Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Matrikelregistre i de enkelte EU-lande

Dette afsnit af portalen giver et overblik over Østrigs matrikelregister.

Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Hvad indeholder det østrigske matrikelregister?

Matrikelregisteret (Grundbuch) indeholder både juridiske og faktiske oplysninger. Alle juridisk bindende ejendomshandler i Østrig er registreret i matrikelregistret.

Man kan få adgang til matrikelregisteret og det tilhørende elektroniske dokumentarkiv via hjemmesiden Justitz.

Er der gratis adgang til matrikelregisteret?

Du skal betale et mindre gebyr for at få adgang til matrikelregistret. For at få adgang skal du kontakte en adgangsformidler (Verrechnungsstelle) på listen under Grundbuch (matrikelregisteret) på hjemmesiden Justitz.

Hvordan søger jeg i matrikelregisteret?

Ved at indtaste navnet på kommunen (Gemeinde) og matrikelnummeret (Einlagezahl eller EZ) eller vejnummeret på ejendommen (Grundstücksnummer) kan du få adgang til følgende oplysninger i databasen:

  • udskrifter fra matrikelregistret
  • udskrifter af matrikelkort
  • kopier af kort.

Oplysningerne omfatter alle aktuelt registrerede data. Hvis du anmoder om det, kan du også få adgang til slettede data. De skal dog være registreret efter overgangen til det elektroniske register. Ældre data foreligger kun på papir.

Det er ikke muligt at få adgang til personoplysninger. For at få personoplysninger skal du henvende dig til matrikelafdelingen (Grundbuchsabteilung) ved en distriktsdomstol (Bezirksgericht) og dokumentere, at du har en retlig interesse i oplysningerne.

Matrikelregisterets historie

Det gamle matrikelregister registrerede og lagrede oplysninger på papir. Mellem 1980 og 1992 blev alle data overført til matrikelregisterdatabasen.

Sidste opdatering: 15/06/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici