Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2022.

Land registers in EU countries

This section provides you with an overview of the land register of Northern Ireland.

What does the land register of Northern Ireland offer?

https://www.finance-ni.gov.uk/land-property-services-lps provides content on the rules, regulations and guidance that govern the operation of the various registers.

https://www.finance-ni.gov.uk/articles/landweb-direct-access

The service provides:

  • Search facilities
  • Owner name and charges affecting property
  • A facility that allows you to download and print information held in the register.

Is access to the land register of Northern Ireland free of charge?

Yes, access to LandWeb is free of charge for authorised users. Users who wish to access search facilities must register for the service and are, in most instances, required to pay fees to access and download data.

How to search the land register of Northern Ireland

Search facilities include access to maps of title, title extent and title documentation. This database includes owner names and any charges affecting property. Full instructions are contained within the LandWeb Direct web pages. https://www.landwebni.gov.uk/help/WebHelp/LWD

E-registration facilities allow registered users to fill out various registration forms, calculate fees and submit information electronically. Full instructions are contained within the E-Registration pages. https://www.landwebni.gov.uk/Downloads/ERegistrationUserGuide.pdf

History of the land register of Northern Ireland

The land registry came into existance in 1891, prior to that date ownership of land was recorded in the Registry of Deeds, which was established in 1706. Land and Protpery Services administers three registires: the land registry, deeds registry and statutory charge registry.

Related Links

Land & Property Services – Land Registers

European Land Information Service

Last update: 25/02/2019

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο