Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (lenkų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

ES šalių žemės registrai

Lenkija

Šiame skyriuje apžvelgiamas Lenkijos žemės kadastras.

Turinį pateikė
Lenkija

Kokią informaciją galima rasti Lenkijos žemės kadastre?

Lenkijos žemės kadastras (rejestr ksiąg wieczystych) tvarkomas vadovaujantis Žemės kadastro ir hipotekos aktu.

Pagal šį aktą žemės kadastro bylos tvarkomos siekiant nustatyti nekilnojamojo turto teisinį statusą. Į jas įtraukiama ši informacija:

  • nekilnojamojo turto paskirtis (įskaitant jį sudarančius sklypus);
  • nekilnojamojo turto savininko (-ų) arba ilgalaikio (-ių) naudotojo (-ų) duomenys;
  • informacija apie kitų subjektų teises in rem;
  • nekilnojamojo turto hipotekos rūšis ir suma.

Žemės kadastro bylos yra viešieji dokumentai, su kuriais gali susipažinti visi. Nuo 2010 m. birželio mėn. žemės kadastru galima naudotis elektroniškai įrašius kadastro bylos numerį.

Be to, bet kuris asmuo gali gauti žemės kadastro bylos kopiją arba pažymą, kurioje nurodoma, kad žemės kadastro byla uždaryta.

Ar Lenkijos žemės kadastru galima naudotis nemokamai?

Su žemės kadastro duomenimis galima susipažinti nemokamai.

Mokestis imamas išduodant žemės kadastro bylos kopiją arba pažymą, kurioje nurodoma, kad žemės kadastro byla uždaryta.

Paskutinis naujinimas: 18/09/2014

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma