Katastry nemovitostí v zemích EU

Francie

Obsah zajišťuje
Francie

Všech 354 francouzských rejstříků nemovitostí je vzájemně nezávislých a nejsou nijak propojeny.

Kromě toho ve Francii neexistuje žádný informační portál umožňující vyhledávání v těchto rejstřících.

V Alsasku-Moselsku neexistuje úřad „conservation des hypothèques" evidující vlastnická práva k nemovitostem. Služba katastru nemovitostí je zajišťována v těchto třech departmentech oddělením pozemkových knih.

Veškerá opatření zajišťující přístup do pozemkových knih se v současné době mění z důvodu ukončení procesu informatizace, který byl zahájen před 20 léty.

Poslední aktualizace: 13/02/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.