NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini olandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Registrele comerțului în țările UE

Ţările de Jos

Această secțiune vă oferă o privire generală a Registrului Comerțului din Țările de Jos.

Conținut furnizat de
Ţările de Jos
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Ce informații oferă Registrul Comerțului din Țările de Jos?

Registrul Comerțului din Țările de Jos este deținut și administrat de Camera de Comerț din Țările de Jos (Kamer van Koophandel) în conformitate cu Legea privind Registrul Comerțului.

Registrul oferă o imagine de ansamblu asupra tuturor informațiilor (juridice) relevante privind toate entitățile juridice din Țările de Jos. Toate entitățile sunt înregistrate, inclusiv:

 • societățile (private și pe acțiuni: BV și NV)
 • întreprinderile profesionale unipersonale
 • asociațiile
 • fundațiile
 • profesiile liberale (de exemplu avocați, medici, artiști)
 • asociațiile de proprietari
 • cultele religioase și
 • autoritățile publice.

Volumul de date înregistrate variază în funcție de forma juridică a organizației. Cele mai importante date înregistrate sunt:

 • denumirea (oficială)
 • alte denumiri comerciale
 • sediul
 • adresele
 • capitalul (social)
 • personalul de conducere
 • reprezentanții legali
 • filialele
 • datele de contact
 • domeniile de activitate (conform clasificării CAEN)

În registru sunt înscrise aproximativ 2,5 milioane de entități.

Conform legislației neerlandeze, informațiile din registru sunt valide (și opozabile terților), cu excepția cazului în care se indică contrariul. Obligația de înregistrare (și de înregistrare a oricăror modificări) revine organizațiilor în cauză. Fiecare modificare trebuie să fie înregistrată în decurs de o săptămână din momentul în care a fost efectuată.

Înregistrarea nu face parte din procesul de înființare al unei societăți din Țările de Jos. Din punct de vedere legal, o societate poate exista în Țările de Jos fără a fi înregistrată. Astfel, chiar dacă este ilegal să nu se efectueze înregistrarea, societățile neînregistrate există și pot acționa în calitate de societăți (spre deosebire de situația din Regatul Unit, de exemplu).

De asemenea, societățile cu răspundere limitată sau nelimitată din Țările de Jos trebuie să depună la Registrul Comerțului conturile anuale. Acest lucru se aplică unui număr de aproximativ 900 000 de societăți. Majoritatea trebuie să depună numai un bilanț contabil în timp ce societățile mari (aproximativ 20 000) trebuie să depună, de asemenea, datele privind contul de profit și pierderi.

Este accesul la Registrul Comerțului din Țările de Jos gratuit?

Informațiile de bază din Registrul Comerțului din Țările de Jos sunt disponibile gratuit online, însă pentru anumite servicii (de exemplu extrasele oficiale) se plătește o anumită taxă.

Organizațiile înregistrate plătesc o singură taxă, la înregistrare. Nu există o taxă anuală și nu se percep nici taxe pentru a înregistra modificări.

Cât de fiabile sunt documentele din registru?

Directiva 2012/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iunie 2012 de modificare a Directivei 89/666/CEE a Consiliului și a Directivelor 2005/56/CE și 2009/101/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului se referă la interconectarea registrelor centrale, comerciale și ale societăților. Directiva prevede crearea unei platforme centrale europene. Sistemul de registre interconectate constă din această platformă, din registrele statelor membre și dintr-un portal care servește drept punct de acces electronic european.

Directiva stabilește două termene-limită pentru intrarea sa în vigoare. Cu excepția unui mic număr de articole, statele membre trebuiau să se conformeze dispozițiilor directivei până la 7 iulie 2014. Celelalte articole trebuie să fie transpuse în termen de doi ani de la adoptarea actelor de punere în aplicare de către Comisia Europeană.

Legislația neerlandeză respectă deja cerințele prevăzute la articolele în cauză. Nu sunt necesare modificări suplimentare ale Legii din 2007 privind Registrul Comerțului sau modificări în legislația secundară bazată pe această lege pentru a respecta aceste două termenele de transpunere. Un anunț în acest sens a fost publicat în Monitorul Oficial din 4 iulie 2014.

Cum puteți căuta în Registrul Comerțului din Țările de Jos

Puteți efectua căutări în Registrul Comerțului din Țările de Jos după:

 • denumirea oficială (parțială)
 • numărul oficial de înregistrare
 • adresa și
 • codul poștal

Istoricul Registrului Comerțului din Țările de Jos

Informațiile datează de la începutul registrului curent (1920), dar sunt disponibile și date referitoare la societăți mai vechi.

Linkuri

Registrul European al Comerțului, Kamer van Koophandel

Ultima actualizare: 07/10/2016

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site