Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
Swipe to change

Tagállami szintű cégnyilvántartások

Lettország

Ez a szakasz a Lett Köztársaság cégnyilvántartásról nyújt áttekintést.

Tartalomszolgáltató:
Lettország

Mit kínál a lett cégnyilvántartás?

A Lett Köztársaság cégnyilvántartása (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs) egy lett állami szerv, amely vállalkozásokat, kereskedőket, ezeknek ágazatait és képviseleti irodáit, valamint ezek alapdokumentumaiban bekövetkező változásokat jegyez be, ezeken kívül pedig ellát egyéb, a törvényben előírt tevékenységeket is. A cégnyilvántartás tartalmaz továbbá tömegtájékoztatással foglalkozó szervezeteket, egyesületeket és közalapítványokat, kereskedelmi zálogokat, (piaci) részesedéseket, a köz- és magánszférabeli partnerségeket és házassági vagyonjogi megállapodásokat, politikai pártokat, választottbírói testületeket, szakszervezeteket, vallási szervezeteket és intézményeket, valamint a fizetésképtelenségi eljárásokat.

Kell-e fizetni a cégnyilvántartáshoz való hozzáférésért?

Igen, Lettországban nem áll rendelkezésre ingyenes online cégjegyzék.

A cégnyilvántartás honlapján található keresőfunkciók használatánál azonban a következő, a cégnyilvántartásba bejegyzett jogalanyokkal kapcsolatos alapvető információk hozzáférhetők ingyenesen:

 • jogalany típusa,
 • bejegyzett székhely,
 • új vagy jelenlegi név vagy márkanév és korábban nyilvántartásba, vagy történelmi vagy márkanév,
 • regisztrációs szám,
 • egységes eurófizetési térségi kedvezményezetti azonosító kód (adott esetben),
 • regisztráció dátuma,
 • a jogalany nyilvántartásból való törlésének dátuma (vagy az átalakulás dátuma, amennyiben a törlést ez indokolja),
 • újbóli nyilvántartásba vételre kötelezett vallási szervezetek regisztrációs határideje.

A Lett Köztársaság Cégnyilvántartása lehetővé teszi a nyilvántartott jogalanyokkal kapcsolatos következő ingyenes nyilvános adatokból álló információkhoz való hozzáférést:

 • regisztrációs szám,
 • jogalany neve vagy márkaneve,
 • jogalany típusa,
 • a jogalany melyik nyilvántartási jegyzékben szerepel,
 • regisztráció dátuma,
 • jogalanyok nyilvántartásból való törlésével vagy újjászerveződésével kapcsolatos információk,
 • a jogalany nyilvántartásból való törlésének dátuma ( vagy az átalakulás dátuma, amennyiben a törlést ez indokolja),
 • bejegyzett székhely.

Az információk .csv, .txt vagy .xlsx formátumokban érhetők el és itt találhatók. Felhasználási szándékának megfelelően a felhasználó választhat a különböző adatformátumok közül.

A cégnyilvántartás összes bejegyzését elektronikus úton közzéteszik a hivatalos közlöny (Latvijas Vēstnesis) honlapján. Ugyanez az eljárás vonatkozik a külön-külön benyújtott közokiratok közzétételére is. Harmadik személyekkel szemben a nyilvántartás bejegyzéseire csak a hivatalos közlönyben való közzétételt követően lehet hivatkozni, kivéve, ha a harmadik félnek a bejegyzést megelőzően tudomása volt a releváns információról. Amennyiben azonban harmadik fél igazolja, hogy nem volt és nem lehetett tudomása a közzétett információkról, ezekre az információkra nem lehet hivatkozni a nyilvánosságra hozatalt követő 15 napon belül tett jogi lépések vonatkozásában.

Amennyiben a cégnyilvántartásba bejegyzendő információt helytelenül rögzítik vagy teszik közzé, jóhiszemű harmadik fél még abban az esetben is hivatkozhat a közzétett információkra, ha az nem egyezik meg a cégnyilvántartásban lévő bejegyzéssel vagy nem tükrözi a tényleges helyzetet. Harmadik fél azonban nem hivatkozhat helytelenül közzétett információkra, amennyiben tudomása volt annak pontatlanságáról.

Hogyan igényelhető információ a Lett Köztársaság Cégnyilvántartásából?

A Lett Köztársaság Cégnyilvántartása tájékoztatást nyújt minden általa bejegyzett jogalanyról és jogi tényről.

A cégnyilvántartásban bejegyzett információkról költségfizetés ellenében tájékoztatás igényelhető egy információigénylő lap személyesen vagy postán történő benyújtásával, vagy emailben biztonságos elektronikus aláírással és digitális időbélyegzővel ellátott elektronikus dokumentum formájában (az utóbbi esetben az igényelt információt ugyanazon formában küldik meg az igénylőnek). Az igénylésnek tartalmaznia kell a cégjegyzék számára fizetett díjjal kapcsolatos részleteket (a fizetést igazoló nyomtatványt, ennek a másolatát vagy az online banki átutalás kinyomatát). Információ igénylésénél kérjük adja meg az Önnek legmegfelelőbb átvételi módot (személyesen, postán vagy elektronikusan). A honlapon keresztül is igényelhető információ https://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep120/apraksts.

Az illetékek jegyzéke megtalálható az interneten.

Mennyire megbízhatóak a cégjegyzékben található dokumentumok?

A cégjegyzék minden bejegyzését közzé teszik a hivatalos közlönyben (Latvijas Vēstnesis) , valamint elektronikus formában a hivatalos közlöny honlapján: www.vestnesis.lv. Ugyanez az eljárás vonatkozik a külön-külön benyújtott közokiratok közzétételére is.

Harmadik személyekkel szemben a nyilvántartás bejegyzéseire csak a hivatalos közlönyben (Latvijas Vēstnesis) való közzétételt követően lehet hivatkozni, kivéve, ha a releváns információról a közzétételt megelőzően a harmadik félnek tudomása volt. Amennyiben azonban harmadik fél igazolja, hogy nem volt és nem lehetett tudomása a közzétett információkról, ezekre az információkra nem lehet hivatkozni a nyilvánosságra hozatalt követő 15 napon belül tett jogi lépések vonatkozásában.

Amennyiben a cégnyilvántartásba bejegyzendő információt helytelenül rögzítik vagy teszik közzé, jóhiszemű harmadik fél még abban az esetben is hivatkozhat a közzétett információkra, ha az nem egyezik meg a cégnyilvántartásban lévő bejegyzéssel vagy nem tükrözi a tényleges helyzetet. Harmadik fél nem hivatkozhat azonban helytelenül közölt információkra, amennyiben tudomása volt a pontatlanságról.

Részletesebb információkat erről a kereskedelemről szóló törvény 12. cikkében (Komerclikums) olvashat (ennek angol nyelvű fordítása is elérhető a honlapon).

A Lett Köztársaság Cégnyilvántartásának elérhetőségei

Elérhetőség:

A Lett Köztársaság Cégnyilvántartása
Pērses iela 2, Riga, Latvia, LV 1011
Telefonos információs ügyfélszolgálat: 67031703 (Felhívjuk a figyelmet, hogy jogi tanácsadással nem szolgálunk)
Fax: 67031793
E-mail: info@ur.gov.lv

Az ügyfélszolgálati idő megtalálható az interneten.

A Lett Köztársaság Cégnyilvántartásának története

A Lett Köztársaság Cégnyilvántartását 1990. december 1-jén hozták létre.

Linkek

A Lett Köztársaság Cégnyilvántartása

Egységes Európai Cégnyilvántartás (Lursoft általi hozzáférés)

Utolsó frissítés: 29/09/2016

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit