To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.
Swipe to change

Poslovni registri v državah EU

Slovaška

Ta razdelek vsebuje pregled slovaškega poslovnega registra.

Vsebino zagotavlja
Slovaška

Kateri podatki so v poslovnem registru?

Obchodný register (poslovni register) je javni seznam, ki vsebuje z zakonom predpisane podatke o podjetnikih, družbah in drugih pravnih subjektih, kadar je to določeno v posebnem zakonu.

Register upravlja Ministrstvo za pravosodje Slovaške republike.

Poslovni register vodijo registrska sodišča (registrové súdy) (okrožno sodišče na sedežu območnega sodišča).

Ali je dostop do poslovnega registra brezplačen?

Za dostop do poslovnega registra in izpiske iz njega je treba plačati takso.

Kako iskati po poslovnem registru?

V slovaškem poslovnem registru (obchodný register) je mogoče iskati po:

Iskanje je na voljo tudi v angleščini.

Kako zanesljivi so dokumenti v registru?

Trgovinski zakonik (zakon št. 513/1991) določa, kdaj se je mogoče sklicevati na vpisane podatke in, kadar je to primerno, na vsebino dokumentov, ki se hranijo v poslovnem registru.

Podatki, vpisani v poslovni register, učinkujejo nasproti tretjim osebam od dneva njihove objave. Vsebina dokumentov, ki se hranijo v poslovnem registru, učinkuje nasproti tretjim osebam od dneva uradnega obvestila o deponiranju v poslovnem uradnem listu.
Od takrat se lahko tretje osebe sklicujejo na podatke oziroma vsebino dokumentov. To ne velja, če lahko registrirana družba dokaže, da so tretje osebe za podatke oziroma vsebino dokumentov vedele že prej.

Če lahko tretja oseba dokaže, da ni mogla vedeti za podatke oziroma vsebino dokumentov, lahko registrirana družba uveljavlja podatke in vsebino dokumentov v 15 dneh od dneva objave podatkov, v primeru dokumentov pa od dneva uradnega obvestila o deponiranju dokumenta.

Po izteku tega roka se registrirani podatki in vsebina deponiranih dokumentov lahko uveljavljajo nasproti vsakomur.
V primeru neskladja med registriranimi in objavljenimi podatki oziroma vsebino deponiranih in vsebino objavljenih dokumentov lahko registrirana družba nasproti tretjim osebam uveljavlja samo objavljeno različico. To pa ne velja, če se dokaže, da je tretja oseba vedela za vsebino registriranih podatkov ali vsebino deponiranega dokumenta.

Zgodovina slovaškega poslovnega registra

Register vsebuje informacije od 1. januarja 2001 naprej.

Poslovni register je bil vzpostavljen leta 1992 po sprejetju trgovinskega zakonika (zakona št. 513/1991) in je nadomestil predhodni register družb.

Trgovinski zakonik (členi 27–34) je urejal področje uporabe poslovnega registra do leta 2004.

1. februarja 2004 so začele veljati nove pravne zahteve za poslovni register (zakon št. 530/2003 o poslovnem registru, kakor je bil spremenjen).

Edini člen trgovinskega zakonika, ki je še vedno veljaven, je člen, ki ureja pravni opis registrirane osebe, učinkovitost registriranih podatkov in njihovo objavo. Členi 28 do 34 so bili razveljavljeni.

S spremembo zakona št. 530/2003 je bila uvedena elektronska objava registra. Posodobljeni dokumenti se hranijo v papirni in elektronski obliki.

Sorodne povezave

Obchodný register

Obchodný register SR

Zadnja posodobitev: 18/03/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču