Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Franċiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Reġistri kummerċjali fil-pajjiżi tal-UE

Franza

Din il-paġna tinfurmak dwar kif tista’ tikkonsulta r-reġistri kummerċjali fi Franza.

Il-kontenut ipprovdut minn
Franza
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

X'informazzjoni joffri r-reġistru kummerċjali fi Franza?

Ir-reġistri kummerċjali u tal-kumpaniji (RCS) lokali jinżammu mir-reġistraturi tal-Qrati Kummerċjali u tal-Qrati Ċivili b’kompetenza kummerċjali (il-qrati tal-maġistrati fid-dipartimenti ta' Bas-Rhin, ta' Haut-Rhin u tal-Moselle u l-qrati kummerċjali mħallta fir-reġjuni u d-dipartimenti extra-Ewropej). L-informazzjoni li tinsab f’dawn ir-reġistri hija kkontrollata. Ir-reġistraturi jridu jivverifikaw li d-dettalji jkunu konformi mad-dispożizzjonijiet tal-liġijiet u r-regolamenti, jikkorrispondu mad-dokumenti ta’ sostenn u mad-dokumenti fl-anness u li fil-każ ta’ applikazzjoni għal modifika jew tħassir, li jkunu aġġornati. Huma jivverifikaw ukoll li l-kostituzzjoni jew il-modifiki statutorji tal-kumpaniji kummerċjali jkunu konformi mad-dispożizzjonijiet tal-liġijiet u tar-regolamenti li jirregolawhom.

L-estratt Kbis li jinħareġ mir-reġistraturi jirrappreżenta l-vera “karta tal-identità”, l-istat ċivili ta’ kumpanija rreġistrata mar-RCS. Dan id-dokument jiġbor fih l-informazzjoni kollha li l-kumpanija trid tiddikjara, u tirreferi, fejn meħtieġ, għad-dettalji mogħtija mir-reġistratur inkarigat miż-żamma ta’ dan ir-reġistru. Dan l-estratt Kbis jiċċertifika l-eżistenza ġuridika tal-kumpanija u jagħti informazzjoni verifikata. L-estratt huwa magħmul minn dokument uffiċjali wieħed li jipprova l-identità u l-indirizz tal-persuna (fiżika jew ġuridika) reġistrata, l-attività, l-entitajiet maniġerjali, l-amministrazzjoni, il-ġestjoni jew is-superviżjoni tagħha, kif ukoll jekk teżistix xi proċedura kollettiva mibdija kontriha. Id-dokument uffiċjali maħruġ u ffirmat mir-reġistratur tal-qorti fih l-informazzjoni awtentika pprovduta mill-kumpanija lill-RCS.

Reġistru nazzjonali tal-kummerċ u tal-kumpaniji (RNCS) jinżamm mill-Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) li jiċċentralizza d-dokumenti li huma validi bħala oriġinali tar-reġistri kummerċjali u tal-kumpaniji miżmuma f’kull reġistru.

Dawn ir-reġistri fihom l-informazzjoni kollha dwar in-negozjanti u l-kumpaniji. Huma jagħtu aċċess għall-entrati u d-dokumenti kollha maħżuna fir-reġistri kummerċjali u tal-kumpaniji.

Il-websajt Infogreffe tagħti aċċess b’mod ċentralizzat għall-informazzjoni tar-reġistru kummerċjali u tal-kumpaniji. Is-servizz jingħata bil-Franċiż u bl-Ingliż.

Is-sit tal-INPI jippermetti li wieħed jikseb, minn isem il-kumpanija u numru SIREN, kopja ta’ dokument depożitat fir-RNCS jew kopja tal-fajl komplet tar-RNCS.

Il-konsultazzjoni ta' reġistru kummerċjali hija bi ħlas?

L-utenti tas-sit infogreffe jistgħu jaċċessaw bla ħlas ċerta informazzjoni dwar l-impriżi li huma elenkati, iżda l-biċċa l-kbira tal-informazzjoni li tinsab fil-bażi tad-dejta tista’ tinkiseb biss bi ħlas.

Id-dokumenti jew tal-fajl sħiħ mill-INPI jista’ jintbagħat permezz tal-posta jew permezz tal-ħanut elettroniku tas-sit tal-INPI u dan isir bi ħlas.

Kif issir tiftixa f'reġistru kummerċjali Franċiż?

Is-sit Infogreffe jippermettilek tfittex kumpanija skont:

  • isimha,
  • isem id-diretturi u l-amministraturi,
  • il-belt jew id-dipartiment tal-uffiċċju prinċipali tagħha, tad-domiċilju tagħha, jew tal-istabbilimenti tagħha,
  • in-numru SIREN (Système d'Identification du Répertoire des Entreprises) tagħha,
  • in-numru tar-reġistrazzjoni tagħha fir-reġistru kummerċjali u tal-kumpaniji.

Ħoloq utli

Registre de Commerce européen (Reġistru Kummerċjali Ewropew)

Infogreffe

INPI

CNGTC

L-aħħar aġġornament: 13/09/2016

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.