Katastry nemovitostí v zemích EU

Katastry nemovitostí v členských státech nabízí řadu služeb, které se v jednotlivých zemích mohou lišit.

Hlavními službami, které poskytují všechny katastry nemovitostí, jsou registrace, kontrola a uchovávání údajů o pozemcích a nemovitostech, například údaje o umístění a vlastnictví, a jejich zpřístupňování veřejnosti a profesionálním zákazníkům.

Chcete-li získat podrobné informace o právu některého členského státu, zvolte si jeho vlaječku.

Poslední aktualizace: 18/01/2019

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.