Katastry nemovitostí v zemích EU

Nizozemí

V tomto oddílu naleznete přehled úpravy nizozemského katastru nemovitostí.

Obsah zajišťuje
Nizozemí

Jaké informace nabízí nizozemský katastr nemovitostí?

Nizozemský katastr nemovitostí je ve vlastnictví a správě instituce zvané Kadaster (Katastr, Katastrální a zeměměřický úřad), orgánu veřejné správy, který je odpovědný za zápisy práv a omezení týkajících se všech nemovitostí (včetně pozemků a staveb) a podrobných údajů týkajících se těchto nemovitostí (např. velikosti).

Je přístup do nizozemského katastru nemovitostí zdarma?

Ne, vybírá se poplatek. Pro více informací navštivte webovou stránku Kadaster.

Jak vyhledávat v nizozemském katastru nemovitostí

Profesionální uživatelé v Nizozemsku, kteří se zaregistrovali u nizozemského katastru nemovitostí, mohou v katastru hledat za pomoci následujících parametrů vyhledávání:

 • jméno vlastníka nebo osoby, která má k nemovitosti určitý vztah
 • adresa
 • poštovní směrovací číslo
 • katastrální identifikátor
 • mapa
 • územní plán
 • číslo listu vlastnictví
 • název nemovitosti.

Veškeré informace jsou zobrazeny v nizozemštině a účtování je prováděno měsíčně.

Registrovaní profesionální uživatelé v zemích zúčastněných v systému EULIS (Evropská pozemková informační služba) mohou v nizozemském katastru nemovitostí vyhledávat pomocí následujících parametrů:

 • adresa
 • poštovní směrovací číslo
 • katastrální identifikátor
 • mapa
 • územní plán.

Veškeré informace jsou zobrazeny v angličtině; účtování je prováděno prostřednictvím dotčeného národního katastrálního úřadu.

Jednotlivci mohou v nizozemském katastru nemovitostí hledat za pomoci následujících parametrů:

 • adresa
 • poštovní směrovací číslo

Veškeré informace (byť v menším rozsahu, než je tomu u profesionálních uživatelů) jsou zobrazeny v nizozemštině a platit lze platebními kartami Mastecard, Visa Electron, Visa, American Express, Dines Club, iDEAL nebo internetovým šekem.

Historie nizozemského katastru nemovitostí

Jsou k dispozici informace o všech nemovitostech ode dne založení nizozemského Kadasteru (1832).

V období let 1981 – 1985 zapsal nizozemský Kadaster veškeré informace, které byly tehdy v katastru nemovitostí vedeny, do svých výpočetních systémů. Informace z roku 1985 a mladší jsou k dispozici online. Historické informace (1832-1985) mohou zaměstnanci Kadasteru vyhledávat v digitálních archivech.

Související odkazy

Evropská pozemková informační služba, Katastrální úřad (Katastrální a zeměměřický úřad)

Poslední aktualizace: 06/02/2015

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.