Zemljišne knjige u zemljama EU-a

U državama članicama zemljišne knjige nude niz usluga, koje se mogu razlikovati od jedne države do druge.

Međutim, osnovne su usluge koje pružaju svi registri upis, ispitivanje i pohranjivanje informacija o zemljištu i nekretninama, kao što su lokacija i vlasništvo te stavljanje navedenih informacija na raspolaganje javnosti i profesionalnim klijentima.

Za detaljne informacije koje se odnose na određenu zemlju odaberite odgovarajuću zastavu.

Posljednji put ažurirano: 06/10/2020

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.