Konkurzní a insolvenční rejstříky

Chorvatsko

Obsah zajišťuje
Chorvatsko

Vnitrostátní insolvenční rejstřík je veřejně přístupný elektronický rejstřík, který zlepšuje poskytování informací o probíhajících insolvenčních řízeních příslušným věřitelům a soudům a brání zahájení souběžných insolvenčních řízení.

Dne 26. června 2018 dokončilo ministerstvo spravedlnosti první fázi projetu nazvaného „Propojení insolvenčních rejstříků pro Evropu“, který byl částečně financován z programu Nástroje pro propojení Evropy přijatého Evropskou komisí (Nástroj pro propojení Evropy v oblasti transevropských telekomunikačních sítí: CEF-TC-2016-2: portál evropské e-justice), s ohledem na nějž podalo Chorvatsko žádost jako součást konsorcia s Německem, Francií, Itálií a Rumunskem.

Prioritou Nástroje pro propojení Evropy je financování a zavedení elektronických služeb, které jsou nezbytné pro komunikaci v rámci systému propojujícího insolvenční rejstříky.

Insolvenční rejstřík

Insolvenční rejstřík byl zřízen podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení.

Údaje v insolvenčním rejstříku jsou aktualizovány nejméně jednou denně a zahrnují:

  • řízení před prohlášením úpadku a úpadková řízení, u nichž bylo rozhodnutí o zahájení řízení přijato nejdříve 1. září 2015
  • spotřebitelská úpadková řízení, u nichž bylo rozhodnutí o zahájení řízení přijato nejdříve 1. ledna 2016.

Všechny údaje v rejstříku spadají do pravomoci soudů, u nichž je úpadkové řízení vedeno.

Ve druhé fázi projektu týkajícího se propojení insolvenčních rejstříků pro Evropu budou vnitrostátní insolvenční rejstříky propojeny prostřednictvím portálu evropské e-justice.

Poslední aktualizace: 14/07/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.