Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (suomių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

ES šalių įmonių registrai

Suomija

Šiame skyriuje apžvelgiamas Suomijos įmonių registras.

Turinį pateikė
Suomija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Kokią informaciją galima rasti Suomijos įmonių registre?

Suomijos įmonių registras priklauso Nacionaliniam patentų ir registracijos biurui (NPRB) ir yra jo tvarkomas

Suomijos įmonių registras yra viešas registras, kuriame saugoma informacija apie komercinės veiklos subjektus (įmones). Paprastai į registrą turi būti įtrauktos visos įmonės. Įmonės taip pat turi pranešti registrui apie visus savo registracijos duomenų pasikeitimus. Daugelis įmonių registrui turi pateikti ir savo metines ataskaitas. Kiekvienais metais į įmonių registrą įrašoma:

 • apie 30 000 naujų įmonių;
 • apie 80 000 pakeitimų, kuriais tikslinami užregistruotų įmonių duomenys;
 • apie 200 000 metinių ataskaitų.

Įmonių registras naudojasi ta pačia pranešimo procedūra ir duomenų paslauga kaip ir Mokesčių inspekcija. BIS (Įmonių informacijos paslauga) – tai nemokama duomenų paslauga, kurią kartu teikia NPRB ir Mokesčių inspekcija. Ji aprėpia įmonių kontaktinę ir identifikavimo informaciją, pvz.:

 • įmonės pavadinimą, jos pagalbinės įmonės pavadinimą ir jų vertimus;
 • įmonės identifikacijos numerį, įmonės rūšį ir buveinę;
 • adresą ir kontaktinę informaciją;
 • pagrindinę verslo rūšį;
 • Mokesčių inspekcijos ir NPRB registrus, jeigu įmonė į juos buvo įrašyta;
 • informaciją apie verslo nutraukimo, sustabdymo, bankroto, likvidavimo ar pertvarkymo procesus.

Be nemokamos informacijos teikimo paslaugos „BIS Search“, galima už tam tikrą mokestį užsisakyti pasirinktus duomenis iš Įmonių informacinės sistemos (BIS), kurią taip pat bendrai administruoja Mokesčių inspekcija ir Nacionalinis patentų ir registracijos biuras.

Ši pasirinktis klientams suteikia galimybę BIS sistemoje ieškoti įmonių, pvz., grupėmis pagal regioną, verslo rūšį (įmonės pagrindinę verslo rūšį pagal Suomijos statistinį standartinį pramoninį klasifikavimą), įmonės rūšį, registrą (Mokesčių inspekcijos registrai, Įmonių registras ir Fondų registras) arba pagal registracijos datą (renkantis naujas įmones).

Naudojantis Europos įmonių registru (EBR) galima lengvai susirasti patikimos informacijos apie įmones visoje Europoje. EBR – tai bendra informacijos paslauga, kurią teikia 15 Europos šalių įmonių registrai. Informacijos paslauga leidžia gauti oficialią ir patikimą informaciją tiesiogiai iš kiekvienos dalyvaujančios šalies nacionalinių įmonių registrų.

EBR paslauga lengva naudotis, nes naudotojai gali pasirinkti kalbą, kuria pateikiama informacija (suomių, švedų arba anglų k.), o užregistruota informacija apie kiekvieną šalį pateikiama tuo pačiu ir lengvai suprantamu būdu.

Ar Suomijos įmonių registru galima naudotis nemokamai?

Taip, dalimi registro galima naudotis nemokamai.

Kaip atlikti paiešką Suomijos įmonių registre?

Informacija apie komercinės veiklos subjektus į registrą įtraukiama remiantis pranešimais ir duomenimis, kuriuos gauna įmonių registravimo institucija. Registre laikoma informacija, kurią pateikė patys komercinės veiklos subjektai, teismai ir kitos institucijos.

Pagal Įmonių registro įstatymo 21a skirsnį Nacionalinis patentų ir registracijos biuras (NPRB) gali atnaujinti įrašus ir, remdamasis Suomijos gyventojų informacinė sistema, patikrinti asmeninę informaciją, kurią yra nurodęs klientas pranešimuose ir prie jų pridėtuose dokumentuose.

Pagal Verslo uždraudimo įstatymo 21 skirsnį Teisinės registracijos centras Suomijoje teikia įmonių registrui informaciją apie galiojančius verslo uždraudimus ir kada jie pradedami ir baigiami taikyti. Ši informacija vėliau atnaujinama įmonių registro sistemoje.

Įmonių registro turinį apibrėžia Suomijos teisė. Įmonių registrą, įmonių rūšis ir komercinę veiklą reglamentuojantys Suomijos teisės aktai apskritai apibrėžia, kokia informacija įrašoma apie skirtingų rūšių įmones. (Žr., pvz., Įmonių registro įstatymą, Ribotos atsakomybės bendrovių įstatymą ir Ūkinių bendrijų įstatymą).

Paprastai apie kiekvienos rūšies įmonę registruojama ši informacija:

 • įmonės pavadinimas;
 • savivaldybė, iš kurios įmonė valdoma (įmonės buveinė);
 • verslo rūšis (veiklos pobūdis);
 • kas atstovauja įmonei;
 • įmonės adresas.

Kai įrašas įtraukiamas į įmonių registrą, jis taip pat paskelbiamas elektroninėje informacinėje sistemoje. Elektroninė paskelbtų įrašų informacinė sistema – tai vieša nemokama paslauga; sistema aprėpia ne tik paskelbtus įrašus, bet ir pagrindinę informaciją apie komercinės veiklos subjektą. Naudojantis šia sistema galima pasitikrinti, ar komercinės veiklos subjektas, pvz., kreipėsi dėl naujos direktorių valdybos įregistravimo, ir sužinoti, kokie nauji komercinės veiklos subjektai įregistruoti per tam tikrą laikotarpį.

Naudojant šią sistemą galima ieškoti informacijos apie bet kokią įmonę pagal jos identifikacijos numerį. Įmonės identifikacijos numerį prireikus galima pasitikrinti įmonių informacinėje sistemoje. Be to, paieškai atlikti galima naudoti tam tikrą datą ar nustatytą laikotarpį. Kitu atveju paiešką įmanoma siaurinti pagal registracijos tipą, savivaldybę ar regioną. Paieškos rezultatuose pateikiama pagrindinė informacija apie įmonę: jos pavadinimas, identifikacijos numeris ir buveinė. Į paskelbtą registraciją įtraukiama, pvz., registracijos tipas ir registracijos įrašų antraštės.

Atsižvelgiant į įmonės rūšį, į registrą taip pat įtraukiama kita informacija. Registro įrašai apie tos pačios rūšies komercinės veiklos subjektus gali atrodyti visiškai skirtingai. Tam tikros ribotos atsakomybės bendrovės, pvz., naudojasi galimybėmis, kurias suteikia Bendrovių įstatymas: jos nusprendžia suteikti opciono teises ar kitas specialiąsias teises arba susijungti, tuomet šią informaciją pateikia registrui. Kitos bendrovės nusprendžia pateikti tik tokią informaciją, kurią privalu įtraukti į registrą. Be to, registro išrašuose pateikiama informacija atitinka įstatymų pakeitimus. Pvz., ribotos atsakomybės bendrovių įrašai gali būti labai skirtingi, jeigu atsižvelgiama, ar registruotina informacija grindžiama pagal 2006 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojusį naują Ribotos atsakomybės bendrovių įstatymą priimtu sprendimu ar kitu sprendimu, priimtu pagal ankstesnį įstatymą.

Ar registre esantys dokumentai patikimi?

Įmonių registro įstatyme (1979 m. vasario 2 d. Įstatyme Nr. 1979/129) pateiktos nuostatos dėl į registrą įtrauktinų duomenų ir jų skelbimo. Įstatymas suteikia kiekvienam asmeniui gauti prieigą prie įmonių registre esančių duomenų, išrašų ir sertifikatų. Sąžiningi tretieji asmenys gali pasikliauti į registrą įtrauktos informacijos patikimumu.

Pagal šio įstatymo 1a skirsnį visi į registrą įtraukti duomenys yra vieši ir bet kas gali gauti prieigą prie įmonių registre esančių duomenų, išrašų ir sertifikatų. Duomenys taip pat gali būti pateikti elektronine forma. Vienintelė išimtis – tai užsienyje gyvenančių fizinių asmenų tapatybės numeriai, kurie negali būti viešinami. Gali būti atskleisti tik užsienyje gyvenančių fizinių asmenų tapatybės numerių paskutiniai skaitmenys, jeigu toks atskleidimas atitinka administracinėms procedūroms keliamus reikalavimus, nustatytus Įstatyme dėl valdžios institucijų atvirumo 16 skirsnio 3 dalyje. Priešingu atveju vietoj namų adreso bus nurodyta gyvenamoji šalis.

Įmonių registro įstatymo 26 skirsnyje nustatyta, kad sąžiningi tretieji asmenys gali pasikliauti į registrą įtrauktos ir jame paskelbtos informacijos patikimumu. Įtraukus duomenis į registrą jie iškart skelbiami elektronine forma. Paskelbtus dokumentus galima gauti nemokamai iš Įmonių registro informacijos tarnybos.

Suomijos įmonių registro istorija

Informacija registre laikoma nuo 1860 m.

Nuorodos

Europos įmonių registras, Suomijos nacionalinis patentų ir registracijos biuras

Paskutinis naujinimas: 30/06/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma