Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata román nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Tagállami szintű cégnyilvántartások

Románia

Ez az szakasz áttekintést ad az Igazságügyi Minisztérium – Nemzeti Kereskedelmi Hivatal által vezetett Romániai Kereskedelmi Nyilvántartásról

Tartalomszolgáltató:
Románia
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Milyen információkat tartalmaz a Romániai Kereskedelmi Nyilvántartás?

Románia Nemzeti Kereskedelmi Hivatala az Igazságügyi Minisztérium felügyelete alatt működő, jogi személyiséggel rendelkező állami szerv. A Hivatal felelős a központi számítógépes cégnyilvántartás vezetéséért, szervezéséért és igazgatásáért.

Számos kereskedelmi nyilvántartási hivatal működik a Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartási Hivatal felügyelete alatt Bukarestben és Románia mind a 41 megyéjében. Ezek felelősek a helyi cégnyilvántartások vezetéséért, szervezéséért és igazgatásáért.

A 26/1990. sz. törvény értelmében a Kereskedelmi Nyilvántartás a nyilvántartásba felvett alábbi szakmai szervezetek tekintetében tartalmaz információkat:

 • társaságok;
 • nemzeti vállalkozások;
 • nemzeti vállalatok;
 • közjogi szervezetek;
 • szövetkezeti társaságok;
 • szövetkezeti szervezetek;
 • pénzügyi vállalkozások;
 • gazdasági egyesülések;
 • európai gazdasági egyesülések;
 • európai részvénytársaságok;
 • európai szövetkezeti társaságok;
 • egyéni vállalkozások;
 • egyszemélyes gazdasági társaságok;
 • családi vállalkozások; valamint
 • a törvényben kifejezetten megnevezett egyéb személyek.

A Kereskedelmi Nyilvántartás rögzít valamennyi olyan dokumentumot, aktust, és az érintett szakemberek megnevezését és személyazonosságát, amelyek/akik nyilvántartását törvény írja elő, valamint a törvényben kifejezetten előírt bármely egyéb aktust és dokumentumot.

A Kereskedelmi Nyilvántartás weboldala (https://www.onrc.ro/index.php/en/) az alábbiakat tartalmazza:

1. dokumentumok;
2. szakaszokba és szolgálatokba szervezett információk és szolgáltatások;
3. a Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartási Hivatallal és a bíróságok mellett működő kereskedelmi nyilvántartási hivatalokkal kapcsolatos információk;
4. különböző nyilvános információk – ingyenes betekintés;
5. az intézmény által használt formanyomtatványok;
6. a vállalkozások és műveletek egyes kategóriáira vonatkozó bejegyzéseknek a Kereskedelmi Nyilvántartásba történő bevitelével kapcsolatos alakiságok;
7. a rögzített műveletekkel kapcsolatos statisztikai adatok.

 • Az intézmény története
 • ORC [Kereskedelmi Nyilvántartási Hivatal] hálózat
 • Formanyomtatványok (szakemberek esetében stb.) és alakiságok
 • Az ONRC [Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartási Hivatal] szolgáltatásainak díjai
 • Szolgáltatások
 • Jogszabályok
 • Statisztikai adatok
 • Média

A Kereskedelmi Nyilvántartás által nyújtott online szolgáltatások a Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartási Hivatal elektronikus szolgáltatási portálján keresztül érhetők el, amely a „ Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartási Hivatal által, a vállalkozások számára a témával foglalkozó portálon biztosított online szolgáltatások” (e-kormányzás) projekt keretében megvalósuló, „Növekvő gazdasági versenyképesség, beruházás az Önök jövőjébe!” elnevezésű ágazati operatív program révén került kifejlesztésre.

A Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartás által az e-kereskedelmi portálon keresztül nyújtott online szolgáltatások az alábbiakat ölelik fel:

 • Recom online szolgáltatás;
 • előzetes ellenőrzések (jogi/természetes személyek, egyszemélyes gazdasági társaságok/családi vállalkozások esetében a név/logó rendelkezésre állása és/vagy lefoglalása,
 • bejegyzések bevitele a Kereskedelmi Nyilvántartásba;
 • a Kereskedelmi Nyilvántartásba bevitt vállalatok elérhetőségeinek frissítése;
 • a vállalat múltbeli tevékenységével, statisztikai adataival kapcsolatos naprakész információkhoz való hozzáférés biztosítása;
 • dokumentumok (tanúsítványok) kiadása;
 • az akta helyzete;
 • értesítés a Kereskedelmi Nyilvántartáshoz benyújtott kérelmekről;
 • a Kereskedelmi Nyilvántartáshoz benyújtott kérelmekkel kapcsolatos döntést elhalasztó határozatok;
 • statisztikai adatok (műveletek a központi cégnyilvántartásban, külföldi tőkével működő vállalatok).

A „Recom online” szolgáltatás a következő információkat biztosítja:

 • név;
 • székhely;
 • egyedi regisztrációs szám;
 • Kereskedelmi Nyilvántartási szám;
 • a vállalat státusza;
 • telefonszám;
 • telex;
 • fax;
 • jegyzett és befizetett tőke;
 • a szakember által kinyilvánított fő tevékenység;
 • a szakember által kinyilvánított másodlagos tevékenység;
 • a tagokkal, természetes és jogi személyekkel kapcsolatos adatok (cím/székhely, tőke, a birtokolt részvények száma és típusa, a természetes személy tagok születési ideje és helye; személyes azonosító számok / egyedi regisztrációs számok);
 • az ügyintézőkkel kapcsolatos adatok (cím/székhely, állampolgárság, születési hely és idő, jogkörök);
 • a fióktelepekkel és alegységekkel kapcsolatos adatok (székhely, telefon);
 • a másodlagos irodákkal kapcsolatos adatok (székhely, telefon);
 • mérlegadatok (árbevétel, az alkalmazottak átlagos létszáma, bruttó nyereség), amennyiben ezek az információk rendelkezésre állnak.

Ingyenesen hozzáférhető-e a Romániai Kereskedelmi Nyilvántartás?

A Kereskedelmi Nyilvántartás által nyújtott információk online hozzáférhetők a Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartási Hivatal e-szolgáltatási portálján. A hozzáférés felhasználói regisztrációval (felhasználónév és jelszó létrehozását követően) lehetséges, amelyre az igénylés alapján történő ügyfélszerződés megkötése és a díj megfizetése után kerülhet sor.

 • Az egyes rendszeres tevékenységek végzése iránt érdeklő személyeknek – a helyzettől függően szakemberek, természetes személyek, jogi személyek, állami szervek és hatóságok stb. – szóló általános információk érhetők el az alábbi webhelyen: https://www.onrc.ro/index.php/en/;
 • A „Recom online” szolgáltatás díjköteles eleme szintén felhasználói regisztrációt követően férhető hozzá. A hozzáférést 24 órában biztosítják;
 • Az elektronikus formanyomtatványok csak előzetes felhasználói regisztrációval (felhasználónév és jelszó létrehozását követően) érhetők el a Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartási Hivatal e-szolgáltatási portálján.
 • A bejegyzéseknek a Kereskedelmi Nyilvántartásba való bevitele iránti kérelmek helyzetével kapcsolatos szakasz ingyenesen betekinthető.
 • A bejegyzéseknek a Kereskedelmi Nyilvántartásba való bevitele iránti kérelmek elbírálásának elhalasztására vonatkozó határozatokkal kapcsolatos szakasz ingyenesen betekinthető.
 • Bizonyos nyilvános információk (pénzügyi kimutatások, végelszámolás, kötelező felszámolás, stb.) ingyenesen betekinthetők.
 • A https://www.onrc.ro/index.php/en/ weboldal minden szakasza ingyenesen betekinthető és a nap 24 órájában elérhető.
 • A Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartási Hivatal portálján rendelkezésre álló szolgáltatások – a hatályos jogszabályok szerint – részben ingyenesek.
 • A Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartás e-szolgáltatási portálján minden szolgáltatás igénybevételéhez hitelesítésre van szükség.

Hogyan lehet keresni a Romániai Kereskedelmi Nyilvántartásban

A Recom online szolgáltatások keretében ingyenesen elérhető információk a következő kritériumok segítségével kereshetők:

 • cégnév;
 • Kereskedelmi Nyilvántartási szám;
 • egyedi regisztrációs szám;
 • a székhely helye szerinti megye.

