Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Konkurzní a insolvenční rejstříky

Belgie

Zde najdete informace o insolvenčních rejstřících v Belgii.

Obsah zajišťuje
Belgie
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Jaké insolvenční rejstříky existují v Belgii?

V Belgii neexistují veřejné insolvenční rejstříky.

  • Co se týče podniků, je rejstříkem, který eviduje všechny identifikační údaje o podnicích a jejich právní situaci (zejména informace o úpadku) Banque-Carrefour des Entreprises (BCE). Soudní rozhodnutí o úpadku a vyrovnání se zveřejňují ve věstníku Moniteur Belge, který je dostupný on-line.
  • Co se týče fyzických osob, v Belgii existuje databáze, která shromažďuje informace o zadlužených osobách, jež se rozhodly zahájit úpadkové řízení. Tato databáze byla zřízena při Belgické národní bance, není však veřejná.

Je nahlížení do insolvenčního rejstříku v Belgii placenou službou?

Nikoli, přístup do databáze je zdarma.

Jak vyhledávat v insolvenčním rejstříku v Belgii?

Můžete vyhledávat soudní rozhodnutí o úpadku nebo o vyrovnání ve věstníku Moniteur Belge.

Období, které zahrnují insolvenční rejstříky v Belgii

Informace o podnicích jsou k dispozici od 1. ledna 1983 s odkazem na zveřejněné údaje po 1. červnu 1997.

K dispozici jsou rovněž zveřejněné údaje o sdruženích po 1. červenci 2003.

Související odkazy

Federální veřejná služba Soudnictví

Poslední aktualizace: 18/01/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.