Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas dāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Uzņēmumu reģistri ES dalībvalstīs

Dānija

Šajā sadaļā ir sniegts Dānijas komercreģistra pārskats

Saturu nodrošina
Dānija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Dānijas Uzņēmējdarbības iestāde [Erhvervsstyrelsen]

Dānijas komercreģistra vēsture

Dānijas Uzņēmējdarbības iestāde ir dibināta 2012. gada 1. janvārī.

Dānijas Uzņēmējdarbības iestādē strādā aptuveni 700 cilvēku. Dānijas Uzņēmējdarbības iestādes uzdevumus pirms tam pildīja Komercdarbības un sabiedrību aģentūra [Erhvervs- og Selvskabsstyrelsen], Uzņēmumu un būvniecības iestāde [Erhvervs- og Byggestyrelsen] un IT un telekomunikācijas aģentūra [IT- og Telestyrelsen].

Dānijas Uzņēmējdarbības iestāde ir daļa no Dānijas Uzņēmējdarbības un izaugsmes ministrijas [Erhvervs- og Vækstministeriet].

Ko piedāvā Dānijas komercreģistrs?

Tīmekļa vietnē erhvervsstyrelsen.dk var atrast informāciju par visām iestādes darbības jomām, tostarp Dānijas komercreģistru CVR.dk.

CVR.dk ir centralizēts sākumpunkts visu Dānijas uzņēmumu informācijas un datu iegūšanai. Neatkarīgi no uzņēmējdarbības veida ir iespējams atrast informāciju gan par pašu uzņēmumu (saukts arī par juridisku personu), gan tā ražošanas vienībām.

Par atsevišķiem uzņēmējdarbības veidiem — akciju sabiedrībām un sabiedrībām ar ierobežotu atbildību — ir iespējams iegūt plašāku informāciju: pārskatus, faktus, ziņojumus par uzņēmumu un cilvēkiem, kuri to vada.

Dānija ir arī Eiropas Biznesa reģistra (EBR) dalībniece. Tie, kuri nepārvalda dāņu valodu, var apmeklēt Eiropas Biznesa reģistra (EBR) tīmekļa vietni, lai informāciju par Dānijas uzņēmumiem meklētu savā valodā. EBR satur informāciju par gandrīz visām Eiropas valstīm.

Vai pieeja Dānijas komercreģistram ir bez maksas?

Pamatinformāciju, uzņēmumu ziņojumus, pilnos ziņojumus un Centrālā komercreģistra [CVR-udskrifter] ierakstus var iegūt bez maksas. Par maksu var iegūt arī citu informāciju par uzņēmumu, piemēram, atskaites. Tālāk minētie pakalpojumi ir pieejami bez maksas ikvienam.

Centrālā komercreģistra ieraksti

Informācija par pilntiesīga kapitāldaļu turētāja privāto adresi, ja šī adrese nesakrīt ar uzņēmuma juridisko adresi, tiek atklāta pēc pieprasījuma.

Darījumdarbības vietas

„Darījumdarbības vietas“ piedāvā pārskatu par saistītajām ražošanas vienībām kopā ar informāciju par ražošanas vienībām:

 • nosaukumu, adresi un kopienu, kurā ir reģistrēta juridiskā adrese;
 • uzņēmējdarbības veidu;
 • nozari, kurā uzņēmums darbojas;
 • darbinieku skaitu.

Uzņēmuma ziņojums

Uzņēmuma ziņojumā ir iekļauta šāda informācija:

 • Centrālā komercreģistra numurs (vai reģistrācijas numurs Grenlandes uzņēmumiem);
 • uzņēmuma nosaukums, adrese un kopiena, kurā ir reģistrēta juridiskā adrese;
 • meitasuzņēmumu nosaukumi;
 • informācija par vērtspapīru sarakstu;
 • persona ar paraksta tiesībām;
 • statuss;
 • iesaistītās personas (dibinātāji, vadība, valde) bez adresēm;
 • pārskata periods;
 • pēdējo publicēto pārskatu datums.

Pilns ziņojums

Pilnā ziņojumā ir iekļauta visa uzņēmuma ziņojuma informācija un:

 • mērķa deklarācija;
 • iesaistītās personas (dibinātāji, vadība, valde) un šo personu adreses;
 • audits;
 • akciju kapitāls;
 • dibināšanas datums;
 • trīs pēdējo publicēto pārskatu datums;
 • pārskata gads;
 • vēsture.

Īss personu saraksts

Lapas funkcija attēlo personas piederību uzņēmumam.

Paplašināts personu saraksts

Paplašinātā lapas funkcija attēlo arī informāciju par pilnu ar uzņēmumu saistīto personu sarakstu.

Datu banka

Datu banka piedāvā strukturētus datus, pamatojoties uz izvēlētajiem kritērijiem.

Izmantojamo informāciju var pasūtīt caur datu banku neatkarīgi no tā, vai tā ir informācija par vienu uzņēmumu vai personas piederību uzņēmumiem vai uzņēmumu saraksts konkrētā ģeogrāfiskā apgabalā vai nozarē. Apmeklējot datu banku, jūs pat varat izveidot izrakstu vai sarakstu ar paša izvēlētiem kritērijiem. Tas ir vienkārši un neaizņem daudz laika.

Apvienotie izraksti

Apvienotos izrakstus piedāvā Centrālais komercreģistrs. Tie nodrošina vieglu piekļuvi Centrālā komercreģistra izrakstam, kur var iegūt Centrālā komercreģistra datus no Centrālā komercreģistra dalībnieku saraksta vai ražošanas vienību numurus. Ir iespējams izveidot arī atsevišķus izrakstus.

Cik uzticami ir reģistrā esošie dokumenti?

Ar Sabiedrību likuma 14. pantu Dānijas tiesību aktos tiek transponēts Padomes pirmās direktīvas 3. pants, un tajā ir aprakstīts, kā var atsaukties uz ierakstiem. Sabiedrību likuma 14. pantā ir teikts šādi:

“Tiek uzskatīts, ka Dānijas Uzņēmējdarbības iestādes IT sistēmā publicētā informācija ir zināma trešajām personām. 1. punkts. Tomēr tas neattiecas uz darījumiem, kas notikuši līdz 16. dienai pēc publikācijas, ja tiek pierādīts, ka trešā persona nav varējusi zināt par faktiem, kas ir publicēti.

Ja tie nav publicēti Dānijas Uzņēmējdarbības iestādes IT sistēmā, reģistrējamos un publicējamos faktus nedrīkst izmantot pret trešajām personām, ja vien netiek pierādīts, ka trešās personas ir par tiem zinājušas. Tas, ka šādi fakti vēl nav publicēti, neliedz trešajai personai uzsākt tiesvedību, pamatojoties uz tiem.“

Atbildība par ierakstu pareizību

Par sniegtās informācijas pareizību ir atbildīgs paziņotājs, sk. Paziņošanas rīkojuma [anmeldelsesbekendtgørelsen] 8. pantu un Sabiedrību likuma 15. panta 2. punktu. Paziņotāju var saukt pie kriminālatbildības, ja paziņošana nav veikta likumīgi vai sniegtā informācija ir nepareiza.

Dānijas Uzņemējdarbības iestāde nepārbauda sniegtās informācijas pareizību, bet reģistrē informāciju, kas tai ir paziņota. Tas attiecas gan uz manuālu reģistrāciju, gan pašreģistrāciju tīmekļa vietnē virk.dk.

Dānijas Uzņēmējdarbības iestādei var nākties uzņemties atbildību par iesniegto informāciju vai dokumentiem, kas ir nepareizi pārvaldības, piemēram, apstrādes kļūdas, dēļ.

Attiecīgas saites

Dānijas Uzņēmējdarbības iestāde

Centrālais komercreģistrs

Dānijas Uzņēmējdarbības un izaugsmes ministrija

Eiropas Biznesa reģistrs (EBR)

Lapa atjaunināta: 07/11/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu