Kadasters in de EU-landen

Nederland

Op deze pagina vindt u een overzicht van het Nederlandse kadaster.

Inhoud aangereikt door
Nederland

Welke gegevens bevat het Nederlandse kadaster?

Het Nederlandse Kadaster is een publieke autoriteit die verantwoordelijk is voor de registratie van rechten en belangen met betrekking tot onroerende zaken (inclusief grond en gebouwen) en de specificaties daarvan (bv. grootte).

Is de toegang tot het Nederlandse kadaster kosteloos?

Nee, er wordt een vergoeding gevraagd. Bezoek voor actuele informatie de website van het Kadaster.

Hoe opzoekingen verrichten in het Nederlandse kadaster

Professionals in Nederland die zich hebben laten registreren bij het Nederlandse kadaster kunnen daarin zoeken via de volgende zoekcriteria:

 • Naam van de eigenaar of de persoon die in betrekking staat tot de onroerende zaak
 • Adres
 • Postcode
 • Kadastraal identificatienummer
 • Kaart
 • Plaatskaart
 • Aktenummer
 • Naam van het onroerend goed.

Alle informatie wordt in het Nederlands gegeven en eventueel verschuldigde bedragen worden per maand in rekening gebracht.

Geregistreerde zakelijke gebruikers in landen die deelnemen aan EULIS (European Land Information Service) kunnen in het Nederlandse kadaster zoeken via de volgende criteria:

 • Adres
 • Postcode
 • Kadastraal identificatienummer
 • Kaart
 • Plaatskaart.

Alle informatie wordt in het Engels gegeven; eventueel verschuldigde bedragen worden geïnd door het kadaster van het land in kwestie.

Particulieren kunnen in het Nederlandse kadaster zoeken via de volgende criteria:

 • Adres
 • Postcode

Alle informatie (die overigens beperkter is dan die voor zakelijke gebruikers) wordt in het Nederlands gegeven, met de volgende betaalmogelijkheden: Mastercard, Visa Electron, Visa, American Express, Diners Club, iDEAL of Internet Cheque.

Geschiedenis van het Nederlandse kadaster

Vanaf de oprichtingsdatum van het Nederlandse kadaster (1832) is er informatie beschikbaar over alle onroerende zaken.

In de periode 1981 – 1985 heeft het Nederlandse kadaster alle informatie waarover het op dat moment beschikte, gedigitaliseerd. De informatie vanaf 1985 is online beschikbaar. De oudere informatie (1832-1985) is via de medewerkers van het kadaster toegankelijk in digitale archieven.

Links

European Land Information Service, Kadaster (landregistratie en het in kaart brengen van land)

Laatste update: 07/03/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.