Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

ES šalių įmonių registrai

Slovakija

Šiame skyriuje apžvelgiamas Slovakijos prekybos registras.

Turinį pateikė
Slovakija

Kokia informacija kaupiama prekybos registre?

Obchodný register (prekybos registras) yra viešai skelbiamas sąrašas, į kurį įtraukiama privalomoji informacija apie verslininkus, įmones ir kitus juridinius asmenis pagal atskirą teisės aktą.

Sąrašą tvarko Slovakijos Respublikos teisingumo ministerija.

Prekybos registrą tvarko registrové súdy (registrų teismai) (apylinkės teismas, veikiantis prie apygardos teismo).

Ar Slovakijos prekybos registru galima naudotis nemokamai?

Prieiga prie prekybos registro ir išrašai iš jo yra teikiami už mokestį.

Kaip atlikti paiešką prekybos registre?

Slovakijos prekybos registre (obchodný register) galim atlikti paiešką pagal:

Paieškos sistema veikia ir anglų k.

Koks yra registro dokumentų patikimumas?

Įstatymu Nr. 513/1991, Prekybos kodeksu, nustatyta, kokiais atvejais galima remtis prekybos registrui pateiktais duomenimis, ir, tam tikrais atvejais, jame deponuotų dokumentų turiniu.

Prekybos registre užfiksuoti duomenys trečiųjų šalių atžvilgiu yra galiojantys nuo jų paskelbimo. Prekybos registre deponuotų dokumentų turinys trečiųjų šalių atžvilgiu įsigalioja nuo tada, kai apie dokumentų pridavimą paskelbiama Prekybos leidinyje.
Nuo šio momento trečiosios šalys gali remtis atitinkamais duomenimis ar dokumentų turiniu. Išimtis – tie atvejai, kai registruota įmonė gali įrodyti, kad jos turėjo tą informaciją anksčiau.

Jei trečiasis asmuo gali įrodyti, kad jis negalėjo turėti informacijos apie tuos duomenis ar dokumentų turinį, registruota įmonė gali paprašyti duomenų ir dokumentų turinio per 15 dienų nuo paskelbimo, o dokumentų atveju – nuo dokumentų deponavimo dienos.

Po šio termino užregistruotus duomenis ir deponuotų dokumentų turinį gali sužinoti bet kuris asmuo.
Jei užregistruoti ir paskelbti duomenys arba deponuotų dokumentų turinys ir skelbimo tekstas nesutampa, registruota įmonė trečiųjų šalių atžvilgiu gali remtis tik paskelbta jų versija. Tačiau ji gali paprašyti jų įrodyti, kad jos nežinojo apie registruotų duomenų ar deponuotų dokumentų turinį.

Slovakijos prekybos registro istorija

Registre teikiama informacija, pateikta nuo 2001 m. sausio 1 d.

Slovakijos prekybos registras sukurtas 1992 m., priėmus Įstatymą Nr. 513/1991 dėl Prekybos kodekso – jis pakeitė iki tol veikusį įmonių registrą.

Prekybos kodeksu (27–34 straipsniais) iki 2004 m. išplėsta Prekybos registro aprėptis.

2004 m. vasario 1 d. buvo nustatyti ir įsigaliojo nauji teisiniai reikalavimai prekybos registrui (pakeitimai, padaryti Prekybos registro įstatymu Nr. 530/2003 ir Įstatymo Nr. 530/2003 pataisomis).

Vieninteliame iki šiol galiojančiame Prekybos kodekso straipsnyje nustatyta registruoto asmens apibrėžtis, užregistruotų duomenų patikimumas ir jų skelbimo tvarka. 28–34 straipsniai panaikinti.

Iš dalies pakeitus Įstatymą Nr. 530/2003, sukurta elektroninė registro duomenų skelbimo sistema. Atnaujinti dokumentai saugomi rašytine ir elektronine forma.

Susijusios nuorodos

Obchodný register

Obchodný register SR

Paskutinis naujinimas: 18/03/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma