Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Fastighetsregister i EU-länderna

Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

De 354 franska fastighetsregistren är oberoende av varandra och det saknas möjlighet att länka samman dem.

Dessutom finns det i Frankrike inte någon IT-portal som gör det möjligt att söka i dessa register.

I de tre departement som utgör Alsace-Moselle finns det inga fastighetsregisteravdelningar, utan där sker offentliggörande av fastighetsärenden med hjälp av jordeböcker.

Hela regelverket kring sökning i jordeböcker är föremål för ändring i och med slutförandet av den datorisering som påbörjades för 20 år sedan.

Senaste uppdatering: 13/02/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici