NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini finlandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Registrele comerțului în țările UE

Finlanda

În această secțiune găsiți o prezentare generală a registrului comerțului din Finlanda.

Conținut furnizat de
Finlanda
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Ce informații oferă registrul comerțului din Finlanda?

Registrul comerțului din Finlanda este ținut și administrat de Oficiul național pentru brevete și înregistrări.

Registrul comerțului din Finlanda este un registru public care conține informații privind comercianții (întreprinderile). În general, toate întreprinderile trebuie să fie înscrise în registru. De asemenea, întreprinderile trebuie să notifice orice modificare a datelor lor din registru. Majoritatea întreprinderilor trebuie, de asemenea, să depună la registru situațiile financiare anuale. În fiecare an, se înregistrează:

 • aproximativ 30 000 de noi întreprinderi;
 • aproximativ 80 000 de modificări privind datele societăților înregistrate;
 • aproximativ 200 000 de situații financiare anuale.

Registrul comerțului aplică o procedură de notificare și un sistem de date în comun cu administrația fiscală. Serviciul de informații privind întreprinderile este un serviciu de date gratuit, administrat de Oficiul național pentru brevete și înregistrări împreună cu administrația fiscală. Acesta conține informații de contact și de identificare referitoare la întreprinderi, de exemplu:

 • denumirea comercială a întreprinderii, denumirea comercială secundară a acesteia și traducerile denumirilor respective;
 • datele de identificare, tipul și sediul societății;
 • adresa și alte date de contact;
 • principalul domeniu de activitate al societății;
 • registrele administrației fiscale și ale Oficiului național pentru brevete și înregistrări în care societatea în cauză este înscrisă;
 • informații privind procedurile de încetare sau de întrerupere a activității, de faliment, de lichidare sau de reorganizare a societății.

În plus față de informațiile puse la dispoziție gratuit prin funcția de căutare, Serviciul de informații privind întreprinderile oferă, contra cost, informații specifice. La rândul lui, acest sistem este gestionat în comun de administrația fiscală și de Oficiul național pentru brevete și înregistrări.

Clienții pot astfel să caute societăți în Serviciul de informații privind întreprinderile după criterii precum regiunea, domeniul de activitate (domeniul de activitate principal al societății în cauză conform clasificării industriale standardizate a Institutului de statistică din Finlanda), tipul societății, registru (registrele administrației fiscale, registrul comerțului și registrul fundațiilor) sau data înregistrării (pentru a selecta societățile noi).

Registrul European al Comerțului (EBR) permite accesul rapid la informații fiabile privind societățile comerciale de pe întregul teritoriu al Europei. EBR reprezintă un serviciu de informații comun furnizat de registrele comerțului din 15 țări europene. Acest serviciu de informații oferă informații oficiale și fiabile provenind direct de la registrul național al comerțului din fiecare stat participant.

Serviciul EBR este ușor de folosit, întrucât fiecare utilizator poate selecta limba de afișare (finlandeză, suedeză sau engleză), iar informațiile înregistrate în cazul fiecărei țări sunt prezentate în același mod ușor de înțeles.

Accesul la registrul comerțului din Finlanda este gratuit?

Da, o parte a registrului poate fi accesată gratuit.

Cum se efectuează căutări în registrul comerțului din Finlanda

Datele comercianților sunt înscrise în registrul comerțului pe baza declarațiilor și a comunicărilor primite de autoritatea pentru înregistrare comercială. Registrul conține informații furnizate atât de comercianți, cât și de instanțe judecătorești și de alte autorități.

În temeiul articolului 21a din Legea privind registrul comerțului, Oficiul național pentru brevete și înregistrări poate actualiza înregistrările și, prin utilizarea Sistemului de informare a populației din Finlanda, poate verifica datele cu caracter personal furnizate de clienți în declarații și în anexele la acestea.

În conformitate cu articolul 21 din Legea privind interzicerea activității comerciale, Centrul registrului juridic din Finlanda comunică registrului comerțului informații privind deciziile de interzicere a activității comerciale în vigoare și momentul începerii și încetării interdicțiilor în chestiune. Datele respective sunt actualizate ulterior în sistemul registrului comerțului.

Conținutul registrului comerțului este prevăzut de legislația din Finlanda. Natura datelor introduse pentru diferite tipuri de societăți este stabilită în legislația finlandeză aplicabilă registrului comerțului, tipurilor de societăți și activităților comerciale în general stabilește. (A se vedea, de exemplu, Legea privind registrul comerțului, Legea privind societățile cu răspundere limitată și Legea privind parteneriatele).

În mod normal, pentru fiecare tip de societate se înregistrează cel puțin următoarele informații:

 • denumirea societății comerciale;
 • localitatea de unde este administrată societatea (sediul social);
 • domeniul de activitate (domeniul de afaceri);
 • reprezentantul (reprezentanții) societății;
 • adresa societății.

În momentul efectuării unei înscrieri în registrul comerțului, aceasta este publicată în mod simultan prin intermediul serviciului electronic de informații. Serviciul electronic de informații privind înregistrările publicate este un serviciu public și gratuit care conține, pe lângă înregistrările publicate, datele esențiale referitoare la o societate. Prin intermediul serviciului respectiv se poate verifica, de exemplu, dacă o societate a depus cererea de înregistrare a noului său consiliu de administrație sau se poate afla ce noi societăți au fost înmatriculate într-o anumită perioadă de timp.

Acest serviciu permite căutarea de informații referitoare la orice societate comercială pornind de la datele de identificare ale acesteia. Dacă este necesar, datele de identificare pot fi verificate în Sistemul de informații privind societățile. O anumită dată sau un anumit interval de timp pot fi utilizate, de asemenea, ca termeni de căutare. Dacă se dorește, căutarea poate fi restrânsă după anumite criterii, cum ar fi tipul de înregistrare sau localitatea ori regiunea. Rezultatul căutării cuprinde datele esențiale referitoare la o societate, denumirea, datele de identificare și sediul acesteia. Înregistrarea publicată conține, de exemplu, tipul de înregistrare și rubricile înscrierilor.

În funcție de tipul societății, în registru sunt înscrise și alte date. Astfel, extrasele din registru ale societăților de același tip fi complet diferite. De exemplu, anumite societăți cu răspundere limitată profită de posibilitățile oferite de Legea privind societățile, hotărând să acorde drepturi de opțiune și alte drepturi speciale sau să fuzioneze, și comunică ulterior aceste informații registrului. Dimpotrivă, alte societăți aleg să comunice registrului numai informațiile a căror înscriere în registru este obligatorie. Mai mult, modificările legislative se reflectă în extrasele din registru. De exemplu, înscrierile în registru ale societăților cu răspundere limitată pot diferi foarte mult în funcție de temeiul juridic al deciziei de înscriere a informațiilor respective, și anume Legea privind societățile cu răspundere limitată, care a intrat în vigoare la 1 septembrie 2006, sau o lege anterioară.

Cât de fiabile sunt documentele din registru?

Legea privind registrul comerțului (Legea 1979/129 din 2 februarie 1979) cuprinde dispoziții referitoare la datele care trebuie înscrise în registru și la publicarea acestora. Legea acordă tuturor persoanelor dreptul să acceseze date, extrase și certificate din registrul comerțului. O parte terță care acționează cu bună credință poate porni de la premisa că informațiile înscrise în registru sunt fiabile.

În temeiul articolului 1a din legea menționată, toate datele înscrise în registru sunt publice și orice persoană are dreptul să acceseze date, extrase și certificate înscrise în registrul comerțului. De asemenea, datele pot fi comunicate în format electronic. Singurele excepții sunt numerele de identitate personale ale persoanelor fizice și adresele de domiciliu ale persoanelor fizice care locuiesc în străinătate; aceste date nu sunt publice. Datele privind cifrele finale de identificare din numărul personal și adresa de domiciliu a persoanelor fizice care locuiesc în străinătate sunt făcute publice numai dacă sunt îndeplinite cerințele aplicabile procedurilor administrative, stabilite la articolul 16 alinetul (3) din Legea privind transparența activităților guvernamentale. În caz contrar, în locul domiciliului se va comunica țara de reședință.

Articolul 26 din Legea privind registrul comerțului prevede că o parte terță care acționează cu bună-credință se poate baza pe datele înscrise și publicate în registru. Datele sunt publicate în format electronic direct după înscrierea acestora în registru. Publicațiile pot fi obținute gratuit de la serviciul de informații al registrului comerțului.

Istoricul registrului comerțului din Finlanda

În registru sunt înscrise informații începând din anul 1860.

Linkuri relevante

Registrul European al Comerțului, Oficiul național pentru brevete și înregistrări din Finlanda

Ultima actualizare: 30/06/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site