Az érdeklődő személyek számára ingyen hozzáférhető általános információk az alábbiak:

 • cégnév;
 • a székhely helye szerinti város és megye;
 • Kereskedelmi Nyilvántartási szám (amelyet a számítógépes cégnyilvántartás adott ki);
 • egyedi regisztrációs szám (amelyet az Államháztartási Minisztérium adott ki);
 • létesítő okirat;
 • korábbi székhely;
 • ki nem cserélt cégbejegyzési igazolás;
 • a törvényes határ alatti jegyzett tőke;
 • felszámolás;
 • csődeljárás;
 • a Kereskedelmi Nyilvántartásban nem szerepel az éves mérleg;
 • az utolsó bejegyzés a Kereskedelmi Nyilvántartásban.

A Romániai Kereskedelmi Nyilvántartás története

A Kereskedelmi Nyilvántartást 1990-ben hozták létre a Kereskedelmi Nyilvántartásról szóló 26/1990. sz. törvény alapján.

2011 második felében indítottak el egy, a vállalkozásoknak és egyéb érdekelt személyeknek új online szolgáltatásokat nyújtó szakosított portált.

A Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartási Hivatal célkitűzései

 • tájékoztatja a vállalkozásokat, az állami szerveket, a médiát és az egyéb érdekelt személyeket a Kereskedelmi Nyilvántartásban végzett műveletekről;
 • csökkenti az információkhoz való hozzájutás időtartamát;
 • mérsékli a kereskedelmi nyilvántartási hivatalok szűk keresztmetszeteit,
 • csökkenti a Kereskedelmi Nyilvántartáshoz benyújtott dokumentumok regisztrálásához szükséges időt;
 • egyszerűsíti a szakmai szervezetek regisztrálására, a pénzügyi információk nyújtására, valamint az információk és a dokumentumok igénylésére vonatkozó eljárást,
 • a Kereskedelmi Nyilvántartásban szereplő adatokra vonatkozó valós idejű információkat biztosít az online igénylők számára.

Milyen mértékben lehet támaszkodni a nyilvántartásban szereplő dokumentumokra?

A Romániai Kereskedelmi Nyilvántartás létrehozása és működése megfelel a Kereskedelmi Nyilvántartásról szóló, ismételten kihirdetett, módosított 26/1990. sz. törvénynek. A jogalanyok létrehozására vonatkozó engedélyek – a Kereskedelmi Nyilvántartásba való beviteli kötelezettségtől, a Kereskedelmi Nyilvántartás működésétől és az abban szereplő regisztrációktól, valamint az alapító dokumentumok vagy egyéb kifejezetten előírt dokumentum bármely módosításának regisztrálástól függő – kiadása a 26/1990. sz. törvénynek, a 116/2009. sz. sürgősségi kormányrendeletnek, a 359/2004 sz. törvénynek, valamint a cégnyilvántartások vezetésére, a műveletek rögzítésére és az információszolgáltatásra vonatkozó végrehajtási szabályoknak megfelelően történik. Az egyes tevékenységtípusok konkrét vonatkozásait külön jogalkotási aktusok szabályozzák a Kereskedelmi Nyilvántartásba történő beviteli kötelezettségtől függően. A legfontosabb a 31/1990. sz. törvény, az 1/2005. sz. törvény, az 566/2004. sz. törvény, a 44/2008. sz. sürgősségi kormányrendelet és a 161/2003. sz. törvény.

Az alábbi nemzeti rendelkezések kimondják, hogy harmadik felek támaszkodhatnak a Kereskedelmi Nyilvántartásokban szereplő információkra és dokumentumokra, a 2009/101/EK irányelvnek a 2012/17/EU irányelvvel bevezetett 3a. cikkének megfelelően.

 1. Az újra kihirdetett, módosított Kereskedelmi Nyilvántartásokban szereplő 26/1990. sz. törvény 1. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy „a gazdasági tevékenység megkezdése előtt az alábbi természetes vagy jogi személyeknek megfelelő esetben igényelniük kell a Kereskedelmi Nyilvántartásba való bevitelüket és regisztrációjukat: egyéni vállalkozók, egyszemélyes gazdasági társaságok és családi vállalkozások, vállalatok, nemzeti vállalatok és nemzeti vállalkozások, állami vállalatok, gazdasági egyesülések, szövetkezeti társaságok, szövetkezeti szervezetek, európai vállalatok, európai szövetkezeti társaságok és európai gazdasági egyesülések, amelyek székhelye Romániában van, valamint a törvényben előírt bármely egyéb természetes vagy jogi személy.

  Továbbá az említett törvény 1. cikkének (2) bekezdése kimondja, hogy a „tevékenységük során vagy annak céljából az (1) bekezdésben említett természetes és jogi személyeknek kérelmezniük kell, hogy a jogilag kötelező regisztráció hatálya alá tartozó dokumentumokra és aktusokra vonatkozó megjegyzéseket vigyék be ugyanabba a nyilvántartásba.
 1. A Kereskedelmi Nyilvántartásba bevitt információk nyújtása és a vonatkozó dokumentumok másolatainak kiadása az újra közzétett, módosított kereskedelmi nyilvántartásról szóló 26/1990. sz. törvény 4. cikke szerint történik:

(1) A Kereskedelmi Nyilvántartás nyilvánosan hozzáférhető.

(2) A Kereskedelmi Nyilvántartási Hivatal a kérelmet benyújtó személy költségére hiteles másolatot biztosít a nyilvántartás bejegyzéseiről és a benyújtott dokumentumokról, a Kereskedelmi Nyilvántartásban szereplő adatokkal kapcsolatos információkról, valamint tanúsítványokat nyújt arról, hogy egy adott dokumentumot vagy aktust nyilvántartásba vettek-e.

(3) A (2) bekezdésben említett dokumentumok postai úton is igényelhetők és kiadhatók.
(4) Az (1) bekezdésben említett dokumentumok kérelemre elektronikus formában, kiterjesztett elektronikus aláírással ellátva, azt mellékelve vagy csatolva, és online küldve is kiadhatók.

(5) A másolatok és/vagy információk szolgáltatásnak díja – a kézbesítés módjától függetlenül – nem haladhatja meg az azok nyújtása kapcsán felmerült adminisztratív költségeket.

Az újra közzétett, módosított, a kereskedelmi nyilvántartásokról szóló 26/1990. sz. törvény 5. cikke rendelkezik – a Kereskedelmi Nyilvántartásokba való beviteli kötelezettség feltételével – a dokumentumok és a személyek aktusainak végrehajthatóságáról.

(1) A regisztráció és a bejegyzések attól az időponttól kezdve fejtenek ki joghatást harmadik felekre nézve, hogy bevitték azokat a Kereskedelmi Nyilvántartásba, vagy közzétették azokat Románia Hivatalos Közlönyének IV. részében, vagy törvényben előírt egyéb közleményben.
(2) Azon személyek, akik/amelyek kötelesek egy bejegyzés rögzítését kérni, harmadik felekkel szemben nem hivatkozhatnak a nem rögzített dokumentumok vagy aktusok végrehajthatóságára, kivéve ha bizonyítani tudják, hogy az utóbbiaknak tudomásuk volt ezekről a dokumentumokról vagy aktusokról.

Továbbá e tekintetben különös rendelkezések vonatkoznak a társaságokra, mint például a társaságokról szóló, újra közzétett, módosított 31/1990. sz. törvény 50–53. cikke:

50. cikk (1) A törvény előírásai szerint közzé nem tett dokumentumok vagy aktusok harmadik felekkel szemben nem érvényesíthetők, kivéve ha a társaság bizonyítani tudja, hogy az utóbbiaknak tudomásuk volt ezekről.

(2) Az ügyet tárgyaló bíró (jelenleg a Kereskedelmi Nyilvántartási Hivatal vezetője/a Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartási Hivatal főigazgatója által kinevezett személy dönthet a kérelmekről a módosított 116/2009. sz. sürgősségi kormányrendelet alapján) jelentésének a Romániai Hivatalos Közlönyének IV. részében való közzétételét követő 16 napot megelőzően egy társaság által végrehajtott műveletek nem érvényesíthetők harmadik felekkel szemben, ha az utóbbiak bizonyítani tudják, hogy nem tudhattak ezekről a műveletekről.

51. cikk Ugyanakkor harmadik felek hivatkozhatnak a közzé nem tett dokumentumokra vagy aktusokra, kivéve ha megszünteti a joghatásukat, hogy nem tették közzé azokat.

52. cikk (1) Abban az esetben, ha a Kereskedelmi Nyilvántartási Hivatalhoz benyújtott szöveg eltér a Románia Hivatalos Közlönyének IV. részében vagy az újságokban közzétett szövegtől, a társaság a közzétett szöveget nem érvényesítheti harmadik felekkel szemben. Harmadik felek érvényesíthetik a közzétett szöveget a társasággal szemben, kivéve ha a társaság bizonyítani tudja, hogy tudomásuk volt a Kereskedelmi Nyilvántartási Hivatalhoz benyújtott szövegről. (a II. cím IV. fejezetének 52. cikkét a 2006. december 1-jei 441/2006. sz. törvény I. cikkének (31) bekezdése módosította)

A kereskedelmi nyilvántartásról szóló, újra közzétett, módosított 26/1990. sz. törvény 12. cikkének (1) bekezdése a következőképpen szól:

(1) A Kereskedelmi Nyilvántartás kiterjed az azon jogi személyeket nyilvántartó nyilvántartásra, amelyek társaságok, nemzeti vállalatok vagy nemzeti vállalkozások, állami vállalatok, gazdasági egyesülések, szövetkezeti társaságok, szövetkezeti szervezetek, európai vállalatok, európai gazdasági egyesülések vagy a törvényben kifejezetten megnevezett olyan egyéb jogi személyek, amelyek székhelye vagy másodlagos irodái Romániában vannak, az azon jogi személyeket nyilvántartó nyilvántartásra, amelyek olyan szövetkezeti társaságok vagy európai szövetkezeti társaságok, melyek székhelye vagy másodlagos irodái Romániában vannak, valamint azon egyéni vállalkozókat, egyszemélyes gazdasági társaságokat és családi vállalkozásokat nyilvántartó nyilvántartásra, amelyek szakmai vagy másodlagos irodái Romániában vannak. E nyilvántartásokat számítógépes rendszerben vezetik (a II. fejezet 12. cikkének (1) bekezdését a 2015. július 16-i 152/2015. sz. törvény I. cikkének (5) bekezdése módosította.

 1. A kereskedelmi nyilvántartásról szóló, újra közzétett, módosított 26/1990. sz. törvény 6. cikkének (1) bekezdése, a Kereskedelmi Nyilvántartásban rögzítendő bejegyzésekkel kapcsolatos egyes intézkedések bevezetéséről szóló, a 84/2010. sz. törvény általi módosításokkal együtt jóváhagyott 116/2009. sz. sürgősségi kormányrendelet 1. cikkével együtt értelmezve, előírja, hogy „a bejegyzéseket a Kereskedelmi Nyilvántartás vezetőjének/ a Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartási Hivatal főigazgatója által kinevezett személynek a határozata, vagy adott esetben jogerős bírósági ítélet alapján rögzítik a Kereskedelmi Nyilvántartásban, amennyiben törvény másként nem rendelkezik”.


  A kereskedelmi nyilvántartásról szóló, újra közzétett, módosított 26/1990. sz. törvény 26. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy „a Kereskedelmi Nyilvántartásban való rögzítés időpontja az a dátum, amikor a bejegyzést ténylegesen rögzítették a Kereskedelmi Nyilvántartásban.

  Továbbá az említett jogalkotási aktus 26. cikkének (2) bekezdése – a 116/2009. sz. sürgősségi kormányrendelettel összefüggésben értelmezve – úgy rendelkezik, hogy „a bejegyzéseket attól az időponttól számított 24 órán belül rögzítik a Kereskedelmi Nyilvántartásban, hogy a Kereskedelmi Nyilvántartási Hivatal vezetője /a Kereskedelmi Nyilvántartási Hivatal főigazgatója által kinevezett személy kiadta a határozatot, valamint egy szakmai szervezet regisztrálása esetén a regisztráció engedélyezésétől számított 24 órán belül”.

  A kereskedelmi nyilvántartásról szóló, újra közzétett, módosított 26/1990. sz. törvény 51. cikkének (2) bekezdése szerint „a bíróságok mellett működő kereskedelmi nyilvántartási hivatalokban és a központi számítógépes nyilvántartásban egyaránt elektronikusan rögzítik a bejegyzéseket a Kereskedelmi Nyilvántartásban.”

  Itt találhat további információkat.

Kapcsolódó linkek

Románia Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartási Hivatalának hivatalos weboldala

Románia Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartási Hivatalának e-szolgáltatási portálja

Kapcsolódó dokumentumok

26/2012. sz. törvény  PDF (669 Kb) ro

116/2009. sz. sürgősségi rendelet PDF (255 Kb) ro

A cégnyilvántartások vezetéséről szóló, 2008. október 10-i végrehajtási szabályok PDF (1034 Kb) ro

359/2004. sz. törvény PDF (527 Kb) ro

Utolsó frissítés: 31/10/2016

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit