Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Uzņēmumu reģistri ES dalībvalstīs

Francija

Šajā lapā ir pieejama informācija par iespējām, kā lietot Francijas komercreģistrus.

Saturu nodrošina
Francija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Ko piedāvā Francijas komercreģistri?

Vietējos komercdarbības un sabiedrību reģistrus (registres du commerce et des sociétés — RCS) uztur komerctiesu un civiltiesu reģistratori ar komerciālo jurisdikciju (instances tiesas Lejasreinas, Augšreinas un Mozeles administratīvajos apgabalos (départements) un jauktas komerctiesas ārvalstu reģionos un apgabalos (départements)). Informācija šajos reģistros tiek pārbaudīta. Reģistratoriem ir jāpārbauda, vai sniegtās ziņas atbilst tiesību aktiem, vai tie saskan ar pavaddokumentiem un pielikumos pievienotajiem dokumentiem, kā arī to aktualitāte, ja tiek pieprasīti grozījumi vai dzēšana. Tie arī pārbauda, vai tas, kā komercsabiedrības ir izveidotas, vai izmaiņas to statūtos atbilst tiesību aktiem, kuri regulē sabiedrības.

Reģistratoru izdots komercreģistra (Kbis) izraksts ir īstā “identifikācijas karte”, kas apliecina komercdarbības un sabiedrību reģistrā ierakstītā uzņēmuma civiltiesisko stāvokli. Šajā dokumentā ir apkopota visa informācija, kas uzņēmumam ir jāpaziņo. Ja nepieciešams, tajā ir iekļauti arī komentāri par piezīmēm, kuras veicis reģistrators, kurš ir atbildīgs par reģistra uzturēšanu. Komercreģistra izraksts apliecina uzņēmuma likumīgu pastāvēšanu un satur pārbaudītu informāciju. Tas ir vienīgais oficiālais dokuments, kas apliecina reģistrētās fiziskās vai juridiskās personas identitāti un adresi, tās darbību, vadību, administratīvās vai uzraudzības struktūras un to, vai pret to ir uzsākta kolektīvā tiesvedība. Par autentisku ir uzskatāma tikai tā informācija, ko sabiedrība iesniegusi komercdarbības un sabiedrību reģistrā un kas iekļauta oficiālajā dokumentā, ko izsniedzis un parakstījis tiesas reģistrators.

Valsts komercdarbības un sabiedrību reģistru (registre national du commerce et des sociétés — RNCS) uztur Valsts Rūpnieciskā īpašuma institūts (Institut National de la Propriété Intellectuelle — INPI), kas apkopo katrā reģistrā glabātos komercdarbības un sabiedrības reģistru dokumentus, kuri klasificēti kā oriģināli.

Šajos reģistros ir iekļauta visa informācija par komersantiem un sabiedrībām. Tie nodrošina piekļuvi visiem ierakstiem un dokumentiem komercdarbības un sabiedrību reģistrā.

Tīmekļa vietne Infogreffe piedāvā centralizētu piekļuvi informācijai komercdarbības un sabiedrību reģistrā. Pakalpojumi ir pieejami franču un angļu valodā.

Valsts Intelektuālā īpašuma institūta tīmekļa vietnē ir iespējams iegūt valsts komercdarbības un sabiedrību reģistrā iesniegta dokumenta kopiju vai visu lietu.

Vai pieeja komercreģistram ir bez maksas?

Tīmekļa vietnes Infogreffe lietotāji atsevišķai informācijai par tajā iekļautajiem uzņēmumiem var piekļūt bez maksas, bet lielākā daļa datubāzē iekļautās informācijas ir pieejama tikai par maksu.

Arī Valsts Intelektuālā īpašuma institūts izsniedz dokumentus (vai visu lietu) par maksu. Tas tiek darīts pa pastu vai tiešsaistes veikalā institūta tīmekļa vietnē.

Kā veikt meklējumus Francijas komercreģistrā?

Tīmekļa vietnē Infogreffe uzņēmumu var meklēt pēc šādiem kritērijiem:

  • tā nosaukums;
  • tā vadītāju vai amatpersonu vārdi;
  • pilsēta vai administratīvais apgabals (département), kurā reģistrēta tā juridiskā adrese vai galvenā mītne, vai uzņēmējdarbības vienības;
  • SIREN ((Uzņēmumu direktorija identifikācijas sistēma — Système d’Identification du Répertoire des Entreprises) numurs;
  • tā reģistrācijas numurs komercdarbības un sabiedrību reģistrā.

Noderīgas saites

Eiropas Biznesa reģistrs

Infogreffe

INPI

CNGTC

Lapa atjaunināta: 13/09/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu