Dette land er i færd med at træde ud af EU.
Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Matrikelregistre i de enkelte EU-lande

Nordirland

Dette afsnit giver et overblik over matrikelregistret i Nordirland.

Indholdet er leveret af
Nordirland

Hvad indeholder matrikelregistret for Nordirland?

Land & Property Services Northern Ireland tilbyder statisk indhold (som ikke ændres) om regler, forskrifter og retningslinjer for, hvordan de forskellige registre føres.

LandWeb Direct (tjeneste med direkte kundeadgang)

Tjenesten omfatter:

  • søgefaciliteter
  • ejerens navn og pantehæftelser på ejendommen
  • mulighed for download og udskrift af oplysninger fra registret.

Er der gratis adgang til matrikelregistret for Nordirland?

Ja, det er gratis at benytte det statiske indhold. Brugere, der ønsker adgang til søgefaciliteterne, skal tilmelde sig tjenesten og i de fleste tilfælde betale et gebyr.

Hvordan søger jeg i matrikelregistret for Nordirland?

Søgefaciliteterne omfatter adgang til matrikelkort, rettighedernes omfang samt adkomstdokumenter. Databasen indeholder ejerens navn og pantehæftelser på ejendommen.

E-registreringsfaciliteter gør det muligt for tilmeldte brugere at udfylde forskellige registreringsblanketter, beregne gebyrer og indsende oplysninger elektronisk.

Det nordirske matrikelregisters historie

Land Registry – matrikelregistret – blev oprettet i 1891. Indtil det tidspunkt blev ejendomsretten til fast ejendom registreret i Registry of Deeds – skøderegistret – der blev oprettet i 1706. Land and Property Services forvalter tre registre: matrikelregistret, skøderegistret og registret over lovbestemte pantehæftelser.

Relaterede links

Land & Property Services – matrikelregistre

European Land Information Service

Sidste opdatering: 25/02/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website