Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Tagállami szintű cégnyilvántartások

Luxemburg

Ezen az oldalon a luxemburgi cégnyilvántartásba történő betekintés lehetőségeiről adunk tájékoztatást.

Tartalomszolgáltató:
Luxemburg

Mit kínál a luxemburgi cégjegyzék?

A cégjegyzék (Registre de Commerce et des Sociétés [RCS]) minden vállalkozási tevékenységet folytató természetes és jogi személy, valamint a 2002. december 19-i módosított törvényben meghatározott más szervek hivatalos jegyzéke.

A cégjegyzék az igazságügyi miniszter felügyelete alatt működik. A cégjegyzék kezelésével az igazságügyi miniszter egy gazdasági érdekcsoportot, a GIE RCSL-t bízta meg, amelynek tagjai az állam, a Kereskedelmi Kamara (Chambre de Commerce), valamint az Iparkamara (Chambre des Métiers).

A cégjegyzék célja:

 • azon személyek azonosíthatóságának biztosítása, amelyek nyilvántartásba vételét vagy bejegyzését törvény írja elő, e személyek állandó nyilvántartásának létrehozása révén;
 • az ügyletek fokozott biztonságának a szavatolása;
 • harmadik személyek tájékoztatása.

A cégjegyzék kétféle adatot tartalmaz:

 • azonosító és jogi adatokat, mint például cégszerű megnevezés vagy cégnév, a gazdasági társaság tevékenységi köre és jegyzett tőkéje, az igazgatótanács összetétele, a könyvvizsgáló személye, a cégjegyzési jog és egyéb hasonló jellegű adatok,
 • az éves beszámolókat.

Kapcsolat

Hivatali cím

Levelezési cím

Nyitvatartás

Centre administratif Pierre Werner Bâtiment F
13, rue Erasme
Luxembourg – Kirchberg

Tel: (+352) 26 428-1

Fax: (+352) 26 42 85 55

E-mail: helpdesk@rcsl.lu

Registre de Commerce et des Sociétés
L-2961 Luxembourg

Hétfőtől péntekig 9:00–12:00 és 13:30–16:00 óráig

Ingyenes szolgáltatás-e a cégjegyzékbe történő betekintés?

A cégjegyzék irataiba az RCS helységeiben ingyenesen be lehet tekinteni.

A cégjegyzék honlapján bizonyos alapadatok ingyenesen elérhetők:

 • cégjegyzékszám,
 • bejegyzés időpontja,
 • név,
 • jogi forma,
 • székhely címe,
 • a 2006 óta benyújtott dokumentumok jegyzéke.

Díjfizetés ellenében a következő adatokhoz lehet hozzáférni:

 • a cégjegyzékbe bejegyzett személy által a cégjegyzékhez kötelezően benyújtandó adatok naprakész összefoglalóját tartalmazó kivonat (cégkivonat),
 • a cégjegyzékhez benyújtott dokumentumok másolata elektronikus formában.

Az érvényes díjtételek táblázata a weboldal „Informations générales – Tarifs” című menüpontjában érhető el.

Hogyan keressünk a luxemburgi cégjegyzékben?

A cégjegyzék honlapján a következők alapján kereshetünk:

 • a bejegyzett személy neve (vagy annak egy része), vagy
 • a bejegyzett személy cégjegyzékszáma.

A honlap keresőmotorja ekkor megjeleníti a keresésnek megfelelő neveket.

Ha valamely megjelenített személy nevére kattintunk, a következő ingyenes adatok jelennek meg:

 • cégjegyzékszám,
 • bejegyzés időpontja,
 • név,
 • jogi forma,
 • székhely címe,
 • a 2006 óta benyújtott dokumentumok jegyzéke.

Mennyire megbízhatóak a cégjegyzékben található dokumentumok?

A kereskedelmi vállalkozásokról szóló, 1915. augusztus 10-i törvény 9. cikkének (4) bekezdése értelmében a dokumentumokra és a kivonatokra attól a naptól kezdve lehet harmadik felekkel szemben hivatkozni, amelyen azokat a Mémorial, Recueil des sociétés et associations című közlönyben közzétették, kivéve, ha a vállalkozás bizonyítani tudja, hogy ezen adatokat vagy dokumentumokat a harmadik fél már korábban is ismerte. Harmadik felek azonban hivatkozhatnak a még közzé nem tett dokumentumokra és kivonatokra.

A közzétételt követő tizenhatodik napot megelőzően végrehajtott ügyletek tekintetében e dokumentumokra és kivonatokra nem lehet hivatkozni olyan harmadik felekkel szemben, akik bizonyítani tudják, hogy nem állt módjukban tudomást szerezni a közzétételről.

Amennyiben a benyújtott szöveg eltér a Mémorial, Recueil des sociétés et associations című közlönyben közzétett szövegtől, az utóbbira harmadik felekkel szemben nem lehet hivatkozni. Mindamellett harmadik felek hivatkozhatnak ezen információkra, kivéve, ha a vállalkozás bizonyítani tudja, hogy a harmadik fél ismerte a benyújtott szöveget.

A luxemburgi cégjegyzék által lefedett időszak

A cégjegyzék 1909 óta létezik.

2003 óta az igazságügyi miniszter felügyelete alatt működik, kezelésével egy gazdasági érdekcsoportot, a GIE RCSL-t bízták meg. Ezen időpont óta a cégjegyzék teljes számítógépesítési folyamaton ment át.

A cégjegyzékhez benyújtott dokumentumokat 2006. január 1. óta rendszeresen digitalizálják, és azok az internetes honlapon keresztül elektronikusan lekérdezhetők.

A cégjegyzék 1909. évi megalapítása óta benyújtott dokumentumok digitalizálása jelenleg folyamatban van, ezeket a digitalizálás függvényében fokozatosan bocsátják a nyilvánosság rendelkezésére.

A munka befejeztével a cégjegyzék teljes mértékben lekérdezhető lesz elektronikus úton.

Kapcsolódó linkek

Cégjegyzék

Utolsó frissítés: 16/06/2016

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit