Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Katastre nehnuteľností v krajinách EÚ

Luksemburg

Táto časť portálu obsahuje krátky úvod k luxemburskému katastru nehnuteľností. Elektronická verzia katastra nehnuteľností zatiaľ neexistuje.

Sadržaj omogućio
Luksemburg

Aké informácie obsahuje luxemburský kataster nehnuteľností?

Luxemburský kataster nehnuteľností vlastní a udržiava Správa katastra nehnuteľností a topografie Luxemburského veľkovojvodstva.

Kataster poskytuje tieto informácie:

  1. katastrálna mapa
  2. databáza obsahujúca alfanumerické údaje o:
  • parcelách
  • vlastníkoch
  • využívaní pôdy a
  • výmere

Informácie sú dostupné v luxemburčine, francúzštine a nemčine.

Je prístup do luxemburského katastra nehnuteľností bezplatný?

Po prvé, elektronická verzia katastra nehnuteľností zatiaľ neexistuje. Po druhé, za prístup k tlačenej verzii sa platí poplatok.

História luxemburského katastra nehnuteľností

Kataster nehnuteľností bol zriadený v roku 1820.

Posledná aktualizácia: 10/01/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici