Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar
Swipe to change

Ondernemingsregisters in de EU-landen

Letland

Op deze pagina vindt u een overzicht van het ondernemingsregister van Letland.

Inhoud aangereikt door
Letland

Welke gegevens bevat het Letse ondernemingsregister?

Het ondernemingsregister van de Republiek Letland (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs) is een Lets overheidsorgaan dat ondernemingen en handelaren (met inbegrip van hun vestigingen en vertegenwoordigingen) en wijzigingen in hun oprichtingsdocumenten registreert en andere activiteiten verricht waarin de wet voorziet. Het ondernemingsregister registreert ook massamedia, verenigingen en stichtingen, zakelijke verbintenissen, zeggenschapsdeelnemingen, publiek-private partnerschappen, huwelijksvermogensovereenkomsten, politieke partijen, arbitrageorganen, vakbonden, religieuze organisaties en instellingen en insolvabiliteitsprocedures.

Zijn er kosten verbonden aan het raadplegen van het ondernemingsregister?

Ja, er is geen gratis online ondernemingsregister in Letland.

Met behulp van de zoekfuncties die beschikbaar zijn op de website van het ondernemingsregister kan echter kosteloos de volgende basisinformatie worden verkregen over in het ondernemingsregister ingeschreven rechtspersonen:

 • type rechtspersoon;
 • statutaire zetel;
 • nieuwe of huidige (handels)naam en eerder geregistreerde of historische vennootschaps- of handelsnamen;
 • inschrijvingsnummer;
 • BIC-code van het gemeenschappelijk eurobetalingsgebied (SEPA) (indien toegewezen);
 • datum van inschrijving;
 • datum van verwijdering van de rechtspersoon uit het register (of datum van de reorganisatie als de verwijdering uit het register het gevolg is van een reorganisatie);
 • tijdslimiet voor de registratie van religieuze organisaties die opnieuw moeten worden geregistreerd.

Het Letse ondernemingsregister biedt de mogelijkheid om, als open gegevens, kosteloos de volgende informatie over alle geregistreerde rechtspersonen te verkrijgen:

 • inschrijvingsnummer;
 • naam of handelsnaam van de entiteit;
 • type rechtspersoon;
 • in welk register de entiteit is ingeschreven;
 • datum van inschrijving;
 • informatie over de verwijdering van de rechtspersoon uit het register of over de reorganisatie van de rechtspersoon;
 • datum van verwijdering van de rechtspersoon uit het register (of datum van de reorganisatie als de verwijdering uit het register het gevolg is van een reorganisatie);
 • statutaire zetel;

Deze informatie wordt verstrekt in de bestandsformaten .csv, .txt of .xlsx en is hier toegankelijk. De gebruiker kan het bestandsformaat kiezen dat het best bij het doel van het voorgenomen gebruik past.

Alle inschrijvingen in het ondernemingsregister worden in elektronische vorm gepubliceerd op de website van de Letse staatscourant Latvijas Vēstnesis. Dezelfde procedure is van toepassing op de publicatie van afzonderlijk ingediende documenten. Derden kunnen pas vertrouwen op inschrijvingen nadat deze in de staatscourant zijn gepubliceerd, tenzij de desbetreffende informatie reeds vóór de publicatie bij de derde bekend was. Indien een derde kan aantonen dat hij of zij niet bekend was en ook niet bekend had kunnen zijn met de gepubliceerde informatie, kan deze informatie bovendien niet worden aangevoerd in het kader van juridische procedures die worden ingesteld binnen vijftien dagen na de publicatie van die informatie.

Als de in het register in te schrijven informatie onjuist is vastgelegd of gepubliceerd, kan een derde die te goeder trouw is zich echter beroepen op de gepubliceerde informatie, ook al komt deze niet overeen met de inschrijvingen in het ondernemingsregister of de feitelijke toestand. Maar een derde kan zich niet beroepen op informatie die onjuist gepubliceerd is indien hij of zij zich bewust is van deze onjuistheid.

Hoe kan ik informatie opvragen uit het Letse ondernemingsregister?

Het Letse ondernemingsregister biedt informatie over alle geregistreerde rechtspersonen en juridische gegevens.

Informatie uit het ondernemingsregister kan tegen betaling worden verkregen door persoonlijk, per post of per e-mail (als elektronisch document met een beveiligde elektronische handtekening en een digitale tijdsstempel, in welk geval de opgevraagde informatie op dezelfde wijze zal worden verstuurd) een aanvraagformulier in te dienen. Het informatieverzoek moet gegevens over de aan het ondernemingsregister verrichte betaling bevatten (een document dat als betalingsbewijs kan dienen of een kopie daarvan, of een uitgeprint afschrift in geval van internetbankieren). In een informatieverzoek moet door de aanvrager worden vermeld hoe deze de informatie wenst te ontvangen (persoonlijk, per post of elektronisch).Verzoeken kunnen ook online worden ingediend via het portaalhttps://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep120/apraksts.

Een lijst van tarieven is te vinden op internet.

Hoe betrouwbaar zijn de in het register opgenomen documenten?

Alle inschrijvingen in het ondernemingsregister worden gepubliceerd in de Letse staatscourant Latvijas Vēstnesis en elektronisch op de website van de staatscourant: www.vestnesis.lv. Dezelfde procedure is van toepassing op de publicatie van afzonderlijk ingediende documenten.

Derden kunnen pas vertrouwen op inschrijvingen in het ondernemingsregister nadat deze in de staatscourant Latvijas Vēstnesis zijn gepubliceerd, tenzij de desbetreffende informatie reeds vóór de publicatie bij de derde bekend was. Indien een derde kan aantonen dat hij of zij niet bekend was en ook niet bekend had kunnen zijn met de gepubliceerde informatie, kan deze informatie bovendien niet worden aangevoerd in het kader van juridische procedures die worden ingesteld binnen vijftien dagen na de publicatie van die informatie.

Als de in het register in te schrijven informatie onjuist is vastgelegd of gepubliceerd, kan een derde die te goeder trouw is zich echter beroepen op de gepubliceerde informatie, ook al komt deze niet overeen met de inschrijvingen in het ondernemingsregister of de feitelijke toestand. Maar een derde kan zich niet beroepen op informatie die onjuist gepubliceerd is indien hij of zij zich bewust is van deze onjuistheid.

Voor nadere informatie, zie artikel 12 van de Handelswet (Komerclikums) (een vertaling in het Engels is ook beschikbaar op het portaal).

Hoe kan ik contact opnemen met het Letse ondernemingsregister?

Contactgegevens:

Ondernemingsregister van de Republiek Letland
Pērses iela 2, Riga, Letland, LV 1011
Telefonische informatie: 67031703 (N.B.: er wordt geen juridisch advies verleend)
Fax: 67031793
E-mail: info@ur.gov.lv

De openingstijden zijn te vinden op internet.

Geschiedenis van het Letse ondernemingsregister

Het Letse ondernemingsregister is opgericht op 1 december 1990.

Links

Ondernemingsregister van de Republiek Letland

Europees Ondernemingsregister (toegang verzorgd door Lursoft)

Welke gegevens bevat het Letse ondernemingsregister?

Het ondernemingsregister van de Republiek Letland (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs) is een Lets overheidsorgaan dat ondernemingen en handelaren (met inbegrip van hun vestigingen en vertegenwoordigingen) en wijzigingen in hun oprichtingsdocumenten registreert en andere activiteiten verricht waarin de wet voorziet. Het ondernemingsregister registreert ook massamedia, verenigingen en stichtingen, zakelijke verbintenissen, zeggenschapsdeelnemingen, publiek-private partnerschappen, huwelijksvermogensovereenkomsten, politieke partijen, arbitrageorganen, vakbonden, religieuze organisaties en instellingen en insolvabiliteitsprocedures.

Zijn er kosten verbonden aan het raadplegen van het ondernemingsregister?

Ja, er is geen gratis online ondernemingsregister in Letland.

Met behulp van de zoekfuncties die beschikbaar zijn op de website van het ondernemingsregister kan echter kosteloos de volgende basisinformatie worden verkregen over in het ondernemingsregister ingeschreven rechtspersonen:

 • type rechtspersoon;
 • statutaire zetel;
 • nieuwe of huidige (handels)naam en eerder geregistreerde of historische vennootschaps- of handelsnamen;
 • inschrijvingsnummer;
 • BIC-code van het gemeenschappelijk eurobetalingsgebied (SEPA) (indien toegewezen);
 • datum van inschrijving;
 • datum van verwijdering van de rechtspersoon uit het register (of datum van de reorganisatie als de verwijdering uit het register het gevolg is van een reorganisatie);
 • tijdslimiet voor de registratie van religieuze organisaties die opnieuw moeten worden geregistreerd.

Het Letse ondernemingsregister biedt de mogelijkheid om, als open gegevens, kosteloos de volgende informatie over alle geregistreerde rechtspersonen te verkrijgen:

 • inschrijvingsnummer;
 • naam of handelsnaam van de entiteit;
 • type rechtspersoon;
 • in welk register de entiteit is ingeschreven;
 • datum van inschrijving;
 • informatie over de verwijdering van de rechtspersoon uit het register of over de reorganisatie van de rechtspersoon;
 • datum van verwijdering van de rechtspersoon uit het register (of datum van de reorganisatie als de verwijdering uit het register het gevolg is van een reorganisatie);
 • statutaire zetel;

Deze informatie wordt verstrekt in de bestandsformaten .csv, .txt of .xlsx en is hier toegankelijk. De gebruiker kan het bestandsformaat kiezen dat het best bij het doel van het voorgenomen gebruik past.

Alle inschrijvingen in het ondernemingsregister worden in elektronische vorm gepubliceerd op de website van de Letse staatscourant Latvijas Vēstnesis. Dezelfde procedure is van toepassing op de publicatie van afzonderlijk ingediende documenten. Derden kunnen pas vertrouwen op inschrijvingen nadat deze in de staatscourant zijn gepubliceerd, tenzij de desbetreffende informatie reeds vóór de publicatie bij de derde bekend was. Indien een derde kan aantonen dat hij of zij niet bekend was en ook niet bekend had kunnen zijn met de gepubliceerde informatie, kan deze informatie bovendien niet worden aangevoerd in het kader van juridische procedures die worden ingesteld binnen vijftien dagen na de publicatie van die informatie.

Als de in het register in te schrijven informatie onjuist is vastgelegd of gepubliceerd, kan een derde die te goeder trouw is zich echter beroepen op de gepubliceerde informatie, ook al komt deze niet overeen met de inschrijvingen in het ondernemingsregister of de feitelijke toestand. Maar een derde kan zich niet beroepen op informatie die onjuist gepubliceerd is indien hij of zij zich bewust is van deze onjuistheid.

Hoe kan ik informatie opvragen uit het Letse ondernemingsregister?

Het Letse ondernemingsregister biedt informatie over alle geregistreerde rechtspersonen en juridische gegevens.

Informatie uit het ondernemingsregister kan tegen betaling worden verkregen door persoonlijk, per post of per e-mail (als elektronisch document met een beveiligde elektronische handtekening en een digitale tijdsstempel, in welk geval de opgevraagde informatie op dezelfde wijze zal worden verstuurd) een aanvraagformulier in te dienen. Het informatieverzoek moet gegevens over de aan het ondernemingsregister verrichte betaling bevatten (een document dat als betalingsbewijs kan dienen of een kopie daarvan, of een uitgeprint afschrift in geval van internetbankieren). In een informatieverzoek moet door de aanvrager worden vermeld hoe deze de informatie wenst te ontvangen (persoonlijk, per post of elektronisch).Verzoeken kunnen ook online worden ingediend via het portaalhttps://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep120/apraksts.

Een lijst van tarieven is te vinden op internet.

Hoe betrouwbaar zijn de in het register opgenomen documenten?

Alle inschrijvingen in het ondernemingsregister worden gepubliceerd in de Letse staatscourant Latvijas Vēstnesis en elektronisch op de website van de staatscourant: www.vestnesis.lv. Dezelfde procedure is van toepassing op de publicatie van afzonderlijk ingediende documenten.

Derden kunnen pas vertrouwen op inschrijvingen in het ondernemingsregister nadat deze in de staatscourant Latvijas Vēstnesis zijn gepubliceerd, tenzij de desbetreffende informatie reeds vóór de publicatie bij de derde bekend was. Indien een derde kan aantonen dat hij of zij niet bekend was en ook niet bekend had kunnen zijn met de gepubliceerde informatie, kan deze informatie bovendien niet worden aangevoerd in het kader van juridische procedures die worden ingesteld binnen vijftien dagen na de publicatie van die informatie.

Als de in het register in te schrijven informatie onjuist is vastgelegd of gepubliceerd, kan een derde die te goeder trouw is zich echter beroepen op de gepubliceerde informatie, ook al komt deze niet overeen met de inschrijvingen in het ondernemingsregister of de feitelijke toestand. Maar een derde kan zich niet beroepen op informatie die onjuist gepubliceerd is indien hij of zij zich bewust is van deze onjuistheid.

Voor nadere informatie, zie artikel 12 van de Handelswet (Komerclikums) (een vertaling in het Engels is ook beschikbaar op het portaal).

Hoe kan ik contact opnemen met het Letse ondernemingsregister?

Contactgegevens:

Ondernemingsregister van de Republiek Letland
Pērses iela 2, Riga, Letland, LV 1011
Telefonische informatie: 67031703 (N.B.: er wordt geen juridisch advies verleend)
Fax: 67031793
E-mail: info@ur.gov.lv

De openingstijden zijn te vinden op internet.

Geschiedenis van het Letse ondernemingsregister

Het Letse ondernemingsregister is opgericht op 1 december 1990.

Links

Ondernemingsregister van de Republiek Letland

Europees Ondernemingsregister (toegang verzorgd door Lursoft)

Laatste update: 29/09/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website