Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Κτηματολόγια - σε επίπεδο ΕΕ

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται συνοπτικά η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Πληροφοριών Κτηματολογίου (EULIS) και η Ευρωπαϊκή Ένωση Κτηματολογίων (ELRA) – δύο δίκτυα κτηματολογίων που λειτουργούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τι είναι η ELRA;

Η ELRA (Ευρωπαϊκή Ένωση Κτηματολογίων) είναι μια μη κερδοσκοπική ένωση η οποία έχει συσταθεί βάσει της βελγικής νομοθεσίας και η οποία απαρτίζεται από 29 οργανώσεις που εκπροσωπούν τα κτηματολόγια 22 ευρωπαϊκών κρατών μελών. Πρωταρχικός στόχος της είναι η ανάπτυξη και κατανόηση του ρόλου της κτηματογράφησης στις αγορές ακινήτων και κεφαλαίων.

Τι προσφέρει η ELRA;

Αποστολή και πρωταρχικός στόχος της ELRA είναι η ανάπτυξη και κατανόηση του ρόλου της κτηματογράφησης στις αγορές ακινήτων και κεφαλαίων.

Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης-πλαισίου εταιρικής σχέσης που διατηρεί με δίκτυα επιπέδου ΕΕ, η ELRA υλοποιεί διάφορες δραστηριότητες, όπως, για παράδειγμα, σεμινάρια με αντικείμενο την εξέταση του αντικτύπου ευρωπαϊκών κανονισμών στα κτηματολόγια και τους πελάτες τους.

Επιπλέον, η ELRA αναπτύσσει το έργο IMOLA (Διαλειτουργικότητα για κτηματολόγια), το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αξιοποιώντας την εμπειρογνωσία του δικτύου της ELRA, το οποίο συνίσταται από τα «σημεία επαφής» του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κτηματολογίων (ELRN), στο πλαίσιο του έργου αυτού αναπτύχθηκε ένα ηλεκτρονικό υπόδειγμα (το Ευρωπαϊκό Έγγραφο Κτηματολογίου ή ELRD), το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απεικόνιση πληροφοριών κτηματολογίου οποιουδήποτε κράτους μέλους.

Ένα περαιτέρω συναφές έργο της ELRA ήταν το CROBECO (Διασυνοριακή ηλεκτρονική μεταγραφή), το οποίο αφορούσε τη διασυνοριακή καταχώριση πράξεων σε αλλοδαπά κτηματολόγια και το ανατέθηκε στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος «Αστική Δικαιοσύνη». Το εν λόγω έργο είχε ως στόχο την προαγωγή της ευρωπαϊκής αγοράς ακινήτων μέσω της παροχής υποστήριξης στους αλλοδαπούς αγοραστές (δεύτερης) κατοικίας στην ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της ELRA.

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κτηματολογίων (ELRN)

Στο πλαίσιο της ELRA, το 2010 συστάθηκε από μέλη της ELRA το ELRN (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κτηματολογίων). Το ELRN έχει σχεδιαστεί με πρότυπο το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (ΕΔΔ) και με στόχο να διευκολύνει την αμοιβαία συνεργασία ή, ακόμη, και την ενδεχόμενη μελλοντική ενοποίηση υπηρεσιών. Επί του παρόντος, στο Δίκτυο έχουν προσχωρήσει 22 μέλη της ELRA από 19 κράτη μέλη. Κάθε οργανισμός-μέλος διορίζει έναν υπάλληλο, και συγκεκριμένα έναν υπάλληλο κτηματολογίου με υψηλού επιπέδου γνώσεις στους τομείς των εμπράγματων δικαιωμάτων και των καταχωρίσεων κτηματολογίου, ως σημείο επαφής για το Δίκτυο.

Το ELRN έχει δημιουργήσει εργαλεία που διευκολύνουν τη φιλική προς τον χρήστη πρόσβαση στις υπηρεσίες του σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ από το 2012 έχει καταρτίσει ένα σύνολο επτά ενημερωτικών δελτίων τα οποία επεξηγούν διάφορα θέματα, όπως τη δημοσιότητα μέσω του κτηματολογίου, το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο ή τα κρυφά βάρη.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του ELRN.

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/05/2018

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο