Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas nīderlandiešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Uzņēmumu reģistri ES dalībvalstīs

Nīderlande

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par Nīderlandes komercreģistru.

Saturu nodrošina
Nīderlande
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Ko Nīderlandes komercreģistrs piedāvā?

Nīderlandes komercreģistrs pieder Nīderlandes tirdzniecības kamerai (Kamer van Koophandel), kas to arī uztur, kā to noteikusi valdība Likumā par komercreģistru.

Reģistrs piedāvā visu atbilstošo (juridisko) informāciju par visām attiecīgajām saimnieciskām vienībām Nīderlandē. Visas vienības ir reģistrētas. Tās ir šādas:

 • uzņēmumi (privātas un publiskas uzņēmējsabiedrības: sabiedrības ar ierobežotu atbildību un akciju sabiedrības);
 • individuālie uzņēmēji;
 • asociācijas;
 • nodibinājumi;
 • neatkarīgo profesiju pārstāvji (piem., juristi, ārsti, mākslinieki);
 • dzīvojamo telpu īpašnieku asociācijas;
 • baznīcas un
 • valsts iestādes.

Reģistrēto datu apjoms atšķiras atkarībā no organizācijas juridiskās formas. Svarīgākie reģistrētie dati ir šādi:

 • (oficiāli reģistrētais) nosaukums;
 • citi komercnosaukumi;
 • galvenās mītnes atrašanās vieta;
 • adreses;
 • pamatkapitāls (daļas/akcijas);
 • direktori;
 • pilnvarotas personas;
 • filiāles;
 • kontaktinformācija;
 • darbības veidi (saskaņā ar NACE klasifikatoru).

Reģistrā iekļauti apmēram 2,5 miljoni juridisko personu.

Saskaņā ar Nīderlandes tiesību aktiem reģistrā ievadītā informācija ir spēkā (un saistoša trešām personām), ja vien nav norādīts citādi. Organizācijām ir pienākums pašām reģistrēties (un reģistrēt jebkādas izmaiņas). Izmaiņas ir jāreģistrē vienas nedēļas laikā pēc to veikšanas.

Reģistrācija Nīderlandē nav daļa no uzņēmuma uzņēmējdarbības sākšanas procesa. No juridiskā viedokļa uzņēmums Nīderlandē var pastāvēt arī bez reģistrēšanas. Tādējādi, lai arī nereģistrēt uzņēmumu ir nelikumīgi, nereģistrēts uzņēmums pastāv un var darboties kā uzņēmējsabiedrība (pretstatā, piemēram, situācijai Apvienotajā Karalistē).

Nīderlandes sabiedrībām ar (ne)ierobežotu atbildību komercreģistrā ir jāiesniedz gada pārskats. Tas attiecas uz aptuveni 900 000 uzņēmējsabiedrībām. Lielākajai daļai uzņēmējsabiedrību ir jāiesniedz tikai bilance, bet lielākām uzņēmējsabiedrībām (aptuveni 20 000) ir jāiesniedz arī peļņas un zaudējumu pārskats.

Vai piekļuve Nīderlandes komercreģistram ir bez maksas?

Pamatinformācija Nīderlandes komercreģistrā ir pieejama bez maksas internetā, bet par dažiem pakalpojumiem (piemēram, oficiāliem izrakstiem) ir jāmaksā nodeva.

Organizācijām ir vienreizēja maksa, reģistrējoties komercreģistrā. Tām nav jāmaksā gada maksa, kā arī nav jāmaksā par izmaiņu veikšanu to datos.

Kādā mērā var paļauties uz reģistrā pieejamajiem dokumentiem?

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/17/ES (2012. gada 13. jūnijs), ar ko groza Padomes Direktīvu 89/666/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/56/EK un 2009/101/EK, attiecas uz centrālo reģistru, komercreģistru un uzņēmumu reģistru savstarpējo savienojamību. Tā paredz Eiropas centrālās platformas izveidi. Savstarpēji savienojamo reģistru sistēmu veido šī platforma, dalībvalstu reģistri un portāls, kas darbojas kā Eiropas elektroniskās piekļuves punkts.

Direktīvā ir noteikti divi spēkā stāšanās termiņi. Izņemot nedaudzu pantus, dalībvalstīm ir jāizpilda direktīvas noteikumi līdz 2014. gada 7. jūlijam. Pārējie panti ir jātransponē divu gadu laikā pēc tam, kad Eiropas Komisija būs pieņēmusi īstenošanas aktus.

Nīderlandes tiesību aktos jau ir izpildītas konkrētajos pantos noteiktas prasības. Lai ievērotu abus transponēšanas datumus, vairs nav nepieciešams veikt grozījumus 2007. gada Komercreģistra likumā vai uz tā pamata pieņemtajos sekundārajos tiesību aktos. Paziņojums par to tika publicēts 2014. gada 4. jūlija Valdības Vēstnesī.

Kā veikt meklēšanu Nīderlandes komercreģistrā

Nīderlandes komercreģistrā var meklēt pēc šādiem elementiem:

 • uzņēmējsabiedrības nosaukums (tā daļa)
 • oficiālais uzņēmuma reģistrācijas numurs
 • adrese un
 • pasta indekss.

Nīderlandes komercreģistra vēsture

Informācija ir pieejama no pašreizējā reģistra izveides brīža (1920. gada). Dati ir pieejami arī par vecākiem uzņēmumiem.

Saites

Eiropas Biznesa reģistrs, Kamer van Koophandel

Lapa atjaunināta: 07/10/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu