Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Fastighetsregister i EU-länderna

Nordirland

Här hittar du en översikt över fastighetsregistret i Nordirland.

Innehåll inlagt av
Nordirland

Vad innehåller fastighetsregistret i Nordirland?

Webbplats för Land & Property Services Northern Ireland tillhandahåller statisk information (ändras inte) om de regler, förordningar och riktlinjer som styr de olika registren.

LandWeb Direct (kundtjänst med direkt tillgång)

Tjänsten omfattar

  • sökmöjligheter
  • namn på ägare och olika fastighetsavgifter
  • möjlighet att ladda ned och skriva ut uppgifter i registret.

Är tillgången till fastighetsregistret i Nordirland kostnadsfri?

Ja, tillgången till det statiska innehållet är gratis. Användare som vill få tillgång till sökfunktionerna måste registrera sig för tjänsten och måste i de flesta fall betala avgifter.

Hur man söker i fastighetsregistret i Nordirland

Sökfunktionerna omfattar tillgång till fastighetsplaner, fastighetsgränser och dokumentation av äganderätt. Databasen innehåller namn på ägare och uppgifter om alla fastighetsrelaterade avgifter.

Med hjälp av e-registrering kan registrerade användare fylla i olika blanketter, beräkna avgifter och skicka in uppgifter elektroniskt.

Fastighetsregistrets historia i Nordirland

Fastighetsregistret inrättades 1891. Före det registrerades ägande av fastigheter i det s.k. Registry of Deeds (register över överlåtelsehandlingar) som inrättades 1706. Land & Property services förvaltar samtliga tre register: fastighetsregistret, handlingsregistret och registret över lagstadgade avgifter.

Länkar

Webbplats för Land & Property Services – Fastighetsregister

European Land Information Service

Senaste uppdatering: 25/02/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.