Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Poslovni registri v državah EU

Francija

Na tej strani so na voljo informacije o možnostih vpogleda v poslovne registre v Franciji.

Vsebino zagotavlja
Francija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Kateri podatki so v francoskem poslovnem registru?

Lokalne poslovne registre (registres du commerce et des sociétés – RCS) vodijo sodni tajniki na gospodarskih sodiščih in civilnih sodiščih s pristojnostjo v gospodarskih zadevah (okrožna sodišča v departmajih Bas-Rhin, Haut-Rhin in Moselle ter mešana gospodarska sodišča v čezmorskih regijah in departmajih). Podatki v teh registrih so preverjeni. Sodni tajniki morajo preveriti, ali so izjave v skladu z zakoni in drugimi predpisi, ali ustrezajo priloženim dokazilom in dokumentom ter – v primeru zahtevka za spremembo ali izbris – ali so v skladu s stanjem spisa. Preverijo tudi, ali so načini ustanovitve gospodarskih družb ali spremembe njihovih statutov v skladu z zakoni in drugimi predpisi, ki veljajo za gospodarske družbe.

Izpisek iz registra (Kbis), ki ga izdajo sodni tajniki, predstavlja resnično „osebno izkaznico“, ki kaže civilni status podjetja, vpisanega v poslovni register. Ta dokument vsebuje vse podatke, ki jih mora podjetje prijaviti. Po potrebi vsebuje tudi zaznamke sodnega tajnika, ki je odgovoren za vodenje registra. Izpisek Kbis potrjuje pravni obstoj podjetja in vsebuje preverjene podatke. To je edini uradni dokument, ki dokazuje identiteto in naslov vpisane (fizične ali pravne) osebe, njeno dejavnost, njene poslovodne, upravne in nadzorne organe ter ali je bil zoper njo sprožen kolektivni postopek. Samo uradni dokument, ki ga izda in podpiše sodni tajnik, vsebuje verodostojne informacije, ki jih je družba predložila poslovnemu registru.

Nacionalni poslovni register (registre national du commerce et des sociétés – RNCS) vodi nacionalni inštitut za industrijsko lastnino (Institut National de la Propriété Industrielle – INPI), ki združuje dokumente, ki se štejejo za izvirnike, iz poslovnih registrov v vsaki registraturi.

Ti registri vsebujejo vse podatke v zvezi s poslovnimi subjekti in družbami. Omogočajo dostop do vseh vpisov in dokumentov v poslovnih registrih.

Spletišče Infogreffe zagotavlja centralizirani dostop do podatkov v poslovnem registru. Storitev je na voljo v francoskem in angleškem jeziku.

Na spletišču INPI je mogoče (z uporabo imena družbe in številke SIREN) pridobiti kopijo dokumenta, predloženega nacionalnemu poslovnemu registru, ali celotnega spisa iz nacionalnega poslovnega registra.

Ali je dostop do poslovnega registra brezplačen?

Uporabniki spletišča Infogreffe lahko brezplačno dostopajo do nekaterih podatkov o vpisanih podjetjih, vendar je za večino podatkov v podatkovni zbirki treba plačati.

Prav tako je treba plačati za razpošiljanje dokumentov ali celotnih spisov, ki ga INPI opravlja po pošti ali prek spletne trgovine na svojem spletišču.

Kako iskati po francoskem poslovnem registru?

Na spletišču Infogreffe lahko poslovni subjekt iščete po:

  • imenu,
  • imenu direktorjev in upravljavcev,
  • mestu ali departmaju, kjer je njegov sedež, stalno prebivališče ali poslovne enote,
  • številki SIREN (Système d’Identification du Répertoire des Entreprises – identifikacijski sistem poslovnega registra),
  • številki vpisa v poslovni register.

Uporabne povezave

Registre de Commerce européen (Evropski poslovni register)

Infogreffe

INPI

CNGTC

Zadnja posodobitev: 13/09/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.