Тази държава е в преходен процес на излизане от ЕС.
Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Регистри по несъстоятелност

Шотландия

Настоящата страница ви предоставя информация за регистъра по несъстоятелност на Шотландия.

Съдържание, предоставено от
Шотландия

Каква информация може да бъде намерена в регистъра по несъстоятелност на Шотландия?

Сайтът „Счетоводител по обявяване в несъстоятелност“ (Accountant in Bankruptcy) съдържа указания и данни относно несъстоятелността в Шотландия. Той предоставя:

  • Достъп до законодателство
  • Връзка към регистъра по несъстоятелност, който съдържа подробности относно:
    • Обявени в несъстоятелност дружества
    • Ограничения относно обявяването в несъстоятелност
    • Защитени пълномощни за гарантиране на изплащането на дългове
    • Ликвидации и налагане на служебно управление на търговски предприятия в Шотландия (включително ликвидации при платежоспособност).

Регистърът по несъстоятелност на Шотландия не включва информация за администрации на дружества.

Уебсайтът Парична служба на Шотландия (Money Scotland) ви предлага съвети относно парични средства и дългове, данни за одобрени финансови съветници, информация относно схемата за уреждане на дългове (установена схема за управление на погасявания за приемлив период от време, със защита при действия от страна на кредитор)

Регистърът по несъстоятелност на Шотландия се притежава и се поддържа от „Счетоводител по обявяване в несъстоятелност“.

Регистърът DAS (Регистър на схемата за уреждане на дългове) (Debt Arrangement Scheme Register) на Шотландия

Регистърът DAS на Шотландия предоставя информация за одобрени и предстоящи програми за изплащане на дългове. Регистърът DAS се притежава и поддържа от Civic от името на Паричната служба на Шотландия.

Достъпът до регистъра по несъстоятелност на Шотландия безплатен ли е?

Достъпът до регистъра по несъстоятелност на Шотландия е безплатен. Може също да бъде свален определен дневен обем от търговски данни. За повече информация можете да пишете на адрес roienquiries@aib.gsi.gov.uk.

Достъпът до регистъра DAS на Шотландия безплатен ли е?

Достъпът до DAS регистъра е безплатен.

Как да направя справка в регистъра по несъстоятелност на Шотландия

Регистърът по несъстоятелност на Шотландия е достъпен онлайн. Необходимо е да се регистрирате като потребител.

Как да направя справка в регистъра DAS

Регистърът DAS е достъпен онлайн. Необходимо е да се регистрирате като потребител.

История на регистъра по несъстоятелност на Шотландия

Търсенията в регистъра по несъстоятелност ще посочат подробности относно всички актуални случаи на банкрут, включително тези, при които несъстоятелността е била отменена през последните две години. В случай на защитени пълномощни за гарантиране на изплащане на дълговете регистърът ще посочи подробности за всички актуални случаи, включително тези, при които несъстоятелността е била отменена през последните години. По същия начин търсенията за банкрути или налагане на служебно управление ще посочат подробности относно актуални случаи, включително тези, които са приключени през последните години.

История на регистъра DAS

Сайтът на регистъра DAS съдържа информация относно одобрени и предстоящи програми за изплащане на дългове.

Връзки по темата

„Счетоводител по обявяване в несъстоятелност“ (Accountant in Bankruptcy), Регистър по несъстоятелност (Register of Insolvencies), Парична служба на Шотландия (Money Scotland) DAS (Схема за уреждане на дългове), Регистър на Шотландия, DAS регистър (регистрирайте се като потребител)

Последна актуализация: 15/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт