Business registers in EU countries

In Europe, business registers offer a range of services, which may vary from one Member State to another.

However, the core services provided by all registers are to register, examine and store company information, such as information on a company's legal form, its seat, capital and legal representatives, and to make this information available to the public.

To obtain detailed information on registers in Member States as well as Iceland, Lichtenstein and Norway please select one of the flags listed on the right hand side.

Last update: 24/01/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Uzņēmējdarbības reģistri dalībvalstīs - Starptautiski

Informācija par Uzņēmējdarbības reģistru ir pieejama arī par Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, kas nav ES dalībvalstis.

Norvēģija

Islande

Lihtenšteina
Norvēģija

Brønnøysund reģistra centrs ir valsts iestāde, kas darbojas Tirdzniecības, rūpniecības un zvejniecības ministrijas paspārnē. Uzņēmumu reģistrs ir viens no 14 valsts reģistriem, ko pārvalda Brønnøysund reģistra centrs.

Uzņēmējdarbības reģistrs ir atbildīgs par visu norvēģu un ārvalstu uzņēmumu reģistrāciju Norvēģijā. Reģistrs nodrošina juridisko aizsardzību un finanšu pārskatu, un tas ir nopietns avots ikvienam, kuram ir nepieciešama precīza informācija par Norvēģijas rūpniecības nozares dalībniekiem.

Ko Norvēģijas uzņēmējdarbības reģistrs piedāvā?

Norvēģijas Uzņēmumu reģistrs sniedz informāciju par reģistrētiem uzņēmumiem. Brønnøysund reģistra centra tīmekļa vietnē ir iespējams piekļūt galvenajai informācijai ar meklētājprogrammas palīdzību. Informācija no uzņēmējdarbības reģistra ir atrodama paziņojumos, un ir iespējams pasūtīt papildu informāciju un kopijas no tīkla veikala un ar Eiropas Biznesa reģistra (EBR) starpniecību.

Galvenā informācija

 • Uzņēmuma organizācijas numurs
 • Uzņēmuma nosaukums, juridiskā adrese un citas adreses
 • Uzņēmuma dibināšanas datums
 • Uzņēmuma statūti un darbības veids
 • Pienākumi uzņēmumā
 • Bankrota procedūras

Paziņojumi

Uzņēmējdarbības reģistrs paziņo par visiem uzņēmuma svarīgākajiem notikumiem. Tas sniedz informāciju, ja tiek reģistrēts jauns uzņēmums, kad uzņēmumā ir reģistrētas būtiskas izmaiņas un notiek uzņēmuma likvidēšana vai dzēšana no reģistra. Meklēšanā pieejamie paziņojumu datubāzes dati tiek glabāti, sākot no 1999. gada 1. novembra. Saite atveras jaunā logāPaziņojumu versija angļu valodā ir pieejama no 2006. gada augusta.

Papildu informācija, ko iespējams pasūtīt par maksu, ir šādas kopijas un apliecības

 • Reģistrācijas apliecība
 • Gada pārskati

Vai piekļuve uzņēmējdarbības reģistram ir bez maksas?

Visa galvenā informācija, kas ir pieejama no mūsu meklētājprogrammas, un informācija no paziņojumu datu bāzes ir bez maksas. Dažiem pakalpojumiem, piemēram, kopijām un apliecībām, tiek piemērota maksa.

Kā veikt meklēšanu Norvēģijas uzņēmējdarbības reģistrā?

Pamatinformācija par uzņēmumiem, kas reģistrēti uzņēmējdarbības reģistrā, ir pieejama Brønnøysund reģistra centra Saite atveras jaunā logāmājaslapā. Meklējumus iespējams veikt gan pēc uzņēmuma nosaukuma, gan uzņēmuma reģistrācijas numura Saite atveras jaunā logāPaziņojumu datubāzē.

Ciktāl var balstīties uz reģistra dokumentiem?

Trešās personas var balstīties uz Uzņēmumu reģistra informāciju, kas ir juridiski derīga informācija par uzņēmumu. Reģistrētā informācija tiek uzskatīta par trešo personu zināšanai sniegtu informāciju. Tas attiecas gan uz pašu informāciju, gan dokumentiem, uz kuriem tiek balstīta reģistrācija. Praksē tas nozīmē, ka trešajai personai vajadzētu pārbaudīt reģistrēto informāciju par uzņēmumu pirms darījumu veikšanas ar to.

Noteikumi attiecībā uz to, ciktāl trešā persona var balstīties uz Norvēģijas Uzņēmumu reģistrā reģistrēto informāciju, ir atrodami Uzņēmumu reģistrācijas likuma 10. panta 1. punktā. Īsumā apkopojot šos noteikumus – reģistrētā informācija tiek uzskatīta par trešo personu zināšanai sniegtu informāciju.

Detalizētāk runājot, ja likums nosaka trešās personas juridisko pozīciju saistībā ar to, vai ir bijusi vai nav bijusi informācija par konkrētu lietu, Uzņēmumu reģistrā reģistrētā informācija tiek uzskatīta par trešo personu zināšanai sniegtu informāciju.

Gadījumos, ja reģistrācijas paziņojums ir bijis jānosūta reģistram (bet tas nav nosūtīts), un šie gadījumi ir pretrunā ar reģistrēto informāciju, tad šādi gadījumi nevar tikt vērsti pret trešo personu. Izņēmums šim noteikumam ir situācija, kad trešā persona ir bijusi informēta vai tai bija jābūt informētai par konkrēto lietu. Šādā gadījumā trešā persona nevar pamatoti apgalvot, ka tā varēja balstīties uz reģistrēto informāciju.

Norvēģijas Uzņēmumu reģistra vēsture

Norvēģijas Uzņēmumu reģistrs tika dibināts 1988. gadā un ir pildījis aptuveni 100 bijušo vietējo tirdzniecības reģistru funkcijas.

Saistītās saites

Saite atveras jaunā logāUzņēmumu dibināšanas likums norvēģu valodā

 Islande

Ko Islandes uzņēmējdarbības reģistrs piedāvā?

Uzņēmumu reģistrs kopš 2003.gada ir Iekšējo ieņēmumu direktorāta nodaļa un glabā publisku datubāzi ar informāciju par šādiem subjektiem:

 1. personām, uzņēmumiem un citiem uzņēmējdarbībā iesaistītiem subjektiem,
 2. iestādēm un valsts uzņēmumiem,
 3. iestādēm un pašvaldību uzņēmumiem,
 4. biedrībām, organizācijām un subjektiem, kas nav fiziskas personas un kas atbildīgas par aktīvu pārvaldi vai kam ir kādas nodokļu saistības,
 5. citas darbības, ko Iekšējo ieņēmumu direktorāts/Uzņēmumu reģistrs jebkāda iemesla dēļ uzskata par nepieciešamu reģistrēt oficiālā lietā.

Reģistrs attiecīgi satur šādu informāciju par iepriekš minētajiem subjektiem.

 1. Nosaukums
 2. Identifikācijas numurs, adrese
 3. Juridiskā forma
 4. Dibināšanas datums
 5. Vadītāju vārdi un uzvārdi, adreses un identifikācijas numuri
 6. Darbības kods (ISAT nr.)
 7. Likvidācija
 8. Citi jautājumi, ko saskaņā ar likumu ir nepieciešams reģistrēt

Pēc reģistrācijas reģistrs piešķir subjektam unikālu identifikācijas numuru.

Uzņēmumu reģistrs sniedz publiskām iestādēm, uzņēmumiem un fiziskām personām informāciju no reģistra saskaņā ar ministra izstrādāto nolikumu attiecībā uz informācijas apjomu un maksām.

Vai piekļuve uzņēmējdarbības reģistram ir bez maksas?

Informācija par nosaukumu, adresi, juridisko formu, ISAT kodu un PVN numuru ir publiski pieejama Iekšējo ieņēmumu direktorāta/Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē bez maksas.

Sīkāka informācija ir maksas pakalpojums un, cerams, 2016. gadā būs pieejama no mūsu interneta veikala.

Kā veikt meklēšanu Islandes uzņēmējdarbības reģistrā?

Informāciju iespējams meklēt Saite atveras jaunā logāIekšējo ieņēmumu direktorāta mājaslapā, un tā ir bez maksas. Diemžēl tā šobrīd ir pieejama tikai islandiešu valodā. Lai iegūtu sīkāku informāciju, nepieciešams sazināties ar biroju pa tālruni vai e-pastu līdz brīdim, kad nākamajā gadā tiks atvērts interneta veikals.

Islandes Uzņēmumu reģistra vēsture

Līdz 1980. gadam uzņēmumi tika reģistrēti pie vietējiem pilnvarniekiem visā Islandē. 1980. gadā tika izveidots īpašs reģistrs sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, bet Islandes Statistikas birojs izdeva šīm sabiedrībām identifikācijas numurus. Kopš 1997. gada visi uzņēmumi, kas nav pilnas atbildības sabiedrības, tika reģistrēti Uzņēmumu reģistrā, un kopš 2014. gada tur notiek arī pilnsabiedrību reģistrācija, tāpēc šobrīd Islandē ir tikai viens oficiāls biznesa reģistrs – Uzņēmumu reģistrs.

 Lihtenšteina

Uzņēmējdarbības reģistrs (Handelsregister) darbojas visā Lihtenšteinas valstī. Uzņēmējdarbības reģistru uztur Tieslietu departaments (Amt für Justiz) Vaducā.

Uzņēmējdarbības reģistrs ir publisks reģistrs un tiek uzskatīts par precīzu. Galvenais mērķis ir nodrošināt komercdarbības juridisko noteiktību, atspoguļojot informāciju par privāttiesību, jo īpaši fizisku un juridisku personu, kas nodarbojas ar uzņēmējdarbību, regulētajām tiesiskajām attiecībām, gadījumos, kad runa ir par atbildību un tiesībām rīkoties.

Ko uzņēmējdarbības reģistrs piedāvā?

Uzņēmējdarbības reģistrs satur informāciju par visām reģistrētajām juridiskajām personām un to juridiskajām adresēm Lihtenšteinas Firstistē un par Lihtenšteinas trastiem (Treuhänderschaften). Informācija ietver faktus un attiecības, dažas no no kurām ir jāievada reģistrā saskaņā ar likumu, bet dažas var reģistrēt brīvprātīgi kopā ar attiecīgajiem apliecinošajiem dokumentiem.

Dokumenti par nereģistrētiem trastiem arī tiek iekļauti uzņēmējdarbības reģistrā tāpat kā dati par fondiem (Stiftungen), kas nav reģistrēti.

Vai piekļuve uzņēmējdarbības reģistram ir bez maksas?

Piekļuve uzņēmējdarbības reģistram ir maksas pakalpojums.

Daļu no informācijas par uzņēmējdarbības reģistrā reģistrētajām juridiskajām personām un citu juridisko informāciju iespējams atrast reģistra uzņēmumu rādītājā bez maksas (Firmenindex) caur saiti Saite atveras jaunā logāhttp://www.oera.li/hrweb/ger/firmensuche_afj.htm, un apliecinātu pilnu izziņu iespējams pasūtīt par maksu caur to pašu saiti.

Kā veikt meklēšanu Lihtenšteinas uzņēmējdarbības reģistrā?

Uzņēmējdarbības reģistrs, tostarp paziņojumi un apliecinošie dokumenti, ir publiski pieejams.

Uzņēmumu rādītāju (Firmenindex) var izmantot, lai meklētu kādu reģistrētu juridisko personu, izmantojot tās nosaukumu vai komercnosaukumu, vai tās reģistrācijas numuru.

Ciktāl var paļauties uz reģistros iekļauto informāciju?

Ar Direktīvu 2012/17/ES grozītais Direktīvas 2009/101/EK 3.a pants pieprasa dalībvalstīm sniegt informāciju, kas izskaidro valstu tiesību aktu noteikumus, atbilstoši kuriem trešās personas var balstīties uz 2. pantā minētajiem uzņēmumu dokumentiem un ziņām. EEZ Apvienotās komitejas 2013. gada 8. oktobra lēmums nosaka, ka Direktīva 2012/17/ES ir iekļaujama EEZ līgumā.

Izņemot gadījumu, kad tiesību akti paredz, ka ir nepieciešama tikai daļēja publicēšana vai izrakstu publicēšana, Tieslietu departaments pilnībā un nekavējoties publicē uzņēmējdarbības reģistra ierakstus oficiālajā laikrakstā (Personu un uzņēmumu likuma (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR) 956. panta 1. punkts). Lihtenšteinas Firstistes oficiālais laikraksts ir elektronisks oficiālais laikraksts (Amtsblatt) (Publicēšanas likuma (Kundmachungsgesetz) 16. pants).

Jebkura persona, kura rīkojas godprātīgi, var balstīties uz ierakstiem, grozījumiem un svītrojumiem uzņēmējdarbības reģistrā. Uz reģistrētās personas ieraksta, grozījuma vai svītrojuma satura var balstīties ar nosacījumu, ka tas iesniegts pēc personas vēlēšanās (PGR 948. panta 1. un 2. punkts).

Attiecībā uz trešām personām uzņēmējdarbības reģistrā esošais ieraksts ir spēkā, sākot ar nākamo dienu pēc ieraksta publicēšanas, vienmēr ar nosacījumu, ka pastāv juridiska publicēšanas prasība (PGR 947. panta 2. punkts).

Saskaņā ar PGR 949. pantu ierakstam uzņēmējdarbības reģistrā ir informācijas izpaušanas sekas, un tiklīdz reģistrācija ir stājusies spēkā attiecībā uz trešajām personām, personai vairs nav tiesību iebilst, ka tā nebija informētas par šo ierakstu. Tomēr, ja ir bijusi prasība, ka konkrētajam faktam ir jābūt reģistrētam un šis fakts nav ticis reģistrēts, tad uz to var balstīties pret trešo personu tikai tad, ja ir iespējams pierādīt, ka šī trešā persona par to bijusi informēta.

Uzņēmējdarbības reģistra vēsture

Dati Lihtenšteinas uzņēmējdarbības reģistrā sākotnēji tika reģistrēti alfabētiskā rādītāja kartītēs. Visi pašreizējie dati, kā arī liela vēsturisko datu daļa šobrīd ir pieejama elektroniski.

Papildu informācija

Ieraksti uzņēmējdarbības reģistrā tiek publicēti juridiski nepieciešamajā formātā elektroniskajā laikrakstā, un trešās personas var balstīties uz tiem, tikai sākot ar nākamo dienu pēc to publicēšanas. Jebkuru nesakritību gadījumā starp ierakstu reģistrā un publicēto informāciju par prioritāru tiek uzskatīts ieraksts reģistrā.

Uzņēmējdarbības reģistra ierakstu publicēšana un sekas

Uzņēmējdarbības reģistra publiskais raksturs

Uzņēmējdarbības reģistrs, tostarp paziņojumi un apliecinošie dokumenti, ir publiski pieejams. Ikvienam ir piekļuve ierakstiem. Dokumentiem reģistrā par akciju sabiedrībām (Aktiengesellschaften), komandītsabiedrībām (Kommanditaktiengesellschaften) un viena dalībnieka sabiedrībām ar ierobežotu atbildību (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) var piekļūt bez ierobežojumiem; attiecībā uz struktūrām ar citām juridiskām formām informācijas pieprasītājam ir jāpierāda sava likumīgā interese (PGR 953. pants).

Ierakstu publicēšana

Izņemot gadījumu, kad tiesību akti paredz, ka ir nepieciešama tikai daļēja publicēšana vai izrakstu publicēšana, Tieslietu departaments pilnībā un nekavējoties publicē uzņēmējdarbības reģistra ierakstus oficiālajā laikrakstā. Visi dokumenti un sīkāka informācija, kurai ar likumu ir jābūt iesniegtai un publicētai, tiek publicēta vienādi (PGR 956. pants un nākamie panti). Uz publicēto informāciju var balstīties ikviens, sākot ar tās dienas beigām, kad tā tikusi publicēta.

Paziņojumi attiecībā uz akciju sabiedrībām (Aktiengesellschaften), komandītsabiedrībām (Kommanditaktiengesellschaften) un viena dalībnieka sabiedrībām ar ierobežotu atbildību (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) ir atsauce, kuru publicē oficiālajā laikrakstā, uz ierakstu un apliecinošajiem dokumentiem un sīkāku informāciju. Tas pats attiecas jebkuru juridisku personu, kas nodarbojas ar komerciālu tirdzniecību. Citos gadījumos paziņojumi ir atsauce uz ierakstu reģistrā (PGR 957. pants).

Ierakstu spēkā esība darījumos ar trešajām personām

Attiecībā uz trešajām personām ieraksts uzņēmējdarbības reģistrā ir spēkā nākamajā dienā pēc ieraksta publicēšanas, vienmēr ar nosacījumu, ka publicēšanai pastāv juridiska prasība (PGR 947. panta 2. punkts).

Akciju sabiedrību (Aktiengesellschaften), komandītsabiedrību (Kommanditaktiengesellschaften) un viena dalībnieka sabiedrību ar ierobežotu atbildību (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) gadījumā reģistrētu un publicētu faktu nevar vērst pret trešo personu, ja tas attiecas uz tiesisku darījumu, kas veikts piecpadsmit dienu laikā pēc datuma, kurā ieraksts stājies spēkā, un šī trešā persona var pierādīt, ka tā nav bijusi informēta par to un nevarēja būt informēta par to (PGR 949. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

Tiklīdz reģistrācija ir stājusies spēkā attiecībā uz trešajām personām, personai vairs nav tiesību iebilst, ka tā nav bijusi informēta par ierakstu (PGR 949. panta 1. punkts).

Ieraksti uzņēmējdarbības reģistrā veido pilnus pierādījumus par faktiem, ko tie apliecina, ja vien nav norādīts, ka tie ir nepareizi (PGR 949. panta 3. punkts).

Nesakritības ar ierakstu, kas iesniegts un publicēts

Gadījumā, ja pastāv kāda nesakritība starp ierakstu reģistrā un publicēto informāciju, tad par prioritāru tiek uzskatīts ieraksts reģistrā un pēc tam publicētā informācija, un visbeidzot apliecinošo dokumentu saturs. Gadījumā, ja pastāv kāda nesakritība starp ierakstu reģistrā un publicēto informāciju, tad trešās personas, kas rīkojas godprātīgi, var balstīties uz publicēto informāciju pret to personu, par kuru ieraksts veikts (PGR 959. panta 2. un 3. punkts).

Saistītās saites

Saite atveras jaunā logā1926. gada 20. janvāra Personu un uzņēmumu likums (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR) (publicēts LGBl. 1926 Nr. 4)

Saite atveras jaunā logā1985. gada 17. aprīļa Publicēšanas likums (Kundmachungsgesetz) (publicēts LGBl. 1985 Nr. 41)

Saite atveras jaunā logā2012. gada 4. septembra Noteikumi par oficiālo laikrakstu (Amtsblattverordnung ) (publicēts LGBl. 2012 Nr. 284)

Lapa atjaunināta: 20/05/2019

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Uzņēmējdarbības reģistri dalībvalstīs - Beļģija

Šajā iedaļā sniegts pārskats par Beļģijas komercreģistru.

Ko Beļģijas komercreģistrs piedāvā?

Beļģijas komercreģistru – Banque carrefour des Entreprises (BCE) – pārvalda birojs Saite atveras jaunā logāFederālajā publiskās pārvaldes dienestā ekonomikas jautājumos. Reģistrs tika izveidots administratīvās vienkāršošanas un uzņēmumu vienotas identificēšanas ietvaros. BCE ietver visus uzņēmumus, un saskaņā ar tiesību aktiem tiem ir jābūt reģistrētiem. Tajā ir uzskaitītas arī uzņēmumu struktūrvienības. Tās ir adreses, kurās vai no kurām uzņēmums veic savu darbību. BCE ir ietvertas arī saites uz citām datubāzēm. Tajā ir ietverti ne tikai uzņēmumi, bet arī citas juridiskās personas. Šajā datubāzē ir ietverti individuālie komersanti, valsts struktūras un dažos gadījumos arī ārzemju uzņēmumi.

Vai piekļuve Beļģijas komercreģistram ir bez maksas?

Visi var bez maksas piekļūt uzņēmumu publiskajiem datiem Public Search tīmekļa vietnē.

Šī meklētājprogramma ļauj meklēt uzņēmumus vai uzņēmumu struktūrvienības, pamatojoties uz dažādiem meklēšanas kritērijiem. Bez maksas tiek piedāvāts arī Open Data reģistrs, un to var izmantot jebkura ieinteresētā persona pēc reģistrēšanās. Tiek piedāvāti arī "Public search" tīmekļa pakalpojumi, kuri ļauj iekļaut lietotāja lietojumprogrammās lielu daļu publisko datu. Tomēr šis pakalpojums ir maksas pakalpojums.

Kā veikt meklējumus Beļģijas komercreģistrā

"Public Search" funkcija Jums ļauj meklēt datus par jebkuru uzņēmumu, kurš darbojas vai beidzis savu darbību; tās var būt gan juridiskas personas vai individuāli komersanti, gan to struktūrvienības.

Kādus datus Jūs iegūstat

Uzņēmējdarbības veicēja līmenī:

 1. uzņēmējdarbības veicēja numurs;
 2. juridiskā forma;
 3. tiesiskais stāvoklis;
 4. sākuma datums;
 5. uzvārds un vārds vai nosaukums
 6. galvenā biroja adrese;
 7. tālruņa numurs;
 8. fakss;
 9. e-pasta adrese;‑
 10. tīmekļa vietnes adrese;
 11. uzņēmuma juridiskās formas veids;
 12. struktūrvienību skaits;
 13. funkcijas;
 14. profesionālās kompetences un pārvaldības pamata zināšanas, par kurām ir iesniegts apliecinājums
 15. īpašības;
 16. atļaujas;
 17. uzņēmuma darbība (PVN un Valsts Sociālās apdrošināšanas birojs);
 18. finanšu dati;
 19. saikne ar citiem uzņēmumiem;
 20. Ārējās saites (Moniteur belge, Beļģijas Nacionālā banka,
  Valsts Sociālās apdrošināšanas biroja rīcībā esošais darba devēju reģistrs).

Struktūrvienības līmenī:

 1. uzņēmējdarbības veicēja numurs;
 2. juridiskā forma;
 3. struktūrvienības numurs;
 4. sākuma datums;
 5. struktūrvienības nosaukums;
 6. adrese;
 7. tālruņa numurs;
 8. fakss;
 9. e-pasta adrese;
 10. tīmekļa vietnes adrese;
 11. atļaujas;
 12. darbības valsts sociālās apdrošināšanas nolūkā un komerciālas (nekomerciālas) darbības.

Kāda ir reģistrā ietverto datu uzticamība

Uzņēmumiem ir jāpublicē noteikta informācija un noteikti dokumenti. Tas jo īpaši ir paredzēts, lai nodrošinātu, ka uz šo informāciju var paļauties, attiecībās artrešām personām. Beļģijā tas notiek, dokumentus un informāciju publicējot oficiālajā izdevumā Moniteur belge un gada pārskatus publicējot Beļģijas Nacionālās bankas finanšu pārskatu centrā. Komercsabiedrību kodeksa 76. pantā ir ietverti noteikumi par dokumentu un informācijas izmantošanu pēc to publicēšanas.

Komercsabiedrību kodeksa 76. pantā ir noteikts, ka dokumenti un informācija, kuru publicēšana ir paredzēta, rada sekas attiecībā uz trešām personām tikai tad, ja tie ir publicēti izvilkumu veidā vai norādīti Moniteur belge pielikumos, izņemot gadījumu, ja uzņēmums pierāda, ka šīs trešās personas par tiem zināja iepriekš.

Trešās puses tomēr var izmantot dokumentus, kuri nav publicēti.

Attiecībā uz darījumiem, kas veikti līdz sešpadsmitai dienai pēc publicēšanas datuma, šie dokumenti nerada sekas trešām personām, ja tās pierāda, ka tām nebija iespējams par tiem zināt.

Ja pastāv pretrunas starp iesniegto dokumentu un Moniteur belge pielikumos publicēto dokumentu, šis dokuments nerada sekas trešām personām. Trešās personas savukārt var atsaukties uz publicēto dokumentu, izņemot gadījumu, ja uzņēmums pierāda, kaviņām bija zināms iesniegtais teksts.

Ja pastāv pretrunas starp dokumentiem, kas sagatavojami vienā oficiālajā valodā un brīvprātīgi iesniegtajiem tulkojumiem vienā vai vairākās Eiropas Savienības oficiālajās valodās, šis brīvprātīgi publicētais tulkojums nerada sekas trešām personām. Trešās personas savukārt var atsaukties uz brīvprātīgi publicētajiem tulkojumiem, izņemot tādā gadījumā, ja uzņēmums pierāda, ka viņi bija informēti par redakciju, kas minēta Komercsabiedrību kodeksa 67. panta 1. punkta otrajā daļā, kas attiecas uz autentisko dokumentu apliecinātām kopijām, privāti taisītu aktu dublikātiem vai oriģināliem, izvilkumiem [elektroniskā formātā vai nē], kuri ir jāiesniedz komerctiesas kancelejā.

BCE vietnē "Public Search" dati par uzņēmumiem ietver tiešu saiti uz publikācijām Moniteur belge un uz Beļģijas Nacionālās bankas finanšu pārskatu centru.

Meklēšanas kārtība

Šī saite Jūs nosūta uz Saite atveras jaunā logāPublic Search vietni.

Ir četras dažādas meklēšanas iespējas, kas atdalītas ar cilnēm:

 • meklēšana pēc numura (ja Jūs zināt uzņēmējdarbības veicēja numuru vai struktūrvienības numuru)
 • meklēšana pēc nosaukuma
 • meklēšana pēc adreses
 • meklēšana pēc darbības.

Tīmekļa vietne ir pieejama četrās valodās: angļu, franču, nīderlandiešu un vācu valodā.

Vispārēju informāciju par BCE Jūs atradīsit Saite atveras jaunā logāFederālā publiskās pārvaldes dienesta ekonomikas jautājumos tīmekļa vietne (sadaļa "Uzņēmumi un pašnodarbinātas personas", iedaļa "Banque carrefour des Entreprises" (Beļgijas uzņēmumu datubāze)).

Noderīgas saites

Saite atveras jaunā logāEiropas Biznesa reģistrs, Saite atveras jaunā logāFederālais publiskās pārvaldes dienests tieslietās, Saite atveras jaunā logāFederālais publiskās pārvaldes dienests ekonomikas, MVU, vidusslāņa un enerģētikas jomā

Lapa atjaunināta: 18/01/2017

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

Uzņēmējdarbības reģistri dalībvalstīs - Bulgārija

Šajā sadaļā ir sniegts Bulgārijas komercreģistru un Bulstat reģistra pārskats. Bulgārija nodrošina, ka šie reģistri atbilst publiskuma, pārredzamības un informācijas drošības principiem.

Ko piedāvā Bulgārijas komercreģistrs?

Saite atveras jaunā logāBulgārijas komercreģistru pārvalda Tieslietu ministrijas pakļautībā esošā Reģistru aģentūra. Reģistrā ir iekļauti komersanti un ārvalstu komersantu filiāles, kā arī pēc likuma iekļaujamās ziņas par tiem. Komercreģistrs publicē lēmumus un dokumentus, kuri saistīti ar komersantiem un ārvalstu komersantu filiālēm un kuriem pēc likuma ir jābūt pieejamiem valsts uzraudzības nolūkos.

Komercreģistrs ir elektroniska datubāze, kurā par komersantiem un ārvalstu komersantu filiālēm ir iekļautas ziņas, kurām pēc likuma ir jābūt reģistrētām, un dokumenti, kuriem pēc likuma ir jābūt pieejamiem valsts uzraudzības nolūkos. Komersantu un ārvalstu komersantu filiāļu lietas tiek glabātas elektroniskā formātā. Lietas satur pieteikumus, dokumentus, kas pamato reģistrētās ziņas, paziņojumus un citus dokumentus, kuros arī var būt iekļauti personas dati, kas ļauj identificēt privātpersonas, kuras pārstāv vai vada attiecīgo iestādi.

Vai pieeja Bulgārijas komercreģistram ir bez maksas?

Komercreģistrs ir publiski pieejams. Komercreģistra datubāze ir brīvi pieejama jebkuram bez maksas. Saskaņā ar 2013. gada 1. janvāra grozījumiem Komercreģistra likumā (ZTR) pieeja komercreģistrā ievadīto komersantu lietām ir jāreģistrē. Tas nozīmē, ka konkrēta komersanta “lietā” glabātiem dokumentiem, kas tiek apskatīti, var piekļūt ar elektronisko parakstu vai Reģistru aģentūras izsniegtu sertifikātu. Aģentūra sertifikātu izsniedz bez maksas.

Kā veikt meklējumus Bulgārijas komercreģistrā

Komercreģistrs ir pieejams 24 stundas diennaktī tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāhttp://www.brra.bg/Default.ra.

Komercreģistrā jebkurš var meklēt konkrētas ziņas vai paziņojumus.

Komercreģistra portālā var meklēt, izmantojot šādus kritērijus:

 • komersanta vai ārvalstu komersanta filiāles nosaukums vai unikālais identifikācijas kods (UIK);
 • partnera vai vienīgā kapitāla īpašnieka vārdi vai identifikācijas numurs, vai firmas nosaukums vai UIK;
 • juridiskas personas-komersanta struktūru locekļa vārdi vai identifikācijas numurs, vai firmas nosaukums vai UIK;
 • komersanta lietu, ārvalstu komersanta filiāli un tās amatpersonas un tiesību pārņēmējus var meklēt pēc jebkurām reģistrētajām ziņām vai paziņojumiem.

Ir pieejams arī maksas pakalpojums, kas ļauj lietotājiem meklēt informāciju visā datubāzē pēc pašu izvēlētiem konkrētiem kritērijiem. Šā pakalpojuma abonēšanas maksa ir BGN 30 000 gadā (saskaņā ar Reģistru aģentūras iekasēto valsts nodevu sarakstu), valsts iestādēm pilnīga piekļuve datubāzei ir bez maksas.

Sertifikātus var saņemt Reģistru aģentūrā uz vietas vai elektroniski (nodevas tiek iekasētas saskaņā ar iepriekš minēto sarakstu).

Reģistrā glabāto dokumentu kopijas ir iespējams saņemt aģentūrā vai elektroniski (nodevas tiek iekasētas saskaņā ar iepriekš minēto sarakstu).

Cik uzticami ir reģistrā iekļautie dokumenti?

Bulgārija ir pieņēmusi principus, kas izklāstīti attiecīgajos ES tiesību aktos, ar kuriem regulē ziņu ievadīšanas vai dzēšanas spēkā esamību un ar komersantiem saistītu dokumentu publicēšanu. Konkrētas darbības valsts līmenī regulē Komercreģistra likums.

Saskaņā ar šo likumu tiek uzskatīts, ka par reģistrā ievadītajām ziņām no to ievadīšanas brīža ir informētas trešās personas, kuras rīkojas labā ticībā. Kamēr nav pagājušas 15 dienas pēc ziņu ievadīšanas, tās nevar izmantot pret trešajām personām, kuras pierāda, ka nav varējušas zināt par tām. Trešās personas var atsaukties uz ziņām, kas ir jāreģistrē, lai arī ieraksts vēl nav veikts, ja vien likumā nav īpaši paredzēts, ka tās ir spēkā tikai pēc ziņu reģistrēšanas. Ieraksts zaudē spēku, kad tas tiek dzēsts. Tiek uzskatīts, ka trešās personas ir informētas par reģistrā esošajiem dokumentiem kopš to publicēšanas datuma.

Trešās personas, kuras rīkojas labā ticībā, var atsaukties uz ierakstu vai ziņu pat tad, ja ievadītā ziņa vai publicētais akts vai dokuments neeksistē. Attiecībā uz trešajām personām, kuras rīkojas labā ticībā, ziņas, kas nav ievadītas reģistrā, ir uzskatāmas par neesošām.

Bulgārijas komercreģistra vēsture

Reģistra reforma tika uzsākta 2008. gada 1. janvārī, kad stājās spēkā Komercreģistra likums. Tā rezultātā ieviesa turpmāk norādīto kārtību.

 1. Atbildība par attiecīgo uzņēmējdarbības reģistrāciju no tiesām tika nodota centrālajai valdības administratīvajai struktūrai: Reģistru aģentūrai.
 2. Visi reģionālie tiesu reģistri tika apvienoti centrālā elektroniskā datubāzē, kurā ir iekļautas reģistrējamās ziņas un dokumenti, kuriem jābūt pieejamiem valsts kontroles nolūkos, kā arī visi iesniegtie dokumenti, nereģistrējamie lēmumi un uzņēmumu lietas. Tādējādi visiem komersantiem līdz 2011. gada 31. decembrim bija jāpārreģistrējas.
 3. Informācijas publiskuma principam reģistrācijas procesā ir izšķiroša nozīme. Reģistru aģentūrai pēc likuma ir jānodrošina atklāta bezmaksas piekļuve pieteikumiem un pievienotajiem dokumentiem, kas iekļauti komercreģistra datorsistēmā.
 4. Reģistrācijas process notiek, izmantojot dažādas pieteikuma veidlapas. Pieteikuma veids ir atkarīgs no komersanta veida vai ziņām reģistrācijas brīdī.

Kā iesniegt pieteikumus komercreģistrā

Pieteikumus var iesniegt uz vietas jebkurā Reģistru aģentūras birojā vai elektroniski aģentūras portālā Saite atveras jaunā logāhttp://www.brra.bg/Default.ra.

Pieteikumus drukātā formātā var iesniegt jebkurā vietējā Reģistru aģentūras birojā neatkarīgi no tā, kur komersants ir reģistrēts. Kad aģentūras biroji ir apstiprinājuši pieteikumus drukātā formātā, tie tiek ieskenēti un saglabāti komercreģistra datorsistēmā kā pielikumi. Pieteikumiem kā pielikumi jāpievieno dokumentu oriģināli vai kopijas, kuras apliecinājis pieteicējs vai notārs.

Elektroniskos pieteikumus var iesniegt jebkurā laikā komercreģistra portālā.

Kā tiek izskatīti iesniegtie pieteikumi?

Katrai ierakstīšanai komercreģistra datorsistēmā saņemtajai vienībai (pieteikums, tiesas lēmums, pieprasījums labot kļūdu, pieprasījums iecelt ekspertus, pārbaudītājus, kontrolierus u. c.) tiek piešķirts unikāls atsauces numurs formātā “ggggmmddhhmmss” (gads, mēnesis, diena, stunda, minūte, sekunde). Kad pieteikumam, tiesas lēmumam vai pieprasījumam ir piešķirts unikālais atsauces numurs, datorsistēma to nejaušā kārtībā piešķir reģistratoram izskatīšanai. Pieteikumi dokumentu ziņu ierakstīšanai vai dzēšanai saskaņā ar 14. pantu tiek piešķirti automātiski to saņemšanas kārtībā, kolīdz reģistrators ir elektroniski pabeidzis iepriekš piešķirto pieteikumu un datorsistēma ir attiecīgi konstatējusi, ka reģistrators ir brīvs.

Pēc grozījumiem Komercreģistra likumā, ar kuriem noteica, ka lēmums ir jāizsniedz termiņā, kas minēts 19. panta 2. punktā, datorsistēmai ir pievienota funkcija, kas ļauj izskatīt pieteikumus iepriekš minētajā kārtībā trīs dienu laikā. Iespējamie iznākumi ir šādi:

 • reģistratora elektroniski parakstītas instrukcijas par pārbaudes pabeigšanu, ko nekavējoties publicē komersanta kontā — tās jāīsteno termiņā, kas norādīts ZTR 19. panta 2. punktā;
 • reģistratora elektroniski parakstīts atteikums par pārbaudes pabeigšanu, ko nekavējoties publicē komersanta kontā;
 • reģistratora elektroniski parakstīts reģistrācijas rīkojums par pārbaudes pabeigšanu, kas līdz ZTR 19. panta 2. punktā minētā termiņa beigām tiek attēlots komersanta kontā ar statusu “gaida trīs dienu termiņu”. Kad ir pagājis likumā noteiktais periods, datorsistēma automātiski izdara ierakstu un ģenerē ieraksta numuru iepriekš norādītajā formātā. Gads, mēnesis un diena apzīmē datora veiktās automātiskās publicēšanas datumu, savukārt stunda, minūte un sekunde apzīmē brīdi iepriekšējā dienā, kurā reģistrators pieteicis reģistrāciju.

Ko piedāvā BULSTAT reģistrs?

Saite atveras jaunā logāBULSTAT reģistrā ir iekļauta informācija par:

 1. juridiskām personām, kuras nav komersanti;
 2. filiālēm tādām ārvalstu saimnieciskām vienībām, kas nav komersanti;
 3. ārvalstu saimniecisku vienību filiālēm saskaņā ar Investīciju veicināšanas likuma 24. pantu;
 4. ārvalstu juridiskām personām, kuras Bulgārijā veic saimniecisko darbību un kurām tajā ir pastāvīga pārstāvniecība;
 5. ārvalstu juridiskām personām, kuru faktiskā vadība atrodas Bulgārijā;
 6. ārvalstu juridiskām personām, kurām Bulgārijā pieder nekustamais īpašums;
 7. organizatoriskām vienībām saskaņā ar Pienākumu un līgumu likumu, tostarp amatniecības uzņēmumiem un apdrošināšanas asociācijām saskaņā ar Sociālās drošības kodeksa 8. pantu;
 8. saimnieciskām vienībām, kas veic sociālās apdrošināšanas iemaksas un nav fiziskas personas;
 9. iepriekš 1. līdz 8. punktā minēto saimniecisko vienību filiālēm un uzņēmējdarbības vienībām un komercreģistrā iekļauto komersantu uzņēmējdarbības vienībām;
 10. fiziskām personām, kuras ir brīvo profesiju pārstāvji vai strādā par tirgotājiem;
 11. ārvalstu pilsoņiem, kuriem nav Bulgārijas personas koda vai ārvalstu rezidenta personas koda un kuri:
 • sniedz neatkarīgus individuālus pakalpojumus Bulgārijā, tostarp caur pastāvīgu pārstāvniecību, bāzi vai centru;
 • iegādājas nekustamo īpašumu;
 • ir sociālās apdrošināšanas iemaksu veicēji;
 1. citām fiziskām personām — sociālās apdrošināšanas iemaksu veicējiem;
 2. ārvalstu personām / saimnieciskām vienībām, kuras saskaņā ar nodokļu tiesību aktiem jāreģistrē īpašā kārtībā, tostarp ir atbrīvotas no nodokļu maksāšanas saskaņā ar starptautisku līgumu, kas ir stājies spēkā un ko parakstījusi Bulgārijas Republika.

Vai pieeja BULSTAT reģistram ir bez maksas?

Saite atveras jaunā logāBULSTAT reģistrs nav bez maksas. Lai piekļūtu datiem, ir jāreģistrējas un jāmaksā nodeva. Minimālā nodeva ir BGN 10.

BULSTAT reģistra vēsture

Ar Nacionālās asamblejas 1995. gada 8. jūnija lēmumu uzdevums izveidot, uzturēt un pilnveidot BULSTAT reģistru tika deleģēts Valsts statistikas institūtam (VSI). Vienotais uzņēmējdarbības vienību reģistrs BULSTAT Bulgārijas Republikā sāka darboties 1996. gada 1. janvārī. Tā paša gada 17. jūnijā Nacionālā asambleja pieņēma Statistikas likumu. Ar šo likumu noteica vienotā reģistra BULSTAT izveidošanas, darbības un izmantošanas kārtību Bulgārijas Republikā saimnieciskajā darbībā iesaistītu personu identificēšanai. BULSTAT reģistrs kļuva par vienu no valsts galvenajiem administratīvajiem reģistriem, un 2000. gadā tā dati tika publicēti Saite atveras jaunā logāreģistra tīmekļa vietnē.

BULSTAT reģistra pārvaldība 2005. gada 11. augustā nonāca Reģistru aģentūras pārziņā. No 2008. gada 1. augusta saskaņā ar tobrīd spēkā esošo Komercreģistra likumu komersantiem un ārvalstu komersantu filiālēm, kas bija ievadītas uzņēmējdarbības un kooperatīvu reģistros reģionālajās tiesās, līdz 2011. gada 31. decembrim bija pienākums pārreģistrēties Reģistru aģentūrā.

Kā iesniegt pieteikumus BULSTAT reģistrā

Saimnieciskām vienībām, kas vēlas reģistrēties BULSTAT, atkarībā no sava statusa ir jāiesniedz:

 1. lēmuma vai cita dokumenta kopija šādā kārtībā:

a) juridiskām personām: dibināšanas dokuments un dokuments, kurā minēta(-s) fiziskā(-s) persona(-s),    kuras vada un/vai pārstāv saimniecisko vienību;

b)   ārvalstu saimniecisku vienību filiālēm saskaņā ar Investīciju veicināšanas likuma 24. pantu: dokuments, kas apliecina reģistrāciju Bulgārijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā (BTRK);

c)    ārvalstu juridiskām personām: dokuments, kas apliecina saimnieciskās darbības veikšanu Bulgārijā, legalizēts dokuments, kas apliecina ārvalstu juridisko personu izcelsmes valsti;

d)   organizatoriskām vienībām, kas saskaņā ar Pienākumu un līgumu likumu nav juridiskas personas, un apdrošināšanas fondiem saskaņā ar Sociālās drošības kodeksa 8. pantu: uzņēmuma līgums un reģistrācijas apliecība Valsts ieņēmumu aģentūrā;

e)    filiālēm un uzņēmējdarbības vienībām: dokuments, kas apliecina to dibināšanu un kurā ir minēta(-s) persona(-s), kas vada un/vai pārstāv tās;

f)    uzņēmējdarbības vienībām, kas nav minētas a) līdz e) apakšpunktā un veic sociālās apdrošināšanas iemaksas: dokumenti, kas pierāda identitāti un/vai to, ka tiek veikta konkrēta saimnieciskā darbība, ja to pieprasa ar likumu.

 1. pieteikums uz standarta veidlapas, ko apstiprinājis Reģistru aģentūras izpilddirektors;
 2. identifikācijas kartes, reģistrējot slēgšanu/dzēšanu vai faktu izmaiņas;
 3. dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu saskaņā ar Ministru padomes apstiprināto sarakstu;
 4. reģistrācijas anketa un/vai reģistrācijas izziņa par saimnieciskām vienībām, kas tiek ievadītas īpašajā reģistrā.

Kad dokumenti ir iesniegti, ieraksts tiek veikts nekavējoties.

Tiešsaistes izziņā ir iekļauta šāda informācija:

 • unikālais identifikācijas numurs;
 • saimnieciskās vienības nosaukums;
 • saimnieciskā darbība;
 • dibināšanas/izmaiņu/likvidācijas dokuments;
 • juridiskā adrese / atrašanās vieta;
 • kontaktinformācija;
 • vadītāji/pārstāvji;
 • kolektīvās pārvaldības struktūra;
 • kolektīvās pārvaldības struktūras sastāvs: pārstāvji;
 • saimnieciskās darbības mērķis;
 • partneri/īpašnieki;
 • līdzdalības sadalījums.
Lapa atjaunināta: 30/08/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

Uzņēmējdarbības reģistri dalībvalstīs - Čehija

Šajā sadaļā ir apskatīts Čehijas Republikas publiskais reģistrs. Publiskais reģistrs sastāv no Asociāciju reģistra, Komercreģistra, Fondu reģistra, Iestāžu reģistra, Īpašnieku asociācijas kopienas reģistra un Biedrību ar sabiedriskā labuma statusu reģistra.

Kāda informācija atrodama Čehijas publiskajā reģistrā?

Publiskajā reģistrā tiek iekļauta likumā noteiktā informācija par juridiskās personām, kuras ir privāto tiesību subjekti. Civilkodeksa Likuma Nr. 89/2012 120. pantā ietverti vispārējie noteikumi, kuri reglamentē publisko reģistru darbību. Sīkāk izstrādāti noteikumi, kuri reglamentē tiesu uzturētos publiskos reģistrus, ir izklāstīti Likumā Nr. 304/2013 par juridisko un fizisko personu publiskajiem reģistriem. Dokumentu reģistrs (kurā tiek uzglabāti likumā noteiktie dokumenti, piemēram, statūti, nolikumi, finanšu pārskati, u. tml.) ietilpst publiskajā reģistrā. Publisko reģistru uztur komerctiesa. Publisko reģistru pārvalda Tieslietu ministrija. Šādas vienības tiek reģistrētas publiskajā reģistrā:

 • asociācijas,
 • arodbiedrības,
 • starptautiskas arodbiedrības,
 • darba devēju organizācijas,
 • starptautiskas darba devēju organizācijas,
 • filiāļu asociācijas,
 • filiāļu arodbiedrību organizācijas,
 • filiāļu starptautisko arodbiedrību organizācijas,
 • filiāļu darba devēju organizācijas,
 • filiāļu starptautiskās darba devēju organizācijas,
 • individuālie komersanti — reģistrēti komercreģistrā,
 • publiski tirdzniecības uzņēmumi (pilnsabiedrības),
 • komandītsabiedrības ,
 • sabiedrības ar ierobežotu atbildību,
 • akciju sabiedrības,
 • kooperatīvi,
 • valsts uzņēmumi,
 • meitasuzņēmumi,
 • biedrības ar sabiedriskā labuma statusu,
 • fondi,
 • nodibinājumi,
 • institūti,
 • valsts finansētas organizācijas,
 • īpašnieku asociācijas,
 • Eiropas ekonomisko interešu grupas,
 • ārvalstu juridisko personu organizatoriskas vienības,
 • Eiropas kooperatīvās sabiedrības,
 • Eiropas uzņēmējsabiedrības.

Likums Nr. 304/2013 par juridisko un fizisko personu publiskajiem reģistriem reglamentē publiskajā reģistrā iekļaujamo informāciju. Pamatdati, kas jāreģistrē, ir: subjekta vārds un uzvārds vai nosaukums, juridiskā adrese, uzņēmējdarbības joma, juridiskā forma, identifikācijas numurs un pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds un dzīvesvieta vai, ja pārstāvis ir uzņēmums, uzņēmuma nosaukums un adrese.

Vai piekļuve Čehijas publiskajam reģistram ir bez maksas?

Publiskais reģistrs ir elektronisks. Tas sabiedrībai ir pieejams bez maksas, izmantojot interneta portālu Saite atveras jaunā logāhttps://www.justice.cz/ un/vai tieši publiskā reģistra meklēšanas lapā Saite atveras jaunā logāhttps://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik. Publiskais reģistrs ir pieejams visiem. Ikvienam ir iespēja tajā ieskatīties, izgatavot kopijas vai veikt izrakstus no reģistra.

Kā veikt meklējumus Čehijas publiskajā reģistrā?

Čehijas publiskajam reģistram ir ļoti izstrādāta lietotne informācijas meklēšanai tiešsaistē. Meklējumus reģistrā ir iespējams veikt pēc organizācijas vārda vai identifikācijas numura.

Cik ticami ir reģistrā iekļautie dokumenti?

Dokumentu publiskošana

Komerctiesa publicē informāciju par publiskā reģistra ierakstiem, grozījumiem un dzēsumiem, kā arī iesniegtajiem dokumentiem, tostarp elektroniski, cik ātri vien iespējams pēc ieraksta veikšanas. Publiskajā reģistrā iekļautā informācija un dokumentu reģistrā iesniegtie dokumenti tiek publiskoti veidā, kas nodrošina attālinātu piekļuvi. Komerctiesa publicē attiecīgos datus, sniedzot iespēju iegūt oficiāli apliecinātu elektronisko norakstu. Šis dokuments ir elektroniski parakstīts, izmantojot kvalificētu attiecīgās komerctiesas sistēmas sertifikātu, kas bez maksas ir pieejams Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē: Saite atveras jaunā logāMinisterstva spravedlnosti ČR. Komerctiesa pēc pieprasījuma izsniedz apliecinātu ieraksta vai dokumentu reģistrā iesniegto dokumentu pilnu vai daļēju norakstu vai arī apliecību, ka noteikti dati nav iekļauti publiskajā reģistrā, izņemot gadījumus, kad prasītājs īpaši pieprasa norakstu bez apliecinājuma. Komerctiesa izsniedz publiskā reģistrā iekļauto informāciju vai dokumentus, kas dokumentu reģistrā iesniegti pirms 1997. gada 1. janvāra, tikai drukātā formā, ja vien šī informācija vai dokumenti netiek jau uzglabāti elektroniskā formā.

Paļaušanās uz dokumentu un informācijas saturu

Personai, par kuru ir veikts ieraksts, nav tiesību apstrīdēt tā atbilstību patiesībai attiecībā uz personu, kura rīkojas likumīgi un labā ticībā, pamatojoties uz ierakstā iekļauto informāciju.

Reģistrētā persona var celt iebildumus par likumā noteiktās publicējamās informācijas un dokumentu saturu attiecībā uz trešajām personām tikai no sākotnējās publicēšanas dienas, izņemot gadījumus, kad iespējams pierādīt, ka trešās personas bija iepriekš informētas par faktu. Tomēr reģistrētā persona nevar pamatoties uz šādu informācijas vai dokumentu saturu, ja prasība tiek celta agrāk nekā 16. dienā kopš publicēšanas, ja trešās personas pierāda, ka nevarēja būt informētas par faktu.

Trešās personas vienmēr var paļauties uz nepublicētās informācijas un dokumentu saturu, izņemot gadījumus, kad nepublicēšana padara tos par spēkā neesošiem.

Neatbilstība reģistrētajai informācijai

Ja publiskā reģistra ieraksta saturs ir pretrunā ar likumā noteikto obligāto prasību un nekādi citi tiesiskās aizsardzības līdzekļi nav pieejami, komerctiesa aicina reģistrēto personu panākt tiesisko aizsardzību. Ja tas skar juridisku personu un tiesiskā aizsardzība netiek saņemta noteiktajā laikposmā, komerctiesa var lemt par šīs personas likvidāciju, ja tas ir trešo personu interešu aizstāvībai.

Ja pastāv neatbilstība starp publiskā reģistra ieraksta formulējumu čehu valodā un svešvalodā vai starp reģistrā uzglabāto dokumentu formulējumu čehu valodā un saskaņā ar Likuma par juridisku un fizisku personu publisko reģistru 74. panta 1.punktu brīvprātīgi iesniegtiem šo dokumentu tulkojumiem svešvalodā, uz reģistrā iesniegtā vai publicētā dokumenta formulējumu svešvalodā nedrīkst paļauties attiecībā uz trešajām personām. Trešā persona var paļauties uz reģistrā iesniegtā vai publicētā dokumenta formulējumu svešvalodā, ja vien reģistrētā persona nepierāda, ka trešā persona bija informēta par reģistra ieraksta vai iesniegtā dokumenta formulējumu čehu valodā.

Lapa atjaunināta: 13/05/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas dāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Uzņēmējdarbības reģistri dalībvalstīs - Dānija

Šajā sadaļā ir sniegts Dānijas komercreģistra pārskats

Dānijas Uzņēmējdarbības iestāde [Erhvervsstyrelsen]

Dānijas komercreģistra vēsture

Dānijas Uzņēmējdarbības iestāde ir dibināta 2012. gada 1. janvārī.

Dānijas Uzņēmējdarbības iestādē strādā aptuveni 700 cilvēku. Dānijas Uzņēmējdarbības iestādes uzdevumus pirms tam pildīja Komercdarbības un sabiedrību aģentūra [Erhvervs- og Selvskabsstyrelsen], Uzņēmumu un būvniecības iestāde [Erhvervs- og Byggestyrelsen] un IT un telekomunikācijas aģentūra [IT- og Telestyrelsen].

Dānijas Uzņēmējdarbības iestāde ir daļa no Dānijas Uzņēmējdarbības un izaugsmes ministrijas [Erhvervs- og Vækstministeriet].

Ko piedāvā Dānijas komercreģistrs?

Tīmekļa vietnē erhvervsstyrelsen.dk var atrast informāciju par visām iestādes darbības jomām, tostarp Dānijas komercreģistru CVR.dk.

CVR.dk ir centralizēts sākumpunkts visu Dānijas uzņēmumu informācijas un datu iegūšanai. Neatkarīgi no uzņēmējdarbības veida ir iespējams atrast informāciju gan par pašu uzņēmumu (saukts arī par juridisku personu), gan tā ražošanas vienībām.

Par atsevišķiem uzņēmējdarbības veidiem — akciju sabiedrībām un sabiedrībām ar ierobežotu atbildību — ir iespējams iegūt plašāku informāciju: pārskatus, faktus, ziņojumus par uzņēmumu un cilvēkiem, kuri to vada.

Dānija ir arī Eiropas Biznesa reģistra (EBR) dalībniece. Tie, kuri nepārvalda dāņu valodu, var apmeklēt Saite atveras jaunā logāEiropas Biznesa reģistra (EBR) tīmekļa vietni, lai informāciju par Dānijas uzņēmumiem meklētu savā valodā. EBR satur informāciju par gandrīz visām Eiropas valstīm.

Vai pieeja Dānijas komercreģistram ir bez maksas?

Pamatinformāciju, uzņēmumu ziņojumus, pilnos ziņojumus un Centrālā komercreģistra [CVR-udskrifter] ierakstus var iegūt bez maksas. Par maksu var iegūt arī citu informāciju par uzņēmumu, piemēram, atskaites. Tālāk minētie pakalpojumi ir pieejami bez maksas ikvienam.

Centrālā komercreģistra ieraksti

Informācija par pilntiesīga kapitāldaļu turētāja privāto adresi, ja šī adrese nesakrīt ar uzņēmuma juridisko adresi, tiek atklāta pēc pieprasījuma.

Darījumdarbības vietas

„Darījumdarbības vietas“ piedāvā pārskatu par saistītajām ražošanas vienībām kopā ar informāciju par ražošanas vienībām:

 • nosaukumu, adresi un kopienu, kurā ir reģistrēta juridiskā adrese;
 • uzņēmējdarbības veidu;
 • nozari, kurā uzņēmums darbojas;
 • darbinieku skaitu.

Uzņēmuma ziņojums

Uzņēmuma ziņojumā ir iekļauta šāda informācija:

 • Centrālā komercreģistra numurs (vai reģistrācijas numurs Grenlandes uzņēmumiem);
 • uzņēmuma nosaukums, adrese un kopiena, kurā ir reģistrēta juridiskā adrese;
 • meitasuzņēmumu nosaukumi;
 • informācija par vērtspapīru sarakstu;
 • persona ar paraksta tiesībām;
 • statuss;
 • iesaistītās personas (dibinātāji, vadība, valde) bez adresēm;
 • pārskata periods;
 • pēdējo publicēto pārskatu datums.

Pilns ziņojums

Pilnā ziņojumā ir iekļauta visa uzņēmuma ziņojuma informācija un:

 • mērķa deklarācija;
 • iesaistītās personas (dibinātāji, vadība, valde) un šo personu adreses;
 • audits;
 • akciju kapitāls;
 • dibināšanas datums;
 • trīs pēdējo publicēto pārskatu datums;
 • pārskata gads;
 • vēsture.

Īss personu saraksts

Lapas funkcija attēlo personas piederību uzņēmumam.

Paplašināts personu saraksts

Paplašinātā lapas funkcija attēlo arī informāciju par pilnu ar uzņēmumu saistīto personu sarakstu.

Datu banka

Datu banka piedāvā strukturētus datus, pamatojoties uz izvēlētajiem kritērijiem.

Izmantojamo informāciju var pasūtīt caur datu banku neatkarīgi no tā, vai tā ir informācija par vienu uzņēmumu vai personas piederību uzņēmumiem vai uzņēmumu saraksts konkrētā ģeogrāfiskā apgabalā vai nozarē. Apmeklējot datu banku, jūs pat varat izveidot izrakstu vai sarakstu ar paša izvēlētiem kritērijiem. Tas ir vienkārši un neaizņem daudz laika.

Apvienotie izraksti

Apvienotos izrakstus piedāvā Centrālais komercreģistrs. Tie nodrošina vieglu piekļuvi Centrālā komercreģistra izrakstam, kur var iegūt Centrālā komercreģistra datus no Centrālā komercreģistra dalībnieku saraksta vai ražošanas vienību numurus. Ir iespējams izveidot arī atsevišķus izrakstus.

Cik uzticami ir reģistrā esošie dokumenti?

Ar Sabiedrību likuma 14. pantu Dānijas tiesību aktos tiek transponēts Padomes pirmās direktīvas 3. pants, un tajā ir aprakstīts, kā var atsaukties uz ierakstiem. Sabiedrību likuma 14. pantā ir teikts šādi:

“Tiek uzskatīts, ka Dānijas Uzņēmējdarbības iestādes IT sistēmā publicētā informācija ir zināma trešajām personām. 1. punkts. Tomēr tas neattiecas uz darījumiem, kas notikuši līdz 16. dienai pēc publikācijas, ja tiek pierādīts, ka trešā persona nav varējusi zināt par faktiem, kas ir publicēti.

Ja tie nav publicēti Dānijas Uzņēmējdarbības iestādes IT sistēmā, reģistrējamos un publicējamos faktus nedrīkst izmantot pret trešajām personām, ja vien netiek pierādīts, ka trešās personas ir par tiem zinājušas. Tas, ka šādi fakti vēl nav publicēti, neliedz trešajai personai uzsākt tiesvedību, pamatojoties uz tiem.“

Atbildība par ierakstu pareizību

Par sniegtās informācijas pareizību ir atbildīgs paziņotājs, sk. Paziņošanas rīkojuma [anmeldelsesbekendtgørelsen] 8. pantu un Sabiedrību likuma 15. panta 2. punktu. Paziņotāju var saukt pie kriminālatbildības, ja paziņošana nav veikta likumīgi vai sniegtā informācija ir nepareiza.

Dānijas Uzņemējdarbības iestāde nepārbauda sniegtās informācijas pareizību, bet reģistrē informāciju, kas tai ir paziņota. Tas attiecas gan uz manuālu reģistrāciju, gan pašreģistrāciju tīmekļa vietnē virk.dk.

Dānijas Uzņēmējdarbības iestādei var nākties uzņemties atbildību par iesniegto informāciju vai dokumentiem, kas ir nepareizi pārvaldības, piemēram, apstrādes kļūdas, dēļ.

Attiecīgas saites

Saite atveras jaunā logāDānijas Uzņēmējdarbības iestāde

Saite atveras jaunā logāCentrālais komercreģistrs

Saite atveras jaunā logāDānijas Uzņēmējdarbības un izaugsmes ministrija

Saite atveras jaunā logāEiropas Biznesa reģistrs (EBR)

Lapa atjaunināta: 07/11/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Uzņēmējdarbības reģistri dalībvalstīs - Vācija

Šajā lapā ir sniegts pārskats par uzņēmumu reģistru Vācijā.

Kādu informāciju sniedz uzņēmumu reģistrs?

Vācijas Saite atveras jaunā logāKomercreģistra portālu (Handelsregisterportal) pārējo Vācijas federālo zemju vārdā pārzina un uztur Ziemeļreinas-Vestfālenes Tieslietu ministrija. Tas piedāvā centralizētu piekļuvi visiem Vācijas komercreģistriem, kooperatīvu reģistriem un partnerību reģistriem un reģistru paziņojumiem.

Saite atveras jaunā logāKomercreģistra portālā ir pieejama papildu informācija angļu, franču, itāļu, nīderlandiešu, poļu, spāņu un turku valodā, taču informāciju no reģistra galvenokārt sniedz vācu valodā.

Papildu informāciju par maksātnespējas procesiem, grāmatvedības/finanšu pārskatiem un kapitāla tirgus informācija ir pieejama Saite atveras jaunā logāVācijas Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē. Platformas teksts ir pieejams arī angļu, franču, itāļu un spāņu valodā, taču pati informācija pārsvarā ir vācu valodā (kapitāla tirgus informācija daļēji ir pieejama arī angļu un citās valodās). Vācijas Uzņēmumu reģistrā ir atspoguļoti arī Komercreģistra dati, tāpēc meklēšana ir iespējama arī šajos datos.

Vai ieskatīšanās Uzņēmumu reģistrā ir bez maksas?

Reģistrēšanās Uzņēmumu reģistrā ir bez maksas. Arī konkrēta uzņēmuma meklēšana, publikāciju un uzņēmuma īpašnieku datu aplūkošana ir bez maksas. Par katru ar noteiktu reģistra numuru saistītu datu aplūkošanu (aktuālais izraksts, hronoloģisks izraksts, vēsturisks izraksts, dokumenta aplūkošana) tiek iekasēta maksa 4,50 eiro par izrakstu vai 1,50 eiro par dokumenta aplūkošanu.

Meklēšana Uzņēmumu reģistrā

Atkarībā no lietotāja rīcībā esošās informācijas Saite atveras jaunā logāKomercreģistra portāla tīmekļa vietnē ir pieejamas divas meklēšanas funkcijas (Saite atveras jaunā logāVienkāršā meklēšana un Saite atveras jaunā logāPaplašinātā meklēšana). Arī Saite atveras jaunā logāVācijas Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē tiek piedāvāta meklēšanas funkcija.

Cik uzticami ir reģistrā ietvertie dokumenti?

Saite atveras jaunā logāKomerclikuma § 15 ir ietverti valsts noteikumi, saskaņā ar kuriem trešās personas var atsaukties uz faktiem, kas minēti 2. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/101/EK (2009. gada 16. septembris) par to, kā vienādošanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko dalībvalstis prasa no sabiedrībām Līguma 48. panta otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo personu intereses (OV L 258, 1.10.2009., 11. lpp), ievērojot minētās direktīvas 3. panta 5., 6. un 7. punktu.

Saskaņā ar šiem noteikumiem sabiedrība pret trešām personām var atsaukties tikai uz tādiem faktiem, kas ir reģistrēti un publiskoti vai kuri trešai personai bija zināmi (Komerclikuma 15. paragrāfa 1. daļa) Trešās personas nevar iebilst pret pareizi reģistrētiem un publiskotiem faktiem. Tas neattiecas uz tiesiskiem darījumiem, kas veikti piecpadsmit dienu laikā pēc publiskošanas, ja trešā persona pierāda, ka fakts tai nebija zināms un tā nevarēja to zināt (Komerclikuma 15. paragrāfa 2. daļa).

Ja fakts, kas ir jāreģistrē, ir kļūdaini publiskots, trešā persona attiecībā uz to, par ko fakts bija jāreģistrē, var atsaukties uz publiskoto faktu, izņemot, ja trešai personai šī kļūda bija zināma (Komerclikuma 15. paragrāfa 3. daļa).

Vēsture

Visa reģistra informācija, kas ievadīta kopš 2007. gada, ir pieejama elektroniski.

Noderīgas saites

Saite atveras jaunā logāVācijas Komercreģistra portāls

Saite atveras jaunā logāPaplašinātā meklēšana

Saite atveras jaunā logāVienkāršā meklēšana

Saite atveras jaunā logāVācijas Uzņēmumu reģistrs

Saite atveras jaunā logāEiropas Biznesa reģistrs

Lapa atjaunināta: 29/08/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

Uzņēmējdarbības reģistri dalībvalstīs - Igaunija

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par Igaunijas komercreģistru un bezpeļņas asociāciju un nodibinājumu reģistru.

Kāda informācija ir ietverta Igaunijas komercreģistrā un bezpeļņas organizāciju un nodibinājumu reģistrā?

Komercreģistru un bezpeļņas organizāciju un nodibinājumu reģistru uztur Tartu apriņķa tiesas reģistrācijas nodaļa. Šos reģistrus tiesas uztur tādēļ, lai nodrošinātu reģistra vadītāja neatkarību un juridisko kvalifikāciju. Šiem reģistriem ir juridisks spēks, un to mērķis ir nodrošināt tiesisko noteiktību. Ieraksts komercreģistrā tiek uzskatīts par pareizu attiecībā pret trešām personām, izņemot gadījumus, kad trešā persona ir zinājusi vai tai būtu vajadzējis zināt, ka ieraksts nav pareizs. Uzskata, ka ieraksts neattiecas uz darījumu, kas noslēgts piecpadsmit dienu laikā pēc ieraksta veikšanas, ja trešā persona pierāda, ka tā nebija informēta un tai nevajadzēja būt informētai par ieraksta saturu. Tādējādi trešā persona var labticīgi paļauties uz reģistra ierakstu patiesumu, piemēram, ja tā noslēdz līgumu, tā var pieņemt, ka personai, kas reģistrā reģistrēta kā valdes loceklis, ir paraksta tiesības attiecīgās uzņēmējsabiedrības vārdā.

Daži juridiski apstākļi ir spēkā tikai tad, ja tie ir reģistrēti reģistrā: piemēram, valdes locekļa paraksta tiesībām var būt noteikti ierobežojumi uzņēmuma statūtos vai ar valdes locekli noslēgtajā līgumā, taču pret trešām personām spēkā ir tikai tie ierobežojumi, kuri ir reģistrēti reģistrā.

Daži svarīgi apstākļi stājas spēkā no brīža, kad ir izdarīts ieraksts reģistrā: piemēram, uzņēmuma pamatkapitāla palielināšana stājas spēkā no brīža, kad šāds palielinājums ir reģistrēts komercreģistrā, un nevis no brīža, kad pieņemts lēmums par pamatkapitāla palielināšanu vai no brīža, kad veiktas attiecīgās iemaksas pamatkapitālā. Tas pats attiecas uz juridiskas personas uzņēmējdarbības sākšanu statūtu grozījumiem vai apvienošanos, sadali vai pārveidi.

Reģistrus uztur elektroniski.

Tartu apriņķa tiesas reģistrācijas nodaļa uztur komercreģistru, kurā reģistrētas pašnodarbinātas personas, uzņēmumi (akciju sabiedrības, sabiedrības ar ierobežotu atbildību, pilnsabiedrības, līgumsabiedrības, komercapvienības, Eiropas uzņēmējsabiedrības (Societas Europaea), Eiropas kooperatīvās sabiedrības (Societas Cooperativa Europaea) un Eiropas teritoriālās sadarbības grupas) un tās ārvalstu uzņēmumu filiāles, kuras atrodas Igaunijā.

Bezpeļņas organizāciju un nodibinājumu reģistrā ir ietverta informācija par bezpeļņas organizācijām un nodibinājumiem (par bezpeļņas organizācijām tiek uzskatīti arī dzīvokļu kooperatīvi, būvapvienības un citas apvienības, kuru mērķis nav gūt peļņu, kā arī politiskās partijas, arodbiedrības, baznīcas, draudzes, draudžu apvienības un klosteri), kas atrodas Igaunijā.

Attiecībā uz katru pašnodarbināto personu, juridisko personu vai ārvalstu uzņēmuma filiāli komercreģistrā vai bezpeļņas organizāciju un nodibinājumu reģistrā izveido:

 • reģistra karti;
 • uzņēmuma lietu (komercreģistrā) vai publisku lietu (bezpeļņas organizāciju un nodibinājumu reģistrā);
 • reģistra lietu.

Uzņēmumu vai publiskajās lietās atrodas dokumenti, kurus juridiska persona, pašnodarbināta persona vai ārvalstu uzņēmuma filiāle ir iesniegusi reģistram saskaņa ar tiesību aktiem, piemēram, dibināšanas līgums vai statūti un citi dokumenti, kas iekļauti publiskajā reģistrā. Tiesas spriedumi, dokumenti saistībā ar tiesas nolēmumu pārsūdzēšanu, sarakste un citi dokumenti, kurus neglabā uzņēmumu vai publiskajās lietās, tiek glabāti reģistra lietā.

Juridiskas personas, pašnodarbinātas personas vai ārvalstu uzņēmuma filiāles reģistra kartē norāda šādas ziņas:

 • uzņēmuma nosaukums vai personas vārds un uzvārds un reģistrācijas kods;
 • dzīvesvieta vai juridiskā adrese;
 • informācija par pašnodarbināto personu un ziņas par šīs personas darbības pārtraukšanu un darbības sezonālo vai pagaidu raksturu;
 • informācija par personām ar pārstāvības pilnvarām (pārvaldes institūciju locekļiem, komandītsabiedrības vai pilnsabiedrības partneriem vai trešām personām ar pārstāvības pilnvarām, likvidatoriem un maksātnespējas procedūras administratoriem), norādot arī vienošanās par pārstāvības pilnvarām un juridiskās personas pārstāvībai piešķirto pilnvaru apjomu;
 • ziņas par prokūristu;
 • uzņēmuma juridiskā forma vai veids;
 • statūtu apstiprināšanas datums;
 • uzņēmuma pamatkapitāla vērtība naudā;
 • atzīme par sabiedrības ar ierobežotu atbildību dibināšanu bez ieguldījuma veikšanas;
 • atzīme, ka pamatkapitāla daļas ir reģistrētas Igaunijas Centrālajā vērtspapīru reģistrā;
 • finanšu gada sākums un beigas;
 • tiesību aktos noteiktā informācija par maksātnespēju;
 • atzīme par uzņēmuma apvienošanu, sadalīšanu un pārveidošanu, tā darbības izbeigšanu un reģistrācijas anulēšanu;
 • norāde uz ierakstiem, ko bez uzņēmuma pieprasījuma veicis reģistrators saskaņā ar tiesību aktiem;
 • ziņas par likvidēta uzņēmuma dokumentu depozitāru;
 • nodibinājuma mērķi;
 • cita informācija atbilstoši tiesību aktiem.

Reģistra ierakstus pārskata kā bezstrīdus civillietas, piemērojot rakstveida procesu. Reģistra ierakstus veic, pamatojoties uz lūgumu veikt ierakstu, tiesas nolēmumu vai citiem tiesību aktos norādītiem pamatiem. Lūgumam veikt ierakstu ir jāsatur elektroniskais paraksts vai tas jāiesniedz kā notariāli apliecināts dokuments.

Komercreģistra un bezpeļņas organizāciju un nodibinājumu reģistra ieraksti ir publiski. Ikvienam ir tiesības iepazīties ar reģistra kartītes datiem un ar uzņēmumu vai publiskajās lietās esošajiem dokumentiem un iegūt to kopijas. Ar reģistra lietām var iepazīties kompetentās valsts iestādes, tiesas tiesvedības laikā un citas personas vai struktūras, kam attiecībā uz to ir likumīgas intereses.

Komercreģistra un bezpeļņas organizāciju un nodibinājumu reģistra centrālo datu bāzi uztur Reģistru un informācijas sistēmu centrs. Šis centrs turklāt piedāvā turpmāk minētos pakalpojumus.

Elektroniskais uzņēmumu reģistrs

Elektroniskais uzņēmumu reģistrs ir pakalpojums, ko sniedz, izmantojot Tartu apriņķa tiesas reģistrācijas nodaļas datubāzi, kurā ir pieejama reālā laika dati par visām Igaunijā reģistrētajām juridiskajām personām, pašnodarbinātajām personām un ārvalstu uzņēmumu filiālēm. Izmantojot Elektronisko uzņēmumu reģistru, ir iespējams:

 • bez maksas iepazīties ar reģistra karšu datiem, vispārīgu informāciju un ziņām par nodokļu parādiem;
 • meklēt pēc nosaukuma vai vārda un uzvārda, reģistra koda, juridiskās adreses, darbības jomas u.t.t.;
 • samaksājot nodevu, iepazīties ar gada ziņojumiem, statūtiem un citiem elektroniskiem dokumentiem, informāciju par personām un ziņām par komercķīlām u.t.t., kas iekļautas uzņēmumu vai publiskajās lietās;
 • reālā laikā sekot procesuāla rakstura informācijai par uzņēmumiem un šīs informācijas izmaiņām;
 • bez maksas pārbaudīt Igaunijas fiziskām un juridiskām personām noteiktus uzņēmējdarbības ierobežojumus;
 • bez maksas iepazīties ar politisko partiju biedru sarakstiem;
 • noskaidrot saistību starp dažādiem uzņēmumiem un personām.

Sīkāka informācija par Elektronisko uzņēmumu reģistru ir pieejama Reģistru un informācijas sistēmu centra Saite atveras jaunā logātīmekļa vietnē.

Uzņēmumu reģistrācijas portāls

Izmantojot Uzņēmumu reģistrācijas portālu, fiziskas un juridiskas personas var patstāvīgi iesniegt dokumentus apriņķa tiesas reģistrācijas nodaļai. Izmantojot šo portālu, var iesniegt pieteikumus par jauna uzņēmuma reģistrāciju, uzņēmuma reģistrācijas datu grozījumiem, uzņēmuma likvidāciju un dzēšanu no reģistra. Portālā var sagatavot un iesniegt arī gada ziņojumus. Igaunijas, Somijas, Portugāles un Beļģijas pilsoņi portālā var pieteikties, autentifikācijai izmantojot savas personas apliecības. Igaunijas un Lietuvas pilsoņi var pieteikties, izmantojot mobilo identifikācijas pakalpojumu (Mobile-ID). Portālam iespējams pieteikties arī, izmantojot mājas lapā norādītās saites uz interneta banku pakalpojumiem. Uzņēmumu reģistrācijas portāls ir pieejams Reģistru un informācijas sistēmu centra Saite atveras jaunā logātīmekļa vietnē.

Eiropas Biznesa reģistrs (EBR)

Eiropas Biznesa reģistrs (EBR) ir tīmeklī pieejama meklēšanas sistēma, kurā ir pieejama oficiāla informācija par uzņēmumiem Eiropā. Meklēšanu var veikt šajā Saite atveras jaunā logātīmekļa vietnē.

 • Reģistrā ir pieejama informācija no pavisam Saite atveras jaunā logā24 valstu komercreģistriem.
 • Iespējams veikt meklēšanu par uzņēmumiem un fiziskām personām.
 • Saite atveras jaunā logāPieejamās informācijas veidi ir dažādi atkarībā no attiecīgās valsts.
 • Reģistru datiem dažādās valstīs ir dažāds juridiskais spēks.
 • Meklēšanas funkciju var izmantot gan fiziskas personas, gan uzņēmumi.
 • Par pakalpojumiem tiek iekasēta maksa.

Vai piekļuve Igaunijas komercreģistram ir bez maksas?

Reģistra datiem var piekļūt Saite atveras jaunā logāreģistrācijas nodaļā, Saite atveras jaunā logātiešsaistē un Saite atveras jaunā logānotāru birojos. Piekļuve informācijai, kas ir ietverta komercreģistrā un bezpeļņas organizāciju un nodibinājumu reģistrā, reģistrācijas nodaļā ir bez maksas.

Maksa netiek pieprasīta par juridisku personu, pašnodarbinātu personu un ārvalstu uzņēmumu filiāļu meklēšanu, par informāciju par tiesvedību vai par piekļuvi reģistra kartes informācijai. Taču par visu pārējo datu meklēšanu, tostarp par reģistra kartes datu vēsturi un par piekļuvi gada ziņojumiem, statūtiem un citiem dokumentiem, ir jāmaksā. Ja par piekļuvi informācijai ir jāmaksā, maksājumu var veikt nekavējoties ar internetbankas pārskaitījuma palīdzību. Reģistrētie klienti, kas ir noslēguši līgumu par piekļuvi plašākam meklēšanas parametru klāstam, rēķinu apmaksā reizi mēnesī. Par komercreģistrā ietverto datu izmantošanu piemērotā maksa ir noteikta tieslietu ministra pieņemtos Saite atveras jaunā logānoteikumos.

Par piekļuvi reģistra datiem un lietas dokumentiem notāru birojā ir jāmaksā. Tam piemērotā masa ir noteikta Saite atveras jaunā logāLikumā par notāru nodevām.

Kā veikt meklēšanu Igaunijas komercreģistrā

Meklēšanu komercreģistrā un bezpeļņas organizāciju un nodibinājumu reģistrā var veikt, izmantojot Elektronisko uzņēmumu reģistru, kas ir pieejams Reģistru un informācijas sistēmu centra Saite atveras jaunā logātīmekļa vietnē.

Kādā mērā var uzticēties reģistrā pieejamajiem dokumentiem?

Šajā lapā ir paskaidrots, kā komercreģistrā iekļauto datu un dokumentu izmantošana tiek reglamentēta Igaunijā.

Tartu apriņķa tiesas reģistrācijas nodaļa uztur komercreģistru. Tajā ir reģistrētas pašnodarbinātas personas, ārvalstu uzņēmumu filiāles, uzņēmumi (akciju sabiedrības, sabiedrības ar ierobežotu atbildību, pilnsabiedrības, līgumsabiedrības, komercapvienības, Eiropas uzņēmējsabiedrības (Societas Europaea), Eiropas kooperatīvās sabiedrības (Societas Cooperativa Europaea) un Eiropas teritoriālās sadarbības grupas). Šim elektroniskajam reģistram ir liels juridiskais spēks, un tā mērķis ir nodrošināt juridisko noteiktību. Komercreģistru uztur igauņu valodā.

Ieraksts komercreģistrā tiek uzskatīts par pareizu attiecībā pret trešām personām, izņemot gadījumus, kad trešā persona ir zinājusi vai tai būtu vajadzējis zināt, ka ieraksts nav pareizs. Uzskata, ka ieraksts neattiecas uz darījumu, kas noslēgts piecpadsmit dienu laikā pēc ieraksta veikšanas, ja trešā persona pierāda, ka tā nebija informēta un tai nevajadzēja būt informētai par ieraksta saturu. Tādējādi trešā persona var labticīgi paļauties uz reģistra ierakstu patiesumu, piemēram, ja tā noslēdz līgumu, tā var pieņemt, ka personai, kas reģistrā reģistrēta kā valdes loceklis, ir paraksta tiesības attiecīgās uzņēmējsabiedrības vārdā.

Daži juridiski apstākļi ir spēkā tikai tad, ja tie ir reģistrēti reģistrā: piemēram, valdes locekļa paraksta tiesībām var būt noteikti ierobežojumi uzņēmuma statūtos vai ar valdes locekli noslēgtajā līgumā, taču pret trešām personām spēkā ir tikai tie ierobežojumi, kuri ir reģistrēti reģistrā.

Daži svarīgi apstākļi stājas spēkā no brīža, kad ir izdarīts ieraksts reģistrā: piemēram, uzņēmuma pamatkapitāla palielināšana stājas spēkā no brīža, kad šāds palielinājums ir reģistrēts komercreģistrā, un nevis no brīža, kad pieņemts lēmums par pamatkapitāla palielināšanu vai no brīža, kad veiktas attiecīgās iemaksas pamatkapitālā. Tas pats attiecas uz juridiskas personas uzņēmējdarbības sākšanu statūtu grozījumiem vai apvienošanos, sadali vai pārveidi.

Attiecībā uz katru pašnodarbināto personu, juridisko personu vai ārvalstu uzņēmuma filiāli komercreģistrā vai bezpeļņas organizāciju un nodibinājumu reģistrā izveido:

 • reģistra karti;
 • uzņēmuma lietu;
 • reģistra lietu.

Uzņēmuma lietā atrodas dokumenti, kurus uzņēmums, pašnodarbināta persona vai ārvalstu uzņēmuma filiāle ir iesniegusi reģistram saskaņa ar tiesību aktiem, piemēram, dibināšanas līgums vai statūti un citi dokumenti, kas iekļauti publiskajā reģistrā. Tiesas spriedumi, dokumenti saistībā ar tiesas nolēmumu pārsūdzēšanu, sarakste un citi dokumenti, kurus neglabā uzņēmumu vai publiskajās lietās, tiek glabāti reģistra lietā.

Dokumentus svešvalodā iesniedz reģistram kopa ar tulkojumu igauņu valodā, ko apliecinājis zvērināts tulks vai notārs, vai tulkojumu igauņu valodā ar notāra apliecinātu tulka parakstu. Uzņēmums var neuzticēties tulkojumam, kas atšķiras no oriģinālā dokumenta. Trešā persona var paļauties uz reģistram iesniegta dokumenta tulkojumu, ja vien uzņēmums nepierada, ka trešā persona bija informēta par kļūdām tulkojumā.

Komercreģistra ieraksti ir publiski. Ikvienam ir tiesības iepazīties ar reģistra kartītes datiem un ar uzņēmumu lietās esošajiem dokumentiem un iegūt to kopijas. Ar reģistra lietām var iepazīties kompetentās valsts iestādes, tiesas tiesvedības laikā un citas personas vai struktūras, kam attiecībā uz to ir likumīgas intereses.

Ar lietas dokumentiem var iepazīties un to kopijas var pieprasīt ar reģistrācijas nodaļas, elektroniskā uzņēmumu reģistra vai notāra starpniecību.

Igaunijas komercreģistra vēsture

Igaunijas komercreģistrā dati ir pieejami, sākot no 1995. gada 1. septembra. Visi dati tiek regulāri atjaunināti.

Citas saites

Saite atveras jaunā logāEiropas Biznesa reģistrs

Saite atveras jaunā logāMeklēšana komercreģistrā

Saite atveras jaunā logāUzņēmumu reģistrācijas portāls

Saite atveras jaunā logāElektroniskais uzņēmumu reģistrs

Saite atveras jaunā logāReģistrācijas nodaļas

Saite atveras jaunā logāNotāri

Lapa atjaunināta: 14/05/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Uzņēmējdarbības reģistri dalībvalstīs - Īrija

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par Īrijas komercreģistru.

Ko piedāvā Īrijas komercreģistrs?

Saite atveras jaunā logāUzņēmumu reģistrā reģistrē konkrētus dokumentus, kurus glabā Uzņēmumu reģistrācijas pārvalde un kuri jāiesniedz saskaņā ar Likumā par uzņēmumiem (1963–2012) noteikto un no tā izrietošo uzņēmumu pienākumu. Reģistrs sniedz pamatinformāciju par uzņēmumiem, piemēram:

 • adresi,
 • reģistrācijas datumu,
 • pēdējā iesniegtā gada pārskata datumu.

Visi dokumenti, ko uzņēmumi iesnieguši saskaņā ar Likumu par uzņēmumiem, ir publiski pieejami. Par maksu ir iespējams iegūt uzņēmuma aprakstu. To veido izraksts no reģistra informācijas, tostarp informācija par uzņēmuma amatpersonām, informācija par izdevumiem un reģistrēto dokumentu saraksts.

Vai piekļuve Īrijas uzņēmumu reģistram ir bez maksas?

Jā, piekļuve uzņēmumu pamatinformācijai ir bez maksas. Tomēr par jebkādas citas informācijas saņemšanu tiek pieprasīta samaksa.

Kā veikt meklējumus Īrijas uzņēmumu un komercnosaukumu reģistrā?

Meklējumus var veikt pēc uzņēmuma numura vai nosaukuma. Ir četri iespējamie nosaukuma meklēšanas veidi:

 • meklējot, izmantojot iespēju “ietver visus šos vārdus” ('Contains all these words'), var atrast nosaukumus, kuros ir šie vārdi (ieteicamais meklēšanas veids);
 • meklējot, izmantojot iespēju “sākas ar šo frāzi” ('Starts with this phrase'), var atrast nosaukumus, kas sākas ar šo frāzi;
 • meklējot, izmantojot iespēju “ietver šo frāzi” ('Contains this phrase'), var atrast nosaukumus, kuros ir šī frāze;
 • šķirošanas funkcija “alphasort” ir izveidota, no uzņēmuma nosaukuma izņemot bieži lietotos vārdus, piemēram, “Īrija”, “sabiedrība ar ierobežotu atbildību”, angļu valodas artikulu “the”, “un” utt., kā arī izdzēšot atstarpes, komatus, defises utt. Lai meklētu ar “alphasort”, veiciet iepriekš aprakstītās darbības.

Vārdu meklēšanu var sašaurināt, iekļaujot adresi.

Cik uzticami ir reģistrā iekļautie dokumenti?

Uzņēmumu reģistrācijas pārvalde (CRO) ir Īrijas centrālā uzņēmumu publiskās un tiesību aktos noteiktās informācijas krātuve. Juridiskais pamats, saskaņā ar kuru uzņēmumiem jāsniedz CRO reģistrējamā un publicējamā informācija, ir 2014. gada Likums par uzņēmumiem un saistītie tiesību akti.

Uzņēmumu reģistrā iekļauto informāciju CRO sniedz trešās personas, pildot savu juridisko pienākumu, tostarp pienākumu apzināti vai nolaidīgi nesniegt CRO nepatiesu informāciju. CRO nevar galvot un negalvo par trešo personu sniegtās informācijas precizitāti.

Atbilstīgi juridiskajai prasībai attiecībā uz konkrētu dokumentu un ziņu iesniegšanu personai, kura iesniedz informāciju, jāparaksta juridisks paziņojums par to, ka tā uzskata, ka prasītās ziņas un dokumenti ir iesniegti pareizi. Saskaņā ar 1938. gada Likuma par juridiskajiem paziņojumiem grozīto redakciju ikviena persona, kura ir apzināti iesniegusi nepatiesu vai maldinošu juridisko paziņojumu, ir tiesājama un, ja ir atzīta par vainīgu, sodāma ar naudas sodu vai brīvības atņemšanu vai abiem soda veidiem.

Turklāt atbilstīgi 2014. gada Likuma par uzņēmumiem 876. pantam CRO maldināšana, juridiskajās veidlapās apzināti vai nolaidīgi norādot nepatiesu informāciju, ir noziedzīgs nodarījums.

Īrijas uzņēmumu reģistra vēsture

Reģistra elektroniskie dati ir pilnīgi par visiem uzņēmumiem, kam ir parasts statuss.

Attiecīgas saites

Saite atveras jaunā logāEiropas Biznesa reģistrs

Lapa atjaunināta: 10/09/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Uzņēmējdarbības reģistri dalībvalstīs - Grieķija

Ko piedāvā Grieķijas komercreģistrs?

Grieķijā komercreģistru dēvē par Vispārējo elektronisko komercreģistru (Γενικό Εμπορικό Μητρώο, Γ.Ε.ΜΗ., GEMI), un tā darbību reglamentē Likums Nr. 3419/2005 (Valdības vēstnesis, I sērija, Nr. 297/06-12-2005). Reģistrā ir reģistrēti visi iesniegtie uzņēmumu dokumenti un informācija. Vispārējā elektroniskā komercreģistra tīmekļa vietne ir komercinformācijas atklāšanai izraudzītais valsts oficiālais vēstnesis. Reģistrā ir jāieraksta Likuma Nr. 3419/2005 1. panta 1. punktā minētās personas vai šādu personu apvienības.

Tīmekļa vietnē var meklēt informāciju, ko sniedz šāda veida uzņēmumi:

a)    fiziskas personas, kuras ir komersanti un kuru uzņēmējdarbības vieta vai uzņēmums ir Grieķijā vai kas ar galvenā vai sekundārā uzņēmuma starpniecību veic komercdarbību Grieķijā;

b)   tādu privātpersonu apvienības, kuras ar galvenā vai sekundārā uzņēmuma starpniecību veic komercdarbību Grieķijā, un visi komercuzņēmumi, kas ir dibināti atbilstīgi Grieķijas tiesību aktiem — pilnsabiedrības un komandītsabiedrības, kooperatīvi, kas ir civiltiesību subjekti (arī savstarpējās apdrošināšanas asociācijas un kredītkooperatīvi), privātās ierobežotas atbildības sabiedrības un akciju sabiedrības —, kā arī privātpersonas, kam ir ziņošanas pienākums saskaņā ar 39. pantu Prezidenta dekrētā 27.11/14.12.1926;

c)    Regulā (EEK) Nr. 2137/1985 (OV L 199, labojums L 247) noteiktās Eiropas Ekonomisko interešu grupas, kuru juridiskā adrese ir Grieķijā;

d)   Regulā (EK) Nr. 2157/2001 (OV L 294) noteiktās Eiropas uzņēmējsabiedrības, kuru juridiskā adrese ir Grieķijā;

e)    Regulā (EK) Nr. 1435/2003 (OV L 207) noteiktās Eiropas kooperatīvās sabiedrības, kuru juridiskā adrese ir Grieķijā;

f)    iepriekš minētajām personām, kuru galvenā uzņēmējdarbības vieta vai juridiskā adrese ir Grieķijā, jāreģistrē arī visas to Grieķijas filiāles;

g)   Direktīvas 68/151/EEK (OV L 65) 1. pantā, kas grozīts ar Direktīvas 2003/58/EK (OV L 221) 1. pantu, minētajiem ārvalstu sabiedrību veidiem, kuru juridiskā adrese ir ES dalībvalstī, jāreģistrē visas to Grieķijas filiāles vai aģentūras;

h)   trešajā valstī reģistrētām ārvalstu sabiedrībām, kuru juridiskā forma līdzinās kādas g) apakšpunktā minētās ārvalstu sabiedrības formai, jāreģistrē visas to Grieķijas filiāles vai aģentūras;

i)     citām fiziskām vai juridiskām personām vai personu apvienībām, kuru galvenā uzņēmējdarbības vieta vai juridiskā adrese ir ārvalstīs un kuras nav klasificējamas g) un h) apakšpunktā, jāreģistrē visas tās filiāles vai aģentūras, ar kuru starpniecību tās veic komercdarbību Grieķijā;

j)     kopuzņēmumi;

k)   Civilkodeksa 784. pantā minētās sabiedrības, kas ir civiltiesību subjekti;

l)     fiziskas vai juridiskas personas vai personu apvienības, kas veic vai plāno veikt saimniecisku vai profesionālu darbību, nekļūstot par komersantiem.

Kādus dokumentus un informāciju glabā Grieķijas komercreģistrā?

Reģistrējama uzņēmuma ierakstā jāiekļauj šāda informācija:

a)    sabiedrības, filiāles vai aģentūras reģistrācijas numurs;

b)   reģistrācijas dienests vai nodaļa, kas veica sākotnējo vai turpmāko reģistrāciju, un atbildīgās personas vārds, uzvārds;

c)    reģistrācijas pieteikuma atsauces numurs un reģistrācijas kods;

d)   ja atbilstīgi spēkā esošajiem tiesību aktiem uzņēmuma izveidei vai komercdarbības sākšanai ir vajadzīga komercdarbības licence, profesionāla atļauja vai reģistrācijas un darbības atļauja, reģistrā jāiekļauj ziņas par tās piešķiršanā kompetentās iestādes vai nodaļas pieņemto lēmumu;

e)    tiesas nolēmumi, ar ko sabiedrību pasludina par maksātnespējīgu vai tai piemēro samierināšanu vai citu kolektīvu procedūru, lai izpildītu kreditoru prasības. Ierakstā norāda arī sabiedrības likvidatoru, obligāto administratoru, pilnvaroto un maksātnespējas procesa administratoru vārdu, uzvārdu, viņu vecāku vārdu, uzvārdu, personas apliecības vai pases numuru, dzimšanas vietu un datumu, valstspiederību un mājas adresi;

f)    informācija par tiesas nolēmumiem, ar ko pārtrauc, aptur vai anulē e) apakšpunktā minētos juridiskās faktus;

g)   saskaņā ar maksātnespējas tiesību aktiem publicējamā informācija;

h)   informācija par maksātnespējas, samierināšanas vai citas kolektīvas procedūras pieteikumiem, kas tiek izskatīti;

i)     sabiedrības Grieķijas filiāļu vai aģentūru skaits un katras filiāles vai aģentūras adrese un reģistrācijas numurs;

j)     sabiedrības ārvalstu filiāļu vai aģentūru skaits, adrese un informācija par tām.

I. Par Grieķijā reģistrētām sabiedrībām reģistrē un publicē šādu informāciju:

a)    dibināšanas dokuments vai statūti;

b)   dibināšanas instrumenta vai statūtu grozījumi, ieskaitot jebkādu sabiedrības darbības termiņa pagarināšanu, un visi turpmākie dibināšanas instrumenta vai statūtu grozījumi, parādot pilnīgu tekstu ar attiecīgajiem grozījumiem;

c)    iecelšana amatā, atbrīvošana no amata un sīkas ziņas par personām, kuras kā saskaņā ar likumu noteikta amatpersona vai kā kādas struktūras locekļi:

aa)     ir pilnvarotas pārstāvēt sabiedrību darījumos ar trešajām personām; ja pilnvarotās personas ir vairākas, attiecīgā ierakstā jānorāda, vai tās var rīkoties atsevišķi vai tām jārīkojas kopīgi;

bb)    pārstāv sabiedrību tiesā;

cc)     piedalās sabiedrības pārvaldē, uzraudzībā vai kontrolē;

d)   vismaz reizi gadā — parakstītā kapitāla apjoms, ja dibināšanas dokumentā vai statūtos ir minēts reģistrētais kapitāls, ja vien kapitāla pieaugums nerada vajadzību izdarīt grozījumus statūtos;

e)    grāmatvedības dokumenti katram finanšu gadam, kas jāpublicē saskaņā ar Padomes Direktīvām 78/660/EEK (OV L 222, 14.8.1978.), 83/349/EEK (OV L 193, 18.7.1983.), 86/635/EEK (OV L 372, 31.12.1986.) un 91/674/EEK (OV L 374, 31.12.1991.);

f)    juridiskās adreses maiņa;

g)   sabiedrības darbības izbeigšana;

h)   jebkurš tiesas nolēmums par sabiedrības atzīšanu par neesošu;

i)     likvidatoru iecelšana, sīkas ziņas par viņiem;

j)     likvidācijas pabeigšana un sabiedrības izslēgšana no reģistra.

II. Par Direktīvas 68/151/EEK (OV L 65) 1. pantā, kas grozīts ar Direktīvas 2003/58/EK (OV L 221) 1. pantu, minētajām ārvalstu sabiedrībām, kuru galvenais birojs ir ES dalībvalstī, reģistrē un publicē šādu informāciju:

a)    filiāles adrese;

b)   norāde uz filiāles darbības jomu;

c)    dalībvalsts reģistrs, kurā glabājas sabiedrības lieta, un šajā reģistrā izmantotais sabiedrības reģistrācijas numurs;

d)   sabiedrības nosaukums un juridiskā forma, tās filiāles nosaukums (ja atšķiras no sabiedrības nosaukuma);

e)    iecelšana amatā, atbrīvošana no amata un sīkas ziņas par personām, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt sabiedrību darījumos ar trešajām personām un tiesā:

aa)       ja atbilstīgi tiesību aktiem tās ir uzskatāmas par sabiedrības vadības struktūru vai jebkādas šādas struktūras locekļiem, saskaņā ar Direktīvas 2009/101/EK (OV L 258, 1.10.2009.) 2. panta 1. punktā paredzēto sabiedrības atklātības pienākumu;

bb)       kā sabiedrības pastāvīgie pārstāvji attiecībā uz filiāles darbībām, norādot to pilnvaru apmēru;

f)    sabiedrības darbības izbeigšana, likvidatoru iecelšana, sīkas ziņas par viņiem un viņu pilnvarām, kā arī darbības izbeigšanas pabeigšana, ieskaitot norādi uz dalībvalsts reģistru, maksātnespējas procesu, rīkojumiem, mierizlīgumiem vai kādu citu uz sabiedrību attiecinātu analogu procesu;

g)   sabiedrības grāmatvedības dokumenti, kas sagatavoti, revidēti un atklāti saskaņā ar tiem dalībvalsts tiesību aktiem, kuru subjekts ir sabiedrība, un saskaņā ar Direktīvām 78/660/EEK (OV L 222, 14.8.1978.), 83/349/EEK (OV L 193, 18.7.1983.) un 84/253/EEK (OV L 126/20, 12.5.1984.);

h)   filiāles slēgšana.

Kā veikt meklējumus Grieķijas komercreģistrā?

Visu sniegto komerciālo informāciju var meklēt Saite atveras jaunā logāVispārējā elektroniskā komercreģistra tīmekļa vietnē, izmantojot tikai vienu no šādām ziņām par sabiedrību:

 1. nodokļu maksātāja identifikācijas numurs (Α.Φ.Μ.);
 2. reģistrācijas numurs (Γ.Ε.ΜΗ.);
 3. uzņēmuma nosaukums vai
 4. īsais nosaukums.

Vai piekļuve Grieķijas komercreģistram ir bez maksas?

Jebkurš Saite atveras jaunā logāreģistrā glabātajam sabiedrības ierakstam var piekļūt bez maksas. Ir iespējams arī digitāli saglabāt savā elektroniskajā ierīcē un izdrukāt vai citādi reproducēt jebkādu dokumentu, informāciju vai paziņojumu, ko publiskai apskatei reģistra tīmekļa vietnē ir publicējis reģistrs vai personas, kam dots attiecīgs uzdevums. Ja kāda persona vēlas iegūt oficiālus (autentiskus) apliecinājumus vai reģistrā glabāto sabiedrības dokumentu vai datu kopijas, tā var bez maksas reģistrēties Saite atveras jaunā logāReģistra pārredzamības nodaļā.

Lai saņemtu oficiālus apliecinājumus vai dokumentu un datu kopijas, ir jāaizpilda attiecīgs tiešsaistes pieteikums un jāsamaksā nodeva. Apliecinājumus vai attiecīgo dokumentu vai datu kopijas izsniedz divos dažādos veidos — digitāli, izmantojot Reģistra pārredzamības pieteikumu, vai pa pastu, nosūtot adresātam uz jebkuru pasaules vietu.

Kā tiek pārbaudīts Grieķijas komercreģistra izsniegto oficiālo apliecinājumu vai kopiju autentiskums?

Attiecīgo oficiālo apliecinājumu vai kopiju autentiskums tiek pārbaudīts Saite atveras jaunā logāGrieķijas Vispārējā elektroniskajā komercreģistrā.

Ja attiecīgā persona norādīs apliecinājuma vai kopijas atsauces numuru, sabiedrības reģistrācijas numuru un reģistrācijas nodaļu, kas izsniedza dokumentu, tiks attēlots attiecīgais dokuments.

Cik uzticami ir reģistrā glabātie dokumenti?

Uzņēmumu ierakstos iekļautie dokumenti ir uzticami, jo reģistrs ir vienīgā komercinformācijas atklāšanas vietne un “valsts oficiālais vēstnesis, kas ir izraudzīts” komercinformācijas publicēšanai Direktīvas 2009/101/EK 3. panta 5. punkta nozīmē. Vispārējais elektroniskais komercreģistrs ir sasaistīts ar šajā tiesību aktā minētajiem citu dalībvalstu reģistriem (valstu reģistriem), izmantojot centralizētu IT rīku kopumu (Eiropas centrālā platforma), kas ir Direktīvā 2012/17/ES paredzētās reģistru savstarpējās savienojamības sistēmas daļa. Dokumentus un datus Vispārējā elektroniskajā komercreģistrā reģistrē pēc tam, kad reģistra darbinieki ir pārbaudījuši to likumību, precizitāti, skaidrību un pilnīgumu, kā arī to, vai ir samaksātas visas attiecīgās pašreizējos tiesību aktos noteiktās nodevas. Ja šajā pārbaudē nekonstatē faktus, kas kavē reģistrāciju, atbildīgā reģistra nodaļa ievada attiecīgo uzņēmuma informāciju reģistrā. Ja pieteikums, pievienotie dokumenti un kādi pavaddokumenti neatbilst tiesību aktu noteikumiem vai nav precīzi un pilnīgi, atbildīgā reģistra nodaļa rakstiski, pa faksu vai e‑pastu aicina attiecīgo personu piecu darbdienu laikā veikt vajadzīgos pieteikuma, pavaddokumentu vai pievienoto dokumentu precizējumus, labojumus vai papildinājumus. Šo termiņu var pagarināt līdz vienam mēnesim, ja to pamato apstākļi un reģistrējamās informācijas veids. Līdz ar šā termiņa pagarinājumu tiek pagarināti arī visi pārējie informācijas reģistrēšanas juridiskie termiņi. Ja atbilde netiek saņemta piecu dienu termiņā vai pagarinātā termiņā vai attiecīgā persona iesniedz informāciju, kas uzskatāma par juridiskajām prasībām neatbilstīgu vai nav precīza un pilnīga, reģistrācijas pieteikumu ar pamatotu nodaļas lēmumu noraida un reģistrs attiecīgās reģistrācijas nodevas konfiscē. Attiecībā uz pilnsabiedrībām un komandītsabiedrībām, akciju sabiedrībām un privātajām ierobežotas atbildības sabiedrībām, kooperatīviem, kas ir civiltiesību subjekti, Regulā (EEK) Nr. 2137/1985 (OV L 199, labojums L. 247) noteiktajām Eiropas Ekonomisko interešu grupām, kas ir reģistrētas Grieķijā, Regulā (EK) Nr. 2157/2001 (OV L 294) noteiktajām Eiropas uzņēmējsabiedrībām, kas ir reģistrētas Grieķijā, Regulā (EK) Nr. 1435/2003 (OV L 207) noteiktajām Eiropas Kooperatīvajām sabiedrībām, kas reģistrētas Grieķijā, un Civilkodeksa 784. pantā noteiktajām sabiedrībām, kas ir civiltiesību subjekti, faktu, paziņojumu, dokumentu un citas informācijas reģistrācijai Vispārējā elektroniskajā komercreģistrā būs šādas sekas:

a)    iepriekš uzskaitītās juridiskās personas, kuras tiek izveidotas, iegūs juridiskās personas statusu;

b)   atbilstīgi konkrētiem noteikumiem pašreizējos tiesību aktos, kas reglamentē sabiedrību pārveidi, uzņēmums, kurš reģistrē pārveidi, līdz ar reģistrāciju tiks pārveidots attiecīgi par akciju sabiedrību, privāto ierobežotas atbildības sabiedrību, kooperatīvu, kas ir civiltiesību subjekts, Eiropas Ekonomikas interešu grupu, Eiropas uzņēmējsabiedrību vai Eiropas kooperatīvu;

c)    tiks grozīts uzņēmuma dibināšanas dokuments vai statūti;

d)   notiks apvienošana vai sadalīšana, kas stāsies spēkā tikai pēc reģistrācijas un pirms pievienojamās vai sadalāmās sabiedrības svītrošanas no reģistra.

e)    uzņēmuma darbība tiks izbeigta pēc attiecīga partneru lēmuma vai administratīvā akta pieņemšanas;

f)    uzņēmuma darbība tiks atjaunota.

Visbeidzot, saskaņā ar īpašu noteikumu Likuma Nr. 3419/2005 4. punktā tiek pieņemts, ka attiecīgie reģistra ieraksti ir likumīgi un pareizi.

Vai ir kāda īpaša Grieķijas komercreģistra iezīme, par ko būtu jāzina?

Vispārējā elektroniskā komercreģistra tīmekļa vietne ir “valsts oficiālais vēstnesis, kas ir izraudzīts” informācijas publicēšanai 2009. gada 16. septembra Direktīvas 2009/101/EK (OV L 258) 3. panta 5. punkta nozīmē. Reģistra tīmekļa vietnē ir publicēts vispārējais sabiedrību nosaukumu direktorijs, ieraksti un visa pārējā informācija, kas ir vajadzīga reģistra publiskai izmantošanai. Jebkurš var piekļūt reģistram bez maksas. Ir iespējams arī digitāli saglabāt savā elektroniskajā ierīcē un izdrukāt vai citādi reproducēt jebkādu dokumentu, datus vai paziņojumu, ko publiskai apskatei VEKR tīmekļa vietnē ir publicējusi reģistra nodaļa vai personas, kam dots attiecīgs uzdevums.

Kā reģistru savstarpējās savienojamības sistēmas daļa Vispārējais elektroniskais komercreģistrs: a) izmantojot e-pastu, sazinās ar citu valstu reģistriem un aa) saņem informāciju par datiem, ko citas valsts reģistrā glabā par sabiedrībām, kuru juridiskā adrese ir vienā ES dalībvalstī un kuru filiāles atrodas citā ES dalībvalstī, un bb) sniedz informāciju par Likuma Nr. 3419/2005 6. panta 2.a un 2.b punktā minētajiem datiem par sabiedrībām, kurām Grieķijā ir juridiskā adrese vai filiāles, kā minēts šā likuma 1. punkta g) apakšpunktā; un b) sniedz atbildes uz jautājumiem par a) punkta bb) apakšpunktā minēto informāciju, kurus individuāli lietotāji iesnieguši reģistru savstarpējas savienojamības sistēmas (portāls) vienotajā Eiropas elektroniskās piekļuves punktā.

Tirgus ģenerāldirektorāta Uzņēmumu un reģistru nodaļai (Tirdzniecības un patērētāju aizsardzības ģenerālsekretariāts, Ekonomikas ministrija, Attīstība un tūrisms) ir uzdots atbildēt uz jautājumiem, kas ar Eiropas elektroniskā portāla starpniecību iesniegti par dokumentiem un informāciju, kas minēta Likuma Nr. 3419/2005 6. panta 2.a un 2.b punktā par sabiedrībām, kuru akcijas ir kotētas Atēnu biržā, ES dalībvalstu un trešo valstu bankām un banku filiālēm, apdrošināšanas akciju sabiedrībām un apdrošināšanas sabiedrību filiālēm ES dalībvalstīs un trešās valstīs, ieguldījumu fondiem, kas ir akciju sabiedrības, savstarpējas līdzekļu pārvaldības akciju sabiedrībām, nekustamā īpašuma savstarpējas līdzekļu pārvaldības akciju sabiedrībām, nekustamā īpašuma ieguldījumu fondiem, kas ir akciju sabiedrības, aktīvu un pasīvu pārvaldības akciju sabiedrībām, ieguldījumu akciju sabiedrībām un sporta (futbola un basketbola) akciju sabiedrībām.

Turklāt katrā Grieķijas tirdzniecības palātā darbojas reģistra nodaļa, un viens no to pienākumiem ir atbildēt uz jautājumiem, kas ar Eiropas elektroniskā portāla starpniecību iesniegti par Likuma Nr. 3419/2005 6. panta 2.a un 2.b punktā minētajiem dokumentiem un informāciju attiecībā uz visām iepriekš neuzskaitītajām sabiedrības juridiskajām formām.

Svarīgi: iepriekš sniegtā informācija ir tikai pārskats, kura mērķis ir ieinteresētās personas informēt par Grieķijas komercreģistra un citu ES dalībvalstu reģistru savstarpējo savienojamību. Sīkāk izstrādāta informācija par tiesisko regulējumu ir pieejama Saite atveras jaunā logāVispārējā elektroniskā komercreģistra tīmekļa vietnē.

Attiecīgas saites

Saite atveras jaunā logāVispārējā elektroniskā komercreģistra elektroniskās publikācijas

Saite atveras jaunā logāSabiedrības locekļu reģistrācija nolūkā saņemt Vispārējā elektroniskā komercreģistra pakalpojumus

Saite atveras jaunā logāUzņēmumu reģistrēšana Vispārējā elektroniskajā komercreģistrā

Saite atveras jaunā logāVispārējā elektroniskā komercreģistra izsniegto apliecinājumu un kopiju autentiskuma pārbaudīšana

Saite atveras jaunā logāTiesību akti par Vispārējo elektronisko komercreģistru

Saite atveras jaunā logāApkārtraksti par Vispārējā elektroniskā komercreģistra elektroniskajiem pakalpojumiem un Saite atveras jaunā logāVispārējā elektroniskā komercreģistra apkārtraksts

Lapa atjaunināta: 03/07/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

Uzņēmējdarbības reģistri dalībvalstīs - Spānija


Spānijā "Registradores" (Reģistratori) ir atbildīgi par šādu reģistru uzturēšanu:

 • Zemes un īpašuma reģistri (Registros de la Propiedad de Bienes Inmuebles, parasti saukti par Īpašuma reģistriem (Registros de la Propiedad));
 • Kustamās mantas reģistri (Registros de la Propiedad de Bienes Muebles);
 • Komercreģistri (Registros Mercantiles);
 • Vispārīgo līguma noteikumu reģistri (Registro de Condiciones Generales de la Contratación)

Informāciju un attiecīgās saites par Registros de la Propiedad  jūs atradīsies e-tiesiskuma portāla sadaļā par Zemes reģistriem.


Šajā lapā sniegta:

 • informācija par Spānijas Komercreģistriem un attiecīgās saites;
 • īss skaidrojums par kustamās mantas reģistru ar attiecīgajām saitēm;
 • īss skaidrojums par vispārīgo līgumu noteikumu reģistru ar attiecīgajām saitēm.

Ko nodrošina Spānijas komercreģistrs?

Tiesiskā un ekonomiskā noteiktība.

Turpmāk aprakstītas Spānijas Komercreģistra sistēmas galvenās iezīmes.

1.- Komercreģistra mērķis

1.1.- Reģistrējamās vienības

 • individuālie komersanti,
 • komercuzņēmumi,
 • bezpeļņas organizācijas,
 • kredīta un apdrošināšanas sabiedrības un savstarpējo garantiju uzņēmumi,
 • kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi,
 • ekonomisko interešu grupas,
 • krājbankas,
 • pensiju fondi,
 • visu iepriekšminēto filiāles,
 • ārvalstu uzņēmumu filiāles,
 • ārvalstu uzņēmumi, kas pārceļ savu reģistrēto galveno biroju uz Spānijas teritoriju,
 • visi uzņēmumi, kas veic saimniecisku darbību, ja to apgrozījums pārsniedz EUR 600 000.

1.2.- Komercreģistrs: darbības jomas

 • Uzņēmuma dokumenti. Uzņēmuma reģistra ieraksta vēstures pirmais punkts ir sabiedrības dibināšanas reģistrēšanas ieraksts. Turpmākie ieraksti attieksies uz dokumentiem un līgumiem, kas saistīti ar katru konkrēto uzņēmumu (piemēram, kapitāldaļu palielināšana vai samazināšana, valdes sastāva izmaiņas, administratoru vai rīkotājdirektoru iecelšana amatā vai atcelšana no amata, maksātnespējas procedūras, lēmumu pārsūdzības u.tml.).
 • Grāmatvedības pārskati. Uzņēmējiem un sabiedrībām ir jāglabā grāmatvedības pārskati un jāiesniedz vietējam komercreģistram, lai reģistrators tos varētu pārbaudīt. Pārskats ir jāiesniedz vēlākais četrus mēnešus pēc uzņēmuma finanšu gada beigām. Tādējādi tiem uzņēmumiem, kuru finanšu gads beidzas 31. decembrī, pārskats jāiesniedz līdz 31. maijam.
 • To komersantu un citu fizisko personu gada pārskatu iesniegšana, kuriem ir pienākums to iesniegt. Saskaņā ar Vispārīgo grāmatvedības plānu (Plan General Contable) gada pārskatu glabāšana ir obligāta. Tie ir jāapstiprina dalībniekiem vai kapitāldaļu turētājiem sešu mēnešu laikā no uzņēmuma finanšu gada beigām; tiklīdz tie ir apstiprināti, tos nākamā mēneša laikā jāiesniedz obligātai apstiprināšanai vietējā komercreģistrā. Tādējādi parasti uzņēmumiem, kuriem finanšu gada beigas ir 31. decembrī un kuru pārskatu apstiprina līdz 30. jūnijam, pārskats reģistrā jāiesniedz līdz 30. jūlijam.
 • Pieteikumu izskatīšana par revidentu un ekspertu iecelšanu amatā. Jebkuram kapitāldaļu turētājam, kura īpašumā ir 5 % uzņēmuma kapitāldaļu, ir tiesības pieprasīt trīs mēnešu laikā no finanšu gada beigām, lai vietējais komercreģistrs ieceļ revidentu. Uzņēmumiem, kuru finanšu gads beidzas 31. decembrī, dalībniekiem vai kapitāldaļu turētājiem, kuru īpašumā ir 5 % uzņēmuma kapitāldaļu, pieteikums revidenta iecelšanai ir jāiesniedz līdz nākamā gada 31. martam. Tie var lūgt vietējo komercreģistru iecelt īpašus ekspertus, ja ir jāveic ieguldījumi natūrā vai uzņēmumu apvienošanas vai sadales gadījumos.

2.- Tiesiskā noteiktība Spānijas komercreģistrā

Komercreģistrs ir galvenā institūcija, kas nodrošina uzņēmējdarbības reģistrēšanu. Tas ir īpaši svarīgi ekonomikas izaugsmei kā līdzeklis darījumu izmaksu samazināšanai.

Ierakstus reģistrā veic pēc tam, kad ir veikta pārbaude, vai dokumentu un korporatīvo līgumu saturs atbilst likuma prasībām un ir spēkā un vai personas, kuras tos noslēgušas, bija rīcībspējīgas un pilnvarotas to darīt.

Tādējādi šī reģistra veiktā pārbaude nodrošina, ka ierakstiem ir īpašs juridiskais statuss:

 1. Reģistra ierakstus uzskata par precīziem, ticamiem un spēkā esošiem.
 2. Reģistrētie dokumenti var tikt piemēroti attiecībā pret labticīgām trešajām personām.
 3. Reģistra ierakstu ticamību nodrošina tiesas un tos uzskata par spēkā esošiem līdz brīdim, kad ar tiesas lēmumu tos pasludina par neprecīziem vai spēkā neesošiem.
 4. Spriedums, ar ko ierakstu pasludina par neprecīzu vai spēkā neesošu, neskar likumīgi iegūtās labticīgo trešo personu tiesības.

Tādējādi gan uzņēmumi, gan pilsoņi un valdība izvairās no lielām darījumu izmaksām, jo to rīcībā ir pietiekami ticama informācija par konkrēto vienību, ar ko tie vēlas uzsākt līgumattiecības, un par to juridisko statusu un ekonomisko stāvokli.

3.- Reģistrācijas procedūra

Saskaņā ar vispārēju principu, lai komercreģistrā varētu izdarīt ierakstu, ir nepieciešams publisks apliecinājums. Dokumentus apliecina notāri, tiesas vai administratīvās iestādes. Privātus dokumentus var ierakstīt komercreģistrā tikai īpašos likumā paredzētos gadījumos saskaņā ar komercreģistra noteikumiem. Privātie dokumenti, kurus var ierakstīt reģistrā, ir: individuālā komersanta reģistrācija, kas nav saistīts ar kuģniecības nozari; administratora, likvidatora un revidenta iecelšana amatā, atcelšana no amata, amata pieņemšana un atkāpšanās no amata.

Procedūru sāk pēc pieprasījuma. Tas nozīmē, ka, izņemot ārkārtas gadījumus, tā ir jāuzsāk personai, kura vēlas izdarīt ierakstu.

Vai piekļuve Komercreģistram ir bez maksas?

Piekļuve komercreģistram nav bez maksas.

Reģistrācijas un publikācijas izmaksas ir noteiktas Saite atveras jaunā logāNoteikumos par komercreģistra nodevām un Saite atveras jaunā logāNoteikumos par komercreģistru.

Reģistrācijas nodevas ir atkarīgas no dažādiem faktoriem, un tās var uzzināt Saite atveras jaunā logāNoteikumos par komercreģistra nodevām.

Publikācijas izmaksas var būt dažādas - no EUR 1.20 līdz EUR 24 - un tās var uzzināt Saite atveras jaunā logāNoteikumos par komercreģistra nodevām vai Saite atveras jaunā logāSpānijas reģistratoru asociācijas tīmekļa vietnē.

Kā es varu ieskatīties Spānijas komercreģistrā?

1.- Reģistru publiskums

Komercreģistrs ir publisks. Komercreģistra reģistratora pienākums ir apstrādāt reģistra ierakstu saturu profesionāliem nolūkiem.

2.- Izraksts no reģistra

Apraksts. Saīsināts izraksts no reģistra (nota simple) ir tikai informatīvs un tas nav uzskatāms par publisku ieraksta satura atspoguļojumu. Tajā ir ietverta daļēja vai pilnīga informācija par attiecīgo ierakstu.

Kā saņemt saīsinātu izrakstu. Ir divas iespējas:

 • rakstiski, pieprasot to personīgi attiecīgajā komercreģistrā;
 • tiešsaistē, izmantojot pirmo no saitēm, kas norādītas lapas apakšā.

3.- Apliecības

Apraksts. Apliecība ir kopija, transkripcija vai noraksts, kas pilnībā vai kopsavilkuma veidā atspoguļo tās informācijas saturu, kas ir reģistra rīcībā, un kas pēc tam, kad to ir apstrādājis reģistrators, ir vienīgais veids kā komercreģistra ieraktiem tiek piešķirts publisks statuss. Reģistratori var apliecināt arī dokumentus, kas glabājas vai ir arhivēti reģistrā.

Kā saņemt apliecību. Apliecības var saņemt tikai uz rakstiska pieprasījuma pamata. Pieprasījumu var iesniegt personīgi vai pa pastu, vai faksu vai līdzīgā veidā. Ir iespējams pieprasīt arī elektroniskās apliecības, izmantojot reģistratora atzītu elektronisko parakstu.

4.- Ieskatīšanās komercreģistrā, izmantojot internetu

Sk. “Noderīgas saites” turpmāk tekstā. Procedūra ir ļoti vienkārša — tikai jāievēro norādījumi šajā tīmekļa vietnē:

Tīmekļa vietnē ir dota iespēja izdarīt maksājumus ar kredītkarti, ja neesat abonements vai jums nav reģistratoru asociācijas iepriekš atzītas apliecības:

 • “Maksājums ar kredītkarti” (pagos con tarjeta). Jums ir jāievada savas kredītkartes dati.
 • Klikšķiniet “Entrar”.

Šajā lapā jūs varat izvēlēties: zemes reģistru, komercreģistru, kustamās mantas reģistru vai vispārīgo līguma noteikumu reģistru. Jums jāizvēlas: “Publiski komercieraksti” (Publicidad Mercantil).

 • Tad jāizvēlas jūs interesējošā joma.

Ar reģistratoru asociācijas sniegto interaktīvo komercreģistra informāciju reāllaikā šajā tīmekļa vietnē var iepazīties ikviens. Konkrēta uzņēmuma informācija, ietverot precīzu reģistrēto gada pārskatu saturu, ir pieejama pēc pieprasījuma 24 stundas dienā, 365 dienas gadā. Informācija, kas iegūta no reģistrētiem uzņēmuma dokumentiem, ir atjaunota un ticama.

Cik ticami ir reģistrā iekļautie dokumenti?

Direktīva 2012/17/ES par centrālo reģistru, komercreģistru un uzņēmumu reģistru savstarpējo savienojamību papildina Direktīvu 2009/101/EK ar 3.a pantu. 3.a pants attiecas uz prasību dalībvalstīm nodrošināt to, ka ir pieejama atjaunināta informācija, kas izskaidro valstu tiesību aktu noteikumus, atbilstoši kuriem trešās personas saskaņā ar 3. panta 5., 6. un 7. punktu var pamatoties uz 2. pantā minētajām ziņām un visiem dokumentu veidiem. Jo īpaši dalībvalstis iesniedz informāciju, kas nepieciešama publicēšanai Eiropas e-tiesiskuma portālā atbilstīgi portāla noteikumiem un tehniskajām prasībām. Attiecīgā informācija ir saistīta ar to, kā katrā tiesību sistēmā var veikt pieprasījumus attiecībā uz Direktīvas 2. pantā minēto informāciju, kā arī uz reģistrā ietverto instrumentu piemērojamību attiecībā pret trešajām personām.

Direktīvas 2. pantā minētā informācija ir publicēta Spānijas komercreģistrā, kas darbojas saskaņā ar personu lietu, publisko apliecinājumu, likumības, leģitimitātes, oficiāla spēka, izpildāmības, īpašumtiesību pēctecības un publikācijas principiem.

Likuma 14/2013 19. pantā un tā 13. papildu noteikumā attiecībā uz atbalstu komersantiem un to darbības starptautiskajam raksturam ir paredzēts, ka komercreģistrs tiek uzturēts elektroniski, izmantojot vienotu IT sistēmu, kā to paredz likums.

Komercreģistrā iekļautā informācija tiek publicēta apliecības vai izraksta formā.

Komercreģistra izsniegta apliecība ir vienīgais reģistra ieraksta autentiskuma apliecinājums. Šī apliecība ir minēta Komerckodeksa 23. panta 1. punktā un Noteikumu par komercreģistru 12. un 77. pantā.

Noteikumu par komercreģistru 12. un 78. pantā reglamentēti pilnīgas vai daļējas reģistrā iekļautās informācijas izraksti.

Reģistrā var ieskatīties arī tiešsaistē, kā to paredz šo noteikumu 79. pants.

Atbilstīgi Komerckodeksa 23. panta 4. punktam un Noteikumu par komercreģistru 80. pantam ir piemērojami arī Likumā par hipotēku ietvertie publicēšanas noteikumi, jo īpaši Likuma par hipotēku 221., 222., 222.a, 227. un 248. panti, kas nodrošina iespēju informāciju publicēt elektroniski. Likuma 24/2001 110. panta 1. punkts attiecas uz reģistra publikācijām, izmantojot elektronisko parakstu, un tas piemērojams arī komercreģistram elektronisko, IT un digitālo paņēmienu iestrādes ietvaros (106. līdz 115. pants).

Saskaņā ar Noteikumu par komercreģistru 379. pantu, centrālā komercreģistra mērķis ir no komercreģistriem saņemtās informācijas organizēšana, ierakstīšana un publicēšana tikai informatīviem nolūkiem, vienību un juridisku personu nosaukumu uzglabāšana un publicēšana, Komercreģistra Oficiālā Vēstneša publicēšana, uzņēmumu un vienību, kuras pārcēlušas savu juridisko adresi ārpus Spānijas robežām, vienlaikus saglabājos piederību Spānijai, reģistra uzturēšana un Regulas (EK) Nr. 2157/2001 14. pantā minētās informācijas sniegšana. Atbilstīgi Komerckodeksa 23. pantam un Noteikumu par komercreģistru 382. pantam centrālais komercreģistrs var izsniegt izrakstus, taču tas nav tiesīgs izsniegt apliecības, izņemot attiecībā uz reģistrēto uzņēmumu nosaukumiem.

Pieprasījumu publikācijas veikšanai var iesniegt pa pastu, faksu vai tamlīdzīgā veidā.

Saite atveras jaunā logāSpānijas reģistratoru asociācijas tīmekļa vietnē, izmantojot meklēšanas rīku, var pieprasīt informāciju par reģistrētajām vienībām (Fichero Localizador de Entidades Inscritas).

Noteikumu par komercreģistru 9. pants reglamentē izpildāmību: “1. Dokumentus, kuri ir jāreģistrē, var izpildīt tikai attiecībā uz labticīgām trešajām personām, tiklīdz informācija par tām ir publicēta Komercreģistra Oficiālajā Vēstnesī. Tas neietekmē reģistrācijas norisi. 2. Attiecībā uz darījumiem, kas veikti 15 dienu laikā no publicēšanas, reģistrētie un publicētie dokumenti nav izpildāmi attiecībā uz trešajām personām, kuras pierāda, ka nevarēja būt informētas par to. 3. Ja pastāv neatbilstība starp publikācijas saturu un reģistra ieraksta saturu, trešās personas, kuras darbojas labā ticībā, var paļauties uz informāciju publikācijā, ja šī versija ir tām labvēlīgāka. Par neatbilstību atbildīgās personas pienākums ir atlīdzināt cietušajam. 4. Tiek pieņemts, ka trešā persona rīkojas labā ticībā tiktāl, kamēr nav iespējams pierādīt, ka tā ir bijusi informēta par dokumentu, kas būtu bijis jāreģistrē, bet kas nav ticis reģistrēts, par dokumentu, kas ticis reģistrēts, bet nav ticis publicēts, vai neatbilstību starp publikācijas un reģistra ieraksta saturu.”

Plašāka informācija ir pieejama par:

Spānijas komercreģistra vēsture

1.- Priekšteči

Pašreizējo Spānijas tiesību aktu par komercreģistru vēsturiskie priekšteči ir:

 • Ordenanzas de Bilbao (1737. g.), ar ko izveidoja kuģu numuru un karogu reģistru;
 • 1885. gada Komerckodeksā (Código de Comercio de 1885);
 • Pagaidu noteikumi par komercreģistra izveidi 1885. gadā un turpmākie 1919. gada un 1956. gada 14. decembra noteikumi ar grozījumiem, kas izdarīti ar 1973. gada 21. jūlija Dekrētu.

2.- Pašreizējie tiesību akti par komercreģistru

Vispārīgie noteikumi, kas ietverti 1885. gada 22. augusta Komerckodeksā. Kaut arī pamatnoteikumi par komercreģistru ir ietverti šajā kodeksā, tie ir vairākkārt grozīti; pēdējie grozījumi ir izdarīti ar 1989. gada 25. jūlija Likumu Nr. 19/1989.

 • 2010. gada 2. jūlija Karaliskais dekrēts Nr. 1/2010 par akciju sabiedrībām. 2009. gada 3. aprīļa Likums Nr. 3/2009 par sabiedrību uzbūves kārtību.
 • Īpaši tiesību akti par atsevišķiem sabiedrību veidiem atkarībā no darbības nozares (finanšu sabiedrības, apdrošināšanas sabiedrības, elektroenerģijas nozare, līzinga sabiedrības u. tml.).
 • 1996. gada 19. jūlija Noteikumi par komercreģistru. Jauns noteikumu teksts šobrīd atrodas izstrādes procesā.

3.- Uzbūve

Komercreģistrs ir publiska iestāde, kas atrodas visu provinču galvaspilsētās un citās pilsētās, kas noteiktas likumā, ko vada viens vai vairāki komercreģistra reģistratori un kas atrodas tiešā Tieslietu ministrijas, konkrētāk — Reģistru un notāru ģenerāldirektorāta, pakļautībā.

Reģistrators ir profesionāls eksperts tieslietu jomā, kurš sniedz publisku pakalpojumu: viņš/viņa ir pilnībā atbildīgs par visu reģistrā iesniegto dokumentu klasifikāciju un pārbaudi.

Katrā Spānijas provinces galvaspilsētā atrodas viens komercreģistrs. Komercreģistri atrodas arī Ceuta, Melilla, Ibiza, Mahón, Arrecife, Puerto del Rosario, Santa Cruz de la Palma, San Sebastián de la Gomera, Valverde un Santiago de Compostela. Centrālais komercreģistrs nodarbojas ar uzņēmumu nosaukumiem un komercvienībām.

Uzņēmums iegūst juridiskas personas statusu ar reģistrāciju komercreģistrā tajā vietā, kur ir izveidota pārvaldes institūcija, kas nozīmē, ka reģistrācija reģistrā ir obligāta un ir daļa no dibināšanas procesa.

Attiecīgas saites

KUSTAMĀS MANTAS REĢISTRS

1.- Kāds ir Spānijas kustamās mantas reģistra mērķis?

Tiesiskā un ekonomiskā noteiktība.

1.1.- Kustamās mantas reģistra mērķis

Kustamās mantas reģistra mērķis ir reģistrēt īpašumtiesības un citas lietu tiesības saistībā ar kustamo mantu, kas var tikt reģistrēta.

Kāda veida kustamo mantu var reģistrēt?

Kustama manta, jo īpaši motorizēti transportlīdzekļi, patēriņa preces, rūpniecības iekārtas, ražošanas telpas, akcijas, lauksaimniecības aprīkojums un mājlopu fermas, un citu veidu kustama manta, kas paredzēta likumā.

Atsevišķi nemateriāli aktīvi un tiesības, ko var reģistrēt: rūpnieciskā un intelektuālā īpašuma tiesības, filmu izmantošanas tiesības, administratīvās licences un aizdevumi kopumā.

1.3.- Kāda veida tiesības uz kustamo mantu ir reģistrējamas?

Īpašumtiesības, apgrūtinājumi, atzīmes par īpašumtiesību pāreju, īpašuma nodošanas aizliegums, nekustamā īpašuma hipotēkas, ķīlas bez pārvirzes un citi aktīvi, ko var reģistrēt vai ierakstīt saskaņā ar likumu.

2.- Spānijas kustamās mantas reģistra iezīmes

Tas ir valsts reģistrs, par ko atbild Tieslietu ministrija. Tas ir juridisks reģistrs, ne tikai administratīvs. Parasti reģistrācija ir brīvprātīga. Taču reģistrācijai ir zināmas priekšrocības, ņemot vērā reģistrācijas labvēlīgo ietekmi. Nepastāv nekādas formālas prasības: reģistrē līgumus, parasti kā privātus dokumentus un kā oficiālus paraugus. Pastāv pārbaudes sistēma, kuras laikā pirms reģistrācijas reģistrators pārbauda apraksta, nosaukuma un reģistrējamā akta likumību.

3.- Uzbūve

Reģistrs pastāv elektroniskā un papīra formātā.

Ar Karalisko dekrētu 1828/1999 kustamās mantas reģistru sadalīja sešās nodaļas:

 • kuģi un gaisa kuģi,
 • automašīnas un citi motorizēti transportlīdzekļi,
 • rūpniecības iekārtas, komerctelpas un ražošanas līdzekļi,
 • citas garantijas ar nodrošinājumu,
 • cita reģistrējama kustama manta,
 • vispārīgo līgumu noteikumu reģistrs.

4.- Vai piekļuve Spānijas kustamo mantu reģistram ir bez maksas?

Nē. Nodevas ir noteiktas 1999. gada 20. jūlija Rīkojumā, kura 36. punktā ir uzskaitītas nodevas, kas jāmaksā atkarībā no tā, kāda vērtība ir tam, ko reģistrē:

 • ja vērtība ir līdz EUR 600 — nodeva ir EUR 2.40;
 • ja vērtība ir no EUR 600 līdz EUR 6000 — nodeva ir EUR 6;
 • ja vērtība ir no EUR 6000 līdz EUR 12 000 — nodeva ir EUR 10;
 • ja vērtība ir no EUR 12 000 līdz EUR 18 000 — nodeva ir EUR 13;
 • ja vērtība pārsniedz EUR 18 000 — nodeva ir EUR 1.20 par katriem EUR 3000 vai šīs summas daļu.

Zemes reģistra nodevu sistēma attiecas uz nekustamā īpašuma hipotēkām un ķīlām bez nodošanas turējumā, tātad piemēro šīs sistēmas nodevas (sk. sadaļu par zemes reģistriem).

Attiecībā uz informāciju, kas ietverta reģistrā, par katru izrakstu jāmaksā EUR 3 un par apliecinājumu — no EUR 6 līdz EUR 24.

Piemēro attiecīgajā brīdī spēkā esošo PVN likmi.

5.- Ieskatīšanās kustamās mantas reģistrā, izmantojot internetu

Sk. “Noderīgas saites” turpmāk tekstā. Procedūra ir ļoti vienkārša — tikai jāievēro norādījumi, kas sniegti šajā tīmekļa vietnē:

Klikšķiniet: Piekļuve elektroniskajam reģistram” (Acceso Registro Electrónico). Tīmekļa vietnē ir dota iespēja veikt maksājumus ar kredītkarti, ja neesat abonements vai jums nav reģistratoru asociācijas atzītas apliecības:

 • “Maksājums ar kredītkarti” (pagos con tarjeta). Jums ir jāievada savas kredītkartes dati.
 • Klikšķiniet Entrar.

Šajā lapā jūs varat izvēlēties: zemes reģistru, komercreģistru, kustamās mantas reģistru vai vispārīgo līguma noteikumu reģistru. Jums jāizvēlas: “Publiskie kustamās mantas ieraksti” (Publicidad Bienes Muebles).

 • Tad jāizvēlas jūs interesējošā joma.

6.- Noderīgas saites

VISPĀRĪGO LĪGUMU NOTEIKUMU REĢISTRS

1.- Kāds ir Spānijas vispārējo līguma noteikumu reģistra mērķis?

Šis reģistrs aizsargā patērētāju un lietotāju intereses, kas uzsāk līgumattiecības ar fizisku vai juridisku personu, kura izmanto vispārīgos līgumu noteikumus. Tas sniedz lielāku drošību privātiem juridiskiem darījumiem un tādējādi nodrošina nepieciešamos līdzekļus, kā izvairīties no strīdiem.

1.2.- Kāds ir Spānijas vispārējo līgumu noteikumu reģistra mērķis?

Vispārīgo līgumu noteikumu reģistra mērķis ir izpildīt šādus uzdevumus:

1.- Uzglabāt vispārīgos līgumu noteikumus

Vispārīgie līgumu noteikumi ir līgumu noteikumi (klauzulas), ko vienpusēji izstrādājusi viena no līguma pusēm (tipveida noteikumi), lai tos izmantotu vairākos līgumos. Tie ir noteikumi, kas nav atsevišķi apspriesti. Tiem nav obligāti jābūt netaisnīgiem.

Praksē ne visi vispārīgie noteikumi, kas ir ietverti līgumā, glabājas reģistrā, neskatoties uz to, ka reģistru ir viegli lietot. Vispārīgo noteikumu uzglabāšana reģistrā ir brīvprātīga, izņemot atsevišķas nozares, ko var noteikt valdība.

Ja vispārīgie noteikumi tiek uzglabāti reģistrā, puse, kura tos uzglabā, turpmāk noslēdzot līgumus, bieži vien atsaucas uz faktu, ka tie ir uzglabāti reģistrā. Tādējādi tā vietā, lai tos atkārtotu līgumā, vienkārši ietver atsauci uz faktu, ka tie ir uzglabāti vispārīgo līgumu noteikumu reģistrā. Daudzi lietotāji, kuri ir parakstījuši līgumu, kurā ietverti vispārīgie līgumu noteikumi, konkrēti nezina, kādi noteikumi ir saistoši, tāpēc ir ļoti svarīgi zināt, kādi ir šie līguma noteikumi un ko tie paredz lietotājam, kā viņi no tiem pēcāk var atkāpties un kādas ir sekas.

2.- Spriedumi, ko pieņem tiesas, kas pasludina atsevišķas šo tipveida līgumu klauzulas par spēkā neesošām

Tie ir galīgi spriedumi par labu pieteicējam lietās, kurās prasību ceļ atsevišķas privātpersonas (individuālās prasības) vai patērētāju organizācijas, kas pārstāv vairākas privātpersonas (kolektīvās prasības).

Tiklīdz galīgais spriedums ir reģistrēts, tas skar visas pārējās procedūras par identiskām klauzulām.

Viens spriedums, ar ko atsevišķi līguma noteikumi pasludināti par negodīgiem, var attiekties uz tūkstošiem prasītāju, un ja kāds negodīgs noteikums tiek lietots arī turpmāk, nav nepieciešams sniegt jaunu prasību, ar noteikumu, ka lietā ir iesaistīta tā pati puse, kura sākotnēji izstrādājusi šo noteikumu. Tāpēc ir ļoti svarīgi šādus spriedumus publicēt reģistrā.

Šā reģistra augstākā mērā juridiskā būtība izriet no sekām, kādas reģistrācija piešķir juridiskajam paziņojumam, ka klauzula nav spēkā. Reģistrējot noteikumu kā negodīgu, rodas sekas trešajām personām. Reģistrs nodrošina, ka, ja ir reģistrēts galīgs spriedums, bet līguma noteikumi, kas pasludināti par spēkā neesošiem individuālas vai kolektīvas prasības rezultātā, tiek izmantoti arī turpmāk, reģistrators var fiksēt šo noteikumu izmantošanu un ziņot Tieslietu ministrijai.

2.- Tiesību akti par Spānijas vispārējo līgumu noteikumu reģistru

Vispārīgo līguma nosacījumu reģistru izveidoja ar 1998. gada Likumu par vispārīgajiem noteikumiem, uzticot to īpašuma un komercreģistra reģistratoriem. Tas ir daļa no kustamās mantas reģistra.

3.- Uzbūve

Vispārīgo līgumu noteikumu reģistrs ir viena no kustamās mantas reģistra nodaļām. Reģistrā var ieskatīties izmantojot saites, kas norādītas šīs lapas apakšā.

4.- Vai piekļuve Spānijas Vispārējo līgumu noteikumu reģistram ir bez maksas?

Jā.

5.- Ieskatīšanās Komercreģistrā, izmantojot internetu

Lūdzu skatīt “Noderīgas saites” lapas apakšā. Procedūra ir ļoti vienkārša — tikai jāievēro norādījumi šajā tīmekļa vietnē:

 • Saite: Saite atveras jaunā logāhttp://www.registradores.org/
 • Klikšķiniet: “Piekļuve vispārīgo noteikumu reģistram” (Consulta Registro Condiciones Generales).
 • Tad jāizvēlas jūs interesējošā joma.

6.- Noderīgas saites

Lapa atjaunināta: 26/03/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Uzņēmējdarbības reģistri dalībvalstīs - Francija

Šajā lapā ir pieejama informācija par iespējām, kā lietot Francijas komercreģistrus.

Ko piedāvā Francijas komercreģistri?

Vietējos komercdarbības un sabiedrību reģistrus (registres du commerce et des sociétés — RCS) uztur komerctiesu un civiltiesu reģistratori ar komerciālo jurisdikciju (instances tiesas Lejasreinas, Augšreinas un Mozeles administratīvajos apgabalos (départements) un jauktas komerctiesas ārvalstu reģionos un apgabalos (départements)). Informācija šajos reģistros tiek pārbaudīta. Reģistratoriem ir jāpārbauda, vai sniegtās ziņas atbilst tiesību aktiem, vai tie saskan ar pavaddokumentiem un pielikumos pievienotajiem dokumentiem, kā arī to aktualitāte, ja tiek pieprasīti grozījumi vai dzēšana. Tie arī pārbauda, vai tas, kā komercsabiedrības ir izveidotas, vai izmaiņas to statūtos atbilst tiesību aktiem, kuri regulē sabiedrības.

Reģistratoru izdots komercreģistra (Kbis) izraksts ir īstā “identifikācijas karte”, kas apliecina komercdarbības un sabiedrību reģistrā ierakstītā uzņēmuma civiltiesisko stāvokli. Šajā dokumentā ir apkopota visa informācija, kas uzņēmumam ir jāpaziņo. Ja nepieciešams, tajā ir iekļauti arī komentāri par piezīmēm, kuras veicis reģistrators, kurš ir atbildīgs par reģistra uzturēšanu. Komercreģistra izraksts apliecina uzņēmuma likumīgu pastāvēšanu un satur pārbaudītu informāciju. Tas ir vienīgais oficiālais dokuments, kas apliecina reģistrētās fiziskās vai juridiskās personas identitāti un adresi, tās darbību, vadību, administratīvās vai uzraudzības struktūras un to, vai pret to ir uzsākta kolektīvā tiesvedība. Par autentisku ir uzskatāma tikai tā informācija, ko sabiedrība iesniegusi komercdarbības un sabiedrību reģistrā un kas iekļauta oficiālajā dokumentā, ko izsniedzis un parakstījis tiesas reģistrators.

Valsts komercdarbības un sabiedrību reģistru (registre national du commerce et des sociétés — RNCS) uztur Valsts Rūpnieciskā īpašuma institūts (Institut National de la Propriété Intellectuelle — INPI), kas apkopo katrā reģistrā glabātos komercdarbības un sabiedrības reģistru dokumentus, kuri klasificēti kā oriģināli.

Šajos reģistros ir iekļauta visa informācija par komersantiem un sabiedrībām. Tie nodrošina piekļuvi visiem ierakstiem un dokumentiem komercdarbības un sabiedrību reģistrā.

Tīmekļa vietne Infogreffe piedāvā centralizētu piekļuvi informācijai komercdarbības un sabiedrību reģistrā. Pakalpojumi ir pieejami franču un angļu valodā.

Valsts Intelektuālā īpašuma institūta tīmekļa vietnē ir iespējams iegūt valsts komercdarbības un sabiedrību reģistrā iesniegta dokumenta kopiju vai visu lietu.

Vai pieeja komercreģistram ir bez maksas?

Tīmekļa vietnes Infogreffe lietotāji atsevišķai informācijai par tajā iekļautajiem uzņēmumiem var piekļūt bez maksas, bet lielākā daļa datubāzē iekļautās informācijas ir pieejama tikai par maksu.

Arī Valsts Intelektuālā īpašuma institūts izsniedz dokumentus (vai visu lietu) par maksu. Tas tiek darīts pa pastu vai tiešsaistes veikalā institūta tīmekļa vietnē.

Kā veikt meklējumus Francijas komercreģistrā?

Tīmekļa vietnē Infogreffe uzņēmumu var meklēt pēc šādiem kritērijiem:

 • tā nosaukums;
 • tā vadītāju vai amatpersonu vārdi;
 • pilsēta vai administratīvais apgabals (département), kurā reģistrēta tā juridiskā adrese vai galvenā mītne, vai uzņēmējdarbības vienības;
 • SIREN ((Uzņēmumu direktorija identifikācijas sistēma — Système d’Identification du Répertoire des Entreprises) numurs;
 • tā reģistrācijas numurs komercdarbības un sabiedrību reģistrā.

Noderīgas saites

Saite atveras jaunā logāEiropas Biznesa reģistrs

Saite atveras jaunā logāInfogreffe

Saite atveras jaunā logāINPI

Saite atveras jaunā logāCNGTC

Lapa atjaunināta: 13/09/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Uzņēmējdarbības reģistri dalībvalstīs - Horvātija

Horvātijas Republikā tiesu reģistru pārvalda komerciālās tiesas (trgovački sudovi).

Tiesu reģistrs (Sudski registar)

Tiesu reģistrs ir oficiāls reģistrs, kurā iekļauti dati un dokumenti par saimnieciskām vienībām, kurām pēc likuma ir jābūt ievadītām reģistrā. Katra tiesa, kas veic reģistrāciju, ir atbildīga par savu reģistrā ievadīto ierakstu pareizību. Reģistrā tiek ievadītas šādas iestādes: pilnsabiedrības (javna trgovačka društva), komandītsabiedrības (komanditna društva), ekonomisko interešu grupas (gospodarska interesna udruženja), akciju sabiedrības (dionička društva), sabiedrības ar ierobežotu atbildību (društva s ograničenom odgovornošću), individuālie komersanti (trgovci pojedinci), Eiropas uzņēmējsabiedrības (SE), Eiropas ekonomisko interešu grupas (EEIG), Eiropas kooperatīvās sabiedrības (SCE), iestādes (ustanove), iestāžu apvienības (zajednice ustanova), kooperatīvi (zadruge), kooperatīvu apvienības (savezi zadruga), kredītiestāžu apvienības (kreditne unije), vienkāršas sabiedrības ar ierobežotu atbildību (jednostavna društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.)) un citas personas, kuras pēc likuma ir jāreģistrē. Meitasuzņēmumi tiek ievadīti reģistrā, ja tas noteikts likumā.

Reģistrā nav iekļauti dati par amatniekiem vai asociācijām.

Ikvienam, nepierādot savu likumīgo interesi, ir tiesības iepazīties ar galvenajā žurnālā ievadīto informāciju, dokumentiem, kas pamato ierakstu, un citiem dokumentiem un informāciju, kas tiek glabāta dokumentu krātuvē (izņemot dokumentus, kas saskaņā ar likumu nav jāpublicē). Ikviens var pieprasīt arī dokumentu krājumā glabāto dokumentu un datu izrakstu, apliecinātu kopiju vai norakstu.

Reģistrs

Informācija par ievadīšanu reģistrā un reģistrēto saimniecisko vienību datu publicēšanu

Galvenie tiesību akti, ar kuriem regulē reģistrējamo saimniecisko vienību dibināšanu un to ievadīšanu reģistrā, ir: Likums par tiesu reģistru (Zakon o sudskom registru) (turpmāk tekstā “ZSR”), Likums par komercsabiedrībām (Zakon o trgovačkim društvima) (turpmāk tekstā “ZTD”) un Noteikumi par ieraksta veikšanas procedūru tiesu reģistrā (Pravilnik o načinu upisa u sudski registar). Likumā noteiktie dati un jebkādas izmaiņas šajos datos tiek ievadītas reģistrā, pamatojoties uz šiem tiesību aktiem.

Dati par reģistrētajām saimnieciskajām vienībām ir pieejami 24 stundas diennaktī un apskatāmi bez maksas Saite atveras jaunā logātiesu reģistra tīmekļa vietnē.

Reģistrācijas procedūras uzsākšana

Ieraksta veikšanas procedūra tiesu reģistrā tiek uzsākta ar rakstveida pieteikumu datu ievadīšanai vai ieraksta datu grozīšanai, ko reģistrācijas tiesai iesniedz papīra vai elektroniskā formātā. Pieteikums tiesai ir jāiesniedz 15 dienu laikā no dienas, kad ir izpildīti nosacījumi ieraksta veikšanai, izņemot gadījumus, kad likumā ir noteikts citādi. Tiesa var uzsākt procesu pēc savas iniciatīvas, ja to paredz likums.

Notāri ar tiesu, kas veic reģistrāciju, var sazināties elektroniski, ievērojot savas pilnvaras un ZSR noteikumus.

Vienkāršas sabiedrības ar ierobežotu atbildību (j.d.o.o.) (sabiedrība ar ne vairāk kā trīs dalībniekiem, vienu locekli valdē un minimālo pamatkapitālu HRK 10,00 apmērā) reģistrēšanai ir vienkāršota procedūra. Šādu sabiedrību dibināšanai izmanto veidlapas, kuras izstrādā notārs.

Tiesības iesniegt pieteikumu ieraksta veikšanai reģistrā ir šādām personām:

 • notāriem (kuriem saskaņā ar ZSR 4. panta 2. punktu ir tiesības iesniegt pieteikumus elektroniski un izsniegt izrakstus, kopijas un norakstus);
 • personām, kurām pēc likuma ir tiesības pieteikt ierakstu veikšanu reģistrā (personīgi vai ar pilnvarota pārstāvja starpniecību);
 • personām, kuras strādā ar HITRO.HR lietām (kurām ir tiesības iesniegt pieteikumus komercsabiedrību dibināšanai sistēmā e-Tvrtka saskaņā ar pilnvarām, kas noteiktas atsevišķos noteikumos).

Ieraksta stāšanās spēkā

Reģistrētās iestādes ieraksts oficiāli stājas spēkā nākamajā dienā pēc ieraksta veikšanas reģistrā (izņemot gadījumus, kad likumā ir noteikts citādi) un iegūst juridisku spēku attiecībā uz trešajām personām tā publicēšanas dienā.

Neviens nevar apgalvot, ka nav informēts par datiem, kas ievadīti reģistra galvenajā žurnālā un publicēti ZSR noteiktajā kārtībā.

Jebkura persona var atsaukties uz ierakstu reģistrā saistībā ar juridiski saskaņotiem datiem un faktiem, kas ir ievadīti reģistrā saskaņā ar likumu, izņemot personas, kuras, pamatojoties uz pierādījumiem, ir zinājušas, ka attiecīgie dati reģistra ierakstā nav atbilduši patiesībai. Pret trešās personas darbībām līdz 16. dienai pēc ieraksta publicēšanas reģistrā nevar iebilst, pamatojoties uz reģistrētajiem datiem vai publikācijā minētajiem dokumentiem, ja trešā persona var pierādīt, ka tā nav varējusi par to zināt.

Labticīga perona nevar ciest zaudējumus, paļaujoties uz ierakstu reģistrā attiecībā uz juridiski saskaņotiem datiem un faktiem.

Noziegumi un kriminālpārkāpumi un reģistrējošo tiesu piemērotie sodi

Noziegumi, kriminālpārkāpumi un reģistrējošo tiesu piemērotie sodi ir izklāstīti ZTD 624.–632. pantā, un procedūras uzsākšana tādu personu brīdināšanai un sodīšanai, kurām ir pienākums pildīt juridiskās saistības attiecībā uz pieteikuma iesniegšanu ieraksta veikšanai reģistrā, ir noteikta ar ZSR 81. un 81.a pantu.

Lapa atjaunināta: 06/09/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Uzņēmējdarbības reģistri dalībvalstīs - Itālija

Šajā sadaļā ir sniegts Itālijas komercreģistra pārskats.

Kādu informāciju satur Itālijas komercreģistrs?

Itālijas komercreģistru Saite atveras jaunā logāRegistro delle Imprese vada Tirdzniecības kameras ar Unioncamere atbalstu, un to uzrauga tiesnesis un Ekonomikas attīstības ministrija. IKT infrastruktūru vada Infocamere, Tirdzniecības kameru konsorcijs akciju sabiedrības formā.

Reģistrā ir sniegta detalizēta informācija par uzņēmumiem, piemēram:

 • uzņēmuma pilns nosaukums;
 • juridiskā adrese;
 • PVN maksātāja numurs;
 • darbības joma un juridiskā forma;
 • vadošās struktūras;
 • kapitāls;
 • likumīgie pārstāvji;
 • pārstāvju pilnvaras;
 • filiāles.

Tajā ir iespēja piekļūt arī ar uzņēmumiem saistītiem publiskiem dokumentiem, tostarp:

 • pilniem finanšu pārskatiem;
 • dibināšanas dokumentiem;
 • kapitāldaļu turētāju sarakstiem.

Itālijas komercreģistrs piedāvā divu veidu ziņošanu.

 1. Juridiskā ziņošana,
 • lai apliecinātu uzņēmuma pastāvēšanu;
 • lai nodrošinātu, ka uz informāciju var paļauties darījumos ar trešajām personām (Civilkodeksa 2193. pants).
 1. Ekonomiskā ziņošana
 • statistikai un saimnieciskiem mērķiem.

Vai pieeja Itālijas komercreģistram ir bez maksas?

Pieeja reģistram un noteiktai informācijai (piemēram, uzņēmuma nosaukumam un adresei) ir bez maksas. Taču tiešsaistes piekļuve pilnīgai informācijai tiek nodrošināta tikai pēc pieprasījuma un par maksu.

Cik uzticami ir reģistrā esošie dokumenti?

Itālijā komercreģistru uztur attiecīgie Tirdzniecības, rūpniecības, amatniecības un lauksaimniecības kameru biroji. Šos birojus dēvē par komercreģistra birojiem (uffici del Registro delle Imprese), un tie darbojas attiecīgās jurisdikcijas tiesas iecelta tiesneša (kurš uzrauga atsevišķu reģistrāciju formālo pareizību) uzraudzībā un Ekonomikas attīstības ministrijas administratīvajā uzraudzībā.

Itālijas komercreģistrs tā pašreizējā formā tika izveidots pēc reformas 1993. gadā (1993. gada Likuma Nr. 580 8. pants), ko īstenoja ar 1995. gada noteikumiem (1995. gada Republikas prezidenta Dekrēts Nr. 581).

Ar šo reformu komercreģistrs, kas līdz tam tika uzturēts papīra formātā komerctiesu arhīvos, tika nodots Tirdzniecības, rūpniecības, amatniecības un lauksaimniecības kamerām, lai tās varētu to vadīt pilnīgi datorizētā formā, nekavējoties padarot tajā iekļauto informāciju un dokumentus pilnībā pieejamus visā valstī.

Šos noteikumus pēc tam papildināja ar 2000. gada Likuma Nr. 340 31. pantu, ar ko praktiski visiem uzņēmumu veidiem (jo īpaši visām sabiedrībām) noteica prasību reģistrācijas pieteikumu un pavaddokumentu sagatavošanā un to iesniegšanai reģistrācijas birojā izmantot elektronisko parakstu un datorizētos rīkus.

Tagad, kad ir veiktas tālākas izmaiņas tiesību aktos (2007. gada Dekrētlikuma Nr. 7 9. pants), visi uzņēmumu veidi, tostarp individuālie komersanti, ziņošanas prasību nolūkā sarakstē ar komercreģistru izmanto elektroniskos parakstus un elektroniskos kanālus.

Pirms uzņēmuma reģistrēšanas attiecīgais komercreģistra birojs pārbauda (saskaņā ar 1995. gada Republikas prezidenta Dekrēta Nr. 581 11. panta 6. punktu), vai:

a)         pieteikums ir autentisks;

b)        pieteikuma forma ir pareizi aizpildīta;

c)         rīcība vai fakts, kuram nepieciešama reģistrācija, atbilst juridiskajām prasībām;

d)        ir pievienoti normatīvajos aktos noteiktie dokumenti;

e)         ir ievēroti visi citi ar reģistrāciju saistītie nosacījumi.

Jāuzsver arī tas, ka gandrīz visus ar komercreģistrā iekļautajiem uzņēmumiem saistītos dokumentus izstrādā notārs. Ar 1995. gada Republikas prezidenta Dekrēta Nr. 581 11. panta 4. punktu ir noteikts: “Reģistrējamais dokuments ir jāiesniedz oriģināla versijā, un privāta dokumenta gadījumā, ja tas nav iesniegts notāram, ir jāapliecina paraksts. Citos gadījumos ir jāiesniedz apliecināta kopija. Izraksts ir jāglabā oriģināla formātā saskaņā ar Civilkodeksa 2718. pantu.”

Civilkodeksa 2193. pants

 1. Ja netiek reģistrēta informācija, kurai ir jābūt reģistrētai pēc likuma, persona, kurai jāpiesaka reģistrācija, nedrīkst izmantot šo informāciju pret trešajām personām, ja vien netiek pierādīts, ka trešās personas par to ir zinājušas.
 2. Trešās personas nedrīkst aizbildināties ar nezināšanu attiecībā uz informāciju, kurai ir jābūt reģistrētai pēc likuma, kad tā ir reģistrēta.
 3. Tas neskar citus konkrētus normatīvo aktu noteikumus.

Itālijas komercreģistra vēsture

Itālijas komercreģistrs ir dibināts 1993. gadā.

Attiecīgas saites

Saite atveras jaunā logāEiropas Biznesa reģistrs

Lapa atjaunināta: 18/06/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Uzņēmējdarbības reģistri dalībvalstīs - Kipra

Šajā lapas sadaļā ir sniegta ievadinformācija par Kipras Uzņēmumu reģistru.

Vietējo un ārvalstu uzņēmumu, partnerību un uzņēmumu nosaukumu reģistrāciju, uzraudzību, kontroli un svītrošanu no reģistra veic Uzņēmumu nodaļa, kas ir Enerģētikas, tirdzniecības, rūpniecības un tūrisma ministrijas Uzņēmumu reģistratora un administratora departamenta (DRCOR) struktūrvienība.

Internetā pieejamie pakalpojumi:

 • ir pieejami Uzņēmumu nodaļas Saite atveras jaunā logādokumenti un Saite atveras jaunā logāpieteikumi;
 • iedzīvotāji var iegūt informāciju parSaite atveras jaunā logā nodevām, kas jāmaksā par katru iesniegto dokumentu un pieteikumu;
 • ir pieejama Saite atveras jaunā logāstatistika par Uzņēmumu nodaļu.

Ko uzņēmumu reģistrs piedāvā?

Ikviens var tiešsaistē noskaidrot, vai konkrēta organizācija ir iekļauta uzņēmumu reģistrā un kāds ir tās statuss (patlaban reģistrēta vai svītrota). Tiešsaistē ir iespējams meklēt visu uzņēmumu datus un apskatīt uzņēmumu elektroniskajās lietās iekļautos dokumentus.

Par uzņēmumu reģistra uzturēšanu atbild Uzņēmumu reģistratora un administratora departaments.

Vai piekļuve uzņēmumu reģistram ir bez maksas?

Uzņēmumu pamatinformācija tiešsaistes reģistrā ir pieejama bez maksas.

Cik uzticami ir reģistrā iekļautie dokumenti?

Reģistrā iekļauto dokumentu uzticamība ir nostiprināta Likuma par uzņēmumiem 113. nodaļā, kuras turpmāk uzskaitītajos pantos noteikts, ka informācijai, ko trešajām personām sniedz, pamatojoties uz Eiropas Savienības Direktīvas 2009/101/EK 3. panta a) apakšpunktu, jābūt spēkā esošai.

365. pants

Reģistratora glabāto dokumentu pārbaude, uzrādīšana un attiecīgi pierādījumi.

365.A pants

Reģistratora paziņojums par ierakstu glabāšanu — reģistrā ievadīto vai Republikas Oficiālajā vēstnesī publicēto ziņu dominance.

365.B panta 7. punkts

Uzņēmumu reģistrators gādā, lai ar reģistru savstarpējas savienojamības elektroniskās ES līmeņa sistēmas starpniecību standarta ziņojuma veidā un elektroniskā formātā būtu pieejami 2. punktā minētie instrumenti un dokumenti, vienlaikus nodrošinot atbilstību obligātajām datu pārsūtīšanas drošuma prasībām.

366. pants

Uzņēmuma pienākums sniegt reģistratoram atkārtotu informāciju, arī katru gadu iesniegt gada pārskatu un finanšu pārskatu — izpilde. (118.–121. pants)

Kā veikt meklējumus reģistrā?

Informāciju var meklēt pēc nosaukuma un/vai uzņēmuma numura. Plašākas norādes par meklēšanu ir sniegtas meklēšanas lapā.

Reģistra vēsture

Uzņēmumu reģistratora un administratora tiešsaistes reģistrā ir iekļauti visi no 1923. gada līdz mūsdienām reģistrētie uzņēmumi, arī ārvalstu uzņēmumi, partnerības un uzņēmumu nosaukumi.

Attiecīgas saites

Saite atveras jaunā logāΤμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (Uzņēmumu reģistratora un administratora departaments)

Saite atveras jaunā logāhttp://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf

Lapa atjaunināta: 23/07/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Uzņēmējdarbības reģistri dalībvalstīs - Latvija

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par Latvijas komercreģistru.

Ko Latvijas komercreģistrs piedāvā?

Saite atveras jaunā logāLatvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs ir valsts iestāde, kas Latvijas Republikas teritorijā reģistrē uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), komersantus, to filiāles un pārstāvniecības, kā arī visas izmaiņas to darbības pamatdokumentos un veic citas likumdošanas aktos paredzētās darbības. Uzņēmumu reģistrs reģistrē arī masu informācijas līdzekļus, biedrības un nodibinājumus, komercķīlas, izšķirošās ietekmes, laulību un publiskās un privātās partnerības līgumus, politiskās partijas, šķīrējtiesas, arodbiedrības, reliģiskās organizācijas un to iestādes, kā arī maksātnespējas procesus.

Vai piekļuve komercreģistram ir maksas pakalpojums?

Jā, Latvijā nav bezmaksas tiešsaistes komercreģistra.

Taču, izmantojot Saite atveras jaunā logāUzņēmumu reģistra mājas lapā piedāvātās meklēšanas iespējas, bez maksas ir iespēja iegūt šādu pamatinformāciju par Uzņēmumu reģistra reģistros reģistrētajiem tiesību subjektiem:

 • tiesību subjekta veids;
 • juridiskā adrese;
 • jaunais (aktuālais) nosaukums (firma) un iepriekš reģistrētais (vēsturiskais) nosaukums (firma);
 • reģistrācijas numurs;
 • vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators (ja tāds tiek piešķirts);
 • reģistrācijas datums;
 • datums, kad tiesību subjekts izslēgts no reģistra (vai reorganizācijas datums, ja tiesību subjekta izslēgšanas iemesls ir reorganizācija);
 • to reliģisko organizāciju reģistrācijas termiņš, kuras veic pārreģistrāciju;
 • pārbaudīt pārstāvēttiesīgās amatpersonas.

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs nodrošina iespēju iegūt šādu informāciju par visiem reģistrētajiem tiesību subjektiem kā atvērtos datus - brīvi un bez maksas:

 • reģistrācijas numurs;
 • subjekta nosaukums (firma);
 • tiesību subjekta veids;
 • reģistrs, kurā tiesību subjekts ir reģistrēts;
 • reģistrācijas datums;
 • informācija par to, vai tiesību subjekts izslēgts no reģistra vai reorganizēts;
 • datums, kad tiesību subjekts izslēgts no reģistra (vai reorganizācijas datums, ja tiesību subjekta izslēgšanas iemesls ir reorganizācija);
 • juridiskā adrese;
 • biedrību, nodibinājumu, arodbiedrību darbības jomas.

Šī informācija tiek nodrošināta csv, txt vai .xlsx datu formātos un Saite atveras jaunā logāpieejama šeit. Datu formātu informācijas izmantotājs var izvēlēties atkarībā no paredzētā informācijas izmantošanas mērķa. Dati tiek aktualizēti reizi diennaktī.

Visus komercreģistra ierakstus izsludina elektroniski Saite atveras jaunā logāoficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" tīmekļa vietnē. Tāpat izsludina ziņas par atsevišķiem iesniegtajiem dokumentiem.

Kā veikt informācijas pieprasīšanu Latvijas komercreģistrā?

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs sniedz informāciju par visiem reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem.

Informāciju no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra ir iespējams saņemt par maksu, iesniedzot Saite atveras jaunā logāziņu pieprasījuma veidlapu vai iesniegumu personīgi, nosūtot to pa pastu vai nosūtot uz oficiālo iestādes e-pastu info@ur.gov.lv elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Informācijas pieprasījumam pievieno informāciju par veikto maksājumu Uzņēmumu reģistram (maksājumu apliecinošu dokumentu, tā kopiju vai internetbankas izdruku). Pieprasot informāciju, vēlams norādīt piemērotāko informācijas saņemšanas veidu (personīgi, pa pastu, elektroniski).

Izziņu par juridisku vai fizisku personu, vai juridisku faktu – līgumu iespējams pieprasīt arī tiešsaistē portālā Saite atveras jaunā logāLatvija.lv. Informācija tiks sagatavota 10 – 15 min laikā. Pēc pieprasījuma apstrādes uz portālu vai klienta e-pastu tiek nogādāta iestādes oficiāla izziņa, kurā iestrādāts e-zīmogs. E-zīmogs apliecina datu ticamību un atbilstību Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros ierakstītajai informācijai.

Saite atveras jaunā logāMaksas apmēri ir pieejami internetā.

Cik lielā mērā var uzticēties reģistrā iekļautajiem dokumentiem?

Visus komercreģistra ierakstus izsludina oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", vienlaikus tos publicējot elektroniski oficiālā izdevuma mājaslapā www.vestnesis.lv. Tāpat izsludina ziņas par atsevišķiem iesniegtajiem dokumentiem.

Komercreģistra ieraksti kļūst saistoši trešajām personām tikai pēc to izsludināšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", izņemot, ja trešā persona zināja minētās ziņas jau pirms publikācijas. Savukārt, ja trešā persona pierāda, ka tā nezināja un nevarēja zināt attiecīgās izsludinātās ziņas, tad ziņas nav attiecināmas tiesiskajām darbībām, kas veiktas 15 dienu laikā pēc ziņu izsludināšanas.

Ja komercreģistrā ierakstāmās ziņas ir ierakstītas vai izsludinātas nepareizi, labticīga trešā persona var atsaukties uz izsludinātajām ziņām pat, ja tās neatbilst komercreģistra ierakstiem vai faktiskajam lietu stāvoklim. Taču trešā persona nevar atsaukties uz nepareizi izsludinātajām ziņām, ja tā zināja par izsludināto ziņu nepatiesumu.

Detalizētāku informāciju skatīt Saite atveras jaunā logāKomerclikuma 12.pantā (portālā Saite atveras jaunā logāhttp://www.likumi.lv pieejams arī tulkojums angļu valodā).

Kā sazināties ar Latvijas komercreģistru?

Kontaktinformācija:

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Pērses iela 2
Rīga
Latvija
LV 1011

Informatīvais tālrunis: 67031703 (Lūdzu ņemiet vērā, ka juridiskas konsultācijas netiek sniegtas)
Fakss: 67031793

E-pasts: Saite atveras jaunā logāinfo@ur.gov.lv
Saite atveras jaunā logāApmeklētāju pieņemšanas laiki ir pieejami internetā.

Latvijas komercreģistra vēsture

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs ir dibināts 1990. gada 1. decembrī.

Saites

Saite atveras jaunā logāLatvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Saite atveras jaunā logāEiropas Biznesa reģistrs (piekļuvi nodrošina Lursoft)

Lapa atjaunināta: 11/06/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Uzņēmējdarbības reģistri dalībvalstīs - Lietuva

Šajā sadaļā ir sniegts Lietuvas Juridisko personu reģistra pārskats.

Kādu informāciju var atrast Lietuvas Juridisko personu reģistrā?

Lietuvas Juridisko personu reģistra (Lietuvos juridinių asmenų registras) dati, reģistrā glabātie dokumenti un cita reģistram pievienotā informācija ir publiska. Juridisko personu reģistrā tiek glabāti dati un dokumenti par publisko un privāto tiesību juridiskām personām. Kopumā reģistrā ir 26 dažādu veidu juridiskās personas.

Reģistrā tiek ierakstīta šāda informācija: juridiskās personas nosaukums, kods, juridiskā forma, juridiskais statuss, juridiskās personas juridiskā adrese, juridiskās personas struktūras, vadošo struktūru locekļi (vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta) un partneri, kuri ir pilnvaroti noslēgt līgumus juridiskās personas vārdā savu tiesību apmērā, filiāles un pārstāvji, juridiskās personas darbību ierobežojumi, juridiskās personas darbības termiņš, finanšu gads, datumi, kuros veiktas izmaiņas reģistrā esošajos dokumentos un datos, informācija par fiziskām personām, kuras var slēgt līgumus juridiskās personas vārdā, un citi dati, kas noteikti likumā.

Juridisko personu reģistrs ietver arī dokumentus par juridisko personu dibināšanu, juridiskās personas struktūru lēmumus, uzņēmumu iesniegtus gada finanšu pārskatu kopumus un citus dokumentus, kas noteikti likumā.

Saite atveras jaunā logāLietuvas Juridisko personu reģistru pārvalda un uztur valsts uzņēmums Registrų centras (Reģistra centrs).

Vai pieeja Lietuvas Juridisko personu reģistram ir bez maksas?

Juridisko personu meklēšana reģistrā ir bez maksas. Bez maksas tiek sniegta šāda informācija par juridisko personu:

 • kods;
 • nosaukums;
 • juridiskā adrese;
 • juridiskā forma;
 • juridiskais statuss.

Maksa tiek piemērota par sīkāku informāciju par juridiskām personām, kas tiek sniegta, ja:

Saite atveras jaunā logāLietuvas Juridisko personu reģistrs piedāvā iespēju bez maksas pārbaudīt, vai nosaukums nav identisks citu juridisko personu izmantotiem nosaukumiem, kā arī filiāles, pārstāvjus vai nosaukumus, kas reģistrā iekļauti uz laiku.

Cik uzticami ir reģistrā esošie dokumenti?

Kad reģistra vadītājs ir ievadījis reģistrā izmaiņas informācijā par juridisko personu, šīs izmaiņas tiek publicētas ne vēlāk kā nākamajā darba dienā, un datums, kurā tās ir reģistrētas, tiek publicēts elektroniskajā informācijas biļetenā.

Kad reģistra vadītājs publicē reģistra informācijas izrakstus vai dokumentu kopijas, ar to tiek apliecināts, ka tās ir derīgas.

Kā veikt meklējumus Lietuvas Juridisko personu reģistrā

Juridiskās personas reģistrā var meklēt bez maksas, izmantojot šādus meklēšanas kritērijus:

 • kods;
 • nosaukums;
 • vēsturiskais nosaukums.

Reģistrēti lietotāji, kuri ir noslēguši līgumu par pakalpojumu sniegšanu, var meklēt informāciju, izmantojot šādus kritērijus: kods, nosaukums, fiziska persona, juridiska persona vai ārvalsts juridiska persona.

Pašapkalpošanās sistēmā juridisku personu var meklēt pēc koda, nosaukuma un vēsturiskā nosaukuma (juridiskām personām, kuras ir mainījušas savu nosaukumu).

Lietuvas Juridisko personu reģistra vēsture

Juridisko personu reģistrs tika izveidots 2004. gadā, bet dati par juridiskām personām no iepriekšējām informācijas sistēmām ir pārvietoti automātiski kopš 1990. gada.

Attiecīgas saites

Saite atveras jaunā logāJuridisko personu reģistrs

Lapa atjaunināta: 18/02/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Uzņēmējdarbības reģistri dalībvalstīs - Luksemburga

Šajā lapā ir pieejams pārskats par iespējām meklēt informāciju Luksemburgas komercreģistrā.

Ko piedāvā Luksemburgas komercreģistrs?

Saite atveras jaunā logāKomerclietu un sabiedrību reģistrs (KSR) (Registre de Commerce et des Sociétés (RCS)) ir oficiāls reģistrs, kurā iekļautas visas fiziskās un juridiskās personas, kuras nodarbojas ar komercdarbību, kā arī citi tiesību subjekti, uz kuriem attiecas 2002. gada 19. decembra likums ar grozījumiem.

Komerclietu un sabiedrību reģistrs darbojas Tieslietu ministrijas padotībā. Reģistra pārvaldīšanu saskaņā ar Tieslietu ministra pilnvarojumu veic ekonomisko interešu grupa GIE RCSL, kuras dalībnieki ir valsts, Tirdzniecības kamera (Chambre de Commerce) un Amatniecības kamera (Chambre des Métiers).

Komerclietu un sabiedrību reģistra mērķi:

 • nodrošināt personu, kurām reģistrācija vai pierakstīšanās ir obligāta saskaņā ar likumu, identifikāciju, veidojot pastāvīgu sarakstu;
 • nodrošināt lielāku darījumu drošību;
 • sniegt informāciju trešajām personām.

Komerclietu un sabiedrību reģistrā ir apkopoti divu veidu dati:

 • identificējošie un juridiskie dati, piemēram, personas nosaukums un forma, tās mērķis un kapitāls, vadības institūcijas (conseil d'administration) sastāvs, revidenti, paraksta tiesības un citi līdzīgi dati;
 • gada pārskati.

Kontaktinformācija

Biroja adrese

Pasta adrese

Darba dienas un laiks

Centre administratif Pierre Werner Bâtiment F
13, rue Erasme
Luxembourg - Kirchberg

Tālr.: (+352) 26 428-1

Fakss: (+352) 26 42 85 55

E-pasts: helpdesk@rcsl.lu

Registre de Commerce et des Sociétés
L-2961 Luxembourg

No pirmdienas līdz piektdienai, 9.00–12.00 un 13.30–16.00

Vai piekļuve komercreģistram ir bez maksas?

Piekļuve reģistram Komerclietu un sabiedrību reģistra telpās ir bez maksas.

Daļa pamatinformācijas bez maksas ir pieejama Saite atveras jaunā logāKomerclietu un sabiedrību reģistra (KSR) tīmekļa vietnē:

 • KSR numurs;
 • reģistrācijas datums;
 • nosaukums;
 • juridiskā forma;
 • juridiskā adrese;
 • kopš 2006. gada iesniegto dokumentu saraksts.

Par maksu iespējams saņemt:

 • izrakstu, kur ietverts atjaunināts kopsavilkums ar informāciju, kas Komerclietu un sabiedrību reģistrā reģistrētai personai ir jāiesniedz;
 • Komerclietu un sabiedrību reģistrā iesniegtu dokumentu elektroniskas kopijas.

Saite atveras jaunā logāTabula ar piemērojamiem tarifiem ir atrodama tiešsaistē sadaļā “Vispārīga informācija — tarifi” (Informations générales-Tarifs).

Kā veikt meklējumus Luksemburgas komercreģistrā?

Meklēšanu var veikt Luksemburgas Saite atveras jaunā logāKomerclietu un sabiedrību reģistra (KSR) tīmekļa vietnē pēc šādiem kritērijiem:

 • nosaukums/vārds (vai tā daļa) vai
 • reģistrētās personas reģistrācijas numurs.

Vietnes meklētājprogramma parādīs sarakstu ar nosaukumiem/vārdiem, kas atbilst veiktajam meklējumam.

Noklikšķinot uz kāda parādītā personas nosaukuma/vārda, bez maksas iespējams apskatīt šādu informāciju:

 • KSR numurs;
 • reģistrācijas datums;
 • nosaukums;
 • juridiskā forma;
 • juridiskā adrese;
 • kopš 2006. gada iesniegto dokumentu saraksts.

Cik uzticami ir reģistrā iekļautie dokumenti?

Saskaņā ar 1915. gada 10. augusta Likuma par komercsabiedrībām 9. panta 4. punktu dokumenti un dokumentu izraksti ietekmē trešās personas tikai no dienas, kad tie publicēti Luksemburgas Oficiālajā vēstnesī (Mémorial C, Recueil des sociétés et associations), ja vien uzņēmums nevar pierādīt, ka attiecīgās trešās personas par tiem bija informētas iepriekš. Tomēr trešās personas var atsaukties uz nepublicētiem dokumentiem un izrakstiem.

Ja darījums noticis agrāk nekā 16 dienas pēc publicēšanas datuma, šos dokumentus un izrakstus nevar izmantot attiecībā uz trešajām personām, kuras var pierādīt, ka nekādi nevarēja par tiem zināt.

Ja reģistrā iekļautais teksts nesakrīt ar Oficiālajā vēstnesī publicēto, pret trešajām personām nevar izmantot publicēto tekstu. Tomēr trešās personas var uz to atsaukties, ja uzņēmums nevar pierādīt, ka reģistrā iekļautais teksts tām patiesībā bija zināms.

Luksemburgas komercreģistra vēsture

Komerclietu un sabiedrību reģistrs pastāv kopš 1909. gada.

No 2003. gada tas darbojas Tieslietu ministrijas padotībā, un tā pārvaldīšanu veic ekonomisko interešu grupa GIE RCSL. Kopš tā laika ir veikts tā pilnīgas datorizēšanas process.

Komerclietu un sabiedrību reģistrā no 2006. gada 1. janvāra iesniegtie dokumenti tiek sistemātiski digitalizēti un darīti elektroniski pieejami tīmekļa vietnē.

Dokumenti, kas iesniegti kopš Komerclietu un sabiedrību reģistra izveides 1909. gadā, tiek digitalizēti un kļūst publiski pieejami pēc to digitalizācijas.

Visus Komerclietu un sabiedrību reģistra datus būs iespējams skatīt elektroniski.

Attiecīgas saites

Saite atveras jaunā logāKomerclietu un sabiedrību reģistrs

Lapa atjaunināta: 16/06/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Uzņēmējdarbības reģistri dalībvalstīs - Ungārija

Šajā sadaļā sniegts īss Ungārijas komercreģistra apskats.

Ko piedāvā Ungārijas komercreģistrs?

Komercreģistrā ir iekļauti dati par reģistrētiem uzņēmumiem un uzņēmumu dokumenti, kas kalpo par pamatu reģistrācijai. Komercreģistra datus (par tajā reģistrētajiem uzņēmumiem) pārvalda tiesas, īstenojot savas pilnvaras kā reģistrācijas tiesas. Informācija par uzņēmumiem un uzņēmumu dokumenti tiek uzglabāti elektroniski. Dati par uzņēmumiem, kas ir reģistrēti kādā Ungārijas reģistrācijas tiesā, ir pieejami bez maksas Tieslietu ministrijas Uzņēmumu informācijas un elektroniskās uzņēmumu reģistrācijas dienesta tīmekļa vietnē: Saite atveras jaunā logāhttps://www.e-cegjegyzek.hu/.

Izmantojot komercreģistru, Jūs varat piekļūt šādai reģistrā ievadītai informācijai (spēkā esošai vai atsauktai):

 • uzņēmuma reģistrācijas numurs (cégjegyzékszám);
 • uzņēmuma nosaukums;
 • galvenais birojs (székhely);
 • uzņēmuma telpa(s) (telephely);
 • filiāle(s) (fióktelepek);
 • darbība(as);
 • parakstītais pamatkapitāls;
 • nodokļu maksātāja numurs;
 • informācija par to, vai uzsākts bankrota, likvidācijas vai izlīguma process;
 • informācija par to, vai uzņēmuma (bijušajam) direktoram vai vadītājam saskaņā ar 2013. gada likuma Nr. V par Civilkodeksu 3:22. pantu ir aizliegts būt par cita uzņēmuma direktoru vai vadītāju.

Katras nedēļas pirmajā dienā tiek atjaunināta šāda informācija:

 1. Visi uzņēmuma dati komercreģistrā (saglabātais uzņēmuma izraksts) (tárolt cégkivonat), kā arī vēl nereģistrētie dati par reģistrācijas pieprasījumiem vai reģistrācijas izmaiņām.
 2. Informācijā par uzņēmumu ir norādīti šādi dati:
 • īpašumtiesības (dalībnieki vai kapitāldaļu turētāji), kā arī juridiskas personas, uzņēmējdarbības organizācijas bez juridiskas personas statusa (jogi személyiség nélküli gazdasági társaság) vai cita veida organizācijas pilnvarotie pārstāvji;
 • fiziskas personas, kuras ir uzņēmuma padomes sastāvā, un to pārstāvības tiesības.

Katras nedēļas pirmajā dienā atjauninātos datus var atrast, izmantojot meklēšanas programmu.

Komercreģistrā informācija tiek arī glabāta, pamatojoties uz citiem kritērijiem (var piekļūt arī datiem, kas vairs nav spēkā), un papildus informācijai par uzņēmumu var piekļūt arī uzņēmumu dokumentiem. Datiem var piekļūt reģistrācijas tiesās un izmantojot Uzņēmumu informācijas dienestu, savukārt uzņēmumu dokumentu apliecinātas vai neapliecinātas kopijas un informāciju par uzņēmumu var iegūt par samaksu.

Vai piekļuve Ungārijas komercreģistram ir bez maksas?

Iepriekš minētajā apjomā Ungārijas komercreģistra saturs ir pieejams bez maksas šajā vietnē:Saite atveras jaunā logāhttps://www.e-cegjegyzek.hu/?ceginformacio. Par pieeju pārējai informācijai ir jāmaksā.

Kā veikt meklējumus Ungārijas komercreģistrā?

Informāciju par uzņēmumu var meklēt pēc viena no šādiem kritērijiem:

- uzņēmuma nosaukums;

- uzņēmuma reģistrācijas numurs;

- nodokļu maksātāja numurs.

Cik uzticama ir reģistrā iekļautā informāciju?

Dati, kas minēti Direktīvas 2009/101/EK 2. pantā, Ungārijā reģistrētām uzņēmējsabiedrībām ir tiešsaistē pieejami bez maksas.

Ungārijā publisko informāciju par uzņēmējsabiedrībām sniedz reģistra tiesa, Uzņēmējsabiedrību informācijas dienests vai arī tā tiek publicēta Uzņēmējsabiedrību vēstnesī. Uzņēmējsabiedrību vēstnesis ir Tieslietu ministrijas oficiālais izdevums, kas bez maksas ir pieejams tiešsaistē tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāhttp://www.e-cegkozlony.gov.hu/ Kad vēstnesī tiek publicēta komercreģistrā iekļautā informācija par akciju sabiedrību vai sabiedrību ar ierobežotu atbildību, reģistra tiesa šeit publicē arī uzņēmējsabiedrības statūtus un jebkādas tajos veiktās izmaiņas. Informācija tiek augšupielādēta katru dienu.

Komercreģistra datus pārvalda tiesas, īstenojot savas pilnvaras kā Reģistrācijas tiesas. Informācija par uzņēmumiem un uzņēmumu dokumenti tiek uzglabāti elektroniski. Dati par uzņēmumiem, kuri ir reģistrēti kādā Ungārijas Reģistrācijas tiesā, ir bez maksas pieejami Tieslietu ministrijas Uzņēmumu informācijas un elektroniskās uzņēmumu reģistrācijas dienesta tīmekļa vietnē: Saite atveras jaunā logāhttps://www.e-cegjegyzek.hu/.

Ungārijas komercreģistra vēsture

Datus par uzņēmumiem elektroniskā veidā tiesas saglabā no 1993. gada jūlija, kad Nacionālā uzņēmumu informācijas un uzņēmumu reģistrācijas sistēma (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer) tika pilnībā nodota ekspluatācijā.

Sistēmas reakcijas laiks starp jebkurām divām tiesām ir minūšu jautājums.

Ko piedāvā Ungārijas komercreģistrs?

Komercreģistrā ir iekļauti dati par reģistrētiem uzņēmumiem un uzņēmumu dokumenti, kas kalpo par pamatu reģistrācijai. Komercreģistra datus (par tajā reģistrētajiem uzņēmumiem) pārvalda tiesas, īstenojot savas pilnvaras kā reģistrācijas tiesas. Informācija par uzņēmumiem un uzņēmumu dokumenti tiek uzglabāti elektroniski. Dati par uzņēmumiem, kas ir reģistrēti kādā Ungārijas reģistrācijas tiesā, ir pieejami bez maksas Tieslietu ministrijas Uzņēmumu informācijas un elektroniskās uzņēmumu reģistrācijas dienesta tīmekļa vietnē: Saite atveras jaunā logāhttps://www.e-cegjegyzek.hu/.

Izmantojot komercreģistru, Jūs varat piekļūt šādai reģistrā ievadītai informācijai (spēkā esošai vai atsauktai):

 • uzņēmuma reģistrācijas numurs (cégjegyzékszám);
 • uzņēmuma nosaukums;
 • galvenais birojs (székhely);
 • uzņēmuma telpa(s) (telephely);
 • filiāle(s) (fióktelepek);
 • darbība(as);
 • parakstītais pamatkapitāls;
 • nodokļu maksātāja numurs;
 • informācija par to, vai uzsākts bankrota, likvidācijas vai izlīguma process;
 • informācija par to, vai uzņēmuma (bijušajam) direktoram vai vadītājam saskaņā ar 2013. gada likuma Nr. V par uzņēmējdarbības organizācijām 3:22. pantu ir aizliegts būt par cita uzņēmuma direktoru vai vadītāju.

Katras nedēļas pirmajā dienā tiek atjaunināta šāda informācija:

 1. Visi uzņēmuma dati komercreģistrā (saglabātais uzņēmuma izraksts) (tárolt cégkivonat), kā arī vēl nereģistrētie dati par reģistrācijas pieprasījumiem vai reģistrācijas izmaiņām.
 2. Informācijā par uzņēmumu ir norādīti šādi dati:
 • īpašumtiesības (dalībnieki vai kapitāldaļu turētāji), kā arī juridiskas personas, uzņēmējdarbības organizācijas bez juridiskas personas statusa (jogi személyiség nélküli gazdasági társaság) vai cita veida organizācijas pilnvarotie pārstāvji;
 • fiziskas personas, kuras ir uzņēmuma padomes sastāvā, un to pārstāvības tiesības.

Katras nedēļas pirmajā dienā atjauninātos datus var atrast, izmantojot meklēšanas programmu.

Komercreģistrā informācija tiek arī glabāta, pamatojoties uz citiem kritērijiem (var piekļūt arī datiem, kas vairs nav spēkā), un papildus informācijai par uzņēmumu var piekļūt arī uzņēmumu dokumentiem. Datiem var piekļūt reģistrācijas tiesās un izmantojot Uzņēmumu informācijas dienestu, savukārt uzņēmumu dokumentu apliecinātas vai neapliecinātas kopijas un informāciju par uzņēmumu var iegūt par samaksu.

Vai piekļuve Ungārijas komercreģistram ir bez maksas?

Iepriekš minētajā apjomā Ungārijas komercreģistra saturs ir pieejams bez maksas šajā vietnē:Saite atveras jaunā logāhttps://www.e-cegjegyzek.hu/?ceginformacio. Par pieeju pārējai informācijai ir jāmaksā.

Kā veikt meklējumus Ungārijas komercreģistrā?

Informāciju par uzņēmumu var meklēt pēc viena no šādiem kritērijiem:

 • uzņēmuma nosaukums;
 • uzņēmuma reģistrācijas numurs;
 • nodokļu maksātāja numurs.

Cik uzticama ir reģistrā iekļautā informāciju?

Dati, kas minēti Direktīvas 2009/101/EK 2. pantā, Ungārijā reģistrētām uzņēmējsabiedrībām ir tiešsaistē pieejami bez maksas.

Ungārijā publisko informāciju par uzņēmējsabiedrībām sniedz reģistra tiesa, Uzņēmējsabiedrību informācijas dienests vai arī tā tiek publicēta Uzņēmējsabiedrību vēstnesī. Uzņēmējsabiedrību vēstnesis ir Tieslietu ministrijas oficiālais izdevums, kas bez maksas ir pieejams tiešsaistē tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāhttp://www.e-cegkozlony.gov.hu/ Kad vēstnesī tiek publicēta komercreģistrā iekļautā informācija par akciju sabiedrību vai sabiedrību ar ierobežotu atbildību, reģistra tiesa šeit publicē arī uzņēmējsabiedrības statūtus un jebkādas tajos veiktās izmaiņas. Informācija tiek augšupielādēta katru dienu.

Komercreģistra datus pārvalda tiesas, īstenojot savas pilnvaras kā Reģistrācijas tiesas. Informācija par uzņēmumiem un uzņēmumu dokumenti tiek uzglabāti elektroniski. Dati par uzņēmumiem, kuri ir reģistrēti kādā Ungārijas Reģistrācijas tiesā, ir bez maksas pieejami Tieslietu ministrijas Uzņēmumu informācijas un elektroniskās uzņēmumu reģistrācijas dienesta tīmekļa vietnē: Saite atveras jaunā logāhttps://www.e-cegjegyzek.hu/.

Ungārijas komercreģistra vēsture

Datus par uzņēmumiem elektroniskā veidā tiesas saglabā no 1993. gada jūlija, kad Nacionālā uzņēmumu informācijas un uzņēmumu reģistrācijas sistēma (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer) tika pilnībā nodota ekspluatācijā.

Sistēmas reakcijas laiks starp jebkurām divām tiesām ir minūšu jautājums.

Lapa atjaunināta: 21/09/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Uzņēmējdarbības reģistri dalībvalstīs - Malta

Šajā sadaļā sniegts pārskats par Maltas komercreģistru.

Ko piedāvā Maltas komercreģistrs?

Saite atveras jaunā logāMaltas komercreģistrā glabājas vispārīga informācija par Maltas uzņēmumiem.

Reģistrs atrodas Saite atveras jaunā logāMaltas Finanšu pakalpojumu iestādes (Maltese Financial Services Authority, MFSA) pakļautībā, kas juridiski atbild par valsts komercreģistra uzturēšanu. MFSA tīmekļa vietnē ir sniegta informācija par finanšu pakalpojumus regulējošiem tiesību aktiem, to skaitā:

 • parlamenta likumiem un attiecīgajiem juridiskajiem paziņojumiem (kas satur saites uz Saite atveras jaunā logāMaltas Tieslietu, kultūras un pašvaldību jautājumu ministrijas tīmekļa vietni);
 • noteikumiem;
 • licencēm;
 • cirkulāriem;
 • brošūrām;
 • paziņojumiem un
 • citu MFSA publicētu informāciju un materiāliem, kas saistīti ar finanšu pakalpojumu regulēšanu Maltā.

Vai piekļuve Maltas komercreģistram ir bez maksas?

Vispārīga informācija Maltas komercreģistrā ir pieejama bez maksas, taču tīmekļa vietnē ir arī maksas sadaļas.

MFSA tīmekļa vietne ir brīvi pieejama bez maksas.

Kā meklēt informāciju Maltas komercreģistrā?

Reģistrēti lietotāji reģistra tiešsaistes sistēmā reģistra datu bāzei var piekļūt bez maksas. Lai kļūtu par reģistrētu lietotāju, nav jāmaksā abonēšanas maksa. Atsevišķu uzņēmumu dokumentus tīmekļa vietnē var lejupielādēt par noteiktu samaksu, bet meklēt informāciju datu bāzē var bez maksas. Tādējādi ikviens var sameklēt uzņēmumu pēc tā nosaukuma vai nosaukuma daļas, vai pēc tā reģistrācijas numura. Tāpat datu bāzē bez maksas var uzzināt arī uzņēmuma juridisko adresi, direktoru, sekretāra un akcionāru vārdus un uzvārdus.

Cik uzticami ir reģistrā iekļautie dokumenti?

Galvenais normatīvais akts, kas regulē Maltā reģistrētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību, ir 1995. gada Komerclikums (Maltas likumu krājuma (Laws of Malta) 386. sadaļa), un tajā ir ietverti noteikumi, kas atļauj trešām personām paļauties uz reģistrā ietvertajiem dokumentiem un citām ziņām, kā norādīts turpmāk.

Visus dokumentus un saskaņā ar normatīvo aktu prasībām iesniedzamos paziņojumus, ko uzņēmumi iesniedz reģistrēšanai, paraksta vai apstiprina to autentiskumu ar uzņēmuma direktora vai sekretāra parakstu. Dokumentus un saskaņā ar normatīvo aktu prasībām iesniedzamos paziņojumus labā ticībā pieņem Komercreģistra amatpersona. Uzņēmuma amatpersona, kas dokumentu parakstījusi, ir atbildīga par tā saturu. Nepatiesa paziņojuma vai apliecinājuma sniegšana jebkurai valsts iestādei paredzētā dokumentā nolūkā gūt jebkādas priekšrocības vai labumu pašam vai citām personām Maltā ir noziedzīgs nodarījums.

Maltas komercreģistra vēsture

Komercdarbības tiesisko regulējumu Maltā pieņēma 1962. gadā ar Dekrētu par komercsabiedrībām (Commercial Partnerships Ordinance). Sākotnēji reģistrs atradās valdības Tirdzniecības departamenta paspārnē. 1997. gadā to pievienoja Maltas Finanšu pakalpojumu iestādei, balstoties uz jauno 1995. gada Likumu par uzņēmumiem. Visi esošo uzņēmumu reģistrētie dokumenti tika ieskenēti, un katram uzņēmumam tika izveidota uzņēmuma mape elektroniskā formātā. Sākotnēji attālināto piekļuvi uzņēmumu datu bāzei un tajā ietvertajiem dokumentiem nodrošināja tiešās iezvana pieejas sistēma, kas 2000. gadā tika pārveidota par tiešsaistes piekļuvi. 2004. gada beigās tika izveidota jauna tiešsaistes sistēma, bet 2006. gadā ieviesa elektronisko datu uzglabāšanas sistēmu ar elektroniskā paraksta izmantošanu.

Saites

Saite atveras jaunā logāMaltas komercreģistrs

Saite atveras jaunā logāMaltas Finanšu pakalpojumu iestāde

Tieslietu, kultūras un pašvaldību lietu Saite atveras jaunā logāministrijas tīmekļa vietne

Lapa atjaunināta: 05/10/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Uzņēmējdarbības reģistri dalībvalstīs - Nīderlande

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par Nīderlandes komercreģistru.

Ko Nīderlandes komercreģistrs piedāvā?

Nīderlandes komercreģistrs pieder Nīderlandes tirdzniecības kamerai (Kamer van Koophandel), kas to arī uztur, kā to noteikusi valdība Likumā par komercreģistru.

Reģistrs piedāvā visu atbilstošo (juridisko) informāciju par visām attiecīgajām saimnieciskām vienībām Nīderlandē. Visas vienības ir reģistrētas. Tās ir šādas:

 • uzņēmumi (privātas un publiskas uzņēmējsabiedrības: sabiedrības ar ierobežotu atbildību un akciju sabiedrības);
 • individuālie uzņēmēji;
 • asociācijas;
 • nodibinājumi;
 • neatkarīgo profesiju pārstāvji (piem., juristi, ārsti, mākslinieki);
 • dzīvojamo telpu īpašnieku asociācijas;
 • baznīcas un
 • valsts iestādes.

Reģistrēto datu apjoms atšķiras atkarībā no organizācijas juridiskās formas. Svarīgākie reģistrētie dati ir šādi:

 • (oficiāli reģistrētais) nosaukums;
 • citi komercnosaukumi;
 • galvenās mītnes atrašanās vieta;
 • adreses;
 • pamatkapitāls (daļas/akcijas);
 • direktori;
 • pilnvarotas personas;
 • filiāles;
 • kontaktinformācija;
 • darbības veidi (saskaņā ar NACE klasifikatoru).

Reģistrā iekļauti apmēram 2,5 miljoni juridisko personu.

Saskaņā ar Nīderlandes tiesību aktiem reģistrā ievadītā informācija ir spēkā (un saistoša trešām personām), ja vien nav norādīts citādi. Organizācijām ir pienākums pašām reģistrēties (un reģistrēt jebkādas izmaiņas). Izmaiņas ir jāreģistrē vienas nedēļas laikā pēc to veikšanas.

Reģistrācija Nīderlandē nav daļa no uzņēmuma uzņēmējdarbības sākšanas procesa. No juridiskā viedokļa uzņēmums Nīderlandē var pastāvēt arī bez reģistrēšanas. Tādējādi, lai arī nereģistrēt uzņēmumu ir nelikumīgi, nereģistrēts uzņēmums pastāv un var darboties kā uzņēmējsabiedrība (pretstatā, piemēram, situācijai Apvienotajā Karalistē).

Nīderlandes sabiedrībām ar (ne)ierobežotu atbildību komercreģistrā ir jāiesniedz gada pārskats. Tas attiecas uz aptuveni 900 000 uzņēmējsabiedrībām. Lielākajai daļai uzņēmējsabiedrību ir jāiesniedz tikai bilance, bet lielākām uzņēmējsabiedrībām (aptuveni 20 000) ir jāiesniedz arī peļņas un zaudējumu pārskats.

Vai piekļuve Nīderlandes komercreģistram ir bez maksas?

Pamatinformācija Nīderlandes komercreģistrā ir pieejama bez maksas internetā, bet par dažiem pakalpojumiem (piemēram, oficiāliem izrakstiem) ir jāmaksā nodeva.

Organizācijām ir vienreizēja maksa, reģistrējoties komercreģistrā. Tām nav jāmaksā gada maksa, kā arī nav jāmaksā par izmaiņu veikšanu to datos.

Kādā mērā var paļauties uz reģistrā pieejamajiem dokumentiem?

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/17/ES (2012. gada 13. jūnijs), ar ko groza Padomes Direktīvu 89/666/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/56/EK un 2009/101/EK, attiecas uz centrālo reģistru, komercreģistru un uzņēmumu reģistru savstarpējo savienojamību. Tā paredz Eiropas centrālās platformas izveidi. Savstarpēji savienojamo reģistru sistēmu veido šī platforma, dalībvalstu reģistri un portāls, kas darbojas kā Eiropas elektroniskās piekļuves punkts.

Direktīvā ir noteikti divi spēkā stāšanās termiņi. Izņemot nedaudzu pantus, dalībvalstīm ir jāizpilda direktīvas noteikumi līdz 2014. gada 7. jūlijam. Pārējie panti ir jātransponē divu gadu laikā pēc tam, kad Eiropas Komisija būs pieņēmusi īstenošanas aktus.

Nīderlandes tiesību aktos jau ir izpildītas konkrētajos pantos noteiktas prasības. Lai ievērotu abus transponēšanas datumus, vairs nav nepieciešams veikt grozījumus 2007. gada Komercreģistra likumā vai uz tā pamata pieņemtajos sekundārajos tiesību aktos. Paziņojums par to tika publicēts Saite atveras jaunā logā2014. gada 4. jūlija Valdības Vēstnesī.

Kā veikt meklēšanu Nīderlandes komercreģistrā

Saite atveras jaunā logāNīderlandes komercreģistrā var meklēt pēc šādiem elementiem:

 • uzņēmējsabiedrības nosaukums (tā daļa)
 • oficiālais uzņēmuma reģistrācijas numurs
 • adrese un
 • pasta indekss.

Nīderlandes komercreģistra vēsture

Informācija ir pieejama no pašreizējā reģistra izveides brīža (1920. gada). Dati ir pieejami arī par vecākiem uzņēmumiem.

Saites

Saite atveras jaunā logāEiropas Biznesa reģistrs, Saite atveras jaunā logāKamer van Koophandel

Lapa atjaunināta: 07/10/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Uzņēmējdarbības reģistri dalībvalstīs - Austrija

Šajā portāla sadaļā ir sniegts pārskats par Austrijas komercreģistru.

Ko piedāvā Austrijas komercreģistrs?

Saite atveras jaunā logāKomercreģistrā (Firmenbuch, dēvēts arī par “Galveno reģistru” (Hauptbuch)) tiek glabāta informācija par visiem reģistrētajiem Austrijas uzņēmumiem (skatīt Komercreģistra likuma (Firmenbuchgesetz — FBG) 2. pantu). Dokumenti, uz kuriem pamatojas ieraksti komercreģistrā, glabājas elektronisko dokumentu arhīvā, ko uztur Tieslietu ministrija. Uzņēmumu dati un dokumentu krājums ir publiski pieejami tiešsaistē, taču par piekļuvi ir jāmaksā.

Uzņēmumu dati Austrijas iestādēm ir pieejami arī Federālā datu centra (BRZ) portālā. ES dalībvalstis datiem var piekļūt datiem ar Saite atveras jaunā logāEiropas Biznesa reģistra (EBR) starpniecību.

Vai piekļuve komercreģistram ir bez maksas?

Piekļuve Austrijas komercreģistram ir par maksu.

Kā veikt meklējumus komercreģistrā

Ikviens drīkst ieskatīties komercreģistra datubāzē, lai iegūtu informāciju par ierakstiem reģistrā.

Ievadot uzņēmuma reģistrācijas numuru (Firmenbuchnummer), var iegūt pašreizējo datu kopiju. Pēc pieprasījuma var iegūt arī dzēstos datus (ja tie ir pieejami elektroniski). Var iesniegt pieprasījumu arī par nesen veiktām reģistrācijām, grozījumiem vai svītrojumiem.

Publisku piekļuvi komercreģistra datubāzei nodrošina informācijas apstrādes centri (Verrechnungsstellen) — Saite atveras jaunā logāuzņēmumi, kam Tieslietu ministrija ir uzdevusi veikt pieprasījumu apstrādi. Tie sniedz tādus maksas pakalpojumus kā ieskatīšanās komercreģistrā vai oficiālām izziņām pielīdzināmu apliecinātu komercreģistra izrakstu izsniegšana.

Taču oficiālu dokumentu, kas apliecina uzņēmuma statusu komercreģistrā un ir iesniedzams publiskā iestādē, var izsniegt vienīgi zemju tiesas (komercreģistra nodaļa (Firmenbuchabteilung)).

Cik uzticami ir reģistrā glabātie dokumenti?

Atbilstīgi 3.a pantam Direktīvā 2009/101/EK, kas grozīta ar Direktīvu 2012/17/ES, dalībvalstīm ir jāizskaidro valstu tiesību aktu noteikumi, atbilstoši kuriem trešās personas var balstīties uz 2. pantā minētajām ziņām un dokumentiem par uzņēmumiem (piemēram, struktūras pārstāvības tiesībām, statūtiem). Šajā informācijas lapā ir izklāstīta juridiskā situācija Austrijā.

Austrijā saskaņā ar 2. pantu Direktīvā 2009/101/EK ziņas un dokumenti par akciju sabiedrībām (AktiengesellschaftenAG) un privātajām ierobežotas atbildības sabiedrībām (Gesellschaften mit beschränkter HaftungGmbH) ir jādara pieejami komercreģistrā, kura juridiskais pamats ir Komerckodekss (UnternehmensgesetzbuchUGB) un Komercreģistra likums (FirmenbuchgesetzFBG). Komercreģistru kā elektronisku reģistru uztur tiesas. To veido galvenais reģistrs, kurā ieraksta un no kura svītro juridiskos faktus (piemēram, struktūru pārstāvības tiesības), un dokumentu krājums, kurā glabājas attiecīgi dokumenti (piemēram, statūti).

Saskaņā ar Saite atveras jaunā logāUGB 10. panta 1. punktu par ierakstiem komercreģistrā ir jāpaziņo, pirmkārt, juridisko paziņojumu datubāzē (Ediktsdatei, kas ir brīvi pieejama tiešsaistē) un, otrkārt, oficiālajā vēstnesī Wiener Zeitung. Paziņojumu uzskata par sniegtu tajā brīdī, kad attiecīgie dati ir ievadīti juridisko paziņojumu datubāzē.

Komercreģistrā veikto ierakstu sekas attiecībā uz trešajām personām ir reglamentētas Saite atveras jaunā logāUGB 15. pantā, kurā noteikts, ka attiecīgais uzņēmums pret trešo personu nevar vērst komercreģistrā ierakstāmu faktu, kas nav tajā ierakstīts, ja šī persona par attiecīgo faktu nezināja (1. punkts). Pēc fakta ierakstīšanas reģistrā trešai personai tas jāpieņem kā saistošs. Tomēr tas neattiecas uz tiesiskām darbībām, kas uzsāktas 15 dienu laikā no paziņošanas, ja trešā persona var pierādīt, ka attiecīgais fakts tai nebija zināms un nebija jāzina (2. punkts). Uzņēmumam arī jāpieņem, ka tam attiecībā uz trešo personu komercdarījumos ir saistoši nepareizi ieraksti, ja uzņēmums nepareizo ierakstu veica pats vai nesvītroja ierakstu, par kura nepareizību tas zināja vai tam bija jāzina. Tomēr nepareizi ieraksti uzņēmumam nav jāpieņem par saistošiem, ja tas var pierādīt, ka trešā persona neveica darījumdarbību, pamatojoties uz pieņēmumu par ieraksta pareizību, vai ka trešā persona zināja par ieraksta nepareizību vai to nezināja lielas nolaidības dēļ (3. punkts).

AG vai GmbH statūtu saistošā versija vienmēr ir tā, kas redzama komercreģistrā, jo jebkurš statūtu grozījums iegūst juridisku spēku tikai pēc ierakstīšanas komercreģistrā (Saite atveras jaunā logā148. panta 3. punkts Likumā par akciju sabiedrībām (AktiengesetzAktG), Saite atveras jaunā logā49. panta 2. punkts Likumā par privātajām ierobežotas atbildības sabiedrībām (GmbH-GesetzGmbHG)).

Komercreģistra vēsture

Sākotnēji komercreģistra ieraksti tika glabāti papīra formātā. Kad 1991. gadā reģistru automatizēja, datus pārnesa uz elektronisko datubāzi. Kopš tā laika visi — gan aktuālie, gan vēsturiskie — dati ir pieejami elektroniski.

Attiecīgas saites

Saite atveras jaunā logāEiropas Biznesa reģistrs

Saite atveras jaunā logāVispārīga informācija par Austrijas komercreģistru

Saite atveras jaunā logāAustrijas tiesu iestāžu juridisko paziņojumu datubāze

Saite atveras jaunā logāPilns UGB juridiskais teksts

Saite atveras jaunā logāPilns FBG juridiskais teksts

Saite atveras jaunā logāPilns AktG juridiskais teksts

Saite atveras jaunā logāPilns GmbHG juridiskais teksts

Lapa atjaunināta: 23/05/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Uzņēmējdarbības reģistri dalībvalstīs - Polija

Šajā sadaļā ir sniegts Polijas komercreģistra pārskats.

Ko piedāvā Polijas komercreģistrs?

Saite atveras jaunā logāPolijas Komercreģistru (Valsts Tiesu reģistrs) vada un pārvalda Saite atveras jaunā logāPolijas Tieslietu ministrija.

Tajā ir sniegta informācija par uzņēmumiem, nodibinājumiem, asociācijām un saimnieciskām vienībām.

Konkrētāk, reģistrā par šīm saimnieciskajām vienībām ir dažāda veida informācija:

 • Valsts tiesu reģistra numurs (KRS numurs);
 • REGON numurs (numurs galvenajā uzņēmējdarbības veidu sarakstā);
 • nosaukums;
 • juridiskā forma un statuss;
 • reģistrācijas datums valsts Tiesu reģistrā;
 • adrese;
 • svarīgi datumi (ierakstīšanas un dzēšanas datums);
 • kompetentās iestādes;
 • personas ar pārstāvības tiesībām.

Vai pieeja Polijas komercreģistram ir bez maksas?

Jā, pieeja reģistram ir bez maksas.

Kā meklēt informāciju Polijas komercreģistrā

Informāciju Polijas komercreģistrā var meklēt, izmantojot šādus meklēšanas kritērijus:

 • Valsts tiesu reģistra numurs (KRS numurs); vai
 • saimnieciskās vienības nosaukums.

Cik uzticami ir reģistrā esošie dokumenti?

Saskaņā ar Polijas tiesību aktiem trešo personu aizsardzības jautājumu saistībā ar informācijas sniegšanu un dokumentiem, kas minēti Direktīvā 2009/101/EK, regulē 1997. gada 20. augusta Likums par Valsts tiesu reģistru (Likumu Vēstnesis, 2013. gads, 1203. ieraksts).

Saskaņā ar 1997. gada 20. augusta Likumu par Valsts tiesu reģistru (Likumu Vēstnesis, 2013. gads, 1203. ieraksts):

“12. pants.

 1. Reģistrā iekļautos datus nedrīkst dzēst, ja vien likumā nav noteikts citādi.
 2. Ja izrādās, ka reģistra ierakstā ir acīmredzamas kļūdas vai neatbilstība tiesas rīkojumam, tiesa automātiski labo ierakstu.
 3. Ja reģistrā ir iekļauti dati, kas likuma izpratnē ir nepieļaujami, reģistrācijas tiesa automātiski dzēš datus pēc saistīto personu nopratināšanas vai pēc tam, kad izdevusi tām rīkojumu iesniegt rakstveida liecību.

13. pants.

 1. Reģistra ieraksti ir jāpublicē Ekonomikas un Tiesu Vēstnesī, ja vien likumā nav noteikts citādi.

14. pants.

Saimnieciskā vienība, kurai ir jāiesniedz pieteikums iekļaušanai reģistrā, pret trešajām personām, kas rīkojas labā ticībā, nedrīkst izmantot datus, kas nav ievadīti reģistrā vai ir dzēsti no tā.

15. pants.

 1. No dienas, kad ieraksts ir publicēts Ekonomikas un Tiesu Vēstnesī, neviens nevar aizbildināties ar nezināšanu par publicētajiem ierakstiem. Taču attiecībā uz darbībām, kas veiktas agrāk nekā 16 dienas pēc publicēšanas, reģistrā ievadītā saimnieciskā vienība nedrīkst izmantot ierakstu pret trešo personu, ja šī persona pierāda, ka nav bijusi informēta par ieraksta saturu.
 2. Ja rodas pretrunas starp reģistra ierakstu un tā publikāciju Ekonomikas un Tiesu Vēstnesī, juridiski saistošs ir reģistra ieraksts. Taču trešā persona var pieprasīt Ekonomikas un Tiesu Vēstnesī publicēto saturu, ja vien reģistrētā saimnieciskā vienība nepierāda, ka trešā persona ir bijusi informēta par reģistra ieraksta saturu.
 3. Trešā persona var pieprasīt dokumentus un datus, attiecībā uz kuriem nav izpildīts publicēšanas pienākums, ja nepublicēšana neatņem to juridisko spēku.

17. pants.

 1. Reģistrā iekļautie dati ir uzskatāmi par pareiziem.
 2. Ja reģistrā ievadītie dati neatbilst saimnieciskās vienības pieteikumam vai ja nav iesniegts pieteikums, saimnieciskā vienība nedrīkst apgalvot trešajai personai, kas rīkojas labā ticībā, ka dati ir nepareizi, ja tā nav nekavējoties iesniegusi pieteikumu ieraksta grozīšanai, papildināšanai vai dzēšanai.”

Polijas komercreģistra vēsture

Reģistrs darbojas kopš 2007. gada janvāra.

Noderīgas saites

Saite atveras jaunā logā1997. gada 20. augusta Likums par Valsts tiesu reģistru

Lapa atjaunināta: 18/10/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

Uzņēmējdarbības reģistri dalībvalstīs - Portugāle

Šajā lapā ir sniegts pārskats par Portugāles komercdarbības un tiesiskuma portāliem.

Komercreģistrs

Komercreģistra uzdevums ir publicēt informāciju par individuālo komersantu, komercsabiedrību, komerctiesībās noteiktā formā darbojošos civiltiesisku uzņēmumu, ierobežotas atbildības individuālo uzņēmumu, kooperatīvu, valsts uzņēmumu, papildu uzņēmuma grupu un Eiropas Ekonomisko interešu grupu tiesisko statusu, kā arī to fizisko personu un asociāciju tiesisko statusu, kurām normatīvajos aktos noteikta prasība reģistrēties. Reģistrē tikai ziņas, kas ir pamatotas ar attiecīgiem dokumentiem. Šos dokumentus arhivē elektroniski.

Komercreģistrs piešķir komercsabiedrībām juridiskās personas statusu, un reģistrācija parasti ir obligāta. Ziņas par uzņēmumiem vienmēr ir izklāstītas īpašā dokumentā. Lielākoties ir pietiekami iesniegt protokolu un kapitāldaļu turētāju pieņemto lēmumu.

Uzņēmumi jāreģistrē divu mēnešu laikā no izveidošanas. Atbildīgais ierēdnis pieteikuma derīgumu novērtē, ņemot vērā piemērojamās tiesību normas, iesniegtos dokumentus un iepriekšējos reģistrācijas ierakstus un īpašu uzmanību pievēršot attiecīgo personu likumības, dokumentu likumīguma un tajos norādīto aktu derīguma pārbaudei.

Portugālē komercreģistra darbību reglamentē Komercreģistra kodekss, kas pieņemts ar 1986. gada 3. decembra Dekrētlikumu Nr. 403/86, un tā darbību nodrošina visā valstī izvietotas komercreģistra nodaļas; šīs nodaļas ir Reģistru amatpersonu un notāru institūta (IRN) — Tieslietu ministrijas pārraudzītas valsts iestādes — ārējie dienesti.

Komercreģistra nodaļas var būt neatkarīgi dienesti vai strādāt kopā ar citiem reģistriem (zemes reģistriem, iedzīvotāju reģistriem un IRN dienestiem). Komerciālus aktus var reģistrēt jebkurā komercreģistra nodaļā, to darbības jomai nav ģeogrāfisku ierobežojumu.

Kas komercsabiedrībām jāreģistrē:

 • dibināšana;
 • kopsapulču lēmumi par uzņēmuma veikto preču iegādi, ja tas prasīts normatīvajos aktos;
 • ziņas par uzņēmuma daļām un biedriem, pilnsabiedrības vai komandītsabiedrības biedru atlaišanu un izslēgšanu, kapitāldaļu atcelšanu to turētāja nāves gadījumā, jaunu biedru pieņemšanu ar neierobežotu atbildību, kapitāldaļu vērtības samazināšanu un kapitāldaļu turētāju atlaišanu un izslēgšanu no sabiedrības ar ierobežotu atbildību, lēmumiem par kapitāldaļu vērtības samazināšanu, konvertēšanu un izpirkšanu un obligāciju emisiju;
 • direktoru padomes un valdes locekļu un uzņēmuma sekretāra iecelšana un atlaišana;
 • pārskatu sniegšana;
 • juridiskās adreses maiņa;
 • apvienošanas vai sadalīšanas plāns vai Eiropas sabiedrības ar ierobežotu atbildību izveidošanas plāns, uzņēmuma paplašināšanas vai iekšzemes vai pārrobežu apvienošanas vai sadalīšanas plāns, vai uzņēmuma pārveidošana vai likvidēšana;
 • ziņas par uzņēmuma kapitālu un jebkādiem uzņēmuma statūtu grozījumiem;
 • ziņas par uzņēmuma likvidatoriem;
 • likvidācijas pabeigšana vai komercdarbības atsākšana;
 • lēmumi par vienas uzņēmuma pilnīgu kontroli pār citu uzņēmumu vienas grupas satvarā un par pakļautības nolīgumiem (contrato de subordinação);
 • garantiju sniegšana;
 • reģistrējami akti, lēmumi un rīkojumi;
 • rakstveida līgumi par komerciālo pārstāvību vai aģentu darbību, to grozījumi un to darbības beigas;
 • pastāvīgas pārstāvniecības izveidošana;
 • visas citas ziņas, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nostiprināmas komercreģistrā.

Informācijas pieejamība

Jebkura persona var pieprasīt reģistra izrakstus un atbilstošus elektroniskos dokumentus.

Papīra izrakstu saņemšanai jāpiesakās reģistra nodaļās, taču attiecīgajai informācijai var piekļūt arī uzņēmējiem izveidotā centralizētā tīmekļa vietnē (Balcão do Empreendedor), kurā var iegūt elektronisku izrakstu par uzņēmuma tiesisko statusu; vietne tiek pastāvīgi atjaunināta un ir pieejama portugāļu un angļu valodā:

Saite atveras jaunā logāhttp://bde.portaldocidadao.pt/EVO/Services/Online/Pedidos.aspx?serviceCPem

Meklējumus veic, izmantojot uzņēmuma nodokļu maksātāja identifikācijas numuru (Número de Identificação ColetivaNIPC), kas ir gan uzņēmuma reģistrācijas numurs komercreģistrā, gan tās nodokļu maksātāja numurs.

Publicētus uzņēmumu aktus var meklēt oficiālajā tīmekļa vietnē, izmantojot NIPC, rajonu vai akta veidu.

Valsts iestādes meklēšanā var izmantot arī reģistrējamā uzņēmuma nosaukumu vai tā NIPC, vai arī tīmekļa pakalpojumu, kas kļūst pieejams, autorizējot IRN.

Informācijas izmaksas

Informācija par reģistrētiem aktiem ir bez maksas pieejama oficiālajā uzņēmumu aktu publicēšanas tīmekļa vietnē. Publicēšana notiek automātiski un uzreiz pēc reģistrācijas pabeigšanas, un attiecīgo informāciju var meklēt ikviens.

Par reģistra un attiecīgo dokumentu izrakstiem — papīra vai elektroniskiem — ir jāmaksā.

Elektroniskajiem izrakstiem var piekļūt, iegādājoties abonementu, kura maksa ir EUR 25 gadā. Ir iespējams iegādāties abonementu arī uz diviem, trim vai četriem gadiem. Meklēšanā jāizmanto NIPC. Pēc samaksas veikšanas informācijai var piekļūt, ievadot apliecinošu kodu.

Izmantojot to pašu procedūru, var lūgt arī elektroniskus izrakstus no datubāzē glabātajiem dokumentiem, proti, dokumentiem, uz kuru pamata veikta uzņēmumu reģistrācija kopš 2011. gada janvāra, un atjauninātu dibināšanas dokumentu apliecinātas kopijas.

Komercreģistra darbības juridiskās sekas

Komercreģistrā ierakstāmās un publicējamās ziņas ir izpildāmas tikai pēc publicēšanas dienas.

Galīgais reģistrs ir uzskatāms par juridiskās situācijas pieņēmumu (Komercreģistra kodeksa 11. pants).

Visu informāciju par uzņēmuma identitāti (juridiskais statuss, nosaukums, juridiskā adrese, mērķis, informācija par uzņēmuma struktūru locekļiem u. c.) un vairumu reģistrējamo ziņu iegūst no transkribētiem ierakstiem; tas nozīmē, ka tiek pieņemts, ka reģistrā norādītais juridiskais statuss patiešām pastāv.

Šā noteikuma izņēmums ir noglabātā dokumentācija — reģistrācijas veids, kas paredz, ka reģistrācijai iesniegto dokumentu juridiskā atbilstība ir jāpārbauda uzņēmumam. Reģistra amatpersona tikai apstiprina reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja leģitimitāti. Reģistrācija vienlaikus ir publisks paziņojums, un no tās neizriet pieņēmums par patiesību. Šāds statuss ir kapitāla daļu reģistrēšanai.

Zemes reģistra kodeksa (likums, kas piemērojams kā komercreģistra izmantošanas alternatīva) 153. pantā noteikts, ka ikvienai personai, kura reģistrē nepatiesu vai juridiski neesošu dokumentu, papildus kriminālatbildībai var piemērot atbildību par šādas rīcības radīto kaitējumu. Tajā arī noteikts, ka vienlīdz atbildīga ir jebkura persona, kura reģistrā vai citur iesniedz vai apstiprina neprecīzu vai nepatiesu paziņojumu, lai panāktu ierakstu veikšanu vai vajadzīgo dokumentu sagatavošanu.

Saskaņā ar Kriminālkodeksa 348.A pantu, ja kāda persona, pildot savus pienākumus, valsts iestādei vai valsts amatpersonai nepatiesi paziņo vai apliecina savu vai kāda cita identitāti, statusu vai citu iezīmi, kam normatīvajos aktos ir piešķirta juridiska nozīme, un ja šādi paziņojumi ir jāievada autentiskā dokumentā, tai piespriež brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai naudas sodu.

Lapa atjaunināta: 20/10/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Uzņēmējdarbības reģistri dalībvalstīs - Rumānija

Šajā sadaļā ir sniegta informācija par Rumānijas Tieslietu ministrijas uzturēto tirdzniecības reģistru — Valsts tirdzniecības reģistra biroju.

Kādu informāciju satur Rumānijas tirdzniecības reģistrs?

Rumānijas Saite atveras jaunā logāValsts tirdzniecības reģistra birojs ir valsts struktūra ar juridiskās personas statusu, kas ir pakļauts Tieslietu ministrijai. Birojs atbild par centrālā datorizētā tirdzniecības reģistra uzturēšanu, organizāciju un pārvaldi.

Valsts tirdzniecības reģistra birojam pakļautie tirdzniecības reģistra biroji atrodas Bukarestē un katrā no 41 Rumānijas reģioniem. Šie biroji atbild par vietējo komercreģistru uzturēšanu, organizāciju un pārvaldi.

Saskaņā ar Likumu Nr. 26/1990 tirdzniecības reģistrs satur informāciju par šādiem reģistrētiem uzņēmējiem:

 • uzņēmumi;
 • valsts uzņēmējsabiedrības;
 • valsts uzņēmumi;
 • publiskās korporācijas;
 • kooperatīvās sabiedrības;
 • kooperatīvās organizācijas;
 • finanšu iestādes;
 • ekonomisko interešu grupas;
 • Eiropas ekonomisko interešu grupas;
 • Eiropas uzņēmējsabiedrības;
 • Eiropas kooperatīvās sabiedrības;
 • individuālie komersanti;
 • individuālie uzņēmumi;
 • ģimenes uzņēmumi, un
 • citas personas, kā to nosaka likums.

Tirdzniecības reģistrā reģistrē visus lēmumus, dokumentus, atzīmes un personīgo informāciju par iesaistītajām personām, par kurām to pieprasa likums, kā arī citus likumā noteiktos lēmumus un dokumentus.

Tirdzniecības reģistra tīmekļa vietnē (Saite atveras jaunā logāhttps://www.onrc.ro/index.php/en/) ir pieejami:

 1. dokumenti;
 2. informācija un pakalpojumi, sakārtoti pa nodaļām un pakalpojumiem;
 3. informācija par Valsts tirdzniecības reģistra biroju un tiesām piesaistītajiem tirdzniecības reģistra birojiem;
 4. dažādi informatīvi paziņojumi — bez maksas;
 5. iestāžu izmantotās veidlapas;
 6. reģistrācijai tirdzniecības reģistrā nepieciešamās formalitātes pa uzņēmumu kategorijām un darbības veidiem;
 7. statistikas dati par reģistrētajām darbībām.
 • Iestādes vēsture,
 • tirdzniecības reģistra tīkls,
 • veidlapas (uzņēmējiem) un citas formalitātes,
 • nodokļi un nodevas par tirdzniecības reģistra piedāvātajiem pakalpojumiem,
 • pakalpojumi,
 • tiesību akti,
 • statistika,
 • informācija plašsaziņas līdzekļiem.

Tirdzniecības reģistra sniegtie tiešsaistes pakalpojumi ir pieejami, izmantojot Saite atveras jaunā logāValsts tirdzniecības reģistra biroja e-pakalpojumu portālu, kas ir izveidots saskaņā ar Nozaru operatīvās programmas “Ekonomikas konkurētspējas palielināšana”, “Ieguldījums jūsu nākotnē” projektu “Valsts tirdzniecības reģistra biroja sniegtie tiešsaistes pakalpojumi (e-pārvalde) uzņēmējiem tam īpaši paredzētā portālā”.

Valsts tirdzniecības reģistra biroja e-pakalpojumu portāla sniegtie tirdzniecības reģistra tiešsaistes pakalpojumi ir šādi:

 • Recom online;
 • iepriekšējas pārbaudes (juridisku/fizisku personu, individuālo uzņēmumu/ģimenes uzņēmumu nosaukumu/logotipu pieejamība un/vai rezervēšana);
 • reģistrācija tirdzniecības reģistrā;
 • tirdzniecības reģistrā reģistrēto uzņēmumu kontaktinformācijas atjaunināšana;
 • aktuālas informācijas saņemšana par uzņēmuma darbību, statistikas dati;
 • dokumentu izsniegšana (apliecības);
 • lietas statuss;
 • tirdzniecības reģistram iesniegto pieteikumu paziņojumi;
 • lēmumi par tirdzniecības reģistram iesniegto pieteikumu atlikšanu;
 • statistikas dati (darbības centrālajā komercreģistrā, uzņēmējsabiedrības ar ārvalstu kapitālu).

“Recom online” pakalpojums sniedz šādu informāciju:

 • nosaukums;
 • juridiskā adrese;
 • unikālais reģistrācijas numurs;
 • tirdzniecības reģistra numurs;
 • uzņēmējsabiedrības statuss;
 • tālrunis;
 • telekss;
 • fakss;
 • parakstītais un iemaksātais kapitāls;
 • uzņēmēja deklarētie pamatdarbības veidi;
 • uzņēmēja deklarētie papildu darbības veidi;
 • informācija par saistītajām fiziskajām un juridiskajām personām (adrese, kapitāla daļas, daļu skaits un veids, personu apliecinoši dokumenti, saistīto fizisko personu dzimšanas datums un vieta);
 • informācija par vadību (adrese, valsts piederība, dzimšanas datums un vieta, amats, pilnvaras);
 • informācija par filiālēm un struktūrvienībām (adrese, tālrunis);
 • informācija par citām filiālēm (adrese, tālrunis);
 • bilances dati (apgrozījums, vidējais darbinieku skaits, bruto peļņa), ja tāda informācija ir iesniegta.

Vai piekļuve Rumānijas tirdzniecības reģistram ir bez maksas?

Tirdzniecības reģistra informācijai var piekļūt Saite atveras jaunā logātiešsaistē, izmantojot Valsts tirdzniecības reģistra biroja e‑pakalpojumu portālu. Piekļuve tiek sniegta, reģistrējoties kā lietotājam (izveidojot lietotājvārdu un paroli), noslēdzot klienta līgumu pēc maksas pieteikuma aizpildīšanas.

 • vispārīga informācija personām, kuras vēlas veikt konkrētas regulētas darbības (uzņēmumiem, fiziskām personām, juridiskām personām, valsts iestādēm un orgāniem u.tml.), ir pieejama tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāhttps://www.onrc.ro/index.php/en/;
 • “Recom online” maksas pakalpojumi arī ir pieejami reģistrējoties kā lietotājam. Piekļuvi nodrošina 24 stundas diennaktī;
 • Elektroniskās veidlapas ir pieejamas Valsts tirdzniecības reģistra biroja e-pakalpojumu portālā, vispirms reģistrējoties kā lietotājam (izveidojot lietotājvārdu un paroli);
 • Nodaļai par tirdzniecības reģistrā iesniegto reģistrācijas pieteikumu statusu var piekļūt bez maksas;
 • Nodaļai par tirdzniecības reģistrā iesniegto reģistrācijas pieteikumu atlikšanas lēmumiem var piekļūt bez maksas;
 • Bez maksas var piekļūt arī atsevišķai publiskai informācijai (par finanšu situāciju, brīvprātīgu likvidāciju, likvidāciju uz likuma pamata u.tml.);
 • Visām tīmekļa vietnes Saite atveras jaunā logāhttps://www.onrc.ro/index.php/en/ nodaļām var piekļūt bez maksas, un tās ir pieejamas 24 stundas diennaktī
 • Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem pakalpojumi Valsts tirdzniecības reģistra biroja portālā daļēji ir bez maksas;
 • Lai piekļūtu pakalpojumiem Valsts tirdzniecības reģistra e-pakalpojumu portālā, nepieciešams reģistrēties.

Kā veikt meklējumus Rumānijas tirdzniecības reģistrā?

Informāciju, kas bez maksas pieejama ar Saite atveras jaunā logāRecom online pakalpojuma palīdzību, var meklēt pēc šādiem kritērijiem:

 • uzņēmuma nosaukums;
 • tirdzniecības reģistra numurs;
 • reģistrācijas numurs;
 • reģions, kurā atrodas galvenais birojs;

Ieinteresētās personas var saņemt šādu vispārīgo informāciju bez maksas:

 • uzņēmuma nosaukums;
 • pilsēta un reģions, kurā atrodas galvenais birojs;
 • reģistrācijas numurs tirdzniecības reģistrā (to piešķir datorizēts uzņēmumu reģistrs);
 • unikālais reģistrācijas numurs (to piešķir Valsts finanšu ministrija);
 • statūti;
 • iepriekšējās juridiskās adreses;
 • reģistrācijas apliecības maiņa vai anulēšana;
 • parakstītais kapitāls, kas ir mazāks par obligāti noteikto;
 • likvidācija;
 • bankrots;
 • tirdzniecības reģistrā nav iesniegta ikgadējā bilance;
 • pēdējā tirdzniecības reģistrā veiktā ieraksta datums.

Rumānijas tirdzniecības reģistra vēsture

Tirdzniecības reģistrs tika izveidots 1990. gadā saskaņā ar Likumu Nr. 26/1990 par tirdzniecības reģistru.

2011. gada otrajā pusē sāka darboties īpašs portāls, kas sniedz jaunus tiešsaistes pakalpojumus uzņēmējiem un citām ieinteresētām personām.

Saite atveras jaunā logāValsts tirdzniecības reģistra biroja mērķi:

 • informēt uzņēmējdarbības vidi, valsts iestādes, plašsaziņas līdzekļus un citas ieinteresētās personas par tirdzniecības reģistra darbību;
 • paātrināt piekļuvi informācijai;
 • samazināt rindas reģistratūrā;
 • paātrināt reģistrācijas dokumentu iesniegšanu;
 • vienkāršot uzņēmēju reģistrācijas, finanšu informācijas iesniegšanas un informācijas un dokumentu pieprasīšanas procedūras;
 • sniegt aktuālo tirdzniecības reģistra informāciju personām, kuras iesniegušas pieteikumus tiešsaistē.

Cik uzticama ir reģistrā iekļautā informācija?

Rumānijas tirdzniecības reģistrs ir izveidots un darbojas saskaņā ar Likumu Nr. 26/1990 par tirdzniecības reģistru, pārpublicētā versija, un tā grozījumiem. Atļauja dibināt organizācijas, uz kurām attiecas pienākums reģistrēties tirdzniecības reģistrā, darboties un veikt reģistrāciju tirdzniecības reģistrā, reģistrēt jebkādus grozījumus dibināšanas dokumentos, kā arī attiecībā uz citiem skaidri atrunātiem aspektiem, tiek izsniegta saskaņā ar Likumu Nr. 26/1990, valdības ārkārtas rīkojumu Nr. 116/2009, Likumu Nr. 359/2004 un Komercreģistru uzturēšanas, darbības ierakstu veikšanas un informācijas sniegšanas īstenošanas noteikumiem. Katra darbības veida, uz kuru attiecas pienākums reģistrēties tirdzniecības reģistrā, īpašie aspektos reglamentē atsevišķi tiesību akti. Vissvarīgākie tiesību akti ir Likums Nr. 31/1990, Likums Nr. 1/2005, Likums Nr. 566/2004, valdības ārkārtas rīkojums Nr. 44/2008 un Likums Nr. 161/2003.

Valsts tiesību normas, kuras izklāstītas turpinājumā, nosaka, ka saskaņā ar Direktīvas 2009/101/EK 3.a pantu, ko īsteno ar Direktīvu 2012/17/ES, trešās personas var paļauties uz tirdzniecības reģistrā iekļauto informāciju un dokumentiem.

 1. Likuma Nr. 26/1990 par tirdzniecības reģistru, pārpublicētā versija, ar grozījumiem, 1. panta 1. daļā noteikts, ka “šādām fiziskām un juridiskām personām pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas ir jāiesniedz pieteikums reģistrācijai vai iekļaušanai, atkarībā, kurš piemērojams, tirdzniecības reģistrā: individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi un ģimenes uzņēmumi, uzņēmumi, valsts uzņēmumi un valsts uzņēmējsabiedrības, publiskās korporācijas, ekonomisko interešu grupas, kooperatīvās sabiedrības, Eiropas uzņēmējsabiedrības, Eiropas kooperatīvās sabiedrības un Eiropas ekonomisko interešu grupas, kuru galvenais birojs atrodas Rumānijā, kā arī daudzas citas likumā noteiktās fiziskās un juridiskās personas”.


  Turklāt šī paša likuma 1. panta 2. daļā ir noteikts, ka savas darbības laikā, vai arī to noslēdzot, 1. daļā minētajām fiziskajām un juridiskajām personām jāiesniedz pieprasījums, lai tajā pašā reģistrā tiktu veiktas attiecīgas atzīmes par dokumentiem un lēmumiem, kas ir reģistrējami likumā noteiktajā kārtībā”.
 1. Tirdzniecības reģistrā iekļautās informācijas sniegšana un saistīto dokumentu norakstu izsniegšana noris saskaņā ar Likuma Nr. 26/1990 par tirdzniecības reģistru, pārpublicētā versija, ar grozījumiem, 4. pantu:

(1)   Tirdzniecības reģistrs ir publiski pieejams.

(2)   Tirdzniecības reģistra birojs izsniedz paliecinātus ierakstu un iesniegto dokumentu norakstus, informāciju par tirdzniecības reģistriem un apliecības, kas apstiprina, vai par attiecīgo dokumentu vai lēmumu ir veikts ieraksts. Ar to saistītās izmaksas sedz pieprasījuma iesniedzējs.

(3)   2. punktā minētos dokumentus var pieprasīt un izsniegt pa pastu.
(4)   1. punktā minētos dokumentus pēc pieprasījuma ir iespējams izsniegt elektroniskā formā, nosūtīt tiešsaistē ar iekļautu, pievienotu vai piesaistītu elektronisko parakstu.

(5)   Maksa par norakstu un/vai informācijas sniegšanu nedrīkst pārsniegt ar izsniegšanu saistītās administratīvās izmaksas neatkarīgi no izsniegšanas formas.”

Personu, uz kurām attiecas reģistrācijas tirdzniecības reģistrā pienākums, dokumentu un lēmumu izpildi nodrošina saskaņā ar Likuma Nr. 26/1990 par tirdzniecības reģistru, pārpublicētā versija, ar grozījumiem, 5. pantu:

(1) Reģistrācija un atzīmes attiecas uz trešajām personām, sākot no dienas, kad tās ir iekļautas tirdzniecības reģistrā vai arī publicētas Rumānijas Oficiālā Vēstneša IV daļā, vai jebkurā citā likumā paredzētajā izdevumā.
(2) Personas, uz kurām attiecas pienākums pieprasīt ieraksta veikšanu, nevar pieprasīt nereģistrētu dokumentu un lēmumu piemērojamību attiecībā uz trešajām personām, izņemot gadījumus, kad tās var pierādīt, ka trešās personas bija informētas par šādu dokumentu un lēmumu pastāvēšanu.

Turklāt uz uzņēmējsabiedrībām šajā jomā attiecas īpaši noteikumi, t. i., Likuma Nr. 31/1990 par uzņēmējsabiedrībām, pārpublicētā versija, ar grozījumiem, 50.-53. pants.

50. panta 1.daļa. Trešajām personām nedrīkst piemērot dokumentus vai lēmumus, kuri nav publicēti likumā paredzētajā kārtībā, izņemot gadījumus, kad uzņēmējsabiedrība var pierādīt, ka trešās personas par tiem ir bijušas informētas.

50. panta 2. daļa. Jebkādas darbības, ko uzņēmējsabiedrība veic pirms sešpadsmitās dienas kopš uzklausīšanas tiesneša ziņojuma publicēšanas Rumānijas Oficiālā laikraksta IV daļā (šobrīd saskaņā ar valdības ārkārtas rīkojumu Nr. 116/2009, ar grozījumiem, pieteikumus var izskatīt tirdzniecības reģistra biroja vadītājs / nacionālā komercreģistra biroja ģenerāldirektora iecelta persona), nav īstenojamas pret trešajām personām, ja tās var pierādīt, ka tām nebija iespējams zināt par šādu darbību.

51. pants. Trešās personas var atsaukties uz dokumentiem un lēmumiem, kas nav publicēti, ja vien to nepublicēšana neatceļ to spēkā esību.

52. panta 1. daļa. Ja pastāv neatbilstība starp tirdzniecības reģistra birojā iesniegto tekstu un Rumānijas Oficiālā Vēstneša IV daļā vai laikrakstos publicēto tekstu, uzņēmumam nav tiesību piemērot publicēto tekstu pret trešajām pusēm. Trešās personas var piemērot publicēto tekstu pret uzņēmumu, izņemot gadījumus, kad uzņēmums var pierādīt, ka trešā persona bija informēta par tirdzniecības reģistra birojā iesniegto teksta versiju. (IV daļas II virsraksta 52. pants ticis grozīts ar 2006. gada 1. decembra Likuma Nr. 441/2006 I.31. pantu).

Likuma Nr. 26/1990 par tirdzniecības reģistru, pārpublicēta versija, ar grozījumiem, 12. panta 1. daļa paredz, ka:

(1) Tirdzniecības reģistru veido reģistrs tādu juridisku personu reģistrācijai, kas ir uzņēmumi, valsts uzņēmumi vai valsts uzņēmējsabiedrības, publiskas korporācijas, ekonomisko interešu grupas, kooperatīvās organizācijas, Eiropas uzņēmējsabiedrības, Eiropas ekonomisko interešu grupas vai citas likumā norādītās juridiskās personas, kuru galvenais birojs vai filiāle atrodas Rumānijā, reģistrs tādu juridisku personu reģistrācijai, kas ir kooperatīvas sabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības, kuru galvenais birojs vai filiāle atrodas Rumānijā, kā arī reģistrs individuālo komersantu, individuālo un ģimenes uzņēmumu, kuru galvenais birojs vai filiāle atrodas Rumānijā, reģistrācijai. Šie reģistri tiek uzturēti datorizētā sistēmā (II daļas 12. panta 1. daļa ir grozīta ar 2015. gada 16. jūlija Likuma Nr. 152/2015 I.5. pantu)

 1. Likuma Nr. 26/1990 par tirdzniecības reģistru, pārpublicēta versija, ar grozījumiem, 6. panta 1. daļa kopā ar Valdības ārkārtas rīkojumu Nr. 116/2009, ar kuru ievieš konkrētus pasākumus ierakstu veikšanai tirdzniecības reģistrā, kas pieņemts ar grozījumiem ar Likumu Nr. 84/2010, nosaka, ka “ieraksti tirdzniecības reģistrā tiek veikti, balstoties uz lēmumu, ko pieņem tirdzniecības reģistra biroja vadītājs / nacionālā tirdzniecības reģistra biroja ģenerāldirektora iecelta persona, vai arī attiecīgos gadījumos — ar galīgo tiesas spriedumu, ja vien likumā nav noteikts citādi”.


  Likuma Nr. 26/1990 par tirdzniecības reģistru, pārpublicēta versija, ar grozījumiem, 26. panta 1. daļā noteikts, ka “reģistrācijas tirdzniecības reģistrā datums sakrīt ar datumu, kad faktiski veikts ieraksts reģistrā”.


  Turklāt iepriekšminētā tiesību akta 26. panta 2. daļa kopā ar valdības ārkārtas rīkojumu Nr. 116/2009 nosaka, ka “ieraksti tirdzniecības reģistrā tiek veikti 24 stundu laikā no datuma, kurā tirdzniecības reģistra biroja vadītājs / nacionālā tirdzniecības reģistra biroja ģenerāldirektora iecelta persona izsniedz lēmumu, savukārt reģistrējot uzņēmēju — 24 stundu laikā no lēmuma par atļauju reģistrēt”.


  Saskaņā ar Likuma Nr. 26/1990 par tirdzniecības reģistru, pārpublicēta versija, ar grozījumiem, 51. panta 2. daļu “ieraksti tirdzniecības reģistrā tiek veikti elektroniski — gan tiesām piesaistītajos tirdzniecības reģistra birojos, gan centrālajā datorizētajā reģistrā”.


  Vairāk informācijas par varat iegūt Saite atveras jaunā logāšeit.

Attiecīgas saites

Oficiālā Rumānijas Saite atveras jaunā logāValsts tirdzniecības reģistra biroja tīmekļa vietne

Rumānijas Saite atveras jaunā logāValsts tirdzniecības reģistra biroja e-pakalpojumu portāls

Saistītie tiesību akti

Likums Nr. 26/2012PDF(669 Kb)ro

Ārkārtas rīkojums Nr. 116/2009PDF(255 Kb)ro

2008. gada 10. oktobra komercreģistra uzturēšanas īstenošanas noteikumiPDF(1034 Kb)ro

Likums Nr. 359/2004PDF(527 Kb)ro

Lapa atjaunināta: 31/10/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas slovēņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Uzņēmējdarbības reģistri dalībvalstīs - Slovēnija

Šajā sadaļā sniegts Slovēnijas komercreģistra apskats.

Ko piedāvā Slovēnijas komercreģistrs (Poslovni register Slovenije)?

Slovēnijas komercreģistru (PRS) uztur Slovēnijas Republikas Publisko juridisko reģistru un saistīto pakalpojumu aģentūra (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitveAJPES).

Slovēnijas komercreģistrs ir centrālā publiskā datubāze, kurā iekļauta informācija par visiem uzņēmumiem, kuriem ir juridiskā adrese Slovēnijā un kuri darbojas peļņas gūšanas nolūkā vai bez peļņas gūšanas nolūka, kā arī informācija par šo uzņēmumu meitasuzņēmumiem vai citām to struktūrām. Reģistrā ir iekļauta arī informācija par ārvalstu uzņēmumu meitasuzņēmumiem, kas darbojas Slovēnijā. Reģistrs ir iedalīts šādās kategorijās:

 • uzņēmumi (personālsabiedrības un kapitālsabiedrības);
 • individuālie komersanti;
 • publisko tiesību juridiskās personas;
 • privāto tiesību juridiskās personas;
 • biedrības;
 • fiziskas personas, kas veic reģistrētas vai regulētas darbības;
 • meitasuzņēmumi un citas uzņēmumu struktūras;
 • ārvalstu uzņēmumu galvenie biroji;
 • citi subjekti.

Par katru Slovēnijas komercreģistrā ierakstīto subjektu ir pieejami dažādi reģistrācijas dati (identifikācijas numurs, uzņēmuma nosaukums, nodokļu maksātāja numurs, informācija par uzņēmuma pārstāvjiem, dibinātājiem u. c.).

 • tieša piekļuve informācijai, izmantojot ePRS lietotni, un
 • informācijas sniegšana atkārtotai izmantošanai.

Kas tajā ir iekļauts?

ePRS lietotne

Saite atveras jaunā logāePRS lietotne ļauj lietotājiem piekļūt datiem, kas Slovēnijas komercreģistra ierakstos iekļauti par uzņēmumiem, kuri veic saimniecisko darbību Slovēnijas Republikā.

Vai piekļuve Slovēnijas komercreģistram ir bez maksas?

Piekļuve ir bez maksas, bet lietotājiem jāpiesakās portālā (jauniem lietotājiem vispirms ir jāreģistrējas).

Kā veikt meklējumus Slovēnijas komercreģistrā?

Lai varētu veikt meklējumus reģistrā, lietotājiem jāreģistrējas portālā. Datiem var piekļūt, ievadot meklēšanas kritērijus vienā vai vairākos laukos vai izvēloties meklēšanas kritērijus no piedāvātās nolaižamās izvēlnes. Meklēšanas kritēriji var būt šādi: dati, daļa datu (vārds), vārda sākums. Meklējumus var veikt, izmantojot identifikācijas numuru, uzņēmuma nosaukumu, ielas nosaukumu un numuru, pašvaldību u. c.

Atjaunināšana

Dati reģistrā tiek atjaunināti katru dienu.

Informācijas sniegšana atkārtotai izmantošanai:

AJPES sniedz šādus pakalpojumus Saite atveras jaunā logāKomercreģistrā iekļautās informācijas atkārtotai izmantošanai:

 • datu piegāde katru dienu, katru nedēļu vai katru mēnesi par visiem ierakstiem garajā vai īsajā formātā;
 • datu piegāde garajā vai īsajā formātā katru mēnesi par uzņēmumiem, kas iekļauti tiesas reģistrā (Sodni register);
 • datu piegāde katru mēnesi par individuālajiem komersantiem garajā vai īsajā formātā;
 • datu piegāde, izmantojot interneta pakalpojumu, garajā, īsajā vai minimuma formātā (sk. wsPrsInfo);
 • datu piegāde par konkrētu pieprasījumu garajā vai īsajā formātā;
 • iegūtu datu apstrāde atbilstoši lietotāja norādītiem kritērijiem (cipardati).

Reizi trīs mēnešos AJPES sniedz bezmaksas pārskatu par visu Slovēnijas komercreģistru XML formātā ar noteiktu informācijas atlasi atkārtotai izmantošanai.

Cenas

AJPES iekasē samaksu par Slovēnijas komercreģistra publiskās informācijas atkārtotu izmantošanu, kā noteikts
Saite atveras jaunā logāSlovēnijas komercreģistra publiskās informācijas atkārtotas izmantošanas tarifi (Tarifa nadomestil za ponovno uporabo informacij javnega značaja Poslovnega registra Slovenije) (saite uz Slovēnijas tiesību aktu datubāzi).

Cik ticami ir reģistrā iekļautie dokumenti?

Trešās personas var atsaukties uz informāciju un visiem dokumentu veidiem, kuri minēti Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Direktīvas Nr. 2009/101/EK par to, kā vienādošanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko dalībvalstis prasa no sabiedrībām Līguma 48. panta otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo personu intereses 2. pantā, pamatojoties uz šādiem tiesību aktiem:

- Saite atveras jaunā logāLikums par uzņēmējsabiedrībām (Zakon o gospodarskih družbah) (Uradni list RS (Slovēnijas Republikas Oficiālais Vēstnesis (UL RS), Nr. 65/09 — oficiālā konsolidētā versija, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - Konst. tiesas dek. un 82/13; turpmāk tekstā — ZGD-1) ir sistēmisks likums, kas reglamentē uzņēmumu juridiskā statusa pamatnoteikumus attiecībā uz uzņēmumu, individuālo komersantu, saistīto personu, ekonomisko interešu grupu un ārvalstu uzņēmumu meitasuzņēmumu dibināšanu un darbību, kā arī jebkādas izmaiņas to juridiskajā statusā.

- Saite atveras jaunā logāLikums par tiesu reģistru (Zakon o sodnem registru) (UL RS, Nr. 54/07 — oficiālā konsolidētā versija, 65/08, 49/09 un 82/13 - ZGD-1H, turpmāk tekstā — ZSReg) reglamentē tiesu reģistra darbību, definē tiesu reģistrā ietveramo informāciju, kompetento tiesu reglamentu, lemjot par tiesu reģistra ierakstiem, un noteikumus, saskaņā ar kuriem AJPES pārvalda tiesu reģistru. Šis tiesību akts arī reglamentē Vse na enem mestu (vienas pieturas aģentūra) sistēmas darbību.

- Saite atveras jaunā logāLikums par Slovēnijas Uzņēmējdarbības reģistru ((Zakon o Poslovnem registru Slovenije) (UL RS, Nr. 49/06 un 33/07 - ZSReg-B, turpmāk tekstā— ZPRS-1) reglamentē Slovēnijas komercreģistra (PRS) turēšanu un uzturēšanu, definē uzņēmējdarbības reģistra ierakstus, to identificēšanu un obligāti šī ID izmantošanu, uzņēmējdarbības reģistra saturu un reģistrā iekļaujamās informācijas iegūšanu, kā arī reģistra ieraksta veikšanas kārtību, reģistra administratora pievienoto vai definēto informāciju par ieraksta veikšanu, kā arī uzņēmējdarbības reģistra datu izmantošanu un dokumentu uzglabāšanu.

Vai piekļuve Slovēnijas komercreģistram ir bez maksas?

Jā, piekļuve ir bez maksas. Taču lietotājiem ir nepieciešams pieteikties portālā, lai tam piekļūtu.

Attiecīgas saites

Saite atveras jaunā logāposlovni register (slovēņu valodā), Saite atveras jaunā logāKomercreģistrs (angļu valodā)

Lapa atjaunināta: 23/03/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

Uzņēmējdarbības reģistri dalībvalstīs - Slovākija

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par Slovākijas uzņēmumu reģistru.

Kāda informācija atrodama Slovākijas uzņēmumu reģistrā?

Saite atveras jaunā logāUzņēmumu reģistrs (obchodný register) ir publiski pieejams saraksts ar uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību un citu juridisku personu datiem, kuru reģistrācija ir noteikta atsevišķos tiesību aktos.

Sarakstu pārvalda Saite atveras jaunā logāSlovākijas Republikas Tieslietu ministrija.

Uzņēmumu reģistru uztur reģistra tiesas (registrové súdy) (rajona tiesas pie reģionālās tiesas).

Vai piekļuve uzņēmumu reģistram ir bez maksas?

Piekļuve uzņēmumu reģistram un izrakstu iegūšana no tā ir iespējama, samaksājot nodevu.

Kā veikt meklēšanu uzņēmumu reģistrā?

Slovākijas Saite atveras jaunā logāuzņēmumu reģistrā var meklēt pēc šādiem elementiem:

Meklētājs ir pieejams arī angļu valodā.

Kādā mērā var paļauties uz reģistrā pieejamajiem dokumentiem?

Likums Nr. 513/1991 (Komercdarbības kodekss) nosaka gadījumus, kad var paļauties uz reģistrā pieejamajiem datiem un – attiecīgā gadījumā – uz uzņēmuma reģistrā deponēto dokumentu saturu.

Uzņēmumu reģistrā ievadītie dati ir spēkā attiecībā uz trešām personām no brīža, kad tie ir publicēti. Uzņēmuma reģistrā deponēto dokumentu saturs ir spēkā attiecībā uz trešām personām no brīža, kad par to deponēšanu ir paziņots Komercžurnālā.
No minētā brīža puses var paļauties uz datiem un dokumentu saturu. Tas neattiecas uz gadījumiem, kad reģistrēts uzņēmums var pierādīt, ka tas jau agrāk ir bijis informēts.

Ja trešā persona nevar pierādīt, ka tā iepriekš nevarēja būt informēta par datiem vai dokumentu saturu, reģistrētais uzņēmums var pieprasīt datus vai dokumentu saturu 15 dienu laikā no datu publikācijas dienas vai paziņojuma par dokumentu deponēšanu dienas.

Pēc šā laikposma beigām reģistrētos datus un deponēto dokumentu saturu tādējādi var pieprasīt jebkura persona.
Gadījumā, ja pastāv pretrunas starp reģistrētajiem un publicētajiem datiem vai deponēto un publicēto dokumentu saturu, reģistrētais uzņēmums var pieprasīt tikai publicēto versiju, kas ir pieejama trešām personām. Taču tas var pieprasīt datus, it kā būtu pierādīts, ka trešā persona bijusi informēta par reģistrēto datu saturu vai deponēto dokumentu saturu.

Slovākijas uzņēmumu reģistra vēsture

Reģistrā ir pieejama informācija no 2001. gada 1. janvāra.

1992. gadā pēc Likuma Nr. 513/1991 (Komercdarbības kodekss) pieņemšanas tika izveidots Slovākijas uzņēmumu reģistrs, ar kuru aizvietoja iepriekšējo uzņēmumu reģistru.

Līdz 2004. gadam uzņēmumu reģistra tiesisko ietvaru noteica Komercdarbības kodekss (27. līdz 34. pants).

Sākot ar 2004. gada 1. februāri tika pieņemts un stājās spēkā jaunais uzņēmumu reģistra tiesiskais regulējums (grozījumi Likumā Nr. 530/2003 par uzņēmumu reģistru un Likums Nr. 530/2003 ar grozījumiem).

Šobrīd spēkā ir palicis tikai viens Komercdarbības kodeksa pants, kas nosaka reģistrēto personu juridisko datu attēlojumu, reģistrēto datu spēkā esamību un to publicēšanas kārtību. Komercdarbības kodeksa 28. līdz 34. pants ir atcelti.

Ar grozījumiem Likumā Nr. 530/2003 tika noteikta reģistra elektroniskās versijas publicēšanas kārtība. Aktuālās dokumentu versijas tiek glabātas gan rakstiskā, gan elektroniskā formātā.

Noderīgas saites

Saite atveras jaunā logāUzņēmumu reģistrs

Saite atveras jaunā logāSlovākijas Republikas uzņēmumu reģistrs

Lapa atjaunināta: 18/03/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas somu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Uzņēmējdarbības reģistri dalībvalstīs - Somija

Šajā sadaļā ir sniegts Somijas komercreģistra pārskats.

Ko piedāvā Somijas komercreģistrs?

Saite atveras jaunā logāSomijas Komercreģistra īpašnieks un uzturētājs ir Valsts patentu un reģistrācijas pārvalde (NBPR).

Somijas komercreģistrs ir valsts reģistrs, kurā ir iekļauta informācija par komersantiem (uzņēmumiem). Parasti visiem uzņēmumiem ir jābūt iekļautiem reģistrā. Uzņēmumiem jāpaziņo arī par visām izmaiņām reģistrētajā informācijā. Lielākajai daļai uzņēmumu ir jāiesniedz reģistram arī gada pārskati. Katru gadu tiek reģistrēti:

 • aptuveni 30 000 jaunu uzņēmumu;
 • aptuveni 80 000 izmaiņu reģistrēto uzņēmumu informācijā;
 • aptuveni 200 000 gada pārskatu.

Komercreģistram un Valsts nodokļu pārvaldei ir kopīga paziņošanas procedūra un informācijas pakalpojums. Uzņēmējdarbības informācijas pakalpojums (BIS) ir NBPR un Valsts nodokļu pārvaldes kopīgi uzturēts bezmaksas pakalpojums. Tajā ir atrodama uzņēmumu kontaktinformācija un identifikācijas dati, piemēram:

 • uzņēmuma nosaukums, tā palīguzņēmuma nosaukums un to tulkojumi;
 • uzņēmuma identifikācijas numurs un juridiskā adrese;
 • adrese un cita kontaktinformācija;
 • uzņēmuma pamatdarbības virziens;
 • Valsts nodokļu pārvaldes un NBPR reģistri, kuros uzņēmums reģistrēts;
 • informācija par uzņēmuma darbības izbeigšanu, pārtraukšanu, maksātnespējas vai reorganizācijas procesiem.

Papildus bezmaksas informācijas pakalpojumam — BIS Search (BIS meklēšana) — par maksu ir iespējams pasūtīt arī noteiktu informāciju no Uzņēmējdarbības informācijas sistēmas (BIS), ko arī kopīgi uztur Valsts nodokļu pārvalde un Valsts patentu un reģistrācijas pārvalde.

Šī iespēja BIS sistēmā ļauj klientiem meklēt uzņēmumus: piemēram, grupās pēc reģiona, darbības veida (uzņēmuma pamatdarbības veids atbilstoši Somijas Saimniecisko darbību statistiskajai klasifikācijai), uzņēmējdarbības formas, reģistra (Valsts nodokļu pārvaldes reģistri, Komercreģistrs un Nodibinājumu reģistrs) vai reģistrācijas datuma (lai atlasītu jaunos uzņēmumus).

Eiropas Biznesa reģistrs (EBR) ļauj viegli piekļūt uzticamai informācijai par uzņēmumiem visā Eiropā. EBR ir vienots informācijas dienests, ko nodrošina 15 Eiropas valstu komercreģistri. Šis informācijas dienests sniedz oficiālu un uzticamu informāciju tieši no katras iesaistītās valsts komercreģistra.

EBR pakalpojumu ir viegli izmantot, jo lietotājs var izvēlēties valodu, kādā informācija tiek attēlota (somu, zviedru vai angļu), un visu valstu reģistrētā informācija tiek attēlota vienādā, viegli saprotamā veidā.

Vai pieeja Somijas komercreģistram ir bez maksas?

Jā, daļa reģistra ir pieejama bez maksas.

Kā veikt meklējumus Somijas komercreģistrā

Komersantu informācija tiek ievadīta reģistrā, pamatojoties uz paziņojumiem, ko saņem komercdarbības reģistrācijas iestāde. Reģistrā ir iekļauta informācija, ko iesniedz gan paši komersanti, gan tiesas un citas iestādes.

Saskaņā ar Komercreģistra likuma 21.a pantu Valsts patentu un reģistrācijas pārvalde (NBPR) var atjaunināt savus ierakstus un, izmantojot Somijas Iedzīvotāju reģistra informācijas sistēmu, pārbaudīt personas datus, ko klienti norādījuši paziņojumos un to pielikumos.

Saskaņā ar Uzņēmējdarbības aizlieguma likuma 21. pantu Somijas Tiesu reģistru centrs sniedz komercreģistram informāciju par spēkā esošiem uzņēmējdarbības aizliegumiem, kā arī par to sākuma un beigu datumiem. Pēc tam šī informācija tiek atjaunināta komercreģistra sistēmā.

Komercreģistra saturu nosaka ar Somijas tiesību aktiem. Somijas tiesību akti, kas regulē komercreģistra darbību, uzņēmumu veidus un uzņēmumu darbību kopumā, nosaka, kāda informācija par dažādiem uzņēmumu veidiem tiek reģistrēta (sk., piemēram, Komercreģistra likumu, Likumu par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību un Likumu par pilnsabiedrībām).

Parasti par katru uzņēmuma veidu tiek reģistrēta vismaz šāda informācija:

 • uzņēmuma nosaukums;
 • pašvaldība, kurā uzņēmums tiek pārvaldīts (juridiskā adrese);
 • uzņēmējdarbības virziens (darbības joma);
 • uzņēmuma pārstāvis;
 • uzņēmuma adrese.

Kad komercreģistrā ir izdarīts ieraksts, tas vienlaikus tiek publicēts ar elektroniskā informācijas dienesta palīdzību. Publicēto ierakstu elektroniskais informācijas dienests ir publisks bezmaksas pakalpojums, un tajā papildus publicētajiem ierakstiem ir iekļauta arī pamatinformācija par uzņēmumu. Ar šā pakalpojuma palīdzību var pārbaudīt, piemēram, vai uzņēmums iesniedzis reģistrācijai ziņas par savu jauno valdi, vai arī noskaidrot, kādi jauni uzņēmumi ir reģistrēti noteiktā laika periodā.

Ar šo pakalpojumu var meklēt informāciju par jebkuru uzņēmumu, izmantojot tā identifikācijas numuru. Ja nepieciešams, uzņēmuma identifikācijas numuru var pārbaudīt Uzņēmējdarbības informācijas sistēmā. Par meklēšanas kritēriju var izmantot arī konkrētu datumu vai laika posmu. Meklēšanu var ierobežot arī pēc reģistrācijas veida, pašvaldības vai provinces. Meklēšanas rezultāts ietver pamatinformāciju par uzņēmumu, uzņēmuma nosaukumu, uzņēmuma identifikācijas numuru un juridisko adresi. Publicētā reģistrācijā ir norādīts, piemēram, reģistrācijas veids un reģistra ierakstu virsraksti.

Atkarībā no uzņēmuma veida reģistrā tiek ierakstīta arī cita informācija. Izraksti no reģistra par viena veida uzņēmumiem var izskatīties pilnīgi atšķirīgi. Dažas sabiedrības ar ierobežotu atbildību, piemēram, izmanto Likumā par uzņēmumiem piedāvātās iespējas un izdod opciju tiesības un citas īpašas tiesības vai apvienojas, un tad paziņo šo informāciju ierakstīšanai reģistrā. Savukārt citi uzņēmumi paziņo tikai to informāciju, kas jāiesniedz ierakstīšanai reģistrā. Papildus reģistra izrakstos ir atspoguļoti tiesību aktu grozījumi. Reģistra ieraksti, piemēram, par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, var būt ļoti atšķirīgi atkarībā no tā, vai reģistrētajā informācijā ir atsauce uz lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar jauno Likumu par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, kas stājās spēkā 2006. gada 1. septembrī, vai arī uz lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar iepriekšējo likumu.

Cik uzticami ir reģistrā esošie dokumenti?

Komercreģistra likumā (1979. gada 2. februāra Likums Nr. 1979/129) ir iekļauti noteikumi par reģistrā ierakstāmo informāciju un tās publicēšanu. Likums dod tiesības visiem piekļūt informācijai, izrakstiem un apliecinājumiem no komercreģistra. Trešā persona, kas rīkojas labā ticībā, var paļauties uz reģistrā ierakstītās informācijas uzticamību.

Likuma 1.a pantā ir noteikts, ka visi reģistrā ierakstītie dati ir publiski pieejami un jebkuram ir tiesības piekļūt informācijai, izrakstiem un apliecinājumiem, kas iekļauti komercreģistrā. Datus var atklāt arī elektroniskā veidā. Vienīgie izņēmumi ir fizisku personu identifikācijas kodi un ārvalstīs dzīvojošu fizisku personu dzīvesvietas adreses, kas nav publiski pieejama informācija. Dati personas koda pēdējo ciparu un ārvalstīs dzīvojošu fizisku personu dzīvesvietas adreses identificēšanai tiek atklāti tikai tad, ja to atklāšana atbilst prasībām par iestāžu procedūrām, kas izklāstītas Likuma par valdības darbību atklātumu 16. panta 3. punktā. Citādi dzīvesvietas adreses vietā tiek atklāta mītnes valsts.

Saskaņā ar Komercreģistra likuma 26. pantu trešā persona, kura rīkojas labā ticībā, var paļauties uz reģistrā ievadītajiem un publicētajiem datiem. Dati tiek publicēti elektroniski tieši pēc to ievadīšanas reģistrā. Publikācijas var iegūt bez maksas Komercreģistra informācijas dienestā.

Somijas komercreģistra vēsture

Informācija reģistrā tiek uzturēta kopš 1860. gada.

Saites

Saite atveras jaunā logāEiropas Biznesa reģistrs, Saite atveras jaunā logāSomijas Valsts patentu un reģistrācijas pārvalde

Lapa atjaunināta: 30/06/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Uzņēmējdarbības reģistri dalībvalstīs - Zviedrija

Šajā sadaļā ir sniegts Zviedrijas komercreģistra pārskats.

Ko piedāvā Zviedrijas komercreģistrs?

Zviedrijas Uzņēmumu reģistrācijas birojs uztur vairākus reģistrus, kuros ir pieejama informācija par uzņēmumiem (t. i., reģistrētiem uzņēmumiem). Piekļūt informācijai šajos reģistros var caur Saite atveras jaunā logāinterneta meklētājprogrammu vai, sazinoties ar Saite atveras jaunā logāZviedrijas Uzņēmumu reģistrācijas biroju.

Turpmāk visi šie reģistri kopā tiek saukti par Zviedrijas komercreģistru.

Zviedrijas komercreģistrs sniedz informāciju, piemēram, par:

 • uzņēmumu nosaukumiem un adresēm;
 • reģistrācijas numuru;
 • uzņēmuma amatpersonām (tostarp valdes locekļiem);
 • gada pārskatiem;
 • statūtiem;
 • reģistrācijas apliecībām;
 • maksātnespēju.

Reģistra īpašnieks un uzturētājs ir Saite atveras jaunā logāZviedrijas Uzņēmumu reģistrācijas birojs.

Vai pieeja Zviedrijas komercreģistram ir bez maksas?

Informācijai Zviedrijas komercreģistrā var piekļūt bez maksas, pa tālruni sazinoties ar Zviedrijas Uzņēmumu reģistrācijas biroju. Pieteikumiem iegūt rakstveida ziņas no reģistra parasti tiek piemērota maksa.

Interneta meklētājprogramma piedāvā bezmaksas piekļuvi informācijai par uzņēmuma nosaukumu, reģistrācijas numuru un statusu. Šāda papildu informācija ir pieejama tikai reģistrētiem un maksājošiem lietotājiem:

 • uzņēmuma amatpersonas (tostarp valdes locekļi);
 • gada pārskati;
 • statūti;
 • reģistrācijas apliecības;
 • plašāka informācija par maksātnespēju un likvidāciju.

Cik uzticami ir reģistrā esošie dokumenti?

Informācija par Zviedrijas sabiedrībām ar ierobežotu atbildību tiek atklāta saskaņā ar Direktīvas 2009/101/EK 2. pantu.

Jaunas sabiedrības ar ierobežotu atbildību un jebkādas izmaiņas tajās tiek reģistrētas Zviedrijas Uzņēmumu reģistrācijas birojā.

Saskaņā ar Direktīvas 2009/101/EK 2. pantu dalībvalstīm ir jānodrošina, ka sabiedrības atklāj noteiktus dokumentus un ziņas. Saskaņā ar 3. panta 2. punktu dalībvalstīm šī informācija jāsniedz arī publicēšanai Eiropas e-tiesiskuma portālā.

Zviedrijā reģistrētā informācija tiek publicēta Zviedrijas Oficiālajā Vēstnesī (Post- och Inrikes Tidningar).

Plašāku informāciju par Zviedrijas uzņēmumiem var atrast Zviedrijas Uzņēmumu reģistrācijas biroja tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāhttp://www.bolagsverket.se/en.

Zviedrijas Oficiālo Vēstnesi var apskatīt Zviedrijas Uzņēmumu reģistrācijas biroja tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāhttp://www.bolagsverket.se/en.

Kā meklēt informāciju Zviedrijas komercreģistrā

Informāciju no reģistra var saņemt ikviens, sazinoties ar Zviedrijas Uzņēmumu reģistrācijas biroju pa pastu, e-pastu vai tālruni.

Meklējumus var veikt ar meklētājprogrammu, ievadot uzņēmuma nosaukumu un reģistrācijas numuru. Šāda informācija ir pieejama tikai reģistrētiem un maksājošiem lietotājiem:

 • uzņēmuma amatpersonas (tostarp valdes locekļi);
 • gada pārskati;
 • statūti;
 • reģistrācijas apliecības;
 • plašāka informācija par maksātnespēju un likvidāciju.

Zviedrijas komercreģistra vēsture

Informācija reģistrā tiek glabāta kopš 1897. gada. Atkarībā no informācijas veida, informācijas datorapstrāde veikta kopš 1982. gada. Kopš 2002. gada visa ienākošā informācija tiek pārvērsta digitālā formātā.

Noderīgas saites

Saite atveras jaunā logāEiropas Biznesa reģistrs (EBR)

Lapa atjaunināta: 03/11/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Uzņēmējdarbības reģistri dalībvalstīs - Apvienotā Karaliste

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par Apvienotās Karalistes komercreģistru.

Kas uztur Apvienotās Karalistes komercreģistru?

Apvienotās Karalistes, ieskaitot Anglijas, Velsas, Ziemeļīrijas un Skotijas, Saite atveras jaunā logākomercreģistrs ir Uzņēmumu reģistrs (Companies House).

Kādu informāciju nodrošina Companies House?

Reģistrs sniedz informāciju, ko iesnieguši uzņēmumi, sabiedrības ar ierobežotu atbildību, komandītsabiedrības, ārvalstu uzņēmumi, Eiropas Ekonomisko interešu grupējumi (EEIG), pārrobežu apvienotie uzņēmumi un Eiropas uzņēmējsabiedrības (Societas Europaea). Plašāku informāciju par reģistrēšanas prasībām varat meklēt Saite atveras jaunā logāCompanies House tīmekļa vietnē. Reģistrā netiek uzturēta informācija par individuāliem komersantiem, pilnsabiedrībām un sabiedrību nosaukumiem.

Vai piekļuve komercreģistram ir bez maksas?

Jā, piekļuve reģistram ir bez maksas tāpat, kā pamatinformācijas par uzņēmumu izguve.

Kā veikt meklējumus Apvienotās Karalistes komercreģistrā?

AK komercreģistrā pieejamo informāciju par uzņēmumiem var meklēt Saite atveras jaunā logāCompanies House tīmekļa vietnē, izmantojot meklēšanas tīmeklī pakalpojumu ‘WebCHeck’.

Cik lielā mērā var paļauties uz reģistra dokumentiem?

Uzņēmumu reģistrs

Šajā iedaļā aprakstīta nostāja attiecībā uz uzņēmumu informāciju, jo tā atspoguļo lielāko materiālu daļu reģistrā.

Galvenais tiesību akts, kas reglamentē Apvienotās Karalistes reģistra darbību, ir 2006. gada Komercsabiedrību likums (Companies Act 2006). Saskaņā ar šo likumu informāciju reģistrēšanai uzņēmumu reģistram ("reģistrs") iesniedz uzņēmums vai pārstāvji, kas rīkojas tā vārdā. Tiklīdz informācija ir iesniegta, informācijas veidlapu pārbauda, lai pārliecinātos, ka tā ir pilnīga. Reģistrs informāciju pieņem labticīgi. Informācijas pareizība netiek vērtēta vai pārbaudīta. Ja informācija ir pieņemama, to reģistrē tā, lai varētu saglabāt ierakstu un darīt to pieejamu publiskai izpētei. Reģistra informācijas meklētāji var paļauties uz to, izņemot noteiktu informācijas kategoriju, bet tikai tādā mērā, ciktāl reģistram iesniegtā informācija ir pareiza.

Noteiktai informācijas kategorijai reģistrā informācijas reģistrēšana rada juridiskas sekas. Meklētāji var paļauties uz šo informāciju, kāda tā ir apskatāma reģistrā. Šajā kategorijā ietilpst:

 • sabiedrības dibināšana (2006. gada Komercsabiedrību likuma 16. iedaļa)
 • juridiskā adrese un tās maiņa saskaņā ar 87. iedaļu
 • uzņēmuma nosaukums un tā maiņa saskaņā ar 81. iedaļu
 • uzņēmuma pārreģistrācija, lai mainītu tā statusu, piemēram, no privātas akciju sabiedrības uz atklātu akciju sabiedrību utt. (96., 101., 104., 107. un 111. iedaļa)
 • uzņēmuma kapitāla samazināšana (651. un 665. iedaļa)

Par nopietnām neprecizitātēm reģistram iesniegtajā informācijā var piemērot kriminālsankcijas. 2006. gada Komercsabiedrību likuma 1112. iedaļa paredz, ka apzināta vai neapdomīga nepatiesas vai maldinošas informācijas sniegšana reģistram ir noziedzīgs nodarījums.

Uzņēmums nevar paļauties uz kādu trešo personu, ka notiks konkrēti notikumu, ja vien tam par to nav oficiāli paziņots, vai ir iespējams pierādīt, ka trešā persona zināja par notikumu (2006. gada Komercsabiedrību likuma 1079. iedaļa).

Konkrētie notikumi ir šādi:

 • grozījums uzņēmuma statūtos
 • uzņēmuma direktoru sastāva izmaiņas
 • uzņēmuma juridiskās adreses maiņa
 • rīkojuma izdošana par uzņēmuma darbības izbeigšanu
 • likvidatora iecelšana uzņēmuma darbības brīvprātīgai izbeigšanai

Saites

Saite atveras jaunā logāUzņēmumu reģistrs

Lapa atjaunināta: 24/07/2017

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.