Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (nyderlandų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

ES šalių įmonių registrai

Nyderlandai

Šiame skyriuje pateikiama Nyderlandų įmonių registro apžvalga.

Turinį pateikė
Nyderlandai
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Kokią informaciją galima rasti Nyderlandų įmonių registre?

Nyderlandų įmonių registrą valdo ir veda Nyderlandų prekybos rūmai (Kamer van Koophandel), įgalioti Vyriausybės Verslo registro įstatymu.

Registre pateikiama visa (teisinė) svarbi informacija apie ūkio subjektus Nyderlanduose. Visi ūkio subjektai yra registruoti. Tai yra:

 • įmonės (privačios ir akcinės bendrovės – BV ir NV),
 • individualios įmonės,
 • asociacijos,
 • fondai,
 • specialistai (pvz., advokatai, gydytojai, menininkai),
 • savininkų asociacijos,
 • bažnyčios ir
 • vyriausybinės įstaigos.

Registruotų duomenų apimtis priklauso nuo organizacijos teisinės formos. Svarbiausi įregistruoti duomenys yra šie:

 • (teisiškai užregistruotas) pavadinimas,
 • kiti naudojami pavadinimai,
 • buveinė,
 • adresai,
 • kapitalas (akcinis),
 • direktoriai,
 • įgaliojimą turintys asmenys,
 • filialai,
 • kontaktiniai duomenys,
 • veiklos rūšys (pagal NACE klasifikatorių).

Į registrą įtraukta apie 2,5 mln. ūkio subjektų.

Pagal Nyderlandų įstatymus registre esanti informacija yra galiojanti (ir privaloma trečiosioms šalims), jeigu nėra nurodyta kitaip. Pačios organizacijos yra atsakingos už užsiregistravimą (ir pakeitimų užregistravimą). Visi pakeitimai privalo būti užregistruoti per savaitę nuo jų atsiradimo.

Nyderlanduose registracija nėra įmonės steigimas. Nyderlanduose įmonė gali teisiškai egzistuoti ir nebūdama įregistruota. Taigi, nors registracija yra teisiškai privaloma, neregistruota įmonė gali egzistuoti ir vykdyti veiklą (priešingai nei, pavyzdžiui, JK).

Nyderlandų (ne)ribotos atsakomybės bendrovės privalo įmonių registrui pateikti savo metinę finansinę atskaitomybę. Tai taikoma maždaug 900 000 bendrovių. Dauguma bendrovių turi pateikti tik balansą, o didelės įmonės (apie 20 000 darbuotojų) privalo pateikti ir pelno (nuostolio) ataskaitas.

Ar Nyderlandų įmonių registru galima naudotis nemokamai?

Nyderlandų įmonių registre pagrindinė informacija yra nemokama ir ją galima rasti internete, tačiau už kai kurias paslaugas (pvz., oficialių išrašų parengimą) imamas mokestis.

Įmonės moka tik vieną kartą – kad būtų užregistruotos registre. Nėra nei metinio mokesčio, nei mokesčių už pakeitimų registravimą.

Kiek galima pasitikėti registre pateiktais dokumentais?

2012 m. birželio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/17/EB, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/666/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2005/56/EB ir 2009/101/EB nuostatos, skirta centrinių, komercinių ir bendrovių registrų sąveikai. Ja sukuriama centrinė Europos platforma. Ši platforma, valstybių narių registrai ir portalas, kuris yra Europos elektroninės prieigos punktas, sudaro susietų registrų sistemą.

Direktyvoje nustatyti du įsigaliojimo terminai. Išskyrus kelis straipsnius, valstybės narės privalėjo direktyvos nuostatas atitikti iki 2014 m. liepos 7 d. Likusius straipsnius į nacionalinę teisę būtina perkelti per dvejus metus nuo tada, kai Komisija priima įgyvendinimo aktus.

Nyderlandų teisės aktais jau laikomasi minėtuose straipsniuose nustatytų reikalavimų. Kad būtų laikomasi minėtų direktyvos perkėlimo terminų, nereikia jokio papildomo 2007 m. Verslo registro įstatymo ar antrinės teisės keitimo. Pranešimas apie tai buvo paskelbtas 2014 m. liepos 4 d. Vyriausybės leidinyje.

Kaip atlikti paiešką Nyderlandų įmonių registre?

Nyderlandų įmonių registre paiešką galima atlikti pagal:

 • įmonės pavadinimą (jo dalį),
 • įmonės kodą,
 • adresą ir
 • pašto indeksą.

Nyderlandų įmonių registro istorija

Registre kaupiama informacija nuo pat jo įsteigimo dienos (1920 m.). Galima rasti informacijos ir apie seniau įsteigtas įmones.

Nuorodos

Europos įmonių registras, Kamer van Koophandel

Paskutinis naujinimas: 07/10/2016

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma