Κτηματολόγια σε χώρες της ΕΕ

Francuska

Sadržaj omogućio
Francuska

Τα 354 μητρώα ακινήτων στη Γαλλία είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους και δεν υπάρχει καμία δυνατότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ τους.

Επίσης, δεν υπάρχει στη Γαλλία καμία ηλεκτρονική πύλη η οποία να παρέχει πρόσβαση στα εν λόγω μητρώα.

Δεν υπάρχει υποθηκοφυλακείο στην περιφέρεια Alsace-Moselle. Η υπηρεσία της δημοσιότητας όσον αφορά τα ακίνητα παρέχεται στους τρεις νομούς που απαρτίζουν τη συγκεκριμένη περιφέρεια από την υπηρεσία του κτηματολογίου.

Το σύνολο του μηχανισμού πρόσβασης στο κτηματολόγιο τελεί υπό τροποποίηση λόγω της ολοκλήρωσης της διαδικασίας μηχανοργάνωσης, η οποία ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια.

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/02/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici