Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
Swipe to change

Tagállami szintű cégnyilvántartások

Portugália

Ez a szakasz a portugál vállalkozási és igazságügyi portálról nyújt áttekintést.

Tartalomszolgáltató:
Portugália

Cégnyilvántartás

A nyilvántartás célja, hogy tájékoztatást nyújtson a törvény által bejegyzésre kötelezett egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, polgári jogi társaságok, korlátolt felelősségű társaságok, szövetkezetek, állami vállalatok, egyéb cégcsoportok, európai gazdasági egyesülések, továbbá magánszemélyek és egyesületek jogi helyzetéről. Csak okirati bizonyítékkal alátámasztott tények jegyezhetők be. E dokumentumokat elektronikusan archiválják.

A nyilvántartás a gazdasági társaságokra jogi személyiséget ruház, és a nyilvántartásba vétel általában kötelező. A társaságra vonatkozó tények főszabályként csak meghatározott dokumentum formájában nyújthatók be. A legtöbb esetben azonban elegendő a jegyzőkönyv és a tagok határozatának bemutatása.

A gazdasági társaságoknak az alapítás napjától számított két hónapon belül nyilvántartásba kell vetetniük magukat. A kérelem érvényességét az illetékes tisztviselő a vonatkozó jogi rendelkezések, valamint a benyújtott okiratok és korábbi nyilvántartásba vételek alapján értékeli, különös figyelmet fordítva az érintett felek jogképességére, az okiratok jogszerűségére és az okiratokba foglalt cselekmények érvényességére.

Portugáliában a cégnyilvántartást a cégnyilvántartásról szóló 1986. december 3-i 403/86 sz. törvényerejű rendelet (a cégnyilvántartási kódex) szabályozza, a kezelése országszerte a cégnyilvántartó hivatalok feladata. E hivatalok az Igazságügyi Minisztérium szervezetébe tartozó köztestület, a Nyilvántartók és Közjegyzők Intézetének (a továbbiakban: IRN) külső szolgálatai.

A cégnyilvántartó hivatalok lehetnek független szolgálatok vagy más nyilvántartókkal (ingatlan-, anyakönyvi és IRN-szolgálatokkal) együttműködésben is tevékenykedhetnek. A tevékenységi kört bármelyik cégnyilvántartó hivatalnál nyilvántartásba lehet vetetni, nincs földrajzi korlátozás illetékességükre vonatkozóan.

A következő adatokat nyilvántartásba kell venni:

 • alapítás;
 • a társaság árubeszerzéseivel kapcsolatos, a társaság legfőbb szerve által meghozott határozatok, ahol azt a törvény előírja;
 • a társasági részesedéssel kapcsolatos adatok, a tagok visszahívása és kizárása a betéti és közkereseti társaságok esetén; tag halála esetén a részesedés törlése; korlátlan felelősséggel rendelkező, új tagok részesedésszerzése; részvénytársaság esetében az alaptőke leszállítása , valamint a részvényesek visszahívása és kizárása; az alaptőke leszállítását, a részvények átváltoztatását és visszavásárlását érintő döntések; kötvények kibocsátása;
 • a felügyelőbizottság és az igazgatótanács tagjainak és a titkárság tagjainak kinevezése és visszahívása;
 • beszámoló közzététele;
 • székhelyáthelyezés;
 • egyesülési vagy szétválási terv, európai korlátolt felelősségű társaság alapítására vonatkozó terv, cégbővítés, belföldi vagy határokon átnyúló egyesülés vagy szétválás, átalakulás vagy jogutód nélküli megszűnés;
 • a törzstőkével kapcsolatos adatok és a létesítő okirattal kapcsolatos bármely egyéb változás;
 • a társaság felszámolóit érintő adatok;
 • felszámolási eljárás befejeződése vagy a társaság működésének folytatása;
 • cégcsoporton belül egy társaság által egy másik társaság felett gyakorolt teljes irányítás megszerzésére vonatkozó határozatok és alárendelési szerződések (contrato de subordinação);
 • opciós utalványok kibocsátása;
 • azon jogi aktusok, határozatok és rendelkezések, amelyeket nyilvántartásba kell venni;
 • írásban megkötött kereskedelmi képviseleti vagy ügynöki szerződések, ezek módosításai és lejáratuk időpontja;
 • telephely létesítése;
 • minden egyéb olyan tény, amely esetében törvény írja elő a cégnyilvántartásba történő bejegyzést.

Az információkhoz való hozzáférés

Bármely személy kérhet kivonatot a nyilvántartásból, valamint a kapcsolódó elektronikus okiratokat.

A papíralapú kivonatokat a nyilvántartó hivatalokban kell kérelmezni, de a releváns információk a a vállalkozói ügyfélkapu (Balcão do Empreendedor) útján online módon is hozzáférhetők a jogalany jogi helyzetére vonatkozó elektronikus kivonat formájában, amelyet folyamatosan frissítenek, és portugál, valamint angol nyelven itt elérhetővé tesznek:

http://bde.portaldocidadao.pt/EVO/Services/Online/Pedidos.aspx?serviceCPem

Keresést végezni a társasági adóazonosító szám (Número de Identificação Pessoa Coletiva – NIPC, amely adószám és cégjegyzékszám egyben) alapján lehet.

A közzétett társasági aktusokra vonatkozó keresést a NIPC, a körzet vagy az aktus típusa alapján a hivatalos honlapon lehet végezni.

A hatóságok a nyilvántartásba vett jogalany neve vagy NIPC-e alapján, vagy az IRN felhatalmazásával hozzáférhetővé tett webszolgáltatáson keresztül is végezhetnek kereséseket.

Az információ költségei

A bejegyzett aktusokra vonatkozó információ a cégjogi aktusok közzétételére használt hivatalos honlapon ingyenes. A közzététel a nyilvántartásba vételt követően azonnali és automatikus, ebben bárki végezhet keresést.

A nyilvántartott adatokról és a kapcsolódó okiratokról díjfizetés ellenében elektronikus vagy papíralapú kivonat kérhető.

Az elektronikus kivonatokhoz való hozzáférés előfizetés alapján lehetséges, amelynek éves díja 25 euró (két-, három- vagy négyéves előfizetés is lehetséges). Keresést a társasági adóazonosító szám alapján kell végezni. A díjfizetést követően azonosító kód megadásával elérhetővé válnak az információk.

Ugyanezen eljárással az adatbázisban tárolt dokumentumokról – vagyis 2011 januárja óta a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló dokumentumról – elektronikus kivonatot, valamint a társaságok létesítő okiratainak hatályos változatáról kiállított hiteles másolatot is lehet kérni.

A cégnyilvántartás joghatásai

A cégnyilvántartásban nyilvántartandó és közzéteendő tények csak a közzététel napját követően járnak joghatással.

A végleges nyilvántartásba vétel a jogi helyzet vélelmét jelenti (a cégnyilvántartásról szóló törvény 11. cikke).

A cég azonosításával (jogi státusz, név, székhely, cél, a társaság szervei tagjainak azonosítása stb.) és a nyilvántartásba veendő tények többsége átírt adatokból származik; következésképpen a nyilvántartás szerinti jogi helyzet fennállása vélelmezhető.

E szabály alól a letétbe helyezett adatok jelentenek kivételt, amely a nyilvántartásba vétel azon formája, amelynél a nyilvántartásba vételhez benyújtott okiratok jogi megfelelőségének ellenőrzése a társaság felelőssége. A nyilvántartó egyszerűen a nyilvántartást kérelmező jogképességét ellenőrzi. Ez a nyilvántartás nyilvános tájékoztatásként szolgál, és igazsága nem vélelmezhető. A részesedésekre vonatkozó adatok rendelkeznek ezzel a státusszal.

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény – amely értelemszerűen alkalmazandó a cégnyilvántartásra is – 153. cikke előírja, hogy bármely személy, aki hamis vagy jogilag nem létező okiratot vetet nyilvántartásba, a büntetőjogi felelősségre vonás mellett az okozott kárért is felelősséggel tartozik. Ezen túlmenően rögzíti, hogy azonos módon felelős minden olyan személy, aki adatok rögzítése vagy dokumentumok kiállítása érdekében a nyilvántartási hivatalban vagy másutt pontatlan vagy hamis nyilatkozatot tesz vagy hitelesít.

A büntető törvénykönyv 348A. cikke értelmében aki hatóság vagy hivatalos személy felé feladatainak ellátása keretében saját vagy mások személyazonosságát, státuszát vagy más minőségét illetően, amelyhez jogszabály joghatást köt, hamisan nyilatkozatot tesz vagy hamis igazolást hitelesít, és az ilyen nyilatkozatokat hiteles okiratban tüntetik fel, legfeljebb két évig tartó szabadságvesztéssel vagy pénzbüntetéssel sújtható.

Utolsó frissítés: 20/10/2016

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit