Upozorňujeme, že výchozí bulharština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Konkurzní a insolvenční rejstříky

Bulharsko

Na této stránce naleznete stručný přehled bulharského insolvenčního rejstříku.

Obsah zajišťuje
Bulharsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Co bulharský insolvenční rejstřík nabízí?

Bulharský insolvenční rejstřík sestává ze tří částí:

  1. Část rejstříku insolvenčních správců je přístupná přes webové stránky Ministerstva spravedlnosti. Veřejně přístupná část nicméně neumožňuje přístup k osobním údajům ani k údajům, u nichž se čeká na ověření insolvenčními správci.
  2. Rejstřík odprodejů a veřejných dražeb je plně přístupný přes webové stránky bulharského ministerstva hospodářství, energetiky a turismu.
  3. Rejstřík insolvenčních řízení v současné době není vzhledem k nedostatku vzájemného propojení mezi soudy provozován coby centralizovaná databáze.

Je přístup do bulharského insolvenčního rejstříku bezplatný?

Přístup do bulharského insolvenčního rejstříku je bezplatný.

Jak vyhledávat v bulharském insolvenčním rejstříku

Insolvenčního správce můžete na webových stránkách nalézt podle:

  • jména
  • jednotného identifikačního čísla
  • adresy
  • specializace
  • klíčového slova v poli pro profesní zkušenosti
  • části čísla ministerského jmenovacího dekretu
  • statutu – aktivní či neaktivní

Jak zjišťovat konání veřejných dražeb

Na webových stránkách Ministerstva hospodářství, energetiky a cestovního ruchu je dostupný věstník veřejných dražeb.

Historie bulharského insolvenčního rejstříku

Systém byl zaveden v roce 2003 po uskutečnění projektu Phare BG 0103.04 – „posílení insolvenčního systému.“ Cílem bylo vytvořit informační systém pro otázky insolvence a zahrnout veškeré informace do jednotné databáze. Systému funguje u některých typů soudů: okresních, odvolacích a u Nejvyššího kasačního soudu.

Poslední aktualizace: 25/08/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.