Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
Swipe to change

Tagállami szintű cégnyilvántartások

Szlovákia

Ez a szakasz a szlovák cégnyilvántartásról nyújt áttekintést.

Tartalomszolgáltató:
Szlovákia

Milyen információkat tartalmaz a szlovák cégnyilvántartás?

Szlovákia cégnyilvántartása (Obchodný register) egy nyilvános jegyzék, amely egyéni vállalkozókról, vállalkozásokról és – amennyiben ezt különös jogszabályok előírják – egyéb jogi személyekről tartalmaz bizonyos, a szlovák jog által meghatározott információkat.

A nyilvántartást a Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma igazgatja.

A cégnyilvántartást a cégbíróságok (registrové súdy) – a megyei bíróságok székhelyein működő járási bíróságok – vezetik.

Ingyenes-e a szlovák cégnyilvántartáshoz való hozzáférés?

A cégnyilvántartásban tárolt információkhoz való hozzáférés és azok kivonatának lekérése díjköteles.

Hogyan lehet keresni a szlovák cégnyilvántartásban?

Szlovákia cégnyilvántartásában a következők szerint lehet keresést végezni:

A keresőrendszer angol nyelven is elérhető.

Mennyire megbízhatók a cégnyilvántartás információi?

Az 513/1991 sz. törvény (a kereskedelmi törvény) meghatározza, hogy mely esetekben lehet a cégnyilvántartásba bejegyzett adatokra, illetve adott esetben a cégnyilvántartásba benyújtott dokumentumok tartalmára támaszkodni.

A cégnyilvántartásban rögzített adatok közzétételük pillanatától kezdve hatályosak a harmadik felek tekintetében. A cégnyilvántartásban tárolt dokumentumok tartalma harmadik felek tekintetében a dokumentumok cégnyilvántartásba történő benyújtásáról szóló értesítés napjától kezdve hatályos.
A harmadik felek ezen időponttól támaszkodhatnak az adatokra, illetve a dokumentumok tartalmára, kivéve, ha a nyilvántartásban szereplő vállalkozás bizonyítani tudja, hogy a harmadik félnek már korábban tudomása volt az adatokról, illetve a dokumentumok tartalmáról.

Ha a harmadik fél bizonyítani tudja, hogy nem lehetett tudomása azokról, a nyilvántartásban szereplő vállalkozás az adatok közzétételétől számított 15 nap után, illetve a dokumentumok cégnyilvántartásba történő benyújtásáról szóló értesítés napjától számított 15 nap után várhatja el adatainak, illetve dokumentumai tartalmának ismeretét.

Ezen időszak elteltével tehát mindenkivel szemben feltételezhető a nyilvántartásba vett adatok és a benyújtott dokumentumok tartalmának ismerete.
Amennyiben eltérés van a közzététel és a nyilvántartásba vett adatok, illetve az oda benyújtott dokumentumok tartalma között, a nyilvántartásban szereplő vállalkozás csak azok közzétett változatának ismeretét várhatja el harmadik felektől. Mindamellett elvárhatja a nyilvántartásba vett adatoknak, illetve az oda benyújtott dokumentumok tartalmának ismeretét, amennyiben bizonyítani tudja, hogy a harmadik félnek tudomása volt azokról.

A szlovák cégnyilvántartás története

A nyilvántartás 2001. január 1-jétől nyújt információkat.

A cégnyilvántartást 1992-ben hozták létre az 513/1991 sz. törvény (a kereskedelmi törvény) elfogadásával, amikor ez a nyilvántartás a korábbi cégnyilvántartás helyébe lépett.

2004-ig a kereskedelmi törvény (27–34. cikk) szabályozta a cégnyilvántartás jogi hatályát.

2004. február 1-jei hatállyal új jogi követelményeket vezettek be és léptettek hatályba a cégnyilvántartás tekintetében (a cégnyilvántartásról szóló 530/2003 sz. törvény módosítása és a módosított 530/2003 sz. törvény).

A kereskedelmi törvény egyetlen, még mindig hatályos cikke a cégjegyzékbe bejegyzett személy jogi leírását, valamint a nyilvántartásban szereplő adatok érvényességét és nyilvánosságra hozatalát szabályozza. A 28–34. cikk hatályát vesztette.

Az 530/2003 sz. törvény módosítása rendelkezett a nyilvántartás elektronikus közzétételéről. A dokumentumokat papíralapú és elektronikus formátumban is folyamatosan frissítik.

Kapcsolódó linkek

Obchodný register

Obchodný register SR

Utolsó frissítés: 18/03/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.