Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Zemes reģistri ES dalībvalstīs

Njemačka

Šajā iedaļā sniegts pārskats par Vācijas zemesgrāmatu.

Sadržaj omogućio
Njemačka

Kāda informācija atrodama zemesgrāmatā?

Vācijas zemesgrāmatā atrodama informācija par civiltiesiskām attiecībām, kas skar zemesgabalus, tostarp informācija par zemesgabala īpašnieku un citu personu lietu tiesībām attiecībā uz šo īpašumu. Zemesgrāmatu lielākoties uztur kā elektronisku reģistru.

Zemesgrāmatu var aplūkot tikai personas, kas var pierādīt, ka tām ir pamatota interese (jo īpaši juridisku vai ekonomisku iemeslu dēļ). Šajā nolūkā ir jāsazinās ar tā tiesu apgabala zemesgrāmatu nodaļu, kurā atrodas zemesgabals. Persona, kura var aplūkot zemesgrāmatu, var pieprasīt arī izrakstu no zemesgrāmatas.

Ierobežots personu loks var aplūkot zemesgrāmatas datus arī attiecīgo federālo zemju elektroniskajos portālos. Aplūkošanas tiesības ir, piemēram, Vācijas tiesām, iestādēm, notāriem, kredītiestādēm un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem. Par atļaujām piekļūt zemesgrāmatas datiem lemj federālo zemju tieslietu administrācijas.

Vai zemesgrāmatas aplūkošana ir bez maksas?

Zemesgrāmatu nodaļas telpās zemesgrāmatu var aplūkot bez maksas. Par vienkāršu izrakstu no zemesgrāmatas jāmaksā EUR 10, par apstiprinātu izrakstu — EUR 20. Jāmaksā arī par elektronisku piekļuvi zemesgrāmatai un tās aplūkošanu.

Meklēšana zemesgrāmatā

Meklēšanu Vācijas zemesgrāmatā var veikt, izmantojot šādus kritērijus:

  • zemesgrāmatas lapas numuru,
  • kadastra numuru,
  • adresi,
  • īpašnieka vārdu.

Vācijas zemesgrāmatas vēsture

Izmantojot zemesgrāmatu, var izsekot ar nekustamo īpašumu saistītām tiesiskām attiecībām līdz pat 20. gadsimta sākumam.

Kopš pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu vidus zemesgrāmata papīra formātā pakāpeniski tiek aizstāta ar elektronisko zemesgrāmatu. Aizstāšanas process ir lielā mērā pabeigts.

Lapa atjaunināta: 29/08/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici