Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

ES šalių įmonių registrai

Prancūzija

Šiame puslapyje rasite informaciją apie galimybes susipažinti su Prancūzijos įmonių registrų duomenimis.

Turinį pateikė
Prancūzija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Kokią informaciją galima rasti Prancūzijos įmonių registre?

Komercinės veiklos subjektų ir įmonių registrus (registres du commerce et des sociétés (RCS)) administruoja komercinių bylų teismų ir civilinių bylų teismų, turinčių komercinę jurisdikciją, (Žemutinio Reino, Aukštutinio Reino ir Mozelio departamentuose – apylinkės teismų, o užjūrio regionuose ir departamentuose – komercinių bylų mišriųjų teismų) pareigūnai, atsakingi už registrą. Šiuos registrus įtraukiama patikrinta informacija. Už registrą atsakingi pareigūnai turi patikrinti, ar pateikta informacija atitinka įstatymus ir kitus teisės aktus, patvirtinamuosius dokumentus ir dokumentus, kurie pateikiami kaip priedai, o tais atvejais, kai pateikiamas prašymas informaciją pakeisti arba išbraukti, jie patikrina, ar tokia informacija buvo atnaujinta. Jie taip pat patikrina, ar komercinių įmonių įsteigimo dokumentai arba įstatų pakeitimai atitinka įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie reglamentuoja įmones.

Už registrą atsakingų pareigūnų išduotas Kbis išrašas yra tikroji įmonių „tapatybės kortelė“ – jame nurodomas į registrą (RCS) įtrauktų įmonių civilinis statusas. Šiame dokumente pateikiami visi duomenys, kuriuos įmonės turi užregistruoti, o atitinkamais atvejais jame taip pat gali būti pateikiamos pastabos, kurias įrašo už registro administravimą atsakingas pareigūnas. Kbis išraše patvirtinamas teisinis įmonės egzistavimas ir pateikiama patikrinta informacija. Tai vienintelis oficialus dokumentas, parodantis užregistruotų fizinių ir juridinių asmenų tapatybę ir adresą, jų veiklą, jų valdymo, administracijos ir kontrolės organus, ir tai, ar jiems buvo iškeltos kolektyvinės bylos. Tik už registrą atsakingo teismo pareigūno išduotame ir pasirašytame oficialiame dokumente esanti informacija laikoma autentiška RCS informacija apie ją pateikusias įmones.

Nacionalinį komercinės veiklos subjektų ir įmonių registrą (registre national du commerce et des sociétés (RNCS)) administruoja Nacionalinis pramoninės nuosavybės institutas (Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)), jame kaupiami originaliais laikomi komercinės veiklos subjektų ir įmonių registrų dokumentai, saugomi kiekvienoje teismo raštinėje.

Į šį registrą įtraukta visa informacija apie komercinės veiklos subjektus ir įmones. Jame galima susipažinti su visais įrašais ir dokumentais, įtrauktais į komercinės veiklos subjektų ir įmonių registrus.

Infogreffe svetainėje suteikiama centralizuota prieiga prie komercinės veiklos subjektų ir įmonių registro informacijos. Ši paslauga teikiama prancūzų ir anglų kalbomis.

INPI svetainėje nurodžius įmonės pavadinimą ir SIREN numerį galima gauti RNCS saugomo dokumento kopiją arba viso dokumentų rinkinio kopiją.

Ar įmonių registru galima naudotis nemokamai?

Infogreffe svetainės naudotojai gali nemokamai naudotis tam tikra informacija apie įregistruotas įmones, bet didžiąją dalį šiose duomenų bazėse pateikiamos informacijos galima gauti tik už tam tikrą mokestį.

Paštu arba INPI svetainės elektroninėje parduotuvėje už tam tikrą mokestį galima užsisakyti atskirus dokumentus arba visą dokumentų rinkinį.

Kaip atlikti paiešką Prancūzijos įmonių registre?

Infogreffe svetainėje įmonės ieškoti galima pagal:

  • pavadinimą;
  • vadovų ir valdybos narių pavardes;
  • miestą arba departamentą, kur yra įmonės būstinė, registruotoji buveinė ar jos padaliniai;
  • SIREN numerį (Système d'Identification du Répertoire des Entreprises);
  • registracijos numerį komercinės veiklos subjektų ir įmonių registre.

Naudingos nuorodos

Europos įmonių registras (European Business Register)

Infogreffe

INPI

CNGTC

Paskutinis naujinimas: 13/09/2016

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma