Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Fastighetsregister i EU-länderna

Luksemburg

Det här avsnittet ger en kort introduktion till Luxemburgs fastighetsregister. Det finns ännu ingen digital version av fastighetsregistret.

Sadržaj omogućio
Luksemburg

Vad innehåller Luxemburgs fastighetsregister?

Luxemburgs fastighetsregister ägs och förvaltas av staten Luxemburgs myndighet för fastighetsregister och topografi.

Registret innehåller följande typer av information:

  1. lantmäterikarta
  2. alfanumerisk databas
  • markskiften
  • ägare
  • markanvändning
  • yta.

Informationen är tillgänglig på luxemburgska, franska och tyska.

Är tillgången till Luxemburgs fastighetsregister kostnadsfri?

För det första finns ännu ingen digital version av fastighetsregistret. För det andra utgår en avgift för tillgång till pappersversionen.

Luxemburgs fastighetsregisters historia.

Fastighetsregistret inrättades 1820.

Senaste uppdatering: 10/01/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici