Upozorňujeme, že výchozí bulharština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Konkurzní a insolvenční rejstříky

Bulharsko

Na této stránce naleznete stručný přehled bulharského insolvenčního rejstříku.

Obsah zajišťuje
Bulharsko

Co bulharský insolvenční rejstřík nabízí?

Bulharský insolvenční rejstřík sestává ze tří částí:

  1. Část rejstříku insolvenčních správců je přístupná přes webové stránky Ministerstva spravedlnosti. Veřejně přístupná část nicméně neumožňuje přístup k osobním údajům ani k údajům, u nichž se čeká na ověření insolvenčními správci.
  2. Rejstřík odprodejů a veřejných dražeb je plně přístupný přes webové stránky bulharského ministerstva hospodářství, energetiky a turismu.
  3. Rejstřík insolvenčních řízení v současné době není vzhledem k nedostatku vzájemného propojení mezi soudy provozován coby centralizovaná databáze.

Je přístup do bulharského insolvenčního rejstříku bezplatný?

Přístup do bulharského insolvenčního rejstříku je bezplatný.

Jak vyhledávat v bulharském insolvenčním rejstříku

Insolvenčního správce můžete na webových stránkách nalézt podle:

  • jména
  • jednotného identifikačního čísla
  • adresy
  • specializace
  • klíčového slova v poli pro profesní zkušenosti
  • části čísla ministerského jmenovacího dekretu
  • statutu – aktivní či neaktivní

Jak zjišťovat konání veřejných dražeb

Na webových stránkách Ministerstva hospodářství, energetiky a cestovního ruchu je dostupný věstník veřejných dražeb.

Historie bulharského insolvenčního rejstříku

Systém byl zaveden v roce 2003 po uskutečnění projektu Phare BG 0103.04 – „posílení insolvenčního systému.“ Cílem bylo vytvořit informační systém pro otázky insolvence a zahrnout veškeré informace do jednotné databáze. Systému funguje u některých typů soudů: okresních, odvolacích a u Nejvyššího kasačního soudu.

Poslední aktualizace: 25/08/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.