Upozorňujeme, že výchozí finština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Konkurzní a insolvenční rejstříky

Finsko

Finsko má dva veřejné insolvenční rejstříky. Rejstřík úpadků a reorganizace, rejstřík restrukturalizace dluhů soukromých subjektů a rejstřík zákazů obchodních činností představují veřejné rejstříky, ze kterých si každý může za úhradu objednat výpis. Díky údajům uloženým v rejstříku můžete chránit své zájmy, když vymáháte platby, nebo když uzavíráte dohody.

Obsah zajišťuje
Finsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Jaké informace nabízí finský insolvenční rejstřík?

Rejstřík úpadků a reorganizace obsahuje údaje o žádostech a rozhodnutích ve věci úpadku a reorganizace.

Rejstřík restrukturalizace dluhů soukromých subjektů obsahuje údaje o žádostech a rozhodnutích ve věci restrukturalizace dluhů soukromých subjektů (včetně splátkových kalendářů).

Je přístup do finského insolvenčního rejstříku zdarma?

Ne. O tyto informace musíte požádat finský Ústřední právní rejstřík. Výpis stojí 10,00 €.

Jak vyhledávat ve finském insolvenčním rejstříku

Žádost o informace by měla obsahovat tyto informace:

Rejstřík úpadků a reorganizace

V žádosti musí být uvedené tyto údaje:

  • název společnosti
  • jméno a adresa žadatele

Rejstřík restrukturalizace dluhů soukromých subjektů

V žádosti musí být uvedené tyto údaje:

  • jméno osoby
  • Identifikační číslo
  • jméno a adresa žadatele

Historie finského insolvenčního rejstříku

Rejstříky obsahují informace sahající do roku 1995.

Poslední aktualizace: 30/06/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.