Zemes reģistri ES dalībvalstīs

Zemesgrāmatas dalībvalstīs piedāvā virkni pakalpojumu, kas dažādās valstīs var atšķirties.

Tomēr galvenais uzdevums, ko nodrošina visas zemesgrāmatas, ir reģistrēt, izskatīt un uzglabāt zemes un nekustamā īpašuma informāciju, piemēram, informāciju par atrašanās vietu un īpašumtiesībām, un darīt šo informāciju pieejamu sabiedrībai un profesionāliem klientiem.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz tās karodziņa.

Lapa atjaunināta: 18/01/2019

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.
Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības Komisija pašlaik atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu