Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
Swipe to change

Rejestry działalności gospodarczej w państwach UE

Słowacja

W niniejszej części przedstawiono w zarysie słowacki rejestr działalności gospodarczej.

Autor treści:
Słowacja

Jakie informacje można znaleźć w słowackim rejestrze działalności gospodarczej?

Słowacki rejestr działalności gospodarczej (Obchodný register) jest rejestrem publicznym, który zawiera określone informacje dotyczące przedsiębiorców, spółek i innych podmiotów prawnych zgodnie z wymogami przepisów szczególnych.

Rejestrem zarządza Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Słowackiej.

Rejestr działalności gospodarczej prowadzą sądy rejestrowe (registrové súdy) – sądy rejonowe mieszczące się przy siedzibie sądu okręgowego.

Czy dostęp do rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Dostęp do rejestru oraz pobieranie wypisów z rejestru działalności gospodarczej podlega opłacie.

W jaki sposób przeszukuje się słowacki rejestr działalności gospodarczej?

Słowacki rejestr działalności gospodarczej można przeszukiwać według:

Wyszukiwanie jest możliwe również w języku angielskim.

Jaka jest moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze?

Ustawa nr 513/1991 – kodeks handlowy – określa, w jakich sytuacjach można powoływać się na dane wpisane do rejestru, a w stosownych przypadkach, na treść dokumentów złożonych w rejestrze działalności gospodarczej.

Dane wpisane do rejestru działalności gospodarczej wywołują skutki prawne wobec osób trzecich począwszy od dnia ich publikacji. Treść dokumentów złożonych w rejestrze działalności gospodarczej wywołuje skutki prawne wobec osób trzecich od dnia publikacji w urzędowym publikatorze gospodarczym (Obchodný vestník) zawiadomienia o złożeniu tych dokumentów.
Od tej chwili osoby trzecie mogą powoływać się na dane i treść dokumentów. Zasada nie ma zastosowania, jeżeli zarejestrowana spółka może wykazać, że dana osoba trzecia znała wcześniej te treści.

Jeżeli osoba trzecia może wykazać, że nie mogła mieć wiedzy na temat tych informacji bądź znać treści dokumentów, zarejestrowana spółka może się powołać na te informacje i treść dokumentów po upływie 15 dni od dnia publikacji informacji, a w przypadku dokumentów, daty zawiadomienia o złożeniu dokumentu.

Po tym okresie można się powołać na dane wpisane do rejestru i treść złożonych dokumentów wobec każdej osoby.
W przypadku rozbieżności między danymi wpisanymi do rejestru i danymi opublikowanymi bądź treścią dokumentów złożonych i opublikowanych, zarejestrowana spółka może się powołać wobec osoby trzeciej jedynie na treści opublikowane. Jeżeli wykazano, że osoba trzecia miała wiedzę na temat wpisanych do rejestru informacji bądź treści złożonego dokumentu, można się wobec niej na te treści powołać.

Historia słowackiego rejestru działalności gospodarczej

Rejestr zawiera informacje wpisane do rejestru począwszy od dnia 1 stycznia 2001 r.

Słowacki rejestr działalności gospodarczej założony został w 1992 r., po przyjęciu ustawy nr 513/1991 (kodeks handlowy), i zastąpił wcześniejszy rejestr spółek.

Kodeks handlowy (artykuły 27 – 34) regulował zakres informacji wpisywanych do rejestru działalności gospodarczej do 2004 r.

Z dniem 1 lutego 2004 r. weszły w życie nowe wymogi prawne dotyczące rejestru działalności gospodarczej (zmiana ustawy nr 530/2003 o rejestrze działalności gospodarczej, z późniejszymi zmianami).

Jedyna nadal obowiązująca część kodeksu handlowego zawiera przepisy dotyczące opisu podmiotu wpisanego do rejestru, skuteczności informacji wpisanych do rejestru oraz ich publikacji. Uchylono art. 28 – 34.

Zmiana ustawy nr 530/2003 wprowadziła możliwość publikowania rejestru w postaci elektronicznej. Zaktualizowane dokumenty są przechowywane w formie papierowej i elektronicznej.

Powiązane strony

Rejestr działalności gospodarczej (Obchodný register)

Rejestr działalności gospodarczej Republiki Słowackiej (Obchodný register SR)

Ostatnia aktualizacja: 18/03/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony