Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

EU-maiden kiinteistörekisterit

Austrija

Portaalin tässä osiossa esitetään yleiskatsaus Itävallan kiinteistörekisteriin.

Sadržaj omogućio
Austrija
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Millaisia tietoja Itävallan kiinteistörekisteristä on saatavissa?

Kiinteistörekisterissä on sekä oikeudellisia tietoja että faktatietoja. Siinä on tiedot kaikista oikeudellisesti sitovista kiinteistöihin liittyvistä oikeustoimista, jotka on toteutettu Itävallassa.

Itävallan kiinteistörekisteri ja sen sähköinen asiakirja-arkisto ovat saatavilla Itävallan oikeuslaitoksen internetsivustolla.

Onko Itävallan kiinteistörekisteritietojen käyttö ilmaista?

Rekisterin käytöstä peritään pieni maksu. Sen maksamiseksi ja kiinteistörekisteritietojen saamiseksi on otettava yhteyttä johonkin käyttöoikeuden tarjoajaan (Verrechnungsstelle), joista on luettelo Itävallan oikeuslaitoksen internetsivuston osiossa ”Grundbuch”.

Hakujen tekeminen Itävallan kiinteistörekisterissä

Käyttämällä hakuperusteena kiinteistön sijaintikunnan nimeä ja tontin numeroa (rekisterinumeroa (Einlagezahl, EZ)) tai kiinteistön numeroa tietokannasta voi saada seuraavia tietoja:

  • kiinteistörekisteriotteita
  • otteita kiinteistörekisterikartoista
  • kopioita kartoista.

Näin voidaan saada kaikki ajantasaiset tiedot. Pyynnöstä voi saada myös tietokannasta jo poistettuja (mutta vain sähköisen rekisterin käyttöönoton jälkeen tallennettuja) tietoja. Sitä vanhempia tietoja on haettava paperiversioista.

Henkilöitä koskevia tietoja ei voi saada. Jos haluaa tällaisia tietoja, on käännyttävä jonkin piirioikeuden (Bezirksgericht) kiinteistörekisteristä vastaavan osaston (Grundbuchabteilung) puoleen ja osoitettava oikeudellinen intressi tietojen saamiseen.

Itävallan kiinteistörekisterin historiaa

Vanhassa maakirjassa tiedot merkittiin ja tallennettiin paperimuodossa. Maakirjan tiedot siirrettiin vuosina 1980–1992 kiinteistörekisteritietokantaan.

Päivitetty viimeksi: 15/06/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici