Kinnistusraamatud ELi liikmesriikides

Liikmesriikide kinnistusraamatud pakuvad mitmeid teenuseid, mis võivad riigiti erineda.

Kõikide kinnistusraamatute pakutavate põhiteenuste hulka kuulub maid ja varasid käsitleva teabe (näiteks asukoht ja omanik) registreerimine, analüüsimine ja säilitamine ning sellise teabe kättesaadavaks tegemine üldsusele ja ärikliendile.

Riigi kohta üksikasjaliku teabe saamiseks klõpsake paremas servas selle lipukesel.

Viimati uuendatud: 06/10/2020

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.
Komisjon uuendab parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta