Zemljiške knjige v državah članicah EU

Francija

Vsebino zagotavlja
Francija

354 francoskih zemljiških knjig je medsebojno neodvisnih in povezava med njimi ni mogoča.

Poleg tega v Franciji ni nobenega informacijskega portala, ki bi omogočal vpogled v te registre.

Regija Alsace-Moselle nima registra o hipotekah. Javnost podatkov o nepremičninah v treh departmajih, ki sestavljajo to regijo, je zagotovljena z zemljiško knjigo.

Vendar se sistem vpogleda v zemljiško knjigo zdaj spreminja, ker se končuje postopek informatizacije, začet pred 20 leti.

Zadnja posodobitev: 13/02/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču