnostech lze vyhledávat u kteréhokoli soudu bez ohledu na místo jejich uložení.

Poslední aktualizace: 04/07/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.