Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Fastighetsregister i EU-länderna

Det här avsnittet ger en översikt över Österrikes fastighetsregister.

Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Vilka uppgifter finns i fastighetsregistret?

I fastighetsregistret hittar du svar på både rättsliga frågor och sakfrågor när det gäller fastigheter. Registret innehåller uppgifter om alla rättsligt bindande fastighetstransaktioner i Österrike.

Du kan söka i det österrikiska fastighetsregistret och det elektroniska arkivet via det österrikiska justitieministeriets webbplats.

Vad kostar det att söka i fastighetsregistret?

Du måste betala en liten avgift. Avgiften betalas till något av de företag (Verrechnungsstellen) som anges under rubriken ”Grundbuch” på det österrikiska justitieministeriets webbplats.

Sök i fastighetsregistret

Du hittar följande information i vår databas genom att ange kommunens namn och fastighetsskiftets nummer (”Einlagezahlen” eller EZ) eller fastighetsbeteckningen:

  • Registerutdrag
  • Tomtgränser
  • Kartor

Du hittar all aktuell fastighetsinformation. På begäran kan du också få se uppgifter som har tagits bort (gäller bara uppgifter som lagts in efter systemets datorisering). Äldre uppgifter finns bara på papper.

Personuppgifter lämnas inte ut. Om du behöver personuppgifter måste du kontakta fastighetsavdelningen (Grundbuchsabteilung) vid en valfri regional domstol (Bezirksgericht) och visa att du har rättsliga skäl.

Historisk bakgrund

I det gamla fastighetsregistret samlades all information på papper. Mellan 1980 och 1992 överfördes uppgifterna till fastighetsregistrets databas.

Senaste uppdatering: 15/06/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici