Uzņēmumu reģistri ES dalībvalstīs

Eiropā uzņēmumu reģistri piedāvā virkni pakalpojumu, kas dažādās dalībvalstīs var atšķirties.

Tomēr pamatpakalpojumi, ko piedāvā visi reģistri, ir uzņēmuma informācijas, piemēram, informācijas par uzņēmuma juridisko formu, tā galveno mītni, kapitālu un juridiskajiem pārstāvjiem, reģistrēšana, izskatīšana un glabāšana, kā arī šīs informācijas pieejamības sabiedrībai nodrošināšana.

Lai iegūtu sīku informāciju par reģistriem dalībvalstīs, kā arī Islandē, Lihtenšteinā un Norvēģijā, lūdzam izvēlēties vienu no karodziņiem, kas norādīti labajā pusē.

Lapa atjaunināta: 24/01/2019

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.
Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības Komisija pašlaik atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu