Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar
Swipe to change

Ondernemingsregisters in de EU-landen

Slowakije

Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van het Slowaakse handelsregister.

Inhoud aangereikt door
Slowakije

Welke gegevens bevat het handelsregister?

Het Obchodný register (handelsregister) is een openbare lijst met wettelijk voorgeschreven gegevens betreffende ondernemers, ondernemingen en andere rechtspersonen waarvoor dit bij afzonderlijke wetgeving is voorgeschreven.

De lijst wordt beheerd door het ministerie van Justitie van Slowakije.

Het handelsregister wordt bijgehouden door de registrové súdy (registerrechtbanken: districtsrechtbanken bij de regionale gerechtshoven).

Is de toegang tot het register kosteloos?

Voor toegang tot en uittreksels uit het handelsregister moet een vergoeding worden betaald.

Hoe opzoekingen verrichten in het handelsregister

In het Slowaakse obchodný register kan worden gezocht op:

De zoekfunctie is ook beschikbaar in het Engels.

Hoe betrouwbaar zijn de in het register opgenomen documenten?

Bij Wet nr. 513/1991, het wetboek van koophandel, is bepaald in welke gevallen het mogelijk is te vertrouwen op ingevoerde gegevens en, indien van toepassing, op de inhoud van in het handelsregister gedeponeerde documenten.

De in het handelsregister ingevoerde gegevens zijn jegens derden rechtsgeldig vanaf de datum van publicatie. De inhoud van in het handelsregister gedeponeerde documenten is jegens derden rechtsgeldig vanaf de datum waarop de deponering wordt bekendgemaakt in het Officiële Handelsblad.
Vanaf dat moment mogen derden vertrouwen op de gegevens of de inhoud van de documenten. Dit geldt niet als de geregistreerde onderneming kan aantonen dat derden al eerder op de hoogte waren.

Als een derde kan aantonen dat hij of zij niet op de hoogte had kunnen zijn van de gegevens of de inhoud van de documenten, mag de geregistreerde onderneming zich pas op de gegevens en de inhoud van de documenten beroepen binnen 15 dagen na publicatie van de gegevens en, in het geval van documenten, na de bekendmaking van de deponering van het document.

Na deze periode kunnen de geregistreerde gegevens en de inhoud van gedeponeerde documenten derhalve worden ingeroepen jegens iedereen.
In het geval van verschillen tussen de geregistreerde en gepubliceerde gegevens of tussen de inhoud van de gedeponeerde en gepubliceerde documenten, mag de geregistreerde onderneming zich jegens derden slechts beroepen op de gepubliceerde versie. Wanneer de onderneming echter aantoont dat een derde op de hoogte was van de geregistreerde gegevens of van de inhoud van het gedeponeerde document, kan zij zich daarop wel beroepen.

Geschiedenis van het Slowaakse handelsregister

Het register verschaft informatie die is geregistreerd vanaf 1 januari 2001.

Het handelsregister werd opgezet in 1992 na de aanneming van Wet nr. 513/1991, het wetboek van koophandel, en is in de plaats gekomen van het oude ondernemingsregister.

Het toepassingsgebied van het handelsregister werd tot 2004 geregeld in het wetboek van koophandel (afdelingen 27-34).

Op 1 februari 2004 zijn nieuwe wettelijke eisen voor het handelsregister in werking getreden (Wet nr. 530/2003 inzake het handelsregister, zoals gewijzigd).

De enige afdeling van het wetboek van koophandel die nog van kracht is, regelt de wettelijke omschrijving van de geregistreerde persoon, de rechtsgevolgen van de geregistreerde gegevens en hun publicatie. De afdelingen 28-34 zijn ingetrokken.

Door de wijziging van Wet nr. 530/2003 is elektronische publicatie van het register ingevoerd. Geactualiseerde documenten worden in zowel papieren als elektronische vorm beheerd.

Links

Obchodný register

Obchodný register SR

Laatste update: 18/03/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website